Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 75
Giải bảy 731
Giải sáu 5706 - 8070 - 5086
Giải năm 1146
Giải tư 21705 - 46595 - 02097 - 64844 - 99869 - 73533 - 61172
Giải ba 49041 - 24550
Giải nhì 60359
Giải nhất 82302
Giải đặc biệt 745377
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 05 - 06 - 31 - 33 - 41 - 44 - 46 - 50 - 59 - 69 - 70 - 72 - 75 - 77 - 86 - 95 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 120
Giải sáu 6234 - 3229 - 8265
Giải năm 0114
Giải tư 95299 - 93181 - 06086 - 29840 - 04428 - 20356 - 93429
Giải ba 88411 - 08465
Giải nhì 42491
Giải nhất 61808
Giải đặc biệt 002709
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 11 - 14 - 19 - 20 - 28 - 29[2] - 34 - 40 - 56 - 65[2] - 81 - 86 - 91 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 059
Giải sáu 7110 - 5573 - 1765
Giải năm 1335
Giải tư 63828 - 22967 - 25052 - 25168 - 71548 - 63552 - 67851
Giải ba 48322 - 84126
Giải nhì 77384
Giải nhất 70975
Giải đặc biệt 910946
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
10 - 22 - 26 - 28 - 31 - 35 - 46 - 48 - 51 - 52[2] - 59 - 65 - 67 - 68 - 73 - 75 - 84

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-12-2016

Giải tám 12
Giải bảy 723
Giải sáu 6553 - 6064 - 7612
Giải năm 8531
Giải tư 52724 - 25523 - 85666 - 54449 - 34861 - 88629 - 87267
Giải ba 23177 - 47865
Giải nhì 06067
Giải nhất 53429
Giải đặc biệt 208521
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
12[2] - 21 - 23[2] - 24 - 29[2] - 31 - 49 - 53 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67[2] - 77

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-12-2016

Giải tám 47
Giải bảy 589
Giải sáu 5328 - 4305 - 3379
Giải năm 2610
Giải tư 14896 - 71488 - 96305 - 94558 - 62130 - 57222 - 89686
Giải ba 57261 - 31349
Giải nhì 10836
Giải nhất 31857
Giải đặc biệt 871524
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05[2] - 10 - 22 - 24 - 28 - 30 - 36 - 47 - 49 - 57 - 58 - 61 - 79 - 86 - 88 - 89 - 96

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-12-2016

Giải tám 25
Giải bảy 178
Giải sáu 6139 - 3095 - 6978
Giải năm 3781
Giải tư 51903 - 20810 - 20247 - 11490 - 60071 - 10693 - 00029
Giải ba 11423 - 38388
Giải nhì 17172
Giải nhất 45938
Giải đặc biệt 753613
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 10 - 13 - 23 - 25 - 29 - 38 - 39 - 47 - 71 - 72 - 78[2] - 81 - 88 - 90 - 93 - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 68
Giải bảy 742
Giải sáu 1084 - 9126 - 2450
Giải năm 7081
Giải tư 62428 - 02167 - 66964 - 18524 - 93560 - 13041 - 25908
Giải ba 51952 - 06738
Giải nhì 60811
Giải nhất 22089
Giải đặc biệt 828599
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 11 - 24 - 26 - 28 - 38 - 41 - 42 - 50 - 52 - 60 - 64 - 67 - 68 - 81 - 84 - 89 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 53
Giải bảy 277
Giải sáu 9912 - 0316 - 2941
Giải năm 6516
Giải tư 80559 - 32276 - 09887 - 17509 - 75441 - 15376 - 60632
Giải ba 28789 - 34039
Giải nhì 45530
Giải nhất 34531
Giải đặc biệt 494023
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 12 - 16[2] - 23 - 30 - 31 - 32 - 39 - 41[2] - 53 - 59 - 76[2] - 77 - 87 - 89