Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 13-02-2018 - XSDLK

Giải tám 90
Giải bảy 807
Giải sáu 9704 - 2556 - 3011
Giải năm 1426
Giải tư 95616 - 89923 - 96351 - 40953 - 12669 - 57509 - 56344
Giải ba 02034 - 89847
Giải nhì 22193
Giải nhất 49668
Giải đặc biệt 908555
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 07 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26 - 34 - 44 - 47 - 51 - 53 - 55 - 56 - 68 - 69 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 06-02-2018 - XSDLK

Giải tám 68
Giải bảy 081
Giải sáu 5309 - 5861 - 0526
Giải năm 8165
Giải tư 67030 - 52981 - 55892 - 37091 - 29540 - 53385 - 29300
Giải ba 73511 - 75202
Giải nhì 96093
Giải nhất 28377
Giải đặc biệt 893484
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 02 - 09 - 11 - 26 - 30 - 40 - 61 - 65 - 68 - 77 - 81[2] - 84 - 85 - 91 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 30-01-2018 - XSDLK

Giải tám 23
Giải bảy 404
Giải sáu 5815 - 8933 - 3353
Giải năm 8370
Giải tư 13983 - 58511 - 85886 - 33154 - 21706 - 10314 - 09233
Giải ba 55903 - 14277
Giải nhì 95792
Giải nhất 40304
Giải đặc biệt 031909
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 04[2] - 06 - 09 - 11 - 14 - 15 - 23 - 33[2] - 53 - 54 - 70 - 77 - 83 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 23-01-2018 - XSDLK

Giải tám 71
Giải bảy 226
Giải sáu 6185 - 0453 - 4211
Giải năm 1729
Giải tư 29348 - 75419 - 97576 - 58831 - 88090 - 33021 - 52484
Giải ba 97638 - 66164
Giải nhì 58925
Giải nhất 43835
Giải đặc biệt 889642
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
11 - 19 - 21 - 25 - 26 - 29 - 31 - 35 - 38 - 42 - 48 - 53 - 64 - 71 - 76 - 84 - 85 - 90

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 16-01-2018 - XSDLK

Giải tám 46
Giải bảy 631
Giải sáu 2154 - 5477 - 2517
Giải năm 8960
Giải tư 85517 - 37288 - 17932 - 78826 - 80346 - 32386 - 15453
Giải ba 02908 - 65015
Giải nhì 19989
Giải nhất 82471
Giải đặc biệt 699466
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
08 - 15 - 17[2] - 26 - 31 - 32 - 46[2] - 53 - 54 - 60 - 66 - 71 - 77 - 86 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 09-01-2018 - XSDLK

Giải tám 61
Giải bảy 228
Giải sáu 6796 - 2583 - 4453
Giải năm 4200
Giải tư 57949 - 76505 - 19019 - 81737 - 29244 - 16954 - 04441
Giải ba 26269 - 24742
Giải nhì 72564
Giải nhất 17898
Giải đặc biệt 528309
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 05 - 09 - 19 - 28 - 37 - 41 - 42 - 44 - 49 - 53 - 54 - 61 - 64 - 69 - 83 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 02-01-2018 - XSDLK

Giải tám 42
Giải bảy 630
Giải sáu 1647 - 4573 - 5219
Giải năm 3744
Giải tư 02910 - 93832 - 34577 - 38585 - 87112 - 50381 - 37211
Giải ba 24099 - 33907
Giải nhì 47362
Giải nhất 09284
Giải đặc biệt 034460
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 10 - 11 - 12 - 19 - 30 - 32 - 42 - 44 - 47 - 60 - 62 - 73 - 77 - 81 - 84 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 26-12-2017 - XSDLK

Giải tám 67
Giải bảy 967
Giải sáu 9870 - 8383 - 8228
Giải năm 0423
Giải tư 61162 - 46557 - 43632 - 92845 - 52902 - 12469 - 95232
Giải ba 95773 - 37675
Giải nhì 33099
Giải nhất 39329
Giải đặc biệt 713631
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 23 - 28 - 29 - 31 - 32[2] - 45 - 57 - 62 - 67[2] - 69 - 70 - 73 - 75 - 83 - 99