Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 9160 - 5866 - 1175
Giải năm 5241
Giải tư 70863 - 76913 - 02816 - 59061 - 63483 - 75800 - 76864
Giải ba 56578 - 74804
Giải nhì 94117
Giải nhất 79181
Giải đặc biệt 51645
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 04 - 13 - 14 - 16 - 17 - 39 - 41 - 45 - 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 75 - 78 - 81 - 83

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 64
Giải bảy 874
Giải sáu 2583 - 2985 - 4283
Giải năm 9095
Giải tư 82433 - 98912 - 09726 - 37713 - 62626 - 06183 - 43325
Giải ba 05202 - 50929
Giải nhì 98814
Giải nhất 14271
Giải đặc biệt 78690
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 12 - 13 - 14 - 25 - 26[2] - 29 - 33 - 64 - 71 - 74 - 83[3] - 85 - 90 - 95

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 63
Giải bảy 428
Giải sáu 8538 - 7037 - 8909
Giải năm 7257
Giải tư 14156 - 63975 - 31840 - 89796 - 26627 - 70548 - 39694
Giải ba 06390 - 67432
Giải nhì 82793
Giải nhất 09766
Giải đặc biệt 73713
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 13 - 27 - 28 - 32 - 37 - 38 - 40 - 48 - 56 - 57 - 63 - 66 - 75 - 90 - 93 - 94 - 96

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 52
Giải bảy 567
Giải sáu 8588 - 7046 - 5159
Giải năm 4121
Giải tư 69264 - 89056 - 66000 - 66436 - 10062 - 43534 - 67297
Giải ba 38616 - 31000
Giải nhì 88175
Giải nhất 59201
Giải đặc biệt 12492
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 01 - 16 - 21 - 34 - 36 - 46 - 52 - 56 - 59 - 62 - 64 - 67 - 75 - 88 - 92 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 71
Giải bảy 279
Giải sáu 4037 - 8283 - 5097
Giải năm 5718
Giải tư 32914 - 45198 - 17269 - 69481 - 28413 - 73275 - 78350
Giải ba 34037 - 01233
Giải nhì 83017
Giải nhất 22470
Giải đặc biệt 19727
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
13 - 14 - 17 - 18 - 27 - 33 - 37[2] - 50 - 69 - 70 - 71 - 75 - 79 - 81 - 83 - 97 - 98

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 03-08-2016

Giải tám 55
Giải bảy 581
Giải sáu 3317 - 7601 - 1701
Giải năm 5749
Giải tư 95637 - 82867 - 13321 - 58201 - 56223 - 75074 - 07330
Giải ba 03478 - 14702
Giải nhì 18272
Giải nhất 09444
Giải đặc biệt 23713
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01[3] - 02 - 13 - 17 - 21 - 23 - 30 - 37 - 44 - 49 - 55 - 67 - 72 - 74 - 78 - 81

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 27
Giải bảy 270
Giải sáu 5479 - 1907 - 0641
Giải năm 9565
Giải tư 33722 - 35842 - 97682 - 82275 - 41013 - 74953 - 99984
Giải ba 83414 - 22186
Giải nhì 90944
Giải nhất 84815
Giải đặc biệt 62869
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 13 - 14 - 15 - 22 - 27 - 41 - 42 - 44 - 53 - 65 - 69 - 70 - 75 - 79 - 82 - 84 - 86

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 823
Giải sáu 6445 - 0695 - 7693
Giải năm 8276
Giải tư 21781 - 39769 - 85819 - 39803 - 90772 - 58559 - 89189
Giải ba 03030 - 42832
Giải nhì 74746
Giải nhất 55620
Giải đặc biệt 09469
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 19 - 20 - 23 - 30 - 32 - 45 - 46 - 59 - 61 - 69[2] - 72 - 76 - 81 - 89 - 93 - 95