Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 13
Giải bảy 163
Giải sáu 6543 - 1323 - 8468
Giải năm 5940
Giải tư 72134 - 69959 - 80472 - 92802 - 05151 - 15920 - 67867
Giải ba 52963 - 96588
Giải nhì 05696
Giải nhất 68306
Giải đặc biệt 84168
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 06 - 13 - 20 - 23 - 34 - 40 - 43 - 51 - 59 - 63[2] - 67 - 68[2] - 72 - 88 - 96

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 57
Giải bảy 079
Giải sáu 3250 - 2648 - 0113
Giải năm 5779
Giải tư 92658 - 26552 - 05233 - 28886 - 81555 - 12560 - 16100
Giải ba 93231 - 16055
Giải nhì 00037
Giải nhất 54000
Giải đặc biệt 39724
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 13 - 24 - 31 - 33 - 37 - 48 - 50 - 52 - 55[2] - 57 - 58 - 60 - 79[2] - 86

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 36
Giải bảy 562
Giải sáu 7558 - 3143 - 8973
Giải năm 0624
Giải tư 65251 - 17285 - 64202 - 09671 - 82724 - 04085 - 37679
Giải ba 00489 - 16705
Giải nhì 94949
Giải nhất 68495
Giải đặc biệt 41279
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 05 - 24[2] - 36 - 43 - 49 - 51 - 58 - 62 - 71 - 73 - 79[2] - 85[2] - 89 - 95

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 13
Giải bảy 720
Giải sáu 8456 - 8462 - 3306
Giải năm 1040
Giải tư 56566 - 96599 - 50304 - 56869 - 86763 - 67457 - 43848
Giải ba 26481 - 00106
Giải nhì 48349
Giải nhất 34529
Giải đặc biệt 82159
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 06[2] - 13 - 20 - 29 - 40 - 48 - 49 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 66 - 69 - 81 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 23-11-2016

Giải tám 76
Giải bảy 130
Giải sáu 0862 - 0358 - 3605
Giải năm 8517
Giải tư 84709 - 30076 - 51121 - 39910 - 12152 - 58816 - 37251
Giải ba 51538 - 22304
Giải nhì 88268
Giải nhất 03708
Giải đặc biệt 48893
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 16 - 17 - 21 - 30 - 38 - 51 - 52 - 58 - 62 - 68 - 76[2] - 93

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 20-11-2016

Giải tám 39
Giải bảy 979
Giải sáu 7944 - 3919 - 5837
Giải năm 4628
Giải tư 23465 - 40603 - 31191 - 22914 - 61035 - 64019 - 44602
Giải ba 39305 - 68607
Giải nhì 71259
Giải nhất 49047
Giải đặc biệt 26370
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 03 - 05 - 07 - 14 - 19[2] - 28 - 35 - 37 - 39 - 44 - 47 - 59 - 65 - 70 - 79 - 91

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 16-11-2016

Giải tám 95
Giải bảy 952
Giải sáu 9500 - 8311 - 1848
Giải năm 1793
Giải tư 48263 - 13524 - 68197 - 01519 - 94900 - 12780 - 22886
Giải ba 01940 - 88075
Giải nhì 24677
Giải nhất 44574
Giải đặc biệt 82080
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 11 - 19 - 24 - 40 - 48 - 52 - 63 - 74 - 75 - 77 - 80[2] - 86 - 93 - 95 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 13-11-2016

Giải tám 43
Giải bảy 802
Giải sáu 7242 - 2368 - 0526
Giải năm 1924
Giải tư 46715 - 69001 - 36466 - 54959 - 41883 - 12981 - 33588
Giải ba 55030 - 45453
Giải nhì 03000
Giải nhất 88439
Giải đặc biệt 54096
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 02 - 15 - 24 - 26 - 30 - 39 - 42 - 43 - 53 - 59 - 66 - 68 - 81 - 83 - 88 - 96