Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 309
Giải sáu 7684 - 7179 - 1479
Giải năm 6857
Giải tư 02835 - 84851 - 95315 - 42372 - 59311 - 36960 - 13770
Giải ba 86054 - 43145
Giải nhì 04597
Giải nhất 23893
Giải đặc biệt 190642
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 11 - 15 - 35 - 42 - 45 - 51 - 54 - 57 - 60 - 70 - 72 - 78 - 79[2] - 84 - 93 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 003
Giải sáu 9199 - 3572 - 5586
Giải năm 0649
Giải tư 55377 - 90668 - 06974 - 10100 - 83250 - 50676 - 09426
Giải ba 32375 - 01156
Giải nhì 61022
Giải nhất 86122
Giải đặc biệt 554594
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 12 - 22[2] - 26 - 49 - 50 - 56 - 68 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 86 - 94 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 08
Giải bảy 671
Giải sáu 9295 - 8333 - 5890
Giải năm 9064
Giải tư 48596 - 70120 - 98934 - 93049 - 53256 - 79468 - 18992
Giải ba 96109 - 27712
Giải nhì 61230
Giải nhất 12233
Giải đặc biệt 773275
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 12 - 20 - 30 - 33[2] - 34 - 49 - 56 - 64 - 68 - 71 - 75 - 90 - 92 - 95 - 96

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 555
Giải sáu 7943 - 1544 - 1994
Giải năm 2620
Giải tư 91814 - 50269 - 69656 - 45754 - 19096 - 10209 - 76448
Giải ba 17817 - 31652
Giải nhì 47676
Giải nhất 07760
Giải đặc biệt 176048
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 13 - 14 - 17 - 20 - 43 - 44 - 48[2] - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 - 69 - 76 - 94 - 96

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-05-2016

Giải tám 93
Giải bảy 538
Giải sáu 8428 - 3268 - 6681
Giải năm 6750
Giải tư 39959 - 65418 - 06872 - 12437 - 72522 - 65187 - 51983
Giải ba 06183 - 24775
Giải nhì 64334
Giải nhất 43993
Giải đặc biệt 595794
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
18 - 22 - 28 - 34 - 37 - 38 - 50 - 59 - 68 - 72 - 75 - 81 - 83[2] - 87 - 93[2] - 94

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-05-2016

Giải tám 26
Giải bảy 017
Giải sáu 0232 - 2322 - 9644
Giải năm 7590
Giải tư 63583 - 08462 - 02096 - 40451 - 14455 - 78674 - 75710
Giải ba 49979 - 52748
Giải nhì 85352
Giải nhất 67069
Giải đặc biệt 001043
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
10 - 17 - 22 - 26 - 32 - 43 - 44 - 48 - 51 - 52 - 55 - 62 - 69 - 74 - 79 - 83 - 90 - 96

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-05-2016

Giải tám 77
Giải bảy 277
Giải sáu 3811 - 5910 - 3741
Giải năm 2426
Giải tư 02291 - 16354 - 93061 - 85945 - 37742 - 08076 - 50820
Giải ba 17998 - 35008
Giải nhì 53187
Giải nhất 57539
Giải đặc biệt 781248
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 10 - 11 - 20 - 26 - 39 - 41 - 42 - 45 - 48 - 54 - 61 - 76 - 77[2] - 87 - 91 - 98

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-05-2016

Giải tám 39
Giải bảy 305
Giải sáu 2387 - 6179 - 6766
Giải năm 4801
Giải tư 00854 - 05939 - 43299 - 89094 - 24478 - 55258 - 30385
Giải ba 40456 - 66777
Giải nhì 54856
Giải nhất 35038
Giải đặc biệt 818977
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 05 - 38 - 39[2] - 54 - 56[2] - 58 - 66 - 77[2] - 78 - 79 - 85 - 87 - 94 - 99