Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSKH

Giải tám 97
Giải bảy 132
Giải sáu 6959 - 0368 - 0249
Giải năm 1637
Giải tư 24147 - 89373 - 50647 - 33095 - 82247 - 10348 - 15019
Giải ba 95804 - 73587
Giải nhì 58941
Giải nhất 83879
Giải đặc biệt 688436
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 19 - 32 - 36 - 37 - 41 - 47[3] - 48 - 49 - 59 - 68 - 73 - 79 - 87 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 18-04-2018 - XSKH

Giải tám 12
Giải bảy 717
Giải sáu 9124 - 4031 - 3159
Giải năm 9927
Giải tư 65258 - 10289 - 11963 - 74434 - 39269 - 30055 - 46464
Giải ba 94132 - 45470
Giải nhì 20351
Giải nhất 22472
Giải đặc biệt 269550
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
12 - 17 - 24 - 27 - 31 - 32 - 34 - 50 - 51 - 55 - 58 - 59 - 63 - 64 - 69 - 70 - 72 - 89

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSKH

Giải tám 59
Giải bảy 308
Giải sáu 8567 - 2966 - 2273
Giải năm 3575
Giải tư 47494 - 89517 - 73593 - 35080 - 25967 - 97914 - 70308
Giải ba 57150 - 40217
Giải nhì 26319
Giải nhất 09137
Giải đặc biệt 567838
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08[2] - 14 - 17[2] - 19 - 37 - 38 - 50 - 59 - 66 - 67[2] - 73 - 75 - 80 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 11-04-2018 - XSKH

Giải tám 34
Giải bảy 797
Giải sáu 8095 - 6152 - 8989
Giải năm 7962
Giải tư 27122 - 94103 - 40536 - 34597 - 18507 - 70151 - 63378
Giải ba 09243 - 92363
Giải nhì 14095
Giải nhất 75284
Giải đặc biệt 225459
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 07 - 22 - 34 - 36 - 43 - 51 - 52 - 59 - 62 - 63 - 78 - 84 - 89 - 95[2] - 97[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSKH

Giải tám 83
Giải bảy 158
Giải sáu 6391 - 5301 - 6685
Giải năm 9215
Giải tư 45846 - 41638 - 91991 - 35577 - 97929 - 09801 - 03091
Giải ba 40573 - 31415
Giải nhì 23115
Giải nhất 52450
Giải đặc biệt 452080
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01[2] - 15[3] - 29 - 38 - 46 - 50 - 58 - 73 - 77 - 80 - 83 - 85 - 91[3]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 04-04-2018 - XSKH

Giải tám 74
Giải bảy 167
Giải sáu 7947 - 5921 - 5611
Giải năm 8563
Giải tư 29667 - 39687 - 30572 - 84809 - 49719 - 55192 - 98993
Giải ba 76776 - 55655
Giải nhì 55857
Giải nhất 90815
Giải đặc biệt 794097
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 11 - 15 - 19 - 21 - 47 - 55 - 57 - 63 - 67[2] - 72 - 74 - 76 - 87 - 92 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSKH

Giải tám 19
Giải bảy 579
Giải sáu 8717 - 1832 - 9169
Giải năm 5578
Giải tư 96838 - 08363 - 86075 - 79436 - 87438 - 69033 - 50582
Giải ba 13755 - 23367
Giải nhì 25590
Giải nhất 17480
Giải đặc biệt 463921
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
17 - 19 - 21 - 32 - 33 - 36 - 38[2] - 55 - 63 - 67 - 69 - 75 - 78 - 79 - 80 - 82 - 90

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 28-03-2018 - XSKH

Giải tám 43
Giải bảy 409
Giải sáu 8350 - 3720 - 4288
Giải năm 8829
Giải tư 50819 - 75401 - 43882 - 39942 - 29524 - 18441 - 10255
Giải ba 58649 - 47176
Giải nhì 40835
Giải nhất 31080
Giải đặc biệt 814191
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 09 - 19 - 20 - 24 - 29 - 35 - 41 - 42 - 43 - 49 - 50 - 55 - 76 - 80 - 82 - 88 - 91