Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 12-06-2018 - XSDLK

Giải tám 28
Giải bảy 588
Giải sáu 2004 - 4782 - 1112
Giải năm 1200
Giải tư 48249 - 71566 - 83075 - 46212 - 32488 - 23524 - 61385
Giải ba 25944 - 96632
Giải nhì 51018
Giải nhất 05875
Giải đặc biệt 979840
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 04 - 12[2] - 18 - 24 - 28 - 32 - 40 - 44 - 49 - 66 - 75[2] - 82 - 85 - 88[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 05-06-2018 - XSDLK

Giải tám 10
Giải bảy 673
Giải sáu 9548 - 3324 - 0450
Giải năm 0577
Giải tư 81426 - 31158 - 55723 - 89504 - 01645 - 92362 - 72229
Giải ba 03164 - 76744
Giải nhì 68308
Giải nhất 01566
Giải đặc biệt 713607
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 07 - 08 - 10 - 23 - 24 - 26 - 29 - 44 - 45 - 48 - 50 - 58 - 62 - 64 - 66 - 73 - 77

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 29-05-2018 - XSDLK

Giải tám 32
Giải bảy 307
Giải sáu 9742 - 3034 - 1329
Giải năm 1904
Giải tư 80460 - 24658 - 44955 - 66575 - 93547 - 01987 - 25817
Giải ba 84438 - 05807
Giải nhì 78038
Giải nhất 21198
Giải đặc biệt 529473
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 07[2] - 17 - 29 - 32 - 34 - 38[2] - 42 - 47 - 55 - 58 - 60 - 73 - 75 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 22-05-2018 - XSDLK

Giải tám 36
Giải bảy 798
Giải sáu 8296 - 4583 - 9665
Giải năm 6834
Giải tư 89767 - 49680 - 86943 - 13324 - 09759 - 40550 - 38340
Giải ba 08563 - 84910
Giải nhì 53107
Giải nhất 30505
Giải đặc biệt 490594
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 07 - 10 - 24 - 34 - 36 - 40 - 43 - 50 - 59 - 63 - 65 - 67 - 80 - 83 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 15-05-2018 - XSDLK

Giải tám 45
Giải bảy 108
Giải sáu 6262 - 2456 - 7344
Giải năm 5377
Giải tư 31717 - 00640 - 48544 - 88599 - 42587 - 35645 - 28728
Giải ba 28770 - 26145
Giải nhì 91731
Giải nhất 74287
Giải đặc biệt 043228
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
08 - 17 - 28[2] - 31 - 40 - 44[2] - 45[3] - 56 - 62 - 70 - 77 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 08-05-2018 - XSDLK

Giải tám 11
Giải bảy 967
Giải sáu 9542 - 2999 - 6920
Giải năm 2723
Giải tư 65251 - 63980 - 33245 - 29522 - 29807 - 65411 - 10069
Giải ba 34554 - 96734
Giải nhì 27277
Giải nhất 71602
Giải đặc biệt 811587
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 07 - 11[2] - 20 - 22 - 23 - 34 - 42 - 45 - 51 - 54 - 67 - 69 - 77 - 80 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 01-05-2018 - XSDLK

Giải tám 14
Giải bảy 110
Giải sáu 7926 - 4322 - 3502
Giải năm 7015
Giải tư 00177 - 06934 - 88224 - 93674 - 79077 - 14014 - 22941
Giải ba 69379 - 86560
Giải nhì 78080
Giải nhất 18333
Giải đặc biệt 126787
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 10 - 14[2] - 15 - 22 - 24 - 26 - 33 - 34 - 41 - 60 - 74 - 77[2] - 79 - 80 - 87

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSDLK

Giải tám 51
Giải bảy 647
Giải sáu 1522 - 2023 - 7916
Giải năm 5903
Giải tư 63700 - 16955 - 70719 - 23872 - 72180 - 70509 - 98990
Giải ba 74941 - 91063
Giải nhì 56871
Giải nhất 06016
Giải đặc biệt 333769
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 03 - 09 - 16[2] - 19 - 22 - 23 - 41 - 47 - 51 - 55 - 63 - 69 - 71 - 72 - 80 - 90