Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 21-08-2018 - XSDLK

Giải tám 65
Giải bảy 394
Giải sáu 6632 - 5244 - 0861
Giải năm 8035
Giải tư 34795 - 13806 - 97270 - 63538 - 86516 - 69532 - 12644
Giải ba 84699 - 87745
Giải nhì 46463
Giải nhất 25333
Giải đặc biệt 118943
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
06 - 16 - 32[2] - 33 - 35 - 38 - 43 - 44[2] - 45 - 61 - 63 - 65 - 70 - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 14-08-2018 - XSDLK

Giải tám 46
Giải bảy 736
Giải sáu 5610 - 8045 - 2743
Giải năm 6988
Giải tư 54932 - 64520 - 97254 - 90290 - 95868 - 58247 - 86103
Giải ba 34667 - 06022
Giải nhì 77044
Giải nhất 66347
Giải đặc biệt 968603
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03[2] - 10 - 20 - 22 - 32 - 36 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47[2] - 54 - 67 - 68 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 07-08-2018 - XSDLK

Giải tám 89
Giải bảy 599
Giải sáu 4982 - 7761 - 2585
Giải năm 8250
Giải tư 97727 - 07721 - 82745 - 91272 - 80868 - 63007 - 05835
Giải ba 14823 - 56959
Giải nhì 02586
Giải nhất 24307
Giải đặc biệt 401906
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
06 - 07[2] - 21 - 23 - 27 - 35 - 45 - 50 - 59 - 61 - 68 - 72 - 82 - 85 - 86 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 31-07-2018 - XSDLK

Giải tám 86
Giải bảy 433
Giải sáu 9821 - 8714 - 4069
Giải năm 6355
Giải tư 16595 - 40199 - 51989 - 00964 - 17600 - 53603 - 55599
Giải ba 61985 - 14877
Giải nhì 21284
Giải nhất 97106
Giải đặc biệt 325220
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 03 - 06 - 14 - 20 - 21 - 33 - 55 - 64 - 69 - 77 - 84 - 85 - 86 - 89 - 95 - 99[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 24-07-2018 - XSDLK

Giải tám 49
Giải bảy 382
Giải sáu 5825 - 5547 - 9040
Giải năm 3196
Giải tư 50420 - 16230 - 55270 - 48519 - 41703 - 29846 - 23172
Giải ba 07669 - 91344
Giải nhì 01914
Giải nhất 54326
Giải đặc biệt 773219
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 14 - 19[2] - 20 - 25 - 26 - 30 - 40 - 44 - 46 - 47 - 49 - 69 - 70 - 72 - 82 - 96

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 17-07-2018 - XSDLK

Giải tám 76
Giải bảy 677
Giải sáu 9015 - 9210 - 7433
Giải năm 8659
Giải tư 07103 - 18425 - 95093 - 33287 - 54364 - 42450 - 26018
Giải ba 47156 - 27021
Giải nhì 50538
Giải nhất 05625
Giải đặc biệt 806617
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 10 - 15 - 17 - 18 - 21 - 25[2] - 33 - 38 - 50 - 56 - 59 - 64 - 76 - 77 - 87 - 93

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 10-07-2018 - XSDLK

Giải tám 61
Giải bảy 857
Giải sáu 7380 - 2631 - 9259
Giải năm 9160
Giải tư 58016 - 18633 - 74886 - 95194 - 78324 - 47611 - 71500
Giải ba 03736 - 96569
Giải nhì 86173
Giải nhất 66546
Giải đặc biệt 650789
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 11 - 16 - 24 - 31 - 33 - 36 - 46 - 57 - 59 - 60 - 61 - 69 - 73 - 80 - 86 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 03-07-2018 - XSDLK

Giải tám 96
Giải bảy 784
Giải sáu 6514 - 4999 - 2223
Giải năm 8811
Giải tư 25020 - 65233 - 37879 - 12667 - 38465 - 72603 - 90751
Giải ba 47335 - 82882
Giải nhì 08411
Giải nhất 60010
Giải đặc biệt 608796
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 10 - 11[2] - 14 - 20 - 23 - 33 - 35 - 51 - 65 - 67 - 79 - 82 - 84 - 96[2] - 99