Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 34
Giải bảy 984
Giải sáu 3230 - 7146 - 5934
Giải năm 8291
Giải tư 89972 - 06575 - 88948 - 16465 - 21331 - 56062 - 76973
Giải ba 88704 - 46068
Giải nhì 37829
Giải nhất 53041
Giải đặc biệt 48596
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 29 - 30 - 31 - 34[2] - 41 - 46 - 48 - 62 - 65 - 68 - 72 - 73 - 75 - 84 - 91 - 96

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 82
Giải bảy 402
Giải sáu 4954 - 4270 - 2071
Giải năm 0143
Giải tư 91455 - 75043 - 51648 - 11754 - 85831 - 65150 - 56819
Giải ba 25960 - 87103
Giải nhì 18221
Giải nhất 99862
Giải đặc biệt 80398
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 19 - 21 - 31 - 43[2] - 48 - 50 - 54[2] - 55 - 60 - 62 - 70 - 71 - 82 - 98

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 55
Giải bảy 370
Giải sáu 1375 - 7941 - 8650
Giải năm 8190
Giải tư 88160 - 71020 - 97915 - 59751 - 38739 - 14494 - 28957
Giải ba 80660 - 60365
Giải nhì 22477
Giải nhất 31941
Giải đặc biệt 76323
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
15 - 20 - 23 - 39 - 41[2] - 50 - 51 - 55 - 57 - 60[2] - 65 - 70 - 75 - 77 - 90 - 94

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 028
Giải sáu 0519 - 8855 - 9707
Giải năm 6635
Giải tư 36918 - 98081 - 59147 - 70136 - 63753 - 22305 - 45933
Giải ba 96671 - 46917
Giải nhì 68085
Giải nhất 13167
Giải đặc biệt 98879
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 07 - 17 - 18 - 19 - 28 - 33 - 35 - 36 - 47 - 53 - 55 - 67 - 71 - 79 - 81 - 85 - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 20-12-2016

Giải tám 25
Giải bảy 673
Giải sáu 6350 - 1174 - 1116
Giải năm 7803
Giải tư 90397 - 15841 - 91332 - 99424 - 55443 - 78965 - 40960
Giải ba 31108 - 92571
Giải nhì 50859
Giải nhất 49046
Giải đặc biệt 65841
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 08 - 16 - 24 - 25 - 32 - 41[2] - 43 - 46 - 50 - 59 - 60 - 65 - 71 - 73 - 74 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 13-12-2016

Giải tám 27
Giải bảy 383
Giải sáu 6262 - 0293 - 8671
Giải năm 7284
Giải tư 91868 - 24387 - 46500 - 29318 - 73681 - 68550 - 64415
Giải ba 10389 - 27338
Giải nhì 78095
Giải nhất 98862
Giải đặc biệt 97011
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 11 - 15 - 18 - 27 - 38 - 50 - 62[2] - 68 - 71 - 81 - 83 - 84 - 87 - 89 - 93 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 11
Giải bảy 954
Giải sáu 3487 - 2179 - 1936
Giải năm 6202
Giải tư 07852 - 98485 - 28556 - 76317 - 80990 - 68823 - 22748
Giải ba 99540 - 03808
Giải nhì 07952
Giải nhất 38050
Giải đặc biệt 20941
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 08 - 11 - 17 - 23 - 36 - 40 - 41 - 48 - 50 - 52[2] - 54 - 56 - 79 - 85 - 87 - 90

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 72
Giải bảy 648
Giải sáu 7644 - 1792 - 8128
Giải năm 1639
Giải tư 83820 - 71232 - 70970 - 71181 - 60914 - 65378 - 77364
Giải ba 61533 - 63778
Giải nhì 49202
Giải nhất 69582
Giải đặc biệt 52043
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 14 - 20 - 28 - 32 - 33 - 39 - 43 - 44 - 48 - 64 - 70 - 72 - 78[2] - 81 - 82 - 92