Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 247
Giải sáu 5882 - 9558 - 5336
Giải năm 1552
Giải tư 06896 - 78664 - 59225 - 10566 - 29697 - 05740 - 30122
Giải ba 45191 - 91951
Giải nhì 86464
Giải nhất 82411
Giải đặc biệt 19880
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
11 - 22 - 25 - 36 - 40 - 47 - 49 - 51 - 52 - 58 - 64[2] - 66 - 80 - 82 - 91 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 11-10-2016

Giải tám 35
Giải bảy 024
Giải sáu 8972 - 9608 - 3072
Giải năm 8943
Giải tư 02214 - 67735 - 83226 - 73362 - 94377 - 77237 - 11937
Giải ba 10856 - 59242
Giải nhì 45341
Giải nhất 70641
Giải đặc biệt 34814
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
08 - 14[2] - 24 - 26 - 35[2] - 37[2] - 41[2] - 42 - 43 - 56 - 62 - 72[2] - 77

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 04-10-2016

Giải tám 05
Giải bảy 165
Giải sáu 0519 - 5064 - 3345
Giải năm 5425
Giải tư 43647 - 47462 - 83961 - 68180 - 49375 - 17569 - 20113
Giải ba 31871 - 30796
Giải nhì 46041
Giải nhất 00446
Giải đặc biệt 32592
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 13 - 19 - 25 - 41 - 45 - 46 - 47 - 61 - 62 - 64 - 65 - 69 - 71 - 75 - 80 - 92 - 96

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 19
Giải bảy 263
Giải sáu 0144 - 3015 - 2681
Giải năm 3343
Giải tư 32551 - 34010 - 06913 - 78530 - 98949 - 34441 - 21271
Giải ba 11693 - 78947
Giải nhì 86591
Giải nhất 93944
Giải đặc biệt 72789
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 13 - 15 - 19 - 30 - 41 - 43 - 44[2] - 47 - 49 - 51 - 63 - 71 - 81 - 89 - 91 - 93

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 017
Giải sáu 5724 - 1873 - 1293
Giải năm 9817
Giải tư 11650 - 69766 - 69932 - 24283 - 09981 - 15443 - 22014
Giải ba 19497 - 66870
Giải nhì 43412
Giải nhất 17132
Giải đặc biệt 31826
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
12 - 14 - 17[2] - 24 - 26 - 32[3] - 43 - 50 - 66 - 70 - 73 - 81 - 83 - 93 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 580
Giải sáu 2760 - 6973 - 3176
Giải năm 3413
Giải tư 52816 - 68891 - 45273 - 43008 - 88273 - 34897 - 51947
Giải ba 35137 - 07735
Giải nhì 96055
Giải nhất 97778
Giải đặc biệt 48604
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 08 - 13 - 16 - 22 - 35 - 37 - 47 - 55 - 60 - 73[3] - 76 - 78 - 80 - 91 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 855
Giải sáu 2779 - 2577 - 8829
Giải năm 7023
Giải tư 11457 - 51655 - 89855 - 12285 - 53327 - 42876 - 04179
Giải ba 40129 - 31833
Giải nhì 85858
Giải nhất 59637
Giải đặc biệt 68337
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
23 - 27 - 29[2] - 32 - 33 - 37[2] - 55[3] - 57 - 58 - 76 - 77 - 79[2] - 85

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 18
Giải bảy 284
Giải sáu 5482 - 7252 - 4031
Giải năm 4850
Giải tư 60792 - 28438 - 72740 - 25791 - 44565 - 44737 - 86571
Giải ba 49346 - 38621
Giải nhì 61993
Giải nhất 10926
Giải đặc biệt 69809
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 18 - 21 - 26 - 31 - 37 - 38 - 40 - 46 - 50 - 52 - 65 - 71 - 82 - 84 - 91 - 92 - 93