Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 21-11-2017 - XSDLK

Giải tám 98
Giải bảy 750
Giải sáu 0020 - 2065 - 9630
Giải năm 7043
Giải tư 42276 - 25411 - 84599 - 08341 - 35857 - 01607 - 76476
Giải ba 29199 - 12459
Giải nhì 60779
Giải nhất 96273
Giải đặc biệt 198812
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
07 - 11 - 12 - 20 - 30 - 41 - 43 - 50 - 57 - 59 - 65 - 73 - 76[2] - 79 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 14-11-2017 - XSDLK

Giải tám 90
Giải bảy 733
Giải sáu 4714 - 2733 - 6508
Giải năm 1440
Giải tư 94365 - 28158 - 59780 - 31567 - 21609 - 81803 - 26992
Giải ba 41311 - 20674
Giải nhì 92511
Giải nhất 39709
Giải đặc biệt 899309
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
03 - 08 - 09[3] - 11[2] - 14 - 33[2] - 40 - 58 - 65 - 67 - 74 - 80 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 07-11-2017 - XSDLK

Giải tám 71
Giải bảy 742
Giải sáu 1661 - 5566 - 0903
Giải năm 2223
Giải tư 32970 - 21610 - 56768 - 16231 - 73408 - 73532 - 71158
Giải ba 99646 - 57481
Giải nhì 72100
Giải nhất 95661
Giải đặc biệt 382954
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 03 - 08 - 10 - 23 - 31 - 32 - 42 - 46 - 54 - 58 - 61[2] - 66 - 68 - 70 - 71 - 81

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 31-10-2017 - XSDLK

Giải tám 82
Giải bảy 959
Giải sáu 9287 - 0532 - 3486
Giải năm 8864
Giải tư 92509 - 89584 - 56614 - 69850 - 28074 - 86636 - 44149
Giải ba 48554 - 85640
Giải nhì 68083
Giải nhất 46643
Giải đặc biệt 238952
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 14 - 32 - 36 - 40 - 43 - 49 - 50 - 52 - 54 - 59 - 64 - 74 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 24-10-2017 - XSDLK

Giải tám 41
Giải bảy 825
Giải sáu 1909 - 3289 - 0063
Giải năm 0340
Giải tư 40528 - 95001 - 13651 - 69752 - 46239 - 23583 - 88203
Giải ba 39690 - 38735
Giải nhì 06079
Giải nhất 56327
Giải đặc biệt 588358
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 03 - 09 - 25 - 27 - 28 - 35 - 39 - 40 - 41 - 51 - 52 - 58 - 63 - 79 - 83 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSDLK

Giải tám 33
Giải bảy 390
Giải sáu 8327 - 3455 - 8489
Giải năm 4783
Giải tư 02382 - 67443 - 00738 - 73647 - 64078 - 47122 - 89995
Giải ba 21272 - 09081
Giải nhì 67527
Giải nhất 19108
Giải đặc biệt 177801
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 08 - 22 - 27[2] - 33 - 38 - 43 - 47 - 55 - 72 - 78 - 81 - 82 - 83 - 89 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 10-10-2017 - XSDLK

Giải tám 08
Giải bảy 746
Giải sáu 9147 - 3739 - 0358
Giải năm 6950
Giải tư 63856 - 86568 - 08245 - 47485 - 25671 - 66719 - 37102
Giải ba 97291 - 55694
Giải nhì 77209
Giải nhất 84838
Giải đặc biệt 537879
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 08 - 09 - 19 - 38 - 39 - 45 - 46 - 47 - 50 - 56 - 58 - 68 - 71 - 79 - 85 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 03-10-2017 - XSDLK

Giải tám 40
Giải bảy 901
Giải sáu 5129 - 4255 - 9362
Giải năm 2341
Giải tư 76980 - 27304 - 10323 - 65430 - 09593 - 37833 - 41016
Giải ba 90029 - 94344
Giải nhì 92973
Giải nhất 14313
Giải đặc biệt 595259
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 04 - 13 - 16 - 23 - 29[2] - 30 - 33 - 40 - 41 - 44 - 55 - 59 - 62 - 73 - 80 - 93