Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-09-2016

Giải tám 18
Giải bảy 771
Giải sáu 0353 - 6120 - 6422
Giải năm 8727
Giải tư 97514 - 73147 - 83185 - 92618 - 97269 - 90329 - 95718
Giải ba 10246 - 31486
Giải nhì 04090
Giải nhất 86271
Giải đặc biệt 959528
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
14 - 18[3] - 20 - 22 - 27 - 28 - 29 - 46 - 47 - 53 - 69 - 71[2] - 85 - 86 - 90

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 81
Giải bảy 378
Giải sáu 7299 - 1671 - 2225
Giải năm 7521
Giải tư 48689 - 27958 - 25963 - 34424 - 67561 - 25824 - 36269
Giải ba 64116 - 85470
Giải nhì 81388
Giải nhất 77137
Giải đặc biệt 483175
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 21 - 24[2] - 25 - 37 - 58 - 61 - 63 - 69 - 70 - 71 - 75 - 78 - 81 - 88 - 89 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 92
Giải bảy 264
Giải sáu 7197 - 4315 - 4643
Giải năm 9602
Giải tư 66081 - 76182 - 78038 - 23273 - 92883 - 14741 - 93653
Giải ba 70583 - 40798
Giải nhì 10034
Giải nhất 44113
Giải đặc biệt 752521
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 13 - 15 - 21 - 34 - 38 - 41 - 43 - 53 - 64 - 73 - 81 - 82 - 83[2] - 92 - 97 - 98

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 49
Giải bảy 240
Giải sáu 6538 - 9732 - 6609
Giải năm 4174
Giải tư 12731 - 31874 - 15464 - 52454 - 82512 - 82905 - 38211
Giải ba 68355 - 98805
Giải nhì 52438
Giải nhất 68818
Giải đặc biệt 792008
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05[2] - 08 - 09 - 11 - 12 - 18 - 31 - 32 - 38[2] - 40 - 49 - 54 - 55 - 64 - 74[2]

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 663
Giải sáu 1688 - 3925 - 6723
Giải năm 5364
Giải tư 79135 - 29194 - 52202 - 46661 - 70097 - 06153 - 84461
Giải ba 61579 - 05693
Giải nhì 08597
Giải nhất 27108
Giải đặc biệt 891251
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 08 - 23 - 25 - 35 - 51 - 53 - 61[2] - 63 - 64 - 76 - 79 - 88 - 93 - 94 - 97[2]

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 847
Giải sáu 4201 - 4669 - 5295
Giải năm 8112
Giải tư 60845 - 31271 - 73002 - 79436 - 79789 - 79507 - 33161
Giải ba 28660 - 99599
Giải nhì 47613
Giải nhất 02012
Giải đặc biệt 322001
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01[2] - 02 - 07 - 12[2] - 13 - 36 - 45 - 47 - 54 - 60 - 61 - 69 - 71 - 89 - 95 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 34
Giải bảy 955
Giải sáu 0461 - 5493 - 1147
Giải năm 0167
Giải tư 21085 - 97476 - 47143 - 14092 - 65074 - 98157 - 68676
Giải ba 98469 - 98144
Giải nhì 00255
Giải nhất 70644
Giải đặc biệt 828736
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
34 - 36 - 43 - 44[2] - 47 - 55[2] - 57 - 61 - 67 - 69 - 74 - 76[2] - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 21
Giải bảy 457
Giải sáu 7050 - 6925 - 7895
Giải năm 2691
Giải tư 28765 - 24100 - 56099 - 82294 - 75953 - 99730 - 04110
Giải ba 99520 - 53981
Giải nhì 40216
Giải nhất 64990
Giải đặc biệt 427137
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 10 - 16 - 20 - 21 - 25 - 30 - 37 - 50 - 53 - 57 - 65 - 81 - 90 - 91 - 94 - 95 - 99