Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 19-08-2018 - XSKH

Giải tám 69
Giải bảy 898
Giải sáu 7483 - 4252 - 1933
Giải năm 4982
Giải tư 48981 - 94582 - 34197 - 71502 - 69138 - 49315 - 68602
Giải ba 91428 - 15283
Giải nhì 32665
Giải nhất 26370
Giải đặc biệt 940187
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02[2] - 15 - 28 - 33 - 38 - 52 - 65 - 69 - 70 - 81 - 82[2] - 83[2] - 87 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 15-08-2018 - XSKH

Giải tám 41
Giải bảy 009
Giải sáu 8971 - 3249 - 6215
Giải năm 6566
Giải tư 76356 - 91714 - 26543 - 10715 - 16100 - 57731 - 71171
Giải ba 76028 - 17739
Giải nhì 03362
Giải nhất 80127
Giải đặc biệt 922452
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 09 - 14 - 15[2] - 27 - 28 - 31 - 39 - 41 - 43 - 49 - 52 - 56 - 62 - 66 - 71[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 12-08-2018 - XSKH

Giải tám 64
Giải bảy 731
Giải sáu 5271 - 0809 - 7599
Giải năm 4355
Giải tư 16695 - 85498 - 65124 - 62984 - 06587 - 45066 - 04373
Giải ba 23313 - 53301
Giải nhì 07667
Giải nhất 43077
Giải đặc biệt 366417
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 09 - 13 - 17 - 24 - 31 - 55 - 64 - 66 - 67 - 71 - 73 - 77 - 84 - 87 - 95 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 08-08-2018 - XSKH

Giải tám 87
Giải bảy 124
Giải sáu 7604 - 4989 - 6205
Giải năm 4987
Giải tư 16800 - 36003 - 66050 - 09206 - 75351 - 68072 - 40451
Giải ba 53781 - 44914
Giải nhì 73603
Giải nhất 03144
Giải đặc biệt 312615
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 03[2] - 04 - 05 - 06 - 14 - 15 - 24 - 44 - 50 - 51[2] - 72 - 81 - 87[2] - 89

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 05-08-2018 - XSKH

Giải tám 90
Giải bảy 315
Giải sáu 9065 - 0720 - 1724
Giải năm 5472
Giải tư 26022 - 93868 - 63385 - 09594 - 33732 - 54460 - 95594
Giải ba 19739 - 89599
Giải nhì 01500
Giải nhất 07369
Giải đặc biệt 615259
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 15 - 20 - 22 - 24 - 32 - 39 - 59 - 60 - 65 - 68 - 69 - 72 - 85 - 90 - 94[2] - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 01-08-2018 - XSKH

Giải tám 91
Giải bảy 378
Giải sáu 6397 - 7855 - 0827
Giải năm 4352
Giải tư 46075 - 54852 - 46662 - 22716 - 68789 - 25112 - 83020
Giải ba 87672 - 53698
Giải nhì 46513
Giải nhất 44372
Giải đặc biệt 878472
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
12 - 13 - 16 - 20 - 27 - 52[2] - 55 - 62 - 72[3] - 75 - 78 - 89 - 91 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 29-07-2018 - XSKH

Giải tám 52
Giải bảy 123
Giải sáu 0759 - 3583 - 0437
Giải năm 3115
Giải tư 20784 - 86299 - 11641 - 99052 - 56061 - 21403 - 00885
Giải ba 39812 - 78426
Giải nhì 58933
Giải nhất 88291
Giải đặc biệt 533377
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 12 - 15 - 23 - 26 - 33 - 37 - 41 - 52[2] - 59 - 61 - 77 - 83 - 84 - 85 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 25-07-2018 - XSKH

Giải tám 87
Giải bảy 637
Giải sáu 8762 - 2617 - 2514
Giải năm 1833
Giải tư 35038 - 26713 - 72162 - 25404 - 46570 - 19560 - 47664
Giải ba 69275 - 11895
Giải nhì 29185
Giải nhất 34235
Giải đặc biệt 110894
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 13 - 14 - 17 - 33 - 35 - 37 - 38 - 60 - 62[2] - 64 - 70 - 75 - 85 - 87 - 94 - 95