Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 09-10-2018 - XSDLK

Giải tám 86
Giải bảy 224
Giải sáu 7286 - 4794 - 7311
Giải năm 8459
Giải tư 42036 - 87438 - 73435 - 39561 - 66961 - 39442 - 00961
Giải ba 81588 - 71707
Giải nhì 26064
Giải nhất 85567
Giải đặc biệt 558873
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 11 - 24 - 35 - 36 - 38 - 42 - 59 - 61[3] - 64 - 67 - 73 - 86[2] - 88 - 94
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 02-10-2018 - XSDLK

Giải tám 77
Giải bảy 254
Giải sáu 8391 - 2922 - 4163
Giải năm 0206
Giải tư 35535 - 88955 - 47795 - 33848 - 40826 - 13149 - 73476
Giải ba 43968 - 06729
Giải nhì 05068
Giải nhất 83665
Giải đặc biệt 062190
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
06 - 22 - 26 - 29 - 35 - 48 - 49 - 54 - 55 - 63 - 65 - 68[2] - 76 - 77 - 90 - 91 - 95
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 25-09-2018 - XSDLK

Giải tám 92
Giải bảy 081
Giải sáu 7712 - 4099 - 0900
Giải năm 9871
Giải tư 42910 - 80922 - 35391 - 77282 - 34876 - 00413 - 60715
Giải ba 64471 - 58546
Giải nhì 71027
Giải nhất 22289
Giải đặc biệt 600061
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 10 - 12 - 13 - 15 - 22 - 27 - 46 - 61 - 71[2] - 76 - 81 - 82 - 89 - 91 - 92 - 99
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 18-09-2018 - XSDLK

Giải tám 18
Giải bảy 938
Giải sáu 4524 - 2193 - 9080
Giải năm 2389
Giải tư 09328 - 16693 - 74547 - 09402 - 84001 - 31806 - 77453
Giải ba 72913 - 60136
Giải nhì 23493
Giải nhất 78812
Giải đặc biệt 892645
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 02 - 06 - 12 - 13 - 18 - 24 - 28 - 36 - 38 - 45 - 47 - 53 - 80 - 89 - 93[3]
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 11-09-2018 - XSDLK

Giải tám 75
Giải bảy 902
Giải sáu 4325 - 8965 - 0579
Giải năm 1198
Giải tư 88298 - 27749 - 79391 - 84124 - 23108 - 87019 - 26794
Giải ba 96253 - 49904
Giải nhì 72011
Giải nhất 82954
Giải đặc biệt 413480
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 04 - 08 - 11 - 19 - 24 - 25 - 49 - 53 - 54 - 65 - 75 - 79 - 80 - 91 - 94 - 98[2]
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 04-09-2018 - XSDLK

Giải tám 23
Giải bảy 575
Giải sáu 7505 - 5151 - 9996
Giải năm 0815
Giải tư 62235 - 31311 - 88400 - 41841 - 58405 - 75478 - 54370
Giải ba 88087 - 38850
Giải nhì 72688
Giải nhất 16220
Giải đặc biệt 042191
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 05[2] - 11 - 15 - 20 - 23 - 35 - 41 - 50 - 51 - 70 - 75 - 78 - 87 - 88 - 91 - 96
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-08-2018 - XSDLK

Giải tám 58
Giải bảy 940
Giải sáu 1610 - 2940 - 1093
Giải năm 9308
Giải tư 33931 - 82704 - 88481 - 46264 - 27842 - 77131 - 08609
Giải ba 65415 - 73790
Giải nhì 25394
Giải nhất 50668
Giải đặc biệt 198536
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 08 - 09 - 10 - 15 - 31[2] - 36 - 40[2] - 42 - 58 - 64 - 68 - 81 - 90 - 93 - 94
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-08-2018 - XSDLK

Giải tám 65
Giải bảy 394
Giải sáu 6632 - 5244 - 0861
Giải năm 8035
Giải tư 34795 - 13806 - 97270 - 63538 - 86516 - 69532 - 12644
Giải ba 84699 - 87745
Giải nhì 46463
Giải nhất 25333
Giải đặc biệt 118943
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
06 - 16 - 32[2] - 33 - 35 - 38 - 43 - 44[2] - 45 - 61 - 63 - 65 - 70 - 94 - 95 - 99
ket qua xo so,

Xổ số Đắck Lắc

Xổ số Đắck Lắc mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần