Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 42
Giải bảy 750
Giải sáu 2504 - 6502 - 9977
Giải năm 4404
Giải tư 10996 - 86364 - 60431 - 03270 - 39045 - 63439 - 39020
Giải ba 08588 - 08150
Giải nhì 13165
Giải nhất 54489
Giải đặc biệt 71640
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 04[2] - 20 - 31 - 39 - 40 - 42 - 45 - 50[2] - 64 - 65 - 70 - 77 - 88 - 89 - 96

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 79
Giải bảy 881
Giải sáu 3684 - 6715 - 8253
Giải năm 1966
Giải tư 75164 - 89668 - 93414 - 09868 - 08563 - 19859 - 05661
Giải ba 11726 - 40517
Giải nhì 60200
Giải nhất 44090
Giải đặc biệt 70238
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 14 - 15 - 17 - 26 - 38 - 53 - 59 - 61 - 63 - 64 - 66 - 68[2] - 79 - 81 - 84 - 90

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 74
Giải bảy 915
Giải sáu 9014 - 0820 - 2053
Giải năm 2931
Giải tư 46568 - 24336 - 48530 - 04241 - 56808 - 95174 - 41572
Giải ba 72537 - 47153
Giải nhì 71110
Giải nhất 68508
Giải đặc biệt 96010
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
08[2] - 10[2] - 14 - 15 - 20 - 30 - 31 - 36 - 37 - 41 - 53[2] - 68 - 72 - 74[2]

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 40
Giải bảy 140
Giải sáu 8251 - 4830 - 1218
Giải năm 6603
Giải tư 19706 - 05147 - 22270 - 36774 - 52505 - 44642 - 11597
Giải ba 46229 - 68193
Giải nhì 58691
Giải nhất 49018
Giải đặc biệt 72282
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 05 - 06 - 18[2] - 29 - 30 - 40[2] - 42 - 47 - 51 - 70 - 74 - 82 - 91 - 93 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 848
Giải sáu 9661 - 7676 - 2421
Giải năm 1642
Giải tư 56071 - 09242 - 04847 - 47094 - 85330 - 93644 - 13195
Giải ba 83802 - 31009
Giải nhì 87403
Giải nhất 77018
Giải đặc biệt 88891
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 09 - 18 - 21 - 30 - 42[2] - 44 - 47 - 48 - 61 - 63 - 71 - 76 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 17
Giải bảy 295
Giải sáu 7169 - 2541 - 0563
Giải năm 9433
Giải tư 44451 - 80538 - 16424 - 49754 - 00463 - 38249 - 83346
Giải ba 73389 - 62174
Giải nhì 51378
Giải nhất 63684
Giải đặc biệt 20029
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
17 - 24 - 29 - 33 - 38 - 41 - 46 - 49 - 51 - 54 - 63[2] - 69 - 74 - 78 - 84 - 89 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 350
Giải sáu 7348 - 7326 - 6427
Giải năm 2280
Giải tư 62270 - 20419 - 89801 - 07201 - 44967 - 80798 - 59798
Giải ba 34975 - 55040
Giải nhì 12853
Giải nhất 02647
Giải đặc biệt 68745
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01[2] - 19 - 26 - 27 - 40 - 45 - 47[2] - 48 - 50 - 53 - 67 - 70 - 75 - 80 - 98[2]

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 90
Giải bảy 131
Giải sáu 0309 - 7553 - 8035
Giải năm 5020
Giải tư 75510 - 80178 - 31980 - 68341 - 94379 - 65849 - 88161
Giải ba 62092 - 00738
Giải nhì 30231
Giải nhất 41381
Giải đặc biệt 52484
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 10 - 20 - 31[2] - 35 - 38 - 41 - 49 - 53 - 61 - 78 - 79 - 80 - 81 - 84 - 90 - 92