Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 114
Giải sáu 1697 - 6341 - 3685
Giải năm 2660
Giải tư 66143 - 31709 - 85417 - 51236 - 47855 - 61506 - 02614
Giải ba 22093 - 78342
Giải nhì 79461
Giải nhất 69927
Giải đặc biệt 827616
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 09 - 14[2] - 16 - 17 - 27 - 36 - 41 - 42 - 43 - 55 - 60 - 61 - 68 - 85 - 93 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 90
Giải bảy 495
Giải sáu 6059 - 8286 - 7662
Giải năm 4460
Giải tư 59481 - 77636 - 72194 - 86652 - 20392 - 09403 - 11707
Giải ba 10664 - 65196
Giải nhì 83996
Giải nhất 74333
Giải đặc biệt 378604
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 04 - 07 - 33 - 36 - 52 - 59 - 60 - 62 - 64 - 81 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96[2]

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 819
Giải sáu 8800 - 9201 - 0059
Giải năm 9420
Giải tư 76062 - 37512 - 97880 - 91653 - 20820 - 98950 - 46735
Giải ba 10237 - 35005
Giải nhì 95392
Giải nhất 45040
Giải đặc biệt 343365
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 01 - 05 - 12 - 19 - 20[2] - 35 - 37 - 39 - 40 - 50 - 53 - 59 - 62 - 65 - 80 - 92

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 045
Giải sáu 7818 - 1507 - 2035
Giải năm 0597
Giải tư 10434 - 35940 - 98752 - 77431 - 05046 - 20192 - 57275
Giải ba 67300 - 05938
Giải nhì 98823
Giải nhất 13733
Giải đặc biệt 326801
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 01 - 07 - 18 - 23 - 31 - 33 - 34 - 35 - 38 - 40 - 45 - 46 - 52 - 60 - 75 - 92 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-01-2017

Giải tám 57
Giải bảy 103
Giải sáu 0958 - 3628 - 3012
Giải năm 0494
Giải tư 48854 - 31697 - 18969 - 61533 - 05583 - 88921 - 52256
Giải ba 77992 - 89718
Giải nhì 24313
Giải nhất 25978
Giải đặc biệt 576141
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 12 - 13 - 18 - 21 - 28 - 33 - 41 - 54 - 56 - 57 - 58 - 69 - 78 - 83 - 92 - 94 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 75
Giải bảy 731
Giải sáu 5706 - 8070 - 5086
Giải năm 1146
Giải tư 21705 - 46595 - 02097 - 64844 - 99869 - 73533 - 61172
Giải ba 49041 - 24550
Giải nhì 60359
Giải nhất 82302
Giải đặc biệt 745377
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 05 - 06 - 31 - 33 - 41 - 44 - 46 - 50 - 59 - 69 - 70 - 72 - 75 - 77 - 86 - 95 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 120
Giải sáu 6234 - 3229 - 8265
Giải năm 0114
Giải tư 95299 - 93181 - 06086 - 29840 - 04428 - 20356 - 93429
Giải ba 88411 - 08465
Giải nhì 42491
Giải nhất 61808
Giải đặc biệt 002709
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 11 - 14 - 19 - 20 - 28 - 29[2] - 34 - 40 - 56 - 65[2] - 81 - 86 - 91 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 059
Giải sáu 7110 - 5573 - 1765
Giải năm 1335
Giải tư 63828 - 22967 - 25052 - 25168 - 71548 - 63552 - 67851
Giải ba 48322 - 84126
Giải nhì 77384
Giải nhất 70975
Giải đặc biệt 910946
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
10 - 22 - 26 - 28 - 31 - 35 - 46 - 48 - 51 - 52[2] - 59 - 65 - 67 - 68 - 73 - 75 - 84