Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSKH

Giải tám 16
Giải bảy 109
Giải sáu 4850 - 3644 - 5650
Giải năm 3731
Giải tư 01406 - 65694 - 08187 - 94815 - 76771 - 39344 - 30662
Giải ba 37208 - 78661
Giải nhì 04224
Giải nhất 09936
Giải đặc biệt 328266
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 08 - 09 - 15 - 16 - 24 - 31 - 36 - 44[2] - 50[2] - 61 - 62 - 66 - 71 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSKH

Giải tám 26
Giải bảy 328
Giải sáu 5246 - 9030 - 6575
Giải năm 1112
Giải tư 14707 - 00460 - 47297 - 44212 - 14685 - 20884 - 43227
Giải ba 96939 - 26417
Giải nhì 81557
Giải nhất 59692
Giải đặc biệt 080868
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 12[2] - 17 - 26 - 27 - 28 - 30 - 39 - 46 - 57 - 60 - 68 - 75 - 84 - 85 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSKH

Giải tám 88
Giải bảy 517
Giải sáu 2841 - 1524 - 9118
Giải năm 8038
Giải tư 82484 - 69243 - 26053 - 03539 - 37221 - 62294 - 67739
Giải ba 04099 - 59213
Giải nhì 64196
Giải nhất 26718
Giải đặc biệt 136562
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
13 - 17 - 18[2] - 21 - 24 - 38 - 39[2] - 41 - 43 - 53 - 62 - 84 - 88 - 94 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSKH

Giải tám 14
Giải bảy 583
Giải sáu 3784 - 4331 - 8148
Giải năm 2657
Giải tư 77110 - 62544 - 20780 - 72425 - 56819 - 61036 - 23371
Giải ba 51038 - 94525
Giải nhì 21846
Giải nhất 05687
Giải đặc biệt 051582
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
10 - 14 - 19 - 25[2] - 31 - 36 - 38 - 44 - 46 - 48 - 57 - 71 - 80 - 82 - 83 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSKH

Giải tám 40
Giải bảy 914
Giải sáu 8331 - 3372 - 2105
Giải năm 5295
Giải tư 98883 - 20658 - 72951 - 50577 - 48825 - 48022 - 17372
Giải ba 60347 - 18321
Giải nhì 59244
Giải nhất 85911
Giải đặc biệt 720284
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 11 - 14 - 21 - 22 - 25 - 31 - 40 - 44 - 47 - 51 - 58 - 72[2] - 77 - 83 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSKH

Giải tám 38
Giải bảy 747
Giải sáu 3727 - 1975 - 7765
Giải năm 8835
Giải tư 25059 - 34966 - 99123 - 45492 - 32306 - 00066 - 87000
Giải ba 12678 - 85452
Giải nhì 31877
Giải nhất 74772
Giải đặc biệt 484587
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 06 - 23 - 27 - 35 - 38 - 47 - 52 - 59 - 65 - 66[2] - 72 - 75 - 77 - 78 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSKH

Giải tám 10
Giải bảy 099
Giải sáu 0975 - 0703 - 3816
Giải năm 0783
Giải tư 16017 - 15263 - 21325 - 89021 - 61306 - 23205 - 48784
Giải ba 85541 - 29643
Giải nhì 37084
Giải nhất 80002
Giải đặc biệt 609220
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 41 - 43 - 63 - 75 - 83 - 84[2] - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSKH

Giải tám 23
Giải bảy 111
Giải sáu 2961 - 5815 - 4938
Giải năm 5578
Giải tư 72699 - 61894 - 05059 - 74382 - 85538 - 39954 - 12676
Giải ba 54638 - 21312
Giải nhì 82820
Giải nhất 71912
Giải đặc biệt 445710
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
10 - 11 - 12[2] - 15 - 20 - 23 - 38[3] - 54 - 59 - 61 - 76 - 78 - 82 - 94 - 99