Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 838
Giải sáu 2813 - 1746 - 9052
Giải năm 5831
Giải tư 06053 - 14116 - 08840 - 22187 - 09789 - 18183 - 44479
Giải ba 98070 - 65618
Giải nhì 71376
Giải nhất 40982
Giải đặc biệt 93618
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
13 - 16 - 18[3] - 31 - 38 - 40 - 46 - 52 - 53 - 70 - 76 - 79 - 82 - 83 - 87 - 89

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 01
Giải bảy 398
Giải sáu 2445 - 8362 - 6372
Giải năm 2111
Giải tư 62044 - 96762 - 72783 - 70696 - 15314 - 78002 - 74819
Giải ba 35259 - 99727
Giải nhì 51289
Giải nhất 92721
Giải đặc biệt 88951
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 02 - 11 - 14 - 19 - 21 - 27 - 44 - 45 - 51 - 59 - 62[2] - 72 - 83 - 89 - 96 - 98

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 227
Giải sáu 0525 - 0689 - 4835
Giải năm 3348
Giải tư 13781 - 74660 - 03292 - 51640 - 63880 - 38018 - 67201
Giải ba 92242 - 88742
Giải nhì 73584
Giải nhất 41161
Giải đặc biệt 56293
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 13 - 18 - 25 - 27 - 35 - 40 - 42[2] - 48 - 60 - 61 - 80 - 81 - 84 - 89 - 92 - 93

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 24-01-2017

Giải tám 53
Giải bảy 345
Giải sáu 7073 - 4059 - 5085
Giải năm 6350
Giải tư 93890 - 11356 - 67122 - 08343 - 85233 - 17131 - 68795
Giải ba 70957 - 77598
Giải nhì 99820
Giải nhất 95258
Giải đặc biệt 59922
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
20 - 22[2] - 31 - 33 - 43 - 45 - 50 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 73 - 85 - 90 - 95 - 98

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 34
Giải bảy 984
Giải sáu 3230 - 7146 - 5934
Giải năm 8291
Giải tư 89972 - 06575 - 88948 - 16465 - 21331 - 56062 - 76973
Giải ba 88704 - 46068
Giải nhì 37829
Giải nhất 53041
Giải đặc biệt 48596
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 29 - 30 - 31 - 34[2] - 41 - 46 - 48 - 62 - 65 - 68 - 72 - 73 - 75 - 84 - 91 - 96

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 82
Giải bảy 402
Giải sáu 4954 - 4270 - 2071
Giải năm 0143
Giải tư 91455 - 75043 - 51648 - 11754 - 85831 - 65150 - 56819
Giải ba 25960 - 87103
Giải nhì 18221
Giải nhất 99862
Giải đặc biệt 80398
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 19 - 21 - 31 - 43[2] - 48 - 50 - 54[2] - 55 - 60 - 62 - 70 - 71 - 82 - 98

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 55
Giải bảy 370
Giải sáu 1375 - 7941 - 8650
Giải năm 8190
Giải tư 88160 - 71020 - 97915 - 59751 - 38739 - 14494 - 28957
Giải ba 80660 - 60365
Giải nhì 22477
Giải nhất 31941
Giải đặc biệt 76323
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
15 - 20 - 23 - 39 - 41[2] - 50 - 51 - 55 - 57 - 60[2] - 65 - 70 - 75 - 77 - 90 - 94

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 028
Giải sáu 0519 - 8855 - 9707
Giải năm 6635
Giải tư 36918 - 98081 - 59147 - 70136 - 63753 - 22305 - 45933
Giải ba 96671 - 46917
Giải nhì 68085
Giải nhất 13167
Giải đặc biệt 98879
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 07 - 17 - 18 - 19 - 28 - 33 - 35 - 36 - 47 - 53 - 55 - 67 - 71 - 79 - 81 - 85 - 99