Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSDLK

Giải tám 28
Giải bảy 311
Giải sáu 1066 - 2881 - 2859
Giải năm 5620
Giải tư 77674 - 95985 - 50853 - 44326 - 31284 - 04387 - 87313
Giải ba 42869 - 40814
Giải nhì 93158
Giải nhất 82622
Giải đặc biệt 820970
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 26 - 28 - 53 - 58 - 59 - 66 - 69 - 70 - 74 - 81 - 84 - 85 - 87

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSDLK

Giải tám 95
Giải bảy 705
Giải sáu 8117 - 5310 - 7733
Giải năm 4657
Giải tư 30084 - 99929 - 60944 - 60294 - 04477 - 86505 - 04573
Giải ba 58524 - 63556
Giải nhì 09188
Giải nhất 75616
Giải đặc biệt 488568
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05[2] - 10 - 16 - 17 - 24 - 29 - 33 - 44 - 56 - 57 - 68 - 73 - 77 - 84 - 88 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSDLK

Giải tám 58
Giải bảy 917
Giải sáu 8578 - 9286 - 5064
Giải năm 0964
Giải tư 03227 - 06284 - 59768 - 96735 - 07441 - 99118 - 21022
Giải ba 42678 - 11115
Giải nhì 02721
Giải nhất 68469
Giải đặc biệt 688817
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
15 - 17[2] - 18 - 21 - 22 - 27 - 35 - 41 - 58 - 64[2] - 68 - 69 - 78[2] - 84 - 86

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSDLK

Giải tám 33
Giải bảy 457
Giải sáu 8963 - 3866 - 3473
Giải năm 3351
Giải tư 96624 - 63647 - 23839 - 97302 - 46517 - 54188 - 23803
Giải ba 81125 - 02484
Giải nhì 65050
Giải nhất 18056
Giải đặc biệt 719018
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 17 - 18 - 24 - 25 - 33 - 39 - 47 - 50 - 51 - 56 - 57 - 63 - 66 - 73 - 84 - 88

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSDLK

Giải tám 26
Giải bảy 145
Giải sáu 1389 - 3547 - 0635
Giải năm 7750
Giải tư 09881 - 38502 - 67774 - 03695 - 92025 - 72308 - 20283
Giải ba 58946 - 34021
Giải nhì 87119
Giải nhất 79515
Giải đặc biệt 727183
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 08 - 15 - 19 - 21 - 25 - 26 - 35 - 45 - 46 - 47 - 50 - 74 - 81 - 83[2] - 89 - 95

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSDLK

Giải tám 45
Giải bảy 532
Giải sáu 1515 - 8344 - 5775
Giải năm 6417
Giải tư 68247 - 85804 - 10384 - 49603 - 26635 - 28143 - 75552
Giải ba 45451 - 98693
Giải nhì 29855
Giải nhất 24516
Giải đặc biệt 022010
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 04 - 10 - 15 - 16 - 17 - 32 - 35 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51 - 52 - 55 - 75 - 84 - 93

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSDLK

Giải tám 06
Giải bảy 952
Giải sáu 8460 - 5820 - 5999
Giải năm 2820
Giải tư 31617 - 26286 - 64919 - 31700 - 39977 - 21578 - 46716
Giải ba 60144 - 24691
Giải nhì 38047
Giải nhất 45811
Giải đặc biệt 437377
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 06 - 11 - 16 - 17 - 19 - 20[2] - 44 - 47 - 52 - 60 - 77[2] - 78 - 86 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSDLK

Giải tám 39
Giải bảy 192
Giải sáu 1133 - 5060 - 5060
Giải năm 5345
Giải tư 89913 - 28000 - 30578 - 95933 - 57818 - 64063 - 34057
Giải ba 32724 - 63650
Giải nhì 87467
Giải nhất 33570
Giải đặc biệt 080783
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 13 - 18 - 24 - 33[2] - 39 - 45 - 50 - 57 - 60[2] - 63 - 67 - 70 - 78 - 83 - 92