Ngày mở thưởng

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-03-2017

Giải tám 58
Giải bảy 780
Giải sáu 7846 - 9189 - 4584
Giải năm 4671
Giải tư 75805 - 32823 - 61183 - 95486 - 25735 - 71413 - 97094
Giải ba 06129 - 15221
Giải nhì 93791
Giải nhất 27633
Giải đặc biệt 42982
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 13 - 21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 46 - 58 - 71 - 80 - 82 - 83 - 84 - 86 - 89 - 91 - 94

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 66
Giải bảy 574
Giải sáu 6349 - 2369 - 2316
Giải năm 9535
Giải tư 63463 - 25036 - 72614 - 56813 - 42115 - 50890 - 11765
Giải ba 38204 - 97813
Giải nhì 56291
Giải nhất 68178
Giải đặc biệt 56177
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 13[2] - 14 - 15 - 16 - 35 - 36 - 49 - 63 - 65 - 66 - 69 - 74 - 77 - 78 - 90 - 91

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 082
Giải sáu 3859 - 9395 - 3325
Giải năm 8778
Giải tư 74265 - 93029 - 76676 - 68674 - 26845 - 17422 - 11347
Giải ba 66338 - 36534
Giải nhì 62488
Giải nhất 27131
Giải đặc biệt 63647
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 38 - 45 - 47[2] - 59 - 64 - 65 - 74 - 76 - 78 - 82 - 88 - 95

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 34
Giải bảy 028
Giải sáu 1233 - 8085 - 6432
Giải năm 2141
Giải tư 81098 - 02119 - 94349 - 89721 - 05877 - 44751 - 51463
Giải ba 04310 - 36433
Giải nhì 81168
Giải nhất 45280
Giải đặc biệt 63612
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 12 - 19 - 21 - 28 - 32 - 33[2] - 34 - 41 - 49 - 51 - 63 - 68 - 77 - 80 - 85 - 98

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 287
Giải sáu 3021 - 6904 - 8860
Giải năm 7212
Giải tư 45240 - 53054 - 11717 - 27642 - 56559 - 84173 - 18039
Giải ba 94447 - 80139
Giải nhì 51540
Giải nhất 52939
Giải đặc biệt 61285
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 12 - 17 - 21 - 39[3] - 40[2] - 42 - 47 - 54 - 59 - 60 - 73[2] - 85 - 87

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-02-2017

Giải tám 94
Giải bảy 041
Giải sáu 8425 - 8708 - 1732
Giải năm 8329
Giải tư 58747 - 93265 - 00155 - 18849 - 14715 - 34660 - 06270
Giải ba 97660 - 79958
Giải nhì 80007
Giải nhất 74338
Giải đặc biệt 56509
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 08 - 09 - 15 - 25 - 29 - 32 - 38 - 41 - 47 - 49 - 55 - 58 - 60[2] - 65 - 70 - 94

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 838
Giải sáu 2813 - 1746 - 9052
Giải năm 5831
Giải tư 06053 - 14116 - 08840 - 22187 - 09789 - 18183 - 44479
Giải ba 98070 - 65618
Giải nhì 71376
Giải nhất 40982
Giải đặc biệt 93618
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
13 - 16 - 18[3] - 31 - 38 - 40 - 46 - 52 - 53 - 70 - 76 - 79 - 82 - 83 - 87 - 89

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 01
Giải bảy 398
Giải sáu 2445 - 8362 - 6372
Giải năm 2111
Giải tư 62044 - 96762 - 72783 - 70696 - 15314 - 78002 - 74819
Giải ba 35259 - 99727
Giải nhì 51289
Giải nhất 92721
Giải đặc biệt 88951
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 02 - 11 - 14 - 19 - 21 - 27 - 44 - 45 - 51 - 59 - 62[2] - 72 - 83 - 89 - 96 - 98