Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 43
Giải bảy 669
Giải sáu 1900 - 0384 - 1224
Giải năm 6395
Giải tư 41213 - 49340 - 01826 - 22354 - 45465 - 47853 - 53720
Giải ba 77557 - 35842
Giải nhì 44239
Giải nhất 61566
Giải đặc biệt 04128
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 13 - 20 - 24 - 26 - 28 - 39 - 40 - 42 - 43 - 53 - 54 - 57 - 65 - 66 - 69 - 84 - 95

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 59
Giải bảy 269
Giải sáu 6145 - 1835 - 8448
Giải năm 8843
Giải tư 51326 - 97641 - 66927 - 27267 - 97801 - 63686 - 22940
Giải ba 85891 - 39723
Giải nhì 87319
Giải nhất 10018
Giải đặc biệt 10491
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 18 - 19 - 23 - 26 - 27 - 35 - 40 - 41 - 43 - 45 - 48 - 59 - 67 - 69 - 86 - 91[2]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 03
Giải bảy 548
Giải sáu 5499 - 4356 - 7703
Giải năm 2491
Giải tư 97513 - 44574 - 93350 - 62233 - 71593 - 68246 - 67243
Giải ba 42607 - 50307
Giải nhì 29403
Giải nhất 89355
Giải đặc biệt 18947
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03[3] - 07[2] - 13 - 33 - 43 - 46 - 47 - 48 - 50 - 55 - 56 - 74 - 91 - 93 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 44
Giải bảy 354
Giải sáu 0848 - 6455 - 0523
Giải năm 1511
Giải tư 92604 - 77452 - 11698 - 18480 - 59640 - 88421 - 41149
Giải ba 63046 - 87034
Giải nhì 44686
Giải nhất 53399
Giải đặc biệt 97867
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 11 - 21 - 23 - 34 - 40 - 44 - 46 - 48 - 49 - 52 - 54 - 55 - 67 - 80 - 86 - 98 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 002
Giải sáu 0135 - 0499 - 2995
Giải năm 1185
Giải tư 97675 - 11523 - 26192 - 17218 - 44122 - 78354 - 63826
Giải ba 63843 - 71975
Giải nhì 48975
Giải nhất 67053
Giải đặc biệt 63746
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 18 - 22 - 23 - 26 - 35 - 43 - 46 - 53 - 54 - 58 - 75[3] - 85 - 92 - 95 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 79
Giải bảy 715
Giải sáu 0645 - 8096 - 3593
Giải năm 7900
Giải tư 15908 - 92783 - 19209 - 20968 - 87319 - 53256 - 37362
Giải ba 98555 - 26895
Giải nhì 55132
Giải nhất 07285
Giải đặc biệt 73058
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 08 - 09 - 15 - 19 - 32 - 45 - 55 - 56 - 58 - 62 - 68 - 79 - 83 - 85 - 93 - 95 - 96

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 38
Giải bảy 265
Giải sáu 1797 - 6290 - 9073
Giải năm 5110
Giải tư 44250 - 21684 - 87442 - 00914 - 14398 - 52809 - 30122
Giải ba 03943 - 84962
Giải nhì 75620
Giải nhất 18399
Giải đặc biệt 24248
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 10 - 14 - 20 - 22 - 38 - 42 - 43 - 48 - 50 - 62 - 65 - 73 - 84 - 90 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-12-2016

Giải tám 59
Giải bảy 692
Giải sáu 1695 - 9511 - 9536
Giải năm 1266
Giải tư 67885 - 28854 - 59669 - 00177 - 21241 - 91700 - 13623
Giải ba 75730 - 48554
Giải nhì 04002
Giải nhất 60080
Giải đặc biệt 08013
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 02 - 11 - 13 - 23 - 30 - 36 - 41 - 54[2] - 59 - 66 - 69 - 77 - 80 - 85 - 92 - 95