Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSKH

Giải tám 11
Giải bảy 466
Giải sáu 3096 - 1605 - 3078
Giải năm 6372
Giải tư 42312 - 33025 - 34995 - 67375 - 86645 - 51350 - 16366
Giải ba 48792 - 48378
Giải nhì 37615
Giải nhất 64445
Giải đặc biệt 557848
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 11 - 12 - 15 - 25 - 45[2] - 48 - 50 - 66[2] - 72 - 75 - 78[2] - 92 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSKH

Giải tám 77
Giải bảy 665
Giải sáu 5624 - 8860 - 7471
Giải năm 0485
Giải tư 85211 - 37087 - 22826 - 06246 - 71149 - 70218 - 10714
Giải ba 77226 - 50441
Giải nhì 79675
Giải nhất 38699
Giải đặc biệt 876480
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
11 - 14 - 18 - 24 - 26[2] - 41 - 46 - 49 - 60 - 65 - 71 - 75 - 77 - 80 - 85 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSKH

Giải tám 84
Giải bảy 199
Giải sáu 3057 - 0766 - 5437
Giải năm 4737
Giải tư 39484 - 41890 - 16542 - 77538 - 78761 - 54145 - 65515
Giải ba 01849 - 74482
Giải nhì 59146
Giải nhất 17083
Giải đặc biệt 394543
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
15 - 37[2] - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 49 - 57 - 61 - 66 - 82 - 83 - 84[2] - 90 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSKH

Giải tám 40
Giải bảy 560
Giải sáu 4137 - 4896 - 7137
Giải năm 3871
Giải tư 58131 - 27210 - 01950 - 64157 - 86344 - 29383 - 76958
Giải ba 96274 - 54868
Giải nhì 18922
Giải nhất 66313
Giải đặc biệt 624283
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
10 - 13 - 22 - 31 - 37[2] - 40 - 44 - 50 - 57 - 58 - 60 - 68 - 71 - 74 - 83[2] - 96

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSKH

Giải tám 56
Giải bảy 662
Giải sáu 5839 - 5329 - 6503
Giải năm 6306
Giải tư 91315 - 74047 - 93695 - 57274 - 42703 - 08086 - 63459
Giải ba 02341 - 39199
Giải nhì 84039
Giải nhất 65818
Giải đặc biệt 597697
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03[2] - 06 - 15 - 18 - 29 - 39[2] - 41 - 47 - 56 - 59 - 62 - 74 - 86 - 95 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 926
Giải sáu 0089 - 3969 - 4614
Giải năm 3481
Giải tư 25094 - 09420 - 33870 - 62363 - 16313 - 40177 - 67700
Giải ba 04992 - 10396
Giải nhì 22799
Giải nhất 38101
Giải đặc biệt 857880
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 13 - 14 - 20 - 26 - 62 - 63 - 69 - 70 - 77 - 80 - 81 - 89 - 92 - 94 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSKH

Giải tám 64
Giải bảy 851
Giải sáu 2097 - 1557 - 7606
Giải năm 6206
Giải tư 36154 - 85956 - 53233 - 22401 - 69449 - 97595 - 58197
Giải ba 10924 - 39604
Giải nhì 11099
Giải nhất 46894
Giải đặc biệt 555199
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 04 - 06[2] - 24 - 33 - 49 - 51 - 54 - 56 - 57 - 64 - 94 - 95 - 97[2] - 99[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSKH

Giải tám 30
Giải bảy 124
Giải sáu 8526 - 5362 - 9488
Giải năm 4130
Giải tư 50668 - 69704 - 93908 - 10623 - 77444 - 07606 - 26201
Giải ba 43099 - 00256
Giải nhì 19030
Giải nhất 52208
Giải đặc biệt 582898
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 04 - 06 - 08[2] - 23 - 24 - 26 - 30[3] - 44 - 56 - 62 - 68 - 88 - 98 - 99