Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 04
Giải bảy 262
Giải sáu 9733 - 2700 - 9815
Giải năm 4890
Giải tư 82524 - 48387 - 70364 - 08963 - 66710 - 20987 - 30658
Giải ba 12282 - 10261
Giải nhì 39083
Giải nhất 38346
Giải đặc biệt 871295
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 04 - 10 - 15 - 24 - 33 - 46 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 - 82 - 83 - 87[2] - 90 - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 34
Giải bảy 456
Giải sáu 3670 - 2530 - 6776
Giải năm 4116
Giải tư 23028 - 29022 - 60222 - 28881 - 90418 - 97783 - 83332
Giải ba 84023 - 54693
Giải nhì 38140
Giải nhất 30976
Giải đặc biệt 146118
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 18[2] - 22[2] - 23 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 56 - 70 - 76[2] - 81 - 83 - 93

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 19
Giải bảy 574
Giải sáu 8263 - 6595 - 6960
Giải năm 2145
Giải tư 39960 - 21563 - 31756 - 45037 - 49358 - 56047 - 60659
Giải ba 23760 - 03867
Giải nhì 99076
Giải nhất 94999
Giải đặc biệt 113839
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
19 - 37 - 39 - 45 - 47 - 56 - 58 - 59 - 60[3] - 63[2] - 67 - 74 - 76 - 95 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 23
Giải bảy 013
Giải sáu 9175 - 1066 - 2365
Giải năm 5221
Giải tư 46375 - 86869 - 14869 - 67563 - 32117 - 85581 - 08673
Giải ba 32553 - 41730
Giải nhì 19522
Giải nhất 80790
Giải đặc biệt 678551
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
13 - 17 - 21 - 22 - 23 - 30 - 51 - 53 - 63 - 65 - 66 - 69[2] - 73 - 75[2] - 81 - 90

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 309
Giải sáu 7684 - 7179 - 1479
Giải năm 6857
Giải tư 02835 - 84851 - 95315 - 42372 - 59311 - 36960 - 13770
Giải ba 86054 - 43145
Giải nhì 04597
Giải nhất 23893
Giải đặc biệt 190642
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 11 - 15 - 35 - 42 - 45 - 51 - 54 - 57 - 60 - 70 - 72 - 78 - 79[2] - 84 - 93 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 003
Giải sáu 9199 - 3572 - 5586
Giải năm 0649
Giải tư 55377 - 90668 - 06974 - 10100 - 83250 - 50676 - 09426
Giải ba 32375 - 01156
Giải nhì 61022
Giải nhất 86122
Giải đặc biệt 554594
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 12 - 22[2] - 26 - 49 - 50 - 56 - 68 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 86 - 94 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 08
Giải bảy 671
Giải sáu 9295 - 8333 - 5890
Giải năm 9064
Giải tư 48596 - 70120 - 98934 - 93049 - 53256 - 79468 - 18992
Giải ba 96109 - 27712
Giải nhì 61230
Giải nhất 12233
Giải đặc biệt 773275
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 12 - 20 - 30 - 33[2] - 34 - 49 - 56 - 64 - 68 - 71 - 75 - 90 - 92 - 95 - 96

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 555
Giải sáu 7943 - 1544 - 1994
Giải năm 2620
Giải tư 91814 - 50269 - 69656 - 45754 - 19096 - 10209 - 76448
Giải ba 17817 - 31652
Giải nhì 47676
Giải nhất 07760
Giải đặc biệt 176048
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 13 - 14 - 17 - 20 - 43 - 44 - 48[2] - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 - 69 - 76 - 94 - 96