Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSKH

Giải tám 55
Giải bảy 418
Giải sáu 8036 - 3061 - 5398
Giải năm 2283
Giải tư 26808 - 73130 - 59840 - 70640 - 29869 - 69321 - 33247
Giải ba 55845 - 71990
Giải nhì 51667
Giải nhất 60653
Giải đặc biệt 025384
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 18 - 21 - 30 - 36 - 40[2] - 45 - 47 - 53 - 55 - 61 - 67 - 69 - 83 - 84 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 14-02-2018 - XSKH

Giải tám 72
Giải bảy 787
Giải sáu 2295 - 3578 - 7606
Giải năm 0709
Giải tư 45519 - 00227 - 09669 - 76605 - 04872 - 80253 - 22306
Giải ba 48717 - 23612
Giải nhì 91971
Giải nhất 06141
Giải đặc biệt 015898
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 06[2] - 09 - 12 - 17 - 19 - 27 - 41 - 53 - 69 - 71 - 72[2] - 78 - 87 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSKH

Giải tám 33
Giải bảy 497
Giải sáu 5611 - 9534 - 8529
Giải năm 6844
Giải tư 92975 - 55933 - 51055 - 35708 - 50527 - 40261 - 10387
Giải ba 19884 - 00678
Giải nhì 95959
Giải nhất 05305
Giải đặc biệt 562258
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 08 - 11 - 27 - 29 - 33[2] - 34 - 44 - 55 - 58 - 59 - 61 - 75 - 78 - 84 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 07-02-2018 - XSKH

Giải tám 39
Giải bảy 321
Giải sáu 8068 - 1610 - 8710
Giải năm 0921
Giải tư 86579 - 93427 - 16239 - 60152 - 96506 - 29110 - 97282
Giải ba 19561 - 50246
Giải nhì 59801
Giải nhất 29159
Giải đặc biệt 308474
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 06 - 10[3] - 21[2] - 27 - 39[2] - 46 - 52 - 59 - 61 - 68 - 74 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSKH

Giải tám 78
Giải bảy 910
Giải sáu 4616 - 3504 - 2858
Giải năm 3733
Giải tư 27386 - 04593 - 35946 - 03477 - 41356 - 93457 - 14356
Giải ba 69469 - 63785
Giải nhì 41094
Giải nhất 19678
Giải đặc biệt 416009
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 09 - 10 - 16 - 33 - 46 - 56[2] - 57 - 58 - 69 - 77 - 78[2] - 85 - 86 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 31-01-2018 - XSKH

Giải tám 75
Giải bảy 115
Giải sáu 3142 - 3474 - 5393
Giải năm 8459
Giải tư 19466 - 86690 - 25425 - 35385 - 57254 - 79857 - 43284
Giải ba 54300 - 40726
Giải nhì 57595
Giải nhất 92906
Giải đặc biệt 217901
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 06 - 15 - 25 - 26 - 42 - 54 - 57 - 59 - 66 - 74 - 75 - 84 - 85 - 90 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSKH

Giải tám 06
Giải bảy 733
Giải sáu 6837 - 0710 - 5348
Giải năm 6794
Giải tư 76658 - 40216 - 83345 - 25265 - 66633 - 10545 - 74232
Giải ba 58027 - 27670
Giải nhì 41224
Giải nhất 77989
Giải đặc biệt 309143
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06 - 10 - 16 - 24 - 27 - 32 - 33[2] - 37 - 43 - 45[2] - 48 - 58 - 65 - 70 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 24-01-2018 - XSKH

Giải tám 57
Giải bảy 886
Giải sáu 9943 - 7392 - 4217
Giải năm 2281
Giải tư 90826 - 31301 - 29414 - 06544 - 50466 - 10247 - 89667
Giải ba 09308 - 68005
Giải nhì 16270
Giải nhất 74925
Giải đặc biệt 249267
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 05 - 08 - 14 - 17 - 25 - 26 - 43 - 44 - 47 - 57 - 66 - 67[2] - 70 - 81 - 86 - 92