Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSKH

Giải tám 51
Giải bảy 703
Giải sáu 0953 - 8956 - 6277
Giải năm 8140
Giải tư 62036 - 57749 - 29141 - 70924 - 18168 - 14565 - 32234
Giải ba 33335 - 89360
Giải nhì 48034
Giải nhất 59088
Giải đặc biệt 934400
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 03 - 24 - 34[2] - 35 - 36 - 40 - 41 - 49 - 51 - 53 - 56 - 60 - 65 - 68 - 77 - 88

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 13-06-2018 - XSKH

Giải tám 59
Giải bảy 304
Giải sáu 0903 - 2813 - 0668
Giải năm 0407
Giải tư 79825 - 61233 - 83213 - 34474 - 52687 - 77509 - 10689
Giải ba 68519 - 98865
Giải nhì 44789
Giải nhất 72397
Giải đặc biệt 316267
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 04 - 07 - 09 - 13[2] - 19 - 25 - 33 - 59 - 65 - 67 - 68 - 74 - 87 - 89[2] - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSKH

Giải tám 35
Giải bảy 666
Giải sáu 5749 - 3943 - 6891
Giải năm 0264
Giải tư 26248 - 98789 - 38084 - 16036 - 65898 - 28826 - 71449
Giải ba 06037 - 94183
Giải nhì 08383
Giải nhất 69227
Giải đặc biệt 773421
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
21 - 26 - 27 - 35 - 36 - 37 - 43 - 48 - 49[2] - 64 - 66 - 83[2] - 84 - 89 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 06-06-2018 - XSKH

Giải tám 67
Giải bảy 708
Giải sáu 6948 - 7222 - 7532
Giải năm 4629
Giải tư 03737 - 46113 - 61324 - 52195 - 79515 - 96723 - 05911
Giải ba 49920 - 79931
Giải nhì 69623
Giải nhất 88711
Giải đặc biệt 874191
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 11[2] - 13 - 15 - 20 - 22 - 23[2] - 24 - 29 - 31 - 32 - 37 - 48 - 67 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSKH

Giải tám 26
Giải bảy 207
Giải sáu 3539 - 8885 - 5122
Giải năm 7693
Giải tư 92199 - 39866 - 37819 - 37135 - 83906 - 06548 - 15655
Giải ba 83364 - 85382
Giải nhì 51735
Giải nhất 41885
Giải đặc biệt 982615
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 07 - 15 - 19 - 22 - 26 - 35[2] - 39 - 48 - 55 - 64 - 66 - 82 - 85[2] - 93 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 30-05-2018 - XSKH

Giải tám 98
Giải bảy 397
Giải sáu 3395 - 5604 - 2700
Giải năm 6611
Giải tư 14677 - 86361 - 21118 - 65525 - 92884 - 19305 - 09110
Giải ba 36095 - 95877
Giải nhì 76082
Giải nhất 80767
Giải đặc biệt 569760
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 04 - 05 - 10 - 11 - 18 - 25 - 60 - 61 - 67 - 77[2] - 82 - 84 - 95[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSKH

Giải tám 84
Giải bảy 189
Giải sáu 0508 - 0168 - 4301
Giải năm 0918
Giải tư 31922 - 36246 - 71574 - 74324 - 08270 - 36661 - 14529
Giải ba 35486 - 73641
Giải nhì 94390
Giải nhất 56187
Giải đặc biệt 858159
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 08 - 18 - 22 - 24 - 29 - 41 - 46 - 59 - 61 - 68 - 70 - 74 - 84 - 86 - 87 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 23-05-2018 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 775
Giải sáu 3033 - 2020 - 8559
Giải năm 9027
Giải tư 16775 - 78774 - 64621 - 73057 - 41837 - 45921 - 08009
Giải ba 58526 - 19019
Giải nhì 99714
Giải nhất 47985
Giải đặc biệt 840585
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 14 - 19 - 20 - 21[2] - 26 - 27 - 33 - 37 - 57 - 59 - 62 - 74 - 75[2] - 85[2]