Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSTG

Giải tám 08
Giải bảy 583
Giải sáu 7092 - 3053 - 7159
Giải năm 1084
Giải tư 48628 - 97526 - 08789 - 86362 - 06465 - 50428 - 83553
Giải ba 42206 - 17354
Giải nhì 19978
Giải nhất 94292
Giải đặc biệt 707506
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06[2] - 08 - 26 - 28[2] - 53[2] - 54 - 59 - 62 - 65 - 78 - 83 - 84 - 89 - 92[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSTG

Giải tám 38
Giải bảy 894
Giải sáu 1802 - 2029 - 9356
Giải năm 7272
Giải tư 60375 - 26301 - 91816 - 79359 - 46221 - 08648 - 60393
Giải ba 70222 - 56878
Giải nhì 77589
Giải nhất 68517
Giải đặc biệt 804234
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 16 - 17 - 21 - 22 - 29 - 34 - 38 - 48 - 56 - 59 - 72 - 75 - 78 - 89 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSTG

Giải tám 00
Giải bảy 388
Giải sáu 0185 - 6426 - 8137
Giải năm 2797
Giải tư 22952 - 81805 - 83282 - 34738 - 30616 - 51457 - 79554
Giải ba 78936 - 27706
Giải nhì 59170
Giải nhất 75244
Giải đặc biệt 571987
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 05 - 06 - 16 - 26 - 36 - 37 - 38 - 44 - 52 - 54 - 57 - 70 - 82 - 85 - 87 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 24-09-2017 - XSTG

Giải tám 74
Giải bảy 469
Giải sáu 1808 - 2775 - 4526
Giải năm 0285
Giải tư 41107 - 51271 - 66436 - 22605 - 73312 - 03858 - 74612
Giải ba 69264 - 41638
Giải nhì 63248
Giải nhất 31096
Giải đặc biệt 913435
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 07 - 08 - 12[2] - 26 - 35 - 36 - 38 - 48 - 58 - 64 - 69 - 71 - 74 - 75 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSTG

Giải tám 81
Giải bảy 995
Giải sáu 1822 - 7619 - 4367
Giải năm 3901
Giải tư 58373 - 51495 - 26292 - 64332 - 40727 - 76128 - 62344
Giải ba 56897 - 28102
Giải nhì 37309
Giải nhất 80875
Giải đặc biệt 482457
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 09 - 19 - 22 - 27 - 28 - 32 - 44 - 57 - 67 - 73 - 75 - 81 - 92 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSTG

Giải tám 23
Giải bảy 951
Giải sáu 1747 - 2759 - 0206
Giải năm 0256
Giải tư 66582 - 79385 - 50961 - 35123 - 49842 - 00158 - 56572
Giải ba 73226 - 72308
Giải nhì 70616
Giải nhất 09947
Giải đặc biệt 352158
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 08 - 16 - 23[2] - 26 - 42 - 47[2] - 51 - 56 - 58[2] - 59 - 61 - 72 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSTG

Giải tám 57
Giải bảy 192
Giải sáu 3254 - 6244 - 8495
Giải năm 0266
Giải tư 74387 - 26575 - 22802 - 04940 - 10068 - 77525 - 13971
Giải ba 37483 - 42421
Giải nhì 15431
Giải nhất 67663
Giải đặc biệt 606883
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 21 - 25 - 31 - 40 - 44 - 54 - 57 - 63 - 66 - 68 - 71 - 75 - 83[2] - 87 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSTG

Giải tám 89
Giải bảy 426
Giải sáu 8477 - 4132 - 0487
Giải năm 2569
Giải tư 98980 - 00923 - 40798 - 26816 - 59821 - 37056 - 46507
Giải ba 30187 - 17082
Giải nhì 83595
Giải nhất 02530
Giải đặc biệt 799470
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 16 - 21 - 23 - 26 - 30 - 32 - 56 - 69 - 70 - 77 - 80 - 82 - 87[2] - 89 - 95 - 98