Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-07-2015

Giải tám 65
Giải bảy 555
Giải sáu 9234 - 8817 - 1035
Giải năm 9476
Giải tư 78560 - 62749 - 69077 - 47420 - 84205 - 00815 - 74667
Giải ba 61329 - 10622
Giải nhì 75676
Giải nhất 26661
Giải đặc biệt 647631
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 15 - 17 - 20 - 22 - 29 - 31 - 34 - 35 - 49 - 55 - 60 - 61 - 65 - 67 - 76[2] - 77

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-07-2015

Giải tám 43
Giải bảy 880
Giải sáu 8001 - 0812 - 4234
Giải năm 7279
Giải tư 98295 - 64158 - 06875 - 48622 - 44223 - 38027 - 07499
Giải ba 48863 - 22905
Giải nhì 43579
Giải nhất 67786
Giải đặc biệt 706898
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 05 - 12 - 22 - 23 - 27 - 34 - 43 - 58 - 63 - 75 - 79[2] - 80 - 86 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-07-2015

Giải tám 29
Giải bảy 199
Giải sáu 7810 - 8946 - 6563
Giải năm 6414
Giải tư 35329 - 48473 - 15366 - 79452 - 50957 - 58912 - 67585
Giải ba 07914 - 81975
Giải nhì 35705
Giải nhất 74332
Giải đặc biệt 318146
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 10 - 12 - 14[2] - 29[2] - 32 - 46[2] - 52 - 57 - 63 - 66 - 73 - 75 - 85 - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-07-2015

Giải tám 69
Giải bảy 627
Giải sáu 9184 - 5275 - 5649
Giải năm 6071
Giải tư 60400 - 35997 - 22444 - 17275 - 87215 - 96405 - 45044
Giải ba 67604 - 58494
Giải nhì 71452
Giải nhất 98847
Giải đặc biệt 394115
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 04 - 05 - 15[2] - 27 - 44[2] - 47 - 49 - 52 - 69 - 71 - 75[2] - 84 - 94 - 97