Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 26-05-2015

Giải tám 43
Giải bảy 827
Giải sáu 6113 - 4073 - 1625
Giải năm 1816
Giải tư 53494 - 89528 - 17680 - 40751 - 78040 - 02921 - 73091
Giải ba 41267 - 93861
Giải nhì 12048
Giải nhất 28911
Giải đặc biệt 421114
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
11 - 13 - 14 - 16 - 21 - 25 - 27 - 28 - 40 - 43 - 48 - 51 - 61 - 67 - 73 - 80 - 91 - 94

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 19-05-2015

Giải tám 82
Giải bảy 409
Giải sáu 3425 - 6795 - 1097
Giải năm 0396
Giải tư 48645 - 20664 - 69742 - 51838 - 06710 - 94007 - 21117
Giải ba 47019 - 27274
Giải nhì 36111
Giải nhất 74313
Giải đặc biệt 189059
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 25 - 38 - 42 - 45 - 59 - 64 - 74 - 82 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 12-05-2015

Giải tám 64
Giải bảy 922
Giải sáu 3453 - 4293 - 2967
Giải năm 6403
Giải tư 12115 - 05641 - 58403 - 74506 - 66325 - 26495 - 61125
Giải ba 05970 - 05217
Giải nhì 80986
Giải nhất 34219
Giải đặc biệt 668253
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03[2] - 06 - 15 - 17 - 19 - 22 - 25[2] - 41 - 53[2] - 64 - 67 - 70 - 86 - 93 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 05-05-2015

Giải tám 22
Giải bảy 991
Giải sáu 8874 - 9824 - 0888
Giải năm 9760
Giải tư 14369 - 49399 - 11085 - 87536 - 80955 - 58354 - 51601
Giải ba 40676 - 85458
Giải nhì 18986
Giải nhất 68907
Giải đặc biệt 037342
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 07 - 22 - 24 - 36 - 42 - 54 - 55 - 58 - 60 - 69 - 74 - 76 - 85 - 86 - 88 - 91 - 99