Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSTG

Giải tám 55
Giải bảy 252
Giải sáu 3430 - 8353 - 5953
Giải năm 2004
Giải tư 73266 - 47377 - 12533 - 88008 - 93274 - 03122 - 87511
Giải ba 70893 - 58483
Giải nhì 44933
Giải nhất 39614
Giải đặc biệt 562286
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 08 - 11 - 14 - 22 - 30 - 33[2] - 52 - 53[2] - 55 - 66 - 74 - 77 - 83 - 86 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 08-07-2018 - XSTG

Giải tám 63
Giải bảy 432
Giải sáu 3439 - 3393 - 4628
Giải năm 6771
Giải tư 39505 - 10460 - 91344 - 08191 - 90926 - 03478 - 38565
Giải ba 90083 - 22729
Giải nhì 01696
Giải nhất 54602
Giải đặc biệt 864312
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 05 - 12 - 26 - 28 - 29 - 32 - 39 - 44 - 60 - 63 - 65 - 71 - 78 - 83 - 91 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 01-07-2018 - XSTG

Giải tám 42
Giải bảy 768
Giải sáu 6839 - 7018 - 4975
Giải năm 7104
Giải tư 01290 - 77831 - 53905 - 45893 - 16161 - 89246 - 23971
Giải ba 22785 - 56217
Giải nhì 17158
Giải nhất 55948
Giải đặc biệt 613118
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 05 - 17 - 18[2] - 31 - 39 - 42 - 46 - 48 - 58 - 61 - 68 - 71 - 75 - 85 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 24-06-2018 - XSTG

Giải tám 09
Giải bảy 938
Giải sáu 2511 - 0651 - 3979
Giải năm 2591
Giải tư 38835 - 86294 - 33030 - 86619 - 82143 - 34744 - 29924
Giải ba 19118 - 20401
Giải nhì 22831
Giải nhất 06831
Giải đặc biệt 428584
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 09 - 11 - 18 - 19 - 24 - 30 - 31[2] - 35 - 38 - 43 - 44 - 51 - 79 - 84 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSTG

Giải tám 45
Giải bảy 300
Giải sáu 7578 - 5736 - 4715
Giải năm 4872
Giải tư 96743 - 25688 - 84255 - 48124 - 87221 - 28548 - 07316
Giải ba 30432 - 62046
Giải nhì 91023
Giải nhất 43917
Giải đặc biệt 665869
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 32 - 36 - 43 - 45 - 46 - 48 - 55 - 69 - 72 - 78 - 88

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSTG

Giải tám 64
Giải bảy 185
Giải sáu 8196 - 7201 - 3397
Giải năm 2503
Giải tư 00891 - 43430 - 61736 - 06538 - 09011 - 32106 - 61293
Giải ba 35376 - 24081
Giải nhì 12038
Giải nhất 93153
Giải đặc biệt 587315
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 03 - 06 - 11 - 15 - 30 - 36 - 38[2] - 53 - 64 - 76 - 81 - 85 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 2468 - 2383 - 3824
Giải năm 9080
Giải tư 83935 - 35909 - 80274 - 71281 - 65036 - 19809 - 61936
Giải ba 66571 - 63742
Giải nhì 55662
Giải nhất 05651
Giải đặc biệt 753447
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 09[2] - 24 - 35 - 36[2] - 42 - 47 - 51 - 56 - 62 - 68 - 71 - 74 - 80 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 997
Giải sáu 2357 - 4759 - 5377
Giải năm 1624
Giải tư 89160 - 68442 - 72256 - 14522 - 73416 - 52382 - 12042
Giải ba 97760 - 51079
Giải nhì 33967
Giải nhất 46245
Giải đặc biệt 799397
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 22 - 24 - 42[2] - 45 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60[2] - 67 - 77 - 79 - 82 - 97[2]