Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 68
Giải bảy 742
Giải sáu 1084 - 9126 - 2450
Giải năm 7081
Giải tư 62428 - 02167 - 66964 - 18524 - 93560 - 13041 - 25908
Giải ba 51952 - 06738
Giải nhì 60811
Giải nhất 22089
Giải đặc biệt 828599
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 11 - 24 - 26 - 28 - 38 - 41 - 42 - 50 - 52 - 60 - 64 - 67 - 68 - 81 - 84 - 89 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 53
Giải bảy 277
Giải sáu 9912 - 0316 - 2941
Giải năm 6516
Giải tư 80559 - 32276 - 09887 - 17509 - 75441 - 15376 - 60632
Giải ba 28789 - 34039
Giải nhì 45530
Giải nhất 34531
Giải đặc biệt 494023
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 12 - 16[2] - 23 - 30 - 31 - 32 - 39 - 41[2] - 53 - 59 - 76[2] - 77 - 87 - 89

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-11-2016

Giải tám 68
Giải bảy 993
Giải sáu 7929 - 1807 - 3316
Giải năm 3587
Giải tư 16236 - 82753 - 22176 - 36168 - 35173 - 79265 - 05494
Giải ba 15634 - 12439
Giải nhì 75695
Giải nhất 64002
Giải đặc biệt 731034
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 07 - 16 - 29 - 34[2] - 36 - 39 - 53 - 65 - 68[2] - 73 - 76 - 87 - 93 - 94 - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-11-2016

Giải tám 38
Giải bảy 564
Giải sáu 7590 - 8027 - 8209
Giải năm 7279
Giải tư 46763 - 82920 - 71494 - 01795 - 70573 - 80199 - 26521
Giải ba 50074 - 17988
Giải nhì 86004
Giải nhất 90305
Giải đặc biệt 229144
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 05 - 09 - 20 - 21 - 27 - 38 - 44 - 63 - 64 - 73 - 74 - 79 - 88 - 90 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-11-2016

Giải tám 14
Giải bảy 040
Giải sáu 9295 - 5265 - 2473
Giải năm 6743
Giải tư 30223 - 11992 - 22835 - 71642 - 75491 - 18917 - 35672
Giải ba 56214 - 24841
Giải nhì 01092
Giải nhất 01056
Giải đặc biệt 684135
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
14[2] - 17 - 23 - 35[2] - 40 - 41 - 42 - 43 - 56 - 65 - 72 - 73 - 91 - 92[2] - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-10-2016

Giải tám 42
Giải bảy 073
Giải sáu 3683 - 0213 - 7939
Giải năm 5949
Giải tư 19947 - 54327 - 61361 - 12466 - 55348 - 50769 - 85065
Giải ba 85715 - 46185
Giải nhì 33575
Giải nhất 79181
Giải đặc biệt 886581
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
13 - 15 - 27 - 39 - 42 - 47 - 48 - 49 - 61 - 65 - 66 - 69 - 73 - 75 - 81[2] - 83 - 85

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 71
Giải bảy 731
Giải sáu 7319 - 3063 - 6968
Giải năm 6279
Giải tư 98681 - 14210 - 33967 - 74668 - 13920 - 72171 - 37816
Giải ba 83379 - 79884
Giải nhì 10258
Giải nhất 83801
Giải đặc biệt 426999
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 10 - 16 - 19 - 20 - 31 - 58 - 63 - 67 - 68[2] - 71[2] - 79[2] - 81 - 84 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 94
Giải bảy 943
Giải sáu 8204 - 8188 - 8676
Giải năm 3750
Giải tư 22488 - 12752 - 98575 - 68777 - 11689 - 21952 - 10328
Giải ba 99275 - 69609
Giải nhì 46223
Giải nhất 52668
Giải đặc biệt 798777
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 09 - 23 - 28 - 43 - 50 - 52[2] - 68 - 75[2] - 76 - 77[2] - 88[2] - 89 - 94