Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 11
Giải bảy 954
Giải sáu 3487 - 2179 - 1936
Giải năm 6202
Giải tư 07852 - 98485 - 28556 - 76317 - 80990 - 68823 - 22748
Giải ba 99540 - 03808
Giải nhì 07952
Giải nhất 38050
Giải đặc biệt 20941
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 08 - 11 - 17 - 23 - 36 - 40 - 41 - 48 - 50 - 52[2] - 54 - 56 - 79 - 85 - 87 - 90

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 72
Giải bảy 648
Giải sáu 7644 - 1792 - 8128
Giải năm 1639
Giải tư 83820 - 71232 - 70970 - 71181 - 60914 - 65378 - 77364
Giải ba 61533 - 63778
Giải nhì 49202
Giải nhất 69582
Giải đặc biệt 52043
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 14 - 20 - 28 - 32 - 33 - 39 - 43 - 44 - 48 - 64 - 70 - 72 - 78[2] - 81 - 82 - 92

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 22-11-2016

Giải tám 59
Giải bảy 770
Giải sáu 5697 - 5771 - 1747
Giải năm 3850
Giải tư 97102 - 18255 - 42327 - 78965 - 97303 - 72899 - 10965
Giải ba 33393 - 72374
Giải nhì 39853
Giải nhất 56779
Giải đặc biệt 95385
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 27 - 47 - 50 - 53 - 55 - 59 - 65[2] - 70 - 71 - 74 - 79 - 85 - 93 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 15-11-2016

Giải tám 18
Giải bảy 120
Giải sáu 8289 - 9631 - 7855
Giải năm 7920
Giải tư 39571 - 49913 - 22220 - 13229 - 69244 - 71104 - 72181
Giải ba 39192 - 71269
Giải nhì 52232
Giải nhất 55758
Giải đặc biệt 02161
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 13 - 18 - 20[3] - 29 - 31 - 32 - 44 - 55 - 58 - 61 - 69 - 71 - 81 - 89 - 92

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 08-11-2016

Giải tám 31
Giải bảy 048
Giải sáu 2187 - 2143 - 6607
Giải năm 6680
Giải tư 17454 - 61567 - 84711 - 22823 - 99523 - 93736 - 71479
Giải ba 09126 - 30858
Giải nhì 92220
Giải nhất 30642
Giải đặc biệt 83560
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 11 - 20 - 23[2] - 26 - 31 - 36 - 42 - 43 - 48 - 54 - 58 - 60 - 67 - 79 - 80 - 87

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 01-11-2016

Giải tám 79
Giải bảy 077
Giải sáu 8717 - 9318 - 2814
Giải năm 7418
Giải tư 55675 - 18049 - 78765 - 74251 - 03669 - 88044 - 26210
Giải ba 38513 - 94310
Giải nhì 53870
Giải nhất 20254
Giải đặc biệt 69537
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10[2] - 13 - 14 - 17 - 18[2] - 37 - 44 - 49 - 51 - 54 - 65 - 69 - 70 - 75 - 77 - 79

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 12
Giải bảy 088
Giải sáu 5789 - 1662 - 1092
Giải năm 3612
Giải tư 45317 - 91456 - 76367 - 91691 - 75299 - 07527 - 85063
Giải ba 88738 - 98889
Giải nhì 95517
Giải nhất 25400
Giải đặc biệt 20949
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 12[2] - 17[2] - 27 - 38 - 49 - 56 - 62 - 63 - 67 - 88 - 89[2] - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 247
Giải sáu 5882 - 9558 - 5336
Giải năm 1552
Giải tư 06896 - 78664 - 59225 - 10566 - 29697 - 05740 - 30122
Giải ba 45191 - 91951
Giải nhì 86464
Giải nhất 82411
Giải đặc biệt 19880
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
11 - 22 - 25 - 36 - 40 - 47 - 49 - 51 - 52 - 58 - 64[2] - 66 - 80 - 82 - 91 - 96 - 97