Ngày mở thưởng

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-05-2017

Giải tám 41
Giải bảy 090
Giải sáu 6932 - 2403 - 8778
Giải năm 8204
Giải tư 74535 - 12909 - 50772 - 69566 - 99048 - 52269 - 43704
Giải ba 17995 - 89461
Giải nhì 32637
Giải nhất 02131
Giải đặc biệt 802856
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 04[2] - 09 - 31 - 32 - 35 - 37 - 41 - 48 - 56 - 61 - 66 - 69 - 72 - 78 - 90 - 95

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 81
Giải bảy 028
Giải sáu 6286 - 8622 - 8224
Giải năm 0573
Giải tư 86135 - 97835 - 99073 - 10181 - 75663 - 84096 - 56932
Giải ba 23790 - 97505
Giải nhì 55173
Giải nhất 69630
Giải đặc biệt 386098
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 35[2] - 63 - 73[3] - 81[2] - 86 - 90 - 96 - 98

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-05-2017

Giải tám 97
Giải bảy 553
Giải sáu 4248 - 4530 - 3968
Giải năm 7432
Giải tư 38114 - 15513 - 22873 - 14353 - 10429 - 63929 - 95712
Giải ba 73545 - 46385
Giải nhì 63480
Giải nhất 14523
Giải đặc biệt 969479
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
12 - 13 - 14 - 23 - 29[2] - 30 - 32 - 45 - 48 - 53[2] - 68 - 73 - 79 - 80 - 85 - 97

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 17-05-2017

Giải tám 11
Giải bảy 101
Giải sáu 2251 - 5801 - 5183
Giải năm 7994
Giải tư 35745 - 78217 - 08484 - 36786 - 09644 - 53717 - 93954
Giải ba 36700 - 09924
Giải nhì 60232
Giải nhất 24000
Giải đặc biệt 473003
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 01[2] - 03 - 11 - 17[2] - 24 - 32 - 44 - 45 - 51 - 54 - 83 - 84 - 86 - 94

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-05-2017

Giải tám 20
Giải bảy 998
Giải sáu 6133 - 3769 - 8361
Giải năm 0710
Giải tư 71328 - 34337 - 35189 - 48145 - 89783 - 75176 - 34977
Giải ba 40271 - 05468
Giải nhì 69503
Giải nhất 85632
Giải đặc biệt 381776
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 10 - 20 - 28 - 32 - 33 - 37 - 45 - 61 - 68 - 69 - 71 - 76[2] - 77 - 83 - 89 - 98

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 10-05-2017

Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 5226 - 4467 - 6816
Giải năm 3997
Giải tư 82943 - 17765 - 53035 - 65144 - 61024 - 59845 - 81972
Giải ba 53570 - 64188
Giải nhì 30502
Giải nhất 99871
Giải đặc biệt 479499
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 16 - 24 - 26 - 35 - 43 - 44 - 45 - 54 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 88 - 97 - 99

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-05-2017

Giải tám 53
Giải bảy 736
Giải sáu 3572 - 1578 - 9037
Giải năm 8179
Giải tư 81120 - 02314 - 64662 - 24874 - 26023 - 62831 - 06640
Giải ba 91471 - 71466
Giải nhì 67929
Giải nhất 17056
Giải đặc biệt 193540
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
14 - 20 - 23 - 29 - 31 - 36 - 37 - 40[2] - 53 - 56 - 62 - 66 - 71 - 72 - 74 - 78 - 79

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 03-05-2017

Giải tám 15
Giải bảy 813
Giải sáu 2786 - 1177 - 6825
Giải năm 3109
Giải tư 42525 - 92774 - 22036 - 26932 - 07042 - 55339 - 04514
Giải ba 84286 - 91941
Giải nhì 72840
Giải nhất 71398
Giải đặc biệt 867097
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 13 - 14 - 15 - 25[2] - 32 - 36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 74 - 77 - 86[2] - 97 - 98