Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 986
Giải sáu 0983 - 0719 - 6831
Giải năm 7945
Giải tư 78538 - 33186 - 75291 - 96847 - 95029 - 60334 - 24508
Giải ba 22147 - 43816
Giải nhì 12056
Giải nhất 00630
Giải đặc biệt 06682
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 16 - 19 - 29 - 30 - 31 - 34 - 38 - 39 - 45 - 47[2] - 56 - 82 - 83 - 86[2] - 91

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 53
Giải bảy 682
Giải sáu 2824 - 4952 - 6656
Giải năm 1675
Giải tư 36782 - 49160 - 00568 - 60754 - 34616 - 44923 - 35122
Giải ba 93990 - 73386
Giải nhì 91251
Giải nhất 30560
Giải đặc biệt 89316
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
16[2] - 22 - 23 - 24 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60[2] - 68 - 75 - 82[2] - 86 - 90

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 99
Giải bảy 967
Giải sáu 7857 - 0103 - 5994
Giải năm 9661
Giải tư 67943 - 03770 - 28677 - 76178 - 11524 - 93491 - 21124
Giải ba 67054 - 22046
Giải nhì 70822
Giải nhất 10574
Giải đặc biệt 17866
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 22 - 24[2] - 43 - 46 - 54 - 57 - 61 - 66 - 67 - 70 - 74 - 77 - 78 - 91 - 94 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 72
Giải bảy 769
Giải sáu 6540 - 9216 - 3711
Giải năm 6540
Giải tư 18241 - 75925 - 42461 - 99756 - 94037 - 38045 - 80118
Giải ba 58523 - 71431
Giải nhì 27430
Giải nhất 92747
Giải đặc biệt 09028
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
11 - 16 - 18 - 23 - 25 - 28 - 30 - 31 - 37 - 40[2] - 41 - 45 - 47 - 56 - 61 - 69 - 72

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 12
Giải bảy 035
Giải sáu 4987 - 6814 - 0884
Giải năm 3972
Giải tư 63915 - 61481 - 09251 - 63381 - 89303 - 36871 - 26539
Giải ba 57757 - 08689
Giải nhì 39055
Giải nhất 89780
Giải đặc biệt 06287
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 12 - 14 - 15 - 35 - 39 - 51 - 55 - 57 - 71 - 72 - 80 - 81[2] - 84 - 87[2] - 89

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 66
Giải bảy 829
Giải sáu 3451 - 6282 - 5042
Giải năm 5003
Giải tư 49145 - 78534 - 09888 - 38527 - 54438 - 31963 - 93017
Giải ba 10947 - 84613
Giải nhì 32998
Giải nhất 62146
Giải đặc biệt 29599
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 13 - 17 - 27 - 29 - 34 - 38 - 42 - 45 - 46 - 47 - 51 - 63 - 66 - 82 - 88 - 98 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 02
Giải bảy 576
Giải sáu 1950 - 8512 - 9144
Giải năm 9211
Giải tư 79538 - 05265 - 94056 - 62407 - 76265 - 38760 - 25550
Giải ba 15902 - 70458
Giải nhì 97147
Giải nhất 93122
Giải đặc biệt 11403
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02[2] - 03 - 07 - 11 - 12 - 22 - 38 - 44 - 47 - 50[2] - 56 - 58 - 60 - 65[2] - 76

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 25-01-2017

Giải tám 86
Giải bảy 703
Giải sáu 6565 - 8029 - 7556
Giải năm 0943
Giải tư 93393 - 22538 - 64177 - 74928 - 22039 - 35106 - 42088
Giải ba 94315 - 59616
Giải nhì 88697
Giải nhất 17729
Giải đặc biệt 92887
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 06 - 15 - 16 - 28 - 29[2] - 38 - 39 - 43 - 56 - 65 - 77 - 86 - 87 - 88 - 93 - 97