Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSTG

Giải tám 05
Giải bảy 058
Giải sáu 7060 - 8984 - 3634
Giải năm 6068
Giải tư 23283 - 63168 - 13983 - 12925 - 97812 - 10431 - 81082
Giải ba 88846 - 95940
Giải nhì 07232
Giải nhất 81944
Giải đặc biệt 104825
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 12 - 25[2] - 31 - 32 - 34 - 40 - 44 - 46 - 58 - 60 - 68[2] - 82 - 83[2] - 84

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSTG

Giải tám 19
Giải bảy 696
Giải sáu 5313 - 0922 - 1814
Giải năm 5018
Giải tư 32428 - 56233 - 29224 - 70849 - 20669 - 17458 - 89764
Giải ba 07611 - 16460
Giải nhì 71609
Giải nhất 34096
Giải đặc biệt 372540
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 11 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 28 - 33 - 40 - 49 - 58 - 60 - 64 - 69 - 96[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSTG

Giải tám 37
Giải bảy 386
Giải sáu 9605 - 6995 - 2270
Giải năm 1684
Giải tư 54380 - 82874 - 67586 - 63497 - 32057 - 13779 - 46003
Giải ba 24278 - 74885
Giải nhì 25270
Giải nhất 51333
Giải đặc biệt 192854
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 05 - 33 - 37 - 54 - 57 - 70[2] - 74 - 78 - 79 - 80 - 84 - 85 - 86[2] - 95 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSTG

Giải tám 09
Giải bảy 213
Giải sáu 6644 - 8827 - 2717
Giải năm 9608
Giải tư 51032 - 13669 - 38305 - 66125 - 94628 - 61413 - 03788
Giải ba 82050 - 48790
Giải nhì 80377
Giải nhất 40973
Giải đặc biệt 733578
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 08 - 09 - 13[2] - 17 - 25 - 27 - 28 - 32 - 44 - 50 - 69 - 73 - 77 - 78 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSTG

Giải tám 45
Giải bảy 182
Giải sáu 6861 - 5380 - 8337
Giải năm 8425
Giải tư 42285 - 10791 - 92420 - 53043 - 23801 - 54460 - 21308
Giải ba 87204 - 00888
Giải nhì 23533
Giải nhất 34753
Giải đặc biệt 788097
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 04 - 08 - 20 - 25 - 33 - 37 - 43 - 45 - 53 - 60 - 61 - 80 - 82 - 85 - 88 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSTG

Giải tám 96
Giải bảy 434
Giải sáu 5908 - 6378 - 0519
Giải năm 2862
Giải tư 95521 - 26862 - 47127 - 83598 - 60291 - 97211 - 45409
Giải ba 46880 - 41673
Giải nhì 66049
Giải nhất 03330
Giải đặc biệt 119519
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 11 - 19[2] - 21 - 27 - 30 - 34 - 49 - 62[2] - 73 - 78 - 80 - 91 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 882
Giải sáu 9822 - 5674 - 8272
Giải năm 7594
Giải tư 96378 - 66325 - 60610 - 56606 - 38810 - 76437 - 92618
Giải ba 66177 - 35904
Giải nhì 46248
Giải nhất 82853
Giải đặc biệt 873882
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 06 - 10[2] - 18 - 22 - 25 - 37 - 48 - 53[2] - 72 - 74 - 77 - 78 - 82[2] - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSTG

Giải tám 95
Giải bảy 739
Giải sáu 4097 - 8335 - 9353
Giải năm 2097
Giải tư 48907 - 85860 - 83522 - 01015 - 58554 - 47998 - 76562
Giải ba 89441 - 57493
Giải nhì 35657
Giải nhất 41707
Giải đặc biệt 060794
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07[2] - 15 - 22 - 35 - 39 - 41 - 53 - 54 - 57 - 60 - 62 - 93 - 94 - 95 - 97[2] - 98