Ngày mở thưởng

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 09
Giải bảy 122
Giải sáu 7677 - 5745 - 8838
Giải năm 9050
Giải tư 65309 - 22045 - 08904 - 64531 - 78102 - 05720 - 39982
Giải ba 68516 - 51408
Giải nhì 44417
Giải nhất 14044
Giải đặc biệt 00712
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 04 - 08 - 09[2] - 12 - 16 - 17 - 20 - 22 - 31 - 38 - 44 - 45[2] - 50 - 77 - 82

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 50
Giải bảy 241
Giải sáu 6605 - 3892 - 7607
Giải năm 3456
Giải tư 90422 - 34585 - 98217 - 32561 - 92865 - 54094 - 27521
Giải ba 68187 - 43531
Giải nhì 09056
Giải nhất 61283
Giải đặc biệt 47891
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 07 - 17 - 21 - 22 - 31 - 41 - 50 - 56[2] - 61 - 65 - 83 - 85 - 87 - 91 - 92 - 94

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 18
Giải bảy 982
Giải sáu 7610 - 8517 - 6282
Giải năm 4518
Giải tư 69173 - 74318 - 50205 - 53359 - 15291 - 79879 - 60303
Giải ba 57652 - 00519
Giải nhì 00867
Giải nhất 81404
Giải đặc biệt 75301
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 03 - 04 - 05 - 10 - 17 - 18[3] - 19 - 52 - 59 - 67 - 73 - 79 - 82[2] - 91

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 673
Giải sáu 7766 - 3442 - 6989
Giải năm 0568
Giải tư 69195 - 27136 - 11026 - 82898 - 55533 - 63991 - 64708
Giải ba 84255 - 94803
Giải nhì 64325
Giải nhất 69819
Giải đặc biệt 09227
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 08 - 19 - 25 - 26 - 27 - 33 - 36 - 42 - 44 - 55 - 66 - 68 - 73 - 89 - 91 - 95 - 98

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 45
Giải bảy 613
Giải sáu 4431 - 7306 - 1653
Giải năm 7569
Giải tư 78861 - 65684 - 46841 - 70437 - 82060 - 56466 - 00819
Giải ba 99294 - 89392
Giải nhì 91116
Giải nhất 57560
Giải đặc biệt 13701
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 06 - 13 - 16 - 19 - 31 - 37 - 41 - 45 - 53 - 60[2] - 61 - 66 - 69 - 84 - 92 - 94

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 09
Giải bảy 816
Giải sáu 3687 - 9884 - 4140
Giải năm 3906
Giải tư 60445 - 72540 - 31894 - 39404 - 51339 - 47060 - 78490
Giải ba 43333 - 25175
Giải nhì 59238
Giải nhất 85233
Giải đặc biệt 77283
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 06 - 09 - 16 - 33[2] - 38 - 39 - 40[2] - 45 - 60 - 75 - 83 - 84 - 87 - 90 - 94

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 40
Giải bảy 214
Giải sáu 9281 - 6357 - 8942
Giải năm 0654
Giải tư 70811 - 20656 - 70434 - 30006 - 90627 - 00567 - 85065
Giải ba 89683 - 39018
Giải nhì 81822
Giải nhất 57064
Giải đặc biệt 64368
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 11 - 14 - 18 - 22 - 27 - 34 - 40 - 42 - 54 - 56 - 57 - 64 - 65 - 67 - 68 - 81 - 83

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 01-03-2017

Giải tám 41
Giải bảy 224
Giải sáu 3491 - 9690 - 5587
Giải năm 3306
Giải tư 79142 - 62877 - 86050 - 64251 - 36214 - 13647 - 30455
Giải ba 16194 - 13617
Giải nhì 46471
Giải nhất 69476
Giải đặc biệt 90727
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 14 - 17 - 24 - 27 - 41 - 42 - 47 - 50 - 51 - 55 - 71 - 76 - 77 - 87 - 90 - 91 - 94