Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 33
Giải bảy 678
Giải sáu 4751 - 7922 - 7818
Giải năm 6791
Giải tư 96098 - 98340 - 28130 - 58705 - 86417 - 21463 - 30330
Giải ba 38652 - 47958
Giải nhì 25883
Giải nhất 14961
Giải đặc biệt 884075
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 17 - 18 - 22 - 30[2] - 33 - 40 - 51 - 52 - 58 - 61 - 63 - 75 - 78 - 83 - 91 - 98

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 29-09-2015

Giải tám 17
Giải bảy 986
Giải sáu 8554 - 4451 - 8605
Giải năm 7373
Giải tư 23267 - 32697 - 62990 - 14088 - 55040 - 45293 - 55173
Giải ba 18677 - 42094
Giải nhì 35310
Giải nhất 10296
Giải đặc biệt 906671
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 10 - 17 - 40 - 51 - 54 - 67 - 71 - 73[2] - 77 - 86 - 88 - 90 - 93 - 94 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 22-09-2015

Giải tám 18
Giải bảy 065
Giải sáu 9484 - 3613 - 8365
Giải năm 7392
Giải tư 32237 - 25104 - 33964 - 46868 - 25351 - 17341 - 05345
Giải ba 46621 - 30460
Giải nhì 09723
Giải nhất 45567
Giải đặc biệt 771235
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 13 - 18 - 21 - 23 - 35 - 37 - 41 - 45 - 51 - 60 - 64 - 65[2] - 67 - 68 - 84 - 92

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 15-09-2015

Giải tám 79
Giải bảy 200
Giải sáu 6649 - 6362 - 2474
Giải năm 2479
Giải tư 27746 - 12186 - 42557 - 30504 - 07736 - 24751 - 45561
Giải ba 56629 - 73250
Giải nhì 16738
Giải nhất 67932
Giải đặc biệt 275134
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 04 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38 - 46 - 49 - 50 - 51 - 57 - 61 - 62 - 74 - 79[2] - 86