Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 848
Giải sáu 9661 - 7676 - 2421
Giải năm 1642
Giải tư 56071 - 09242 - 04847 - 47094 - 85330 - 93644 - 13195
Giải ba 83802 - 31009
Giải nhì 87403
Giải nhất 77018
Giải đặc biệt 88891
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 03 - 09 - 18 - 21 - 30 - 42[2] - 44 - 47 - 48 - 61 - 63 - 71 - 76 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 17
Giải bảy 295
Giải sáu 7169 - 2541 - 0563
Giải năm 9433
Giải tư 44451 - 80538 - 16424 - 49754 - 00463 - 38249 - 83346
Giải ba 73389 - 62174
Giải nhì 51378
Giải nhất 63684
Giải đặc biệt 20029
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
17 - 24 - 29 - 33 - 38 - 41 - 46 - 49 - 51 - 54 - 63[2] - 69 - 74 - 78 - 84 - 89 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 350
Giải sáu 7348 - 7326 - 6427
Giải năm 2280
Giải tư 62270 - 20419 - 89801 - 07201 - 44967 - 80798 - 59798
Giải ba 34975 - 55040
Giải nhì 12853
Giải nhất 02647
Giải đặc biệt 68745
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01[2] - 19 - 26 - 27 - 40 - 45 - 47[2] - 48 - 50 - 53 - 67 - 70 - 75 - 80 - 98[2]

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 90
Giải bảy 131
Giải sáu 0309 - 7553 - 8035
Giải năm 5020
Giải tư 75510 - 80178 - 31980 - 68341 - 94379 - 65849 - 88161
Giải ba 62092 - 00738
Giải nhì 30231
Giải nhất 41381
Giải đặc biệt 52484
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 10 - 20 - 31[2] - 35 - 38 - 41 - 49 - 53 - 61 - 78 - 79 - 80 - 81 - 84 - 90 - 92

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 68
Giải bảy 100
Giải sáu 5515 - 1724 - 7657
Giải năm 4427
Giải tư 66706 - 31638 - 06147 - 17683 - 17953 - 07486 - 98181
Giải ba 75335 - 47769
Giải nhì 79508
Giải nhất 05118
Giải đặc biệt 15682
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 06 - 08 - 15 - 18 - 24 - 27 - 35 - 38 - 47 - 53 - 57 - 68 - 69 - 81 - 82 - 83 - 86

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 24-05-2016

Giải tám 13
Giải bảy 645
Giải sáu 0609 - 3313 - 5857
Giải năm 6969
Giải tư 45382 - 67409 - 28767 - 53874 - 85862 - 29014 - 00873
Giải ba 72092 - 64980
Giải nhì 94946
Giải nhất 55424
Giải đặc biệt 41820
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09[2] - 13[2] - 14 - 20 - 24 - 45 - 46 - 57 - 62 - 67 - 69 - 73 - 74 - 80 - 82 - 92

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 17-05-2016

Giải tám 12
Giải bảy 926
Giải sáu 8110 - 1647 - 4696
Giải năm 9729
Giải tư 94038 - 28556 - 60070 - 51699 - 29354 - 36976 - 02480
Giải ba 06249 - 89598
Giải nhì 83698
Giải nhất 64666
Giải đặc biệt 84176
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 12 - 26 - 29 - 38 - 47 - 49 - 54 - 56 - 66 - 70 - 76[2] - 80 - 96 - 98[2] - 99

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 10-05-2016

Giải tám 10
Giải bảy 667
Giải sáu 2845 - 3062 - 5592
Giải năm 6013
Giải tư 01995 - 13819 - 27054 - 65520 - 51063 - 54242 - 63781
Giải ba 43507 - 00244
Giải nhì 76189
Giải nhất 71967
Giải đặc biệt 91763
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 10 - 13 - 19 - 20 - 42 - 44 - 45 - 54 - 62 - 63[2] - 67[2] - 81 - 89 - 92 - 95