Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 19-09-2017 - XSDLK

Giải tám 95
Giải bảy 476
Giải sáu 2995 - 2196 - 3168
Giải năm 3443
Giải tư 56644 - 22199 - 80799 - 90580 - 41423 - 49603 - 46242
Giải ba 82398 - 67143
Giải nhì 87255
Giải nhất 85717
Giải đặc biệt 022150
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 17 - 23 - 42 - 43[2] - 44 - 50 - 55 - 68 - 76 - 80 - 95[2] - 96 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 12-09-2017 - XSDLK

Giải tám 71
Giải bảy 633
Giải sáu 8983 - 9188 - 7556
Giải năm 6716
Giải tư 23808 - 50698 - 25059 - 09546 - 00241 - 82607 - 83758
Giải ba 27855 - 59588
Giải nhì 43265
Giải nhất 27322
Giải đặc biệt 970875
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 08 - 16 - 22 - 33 - 41 - 46 - 55 - 56 - 58 - 59 - 65 - 71 - 75 - 83 - 88[2] - 98

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 05-09-2017 - XSDLK

Giải tám 91
Giải bảy 550
Giải sáu 3892 - 7155 - 5767
Giải năm 4211
Giải tư 86529 - 92941 - 49468 - 21423 - 23574 - 60865 - 88640
Giải ba 48228 - 86659
Giải nhì 82614
Giải nhất 71784
Giải đặc biệt 467610
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 11 - 14 - 23 - 28 - 29 - 40 - 41 - 50 - 55 - 59 - 65 - 67 - 68 - 74 - 84 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 29-08-2017 - XSDLK

Giải tám 65
Giải bảy 214
Giải sáu 6208 - 6808 - 1421
Giải năm 7324
Giải tư 43903 - 59722 - 36523 - 77503 - 21378 - 44393 - 91774
Giải ba 34662 - 42170
Giải nhì 18516
Giải nhất 26080
Giải đặc biệt 308683
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03[2] - 08[2] - 14 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 62 - 65 - 70 - 74 - 78 - 80 - 83 - 93

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 22-08-2017 - XSDLK

Giải tám 99
Giải bảy 752
Giải sáu 8739 - 8289 - 0973
Giải năm 4359
Giải tư 67882 - 70038 - 44596 - 12342 - 70545 - 77632 - 85456
Giải ba 64340 - 25017
Giải nhì 43125
Giải nhất 76854
Giải đặc biệt 908784
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
17 - 25 - 32 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 52 - 54 - 56 - 59 - 73 - 82 - 84 - 89 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSDLK

Giải tám 58
Giải bảy 671
Giải sáu 4745 - 8607 - 6374
Giải năm 8713
Giải tư 92500 - 02835 - 16917 - 96517 - 70327 - 03379 - 86816
Giải ba 09398 - 09557
Giải nhì 27088
Giải nhất 03800
Giải đặc biệt 819495
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00[2] - 07 - 13 - 16 - 17[2] - 27 - 35 - 45 - 57 - 58 - 71 - 74 - 79 - 88 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSDLK

Giải tám 86
Giải bảy 255
Giải sáu 3605 - 5205 - 9166
Giải năm 9378
Giải tư 23818 - 91725 - 33659 - 45220 - 18019 - 08095 - 31461
Giải ba 43241 - 30368
Giải nhì 12802
Giải nhất 86592
Giải đặc biệt 508081
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 05[2] - 18 - 19 - 20 - 25 - 41 - 55 - 59 - 61 - 66 - 68 - 78 - 81 - 86 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSDLK

Giải tám 51
Giải bảy 778
Giải sáu 3271 - 5713 - 7892
Giải năm 3364
Giải tư 74529 - 94132 - 07310 - 84218 - 46807 - 72338 - 49445
Giải ba 33235 - 89252
Giải nhì 19736
Giải nhất 07243
Giải đặc biệt 224100
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 07 - 10 - 13 - 18 - 29 - 32 - 35 - 36 - 38 - 43 - 45 - 51 - 52 - 64 - 71 - 78 - 92