Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 20-09-2017 - XSKH

Giải tám 92
Giải bảy 935
Giải sáu 9100 - 5134 - 4892
Giải năm 2258
Giải tư 72803 - 85974 - 94700 - 37326 - 12457 - 45471 - 84547
Giải ba 54905 - 48453
Giải nhì 60724
Giải nhất 60672
Giải đặc biệt 872716
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 03 - 05 - 16 - 24 - 26 - 34 - 35 - 47 - 53 - 57 - 58 - 71 - 72 - 74 - 92[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSKH

Giải tám 94
Giải bảy 162
Giải sáu 9987 - 5135 - 3261
Giải năm 2299
Giải tư 59060 - 07315 - 37820 - 21134 - 40082 - 35759 - 66951
Giải ba 35434 - 66725
Giải nhì 84995
Giải nhất 62486
Giải đặc biệt 402475
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
15 - 20 - 25 - 34[2] - 35 - 51 - 59 - 60 - 61 - 62 - 75 - 82 - 86 - 87 - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSKH

Giải tám 12
Giải bảy 256
Giải sáu 7784 - 1155 - 2221
Giải năm 5979
Giải tư 60721 - 10318 - 51641 - 54964 - 44067 - 88521 - 24068
Giải ba 68748 - 87202
Giải nhì 06087
Giải nhất 16613
Giải đặc biệt 573882
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 12 - 13 - 18 - 21[3] - 41 - 48 - 55 - 56 - 64 - 67 - 68 - 79 - 82 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSKH

Giải tám 47
Giải bảy 739
Giải sáu 3867 - 2787 - 6802
Giải năm 2767
Giải tư 06637 - 72227 - 12499 - 62730 - 66895 - 99931 - 45876
Giải ba 47485 - 55994
Giải nhì 34270
Giải nhất 69994
Giải đặc biệt 998270
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 27 - 30 - 31 - 37 - 39 - 47 - 67[2] - 70[2] - 76 - 85 - 87 - 94[2] - 95 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSKH

Giải tám 09
Giải bảy 557
Giải sáu 6835 - 1058 - 4903
Giải năm 1925
Giải tư 48100 - 67197 - 11987 - 11577 - 94432 - 30116 - 12894
Giải ba 26898 - 01187
Giải nhì 38540
Giải nhất 81002
Giải đặc biệt 589095
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 02 - 03 - 09 - 16 - 25 - 32 - 35 - 40 - 57 - 58 - 77 - 87[2] - 94 - 95 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSKH

Giải tám 08
Giải bảy 633
Giải sáu 9563 - 5654 - 3756
Giải năm 7013
Giải tư 78749 - 44659 - 24896 - 68536 - 39699 - 19413 - 72493
Giải ba 54996 - 23184
Giải nhì 38797
Giải nhất 89446
Giải đặc biệt 489489
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 13[2] - 33 - 36 - 46 - 49 - 54 - 56 - 59 - 63 - 84 - 89 - 93 - 96[2] - 97 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSKH

Giải tám 16
Giải bảy 549
Giải sáu 2122 - 8963 - 3121
Giải năm 0225
Giải tư 14994 - 91853 - 08994 - 52853 - 32674 - 33332 - 64773
Giải ba 30950 - 12749
Giải nhì 47763
Giải nhất 29906
Giải đặc biệt 993423
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 32 - 49[2] - 50 - 53[2] - 63[2] - 73 - 74 - 94[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSKH

Giải tám 28
Giải bảy 582
Giải sáu 9701 - 5509 - 9553
Giải năm 2706
Giải tư 70535 - 17290 - 96967 - 72266 - 32364 - 12016 - 62584
Giải ba 31911 - 34240
Giải nhì 76576
Giải nhất 66364
Giải đặc biệt 576739
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 06 - 09 - 11 - 16 - 28 - 35 - 39 - 40 - 53 - 64[2] - 66 - 67 - 76 - 82 - 84 - 90