Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSTG

Giải tám 75
Giải bảy 374
Giải sáu 3627 - 3344 - 9238
Giải năm 9636
Giải tư 43140 - 74030 - 50880 - 40371 - 21280 - 11036 - 50840
Giải ba 38762 - 36362
Giải nhì 66250
Giải nhất 98963
Giải đặc biệt 855462
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
27 - 30 - 36[2] - 38 - 40[2] - 44 - 50 - 62[3] - 63 - 71 - 74 - 75 - 80[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 11-03-2018 - XSTG

Giải tám 10
Giải bảy 688
Giải sáu 7047 - 2261 - 8746
Giải năm 2942
Giải tư 50791 - 52804 - 60960 - 41529 - 05350 - 54363 - 30452
Giải ba 98012 - 72660
Giải nhì 75075
Giải nhất 69579
Giải đặc biệt 832932
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 10 - 12 - 29 - 32 - 42 - 46 - 47 - 50 - 52 - 60[2] - 61 - 63 - 75 - 79 - 88 - 91

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 04-03-2018 - XSTG

Giải tám 89
Giải bảy 022
Giải sáu 8101 - 7010 - 2497
Giải năm 0536
Giải tư 97500 - 60260 - 45326 - 17632 - 93297 - 54078 - 43853
Giải ba 42475 - 55532
Giải nhì 20109
Giải nhất 47041
Giải đặc biệt 499142
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 01 - 09 - 10 - 22 - 26 - 32[2] - 36 - 41 - 42 - 53 - 60 - 75 - 78 - 89 - 97[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 25-02-2018 - XSTG

Giải tám 86
Giải bảy 682
Giải sáu 6460 - 6012 - 1292
Giải năm 0860
Giải tư 47154 - 77793 - 66802 - 12072 - 37956 - 53126 - 18992
Giải ba 83269 - 79875
Giải nhì 73009
Giải nhất 63097
Giải đặc biệt 671120
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 09 - 12 - 20 - 26 - 54 - 56 - 60[2] - 69 - 72 - 75 - 82 - 86 - 92[2] - 93 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSTG

Giải tám 58
Giải bảy 730
Giải sáu 9063 - 8548 - 0004
Giải năm 3842
Giải tư 85795 - 04865 - 75739 - 27966 - 29805 - 57603 - 71980
Giải ba 09999 - 05019
Giải nhì 85429
Giải nhất 51958
Giải đặc biệt 981926
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 04 - 05 - 19 - 26 - 29 - 30 - 39 - 42 - 48 - 58[2] - 63 - 65 - 66 - 80 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSTG

Giải tám 23
Giải bảy 586
Giải sáu 4286 - 1872 - 7517
Giải năm 9636
Giải tư 80459 - 10200 - 68084 - 50940 - 93681 - 78842 - 63081
Giải ba 27128 - 67215
Giải nhì 52154
Giải nhất 69743
Giải đặc biệt 896352
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 15 - 17 - 23 - 28 - 36 - 40 - 42 - 43 - 52 - 54 - 59 - 72 - 81[2] - 84 - 86[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSTG

Giải tám 45
Giải bảy 641
Giải sáu 1826 - 6575 - 6193
Giải năm 2828
Giải tư 97529 - 94263 - 51846 - 53206 - 60796 - 60426 - 64698
Giải ba 42389 - 23321
Giải nhì 06626
Giải nhất 04295
Giải đặc biệt 504867
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 21 - 26[3] - 28 - 29 - 41 - 45 - 46 - 63 - 67 - 75 - 89 - 93 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 150
Giải sáu 2379 - 9852 - 0792
Giải năm 4636
Giải tư 99517 - 87728 - 62268 - 42130 - 69878 - 43795 - 21265
Giải ba 04030 - 64028
Giải nhì 66199
Giải nhất 83612
Giải đặc biệt 270459
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
12 - 17 - 28[2] - 30[2] - 36 - 50 - 52 - 53 - 59 - 65 - 68 - 78 - 79 - 92 - 95 - 99