Ngày mở thưởng

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 23-05-2017

Giải tám 83
Giải bảy 861
Giải sáu 5257 - 9822 - 3681
Giải năm 8681
Giải tư 74655 - 49110 - 44506 - 67323 - 56559 - 13705 - 26212
Giải ba 64526 - 82400
Giải nhì 37021
Giải nhất 35506
Giải đặc biệt 476901
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 01 - 05 - 06[2] - 10 - 12 - 21 - 22 - 23 - 26 - 55 - 57 - 59 - 61 - 81[2] - 83

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 16-05-2017

Giải tám 45
Giải bảy 809
Giải sáu 8555 - 9354 - 5331
Giải năm 9813
Giải tư 06078 - 32281 - 95182 - 44173 - 43963 - 83664 - 64769
Giải ba 57173 - 65185
Giải nhì 36063
Giải nhất 64517
Giải đặc biệt 946149
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 13 - 17 - 31 - 45 - 49 - 54 - 55 - 63[2] - 64 - 69 - 73[2] - 78 - 81 - 82 - 85

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 09-05-2017

Giải tám 95
Giải bảy 374
Giải sáu 1493 - 6876 - 3791
Giải năm 2774
Giải tư 99595 - 65489 - 74233 - 33767 - 07085 - 68314 - 51366
Giải ba 28246 - 00428
Giải nhì 25932
Giải nhất 14593
Giải đặc biệt 245310
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 14 - 28 - 32 - 33 - 46 - 66 - 67 - 74[2] - 76 - 85 - 89 - 91 - 93[2] - 95[2]

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 02-05-2017

Giải tám 24
Giải bảy 025
Giải sáu 0453 - 2742 - 3112
Giải năm 5083
Giải tư 17660 - 16152 - 99715 - 17449 - 34999 - 18687 - 46792
Giải ba 10793 - 28430
Giải nhì 81173
Giải nhất 42514
Giải đặc biệt 465918
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
12 - 14 - 15 - 18 - 24 - 25 - 30 - 42 - 49 - 52 - 53 - 60 - 73 - 83 - 87 - 92 - 93 - 99

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 22
Giải bảy 250
Giải sáu 4217 - 7818 - 6039
Giải năm 9439
Giải tư 04471 - 84335 - 02167 - 76909 - 24745 - 32797 - 41662
Giải ba 72543 - 23389
Giải nhì 27459
Giải nhất 99534
Giải đặc biệt 024075
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 17 - 18 - 22 - 34 - 35 - 39[2] - 43 - 45 - 50 - 59 - 62 - 67 - 71 - 75 - 89 - 97

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 82
Giải bảy 108
Giải sáu 4230 - 2672 - 2992
Giải năm 2517
Giải tư 07204 - 09465 - 62256 - 61020 - 49799 - 97647 - 21502
Giải ba 95888 - 44589
Giải nhì 84977
Giải nhất 02998
Giải đặc biệt 985410
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 04 - 08 - 10 - 17 - 20 - 30 - 47 - 56 - 65 - 72 - 77 - 82 - 88 - 89 - 92 - 98 - 99

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 47
Giải bảy 978
Giải sáu 1069 - 7581 - 5306
Giải năm 7372
Giải tư 57101 - 92022 - 18310 - 82642 - 48369 - 01541 - 05595
Giải ba 11663 - 36180
Giải nhì 18555
Giải nhất 19983
Giải đặc biệt 568709
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 06 - 09 - 10 - 22 - 41 - 42 - 47 - 55 - 63 - 69[2] - 72 - 78 - 80 - 81 - 83 - 95

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 39
Giải bảy 947
Giải sáu 0878 - 1913 - 2356
Giải năm 5611
Giải tư 23647 - 08961 - 83513 - 05749 - 05800 - 73275 - 26876
Giải ba 94870 - 99380
Giải nhì 66906
Giải nhất 23922
Giải đặc biệt 060640
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 06 - 11 - 13[2] - 22 - 39 - 40 - 47[2] - 49 - 56 - 61 - 70 - 75 - 76 - 78 - 80