Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26-10-2016

Giải tám 20
Giải bảy 831
Giải sáu 7922 - 9877 - 0581
Giải năm 0750
Giải tư 10391 - 74782 - 94636 - 48668 - 17968 - 69707 - 52321
Giải ba 22428 - 15922
Giải nhì 96748
Giải nhất 03837
Giải đặc biệt 89336
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 20 - 21 - 22[2] - 28 - 31 - 36[2] - 37 - 48 - 50 - 68[2] - 77 - 81 - 82 - 91

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 89
Giải bảy 626
Giải sáu 8909 - 8026 - 1816
Giải năm 0384
Giải tư 74234 - 56902 - 81600 - 45124 - 47226 - 80391 - 16433
Giải ba 95202 - 06073
Giải nhì 38663
Giải nhất 74215
Giải đặc biệt 37638
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 02[2] - 09 - 15 - 16 - 24 - 26[3] - 33 - 34 - 38 - 63 - 73 - 84 - 89 - 91

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19-10-2016

Giải tám 62
Giải bảy 491
Giải sáu 8175 - 6861 - 4723
Giải năm 6182
Giải tư 67653 - 53590 - 59156 - 80475 - 31445 - 22946 - 63661
Giải ba 94611 - 28478
Giải nhì 14252
Giải nhất 13392
Giải đặc biệt 13268
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
11 - 23 - 45 - 46 - 52 - 53 - 56 - 61[2] - 62 - 68 - 75[2] - 78 - 82 - 90 - 91 - 92

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 78
Giải bảy 338
Giải sáu 7065 - 2379 - 9401
Giải năm 9282
Giải tư 72720 - 19538 - 94792 - 72982 - 83420 - 25016 - 19328
Giải ba 40941 - 23063
Giải nhì 06536
Giải nhất 14061
Giải đặc biệt 42706
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 06 - 16 - 20[2] - 28 - 36 - 38[2] - 41 - 61 - 63 - 65 - 78 - 79 - 82[2] - 92

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12-10-2016

Giải tám 55
Giải bảy 797
Giải sáu 1921 - 5979 - 0952
Giải năm 8798
Giải tư 09645 - 35614 - 05412 - 46664 - 69184 - 74577 - 20584
Giải ba 96708 - 39087
Giải nhì 66190
Giải nhất 59066
Giải đặc biệt 08537
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 12 - 14 - 21 - 37 - 45 - 52 - 55 - 64 - 66 - 77 - 79 - 84[2] - 87 - 90 - 97 - 98

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 09-10-2016

Giải tám 82
Giải bảy 994
Giải sáu 9102 - 0525 - 8149
Giải năm 1218
Giải tư 76345 - 45616 - 95291 - 49865 - 43604 - 67287 - 51498
Giải ba 05813 - 59755
Giải nhì 25375
Giải nhất 51160
Giải đặc biệt 39209
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 04 - 09 - 13 - 16 - 18 - 25 - 45 - 49 - 55 - 60 - 65 - 75 - 82 - 87 - 91 - 94 - 98

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 05-10-2016

Giải tám 60
Giải bảy 735
Giải sáu 3287 - 3556 - 6356
Giải năm 1299
Giải tư 99898 - 46077 - 42052 - 27039 - 08071 - 39776 - 23518
Giải ba 59396 - 64499
Giải nhì 55388
Giải nhất 51883
Giải đặc biệt 78818
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
18[2] - 35 - 39 - 52 - 56[2] - 60 - 71 - 76 - 77 - 83 - 87 - 88 - 96 - 98 - 99[2]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-10-2016

Giải tám 00
Giải bảy 627
Giải sáu 6473 - 4691 - 5061
Giải năm 5587
Giải tư 20635 - 89268 - 51659 - 58196 - 78884 - 95942 - 08670
Giải ba 60787 - 48293
Giải nhì 93163
Giải nhất 62480
Giải đặc biệt 56030
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 27 - 30 - 35 - 42 - 59 - 61 - 63 - 68 - 70 - 73 - 80 - 84 - 87[2] - 91 - 93 - 96