Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 017
Giải sáu 5724 - 1873 - 1293
Giải năm 9817
Giải tư 11650 - 69766 - 69932 - 24283 - 09981 - 15443 - 22014
Giải ba 19497 - 66870
Giải nhì 43412
Giải nhất 17132
Giải đặc biệt 31826
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
12 - 14 - 17[2] - 24 - 26 - 32[3] - 43 - 50 - 66 - 70 - 73 - 81 - 83 - 93 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 580
Giải sáu 2760 - 6973 - 3176
Giải năm 3413
Giải tư 52816 - 68891 - 45273 - 43008 - 88273 - 34897 - 51947
Giải ba 35137 - 07735
Giải nhì 96055
Giải nhất 97778
Giải đặc biệt 48604
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 08 - 13 - 16 - 22 - 35 - 37 - 47 - 55 - 60 - 73[3] - 76 - 78 - 80 - 91 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 855
Giải sáu 2779 - 2577 - 8829
Giải năm 7023
Giải tư 11457 - 51655 - 89855 - 12285 - 53327 - 42876 - 04179
Giải ba 40129 - 31833
Giải nhì 85858
Giải nhất 59637
Giải đặc biệt 68337
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
23 - 27 - 29[2] - 32 - 33 - 37[2] - 55[3] - 57 - 58 - 76 - 77 - 79[2] - 85

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 18
Giải bảy 284
Giải sáu 5482 - 7252 - 4031
Giải năm 4850
Giải tư 60792 - 28438 - 72740 - 25791 - 44565 - 44737 - 86571
Giải ba 49346 - 38621
Giải nhì 61993
Giải nhất 10926
Giải đặc biệt 69809
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 18 - 21 - 26 - 31 - 37 - 38 - 40 - 46 - 50 - 52 - 65 - 71 - 82 - 84 - 91 - 92 - 93

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 29
Giải bảy 975
Giải sáu 4279 - 0465 - 2148
Giải năm 1897
Giải tư 60660 - 89113 - 22110 - 59879 - 93638 - 49687 - 82342
Giải ba 28782 - 32779
Giải nhì 94667
Giải nhất 68876
Giải đặc biệt 85718
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 13 - 18 - 29 - 38 - 42 - 48 - 60 - 65 - 67 - 75 - 76 - 79[3] - 82 - 87 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 958
Giải sáu 9195 - 2094 - 1395
Giải năm 0269
Giải tư 86682 - 47149 - 06151 - 49886 - 67156 - 80696 - 35256
Giải ba 32856 - 95884
Giải nhì 97836
Giải nhất 65633
Giải đặc biệt 30529
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
12 - 29 - 33 - 36 - 49 - 51 - 56[3] - 58 - 69 - 82 - 84 - 86 - 94 - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 33
Giải bảy 461
Giải sáu 9464 - 4028 - 5147
Giải năm 7695
Giải tư 29566 - 07604 - 16967 - 21777 - 45803 - 55254 - 47095
Giải ba 51724 - 58956
Giải nhì 07371
Giải nhất 71145
Giải đặc biệt 91210
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 04 - 10 - 24 - 28 - 33 - 45 - 47 - 54 - 56 - 61 - 64 - 66 - 67 - 71 - 77 - 95[2]

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 02-08-2016

Giải tám 50
Giải bảy 642
Giải sáu 1938 - 8928 - 7843
Giải năm 3847
Giải tư 35720 - 02067 - 81983 - 57693 - 56490 - 39905 - 53119
Giải ba 21259 - 10168
Giải nhì 77169
Giải nhất 33140
Giải đặc biệt 82137
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 19 - 20 - 28 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 47 - 50 - 59 - 67 - 68 - 69 - 83 - 90 - 93