Ngày mở thưởng

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 27
Giải bảy 616
Giải sáu 8485 - 5494 - 3192
Giải năm 4387
Giải tư 34669 - 30395 - 49399 - 94197 - 93174 - 46134 - 63885
Giải ba 01567 - 20546
Giải nhì 18458
Giải nhất 16233
Giải đặc biệt 703432
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 27 - 32 - 33 - 34 - 46 - 58 - 67 - 69 - 74 - 85[2] - 87 - 92 - 94 - 95 - 97 - 99

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 10
Giải bảy 030
Giải sáu 8145 - 1663 - 9386
Giải năm 4788
Giải tư 55974 - 09117 - 67685 - 48622 - 92789 - 15654 - 05863
Giải ba 69619 - 17501
Giải nhì 58871
Giải nhất 19204
Giải đặc biệt 106599
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 04 - 10 - 17 - 19 - 22 - 30 - 45 - 54 - 63[2] - 71 - 74 - 85 - 86 - 88 - 89 - 99

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 88
Giải bảy 810
Giải sáu 8874 - 0980 - 8302
Giải năm 5503
Giải tư 03027 - 01597 - 93847 - 06520 - 92564 - 24668 - 19711
Giải ba 53931 - 03182
Giải nhì 50183
Giải nhất 30292
Giải đặc biệt 254901
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 03 - 10 - 11 - 20 - 27 - 31 - 47 - 64 - 68 - 74 - 80 - 82 - 83 - 88 - 92 - 97

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 47
Giải bảy 691
Giải sáu 9311 - 7358 - 6663
Giải năm 6965
Giải tư 15817 - 01084 - 38212 - 05830 - 62308 - 71612 - 52527
Giải ba 26789 - 23818
Giải nhì 26141
Giải nhất 75565
Giải đặc biệt 370367
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 11 - 12[2] - 17 - 18 - 27 - 30 - 41 - 47 - 58 - 63 - 65[2] - 67 - 84 - 89 - 91

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 26
Giải bảy 242
Giải sáu 8570 - 5439 - 6450
Giải năm 5383
Giải tư 17975 - 29985 - 39706 - 28691 - 08265 - 04900 - 52229
Giải ba 27120 - 18839
Giải nhì 55775
Giải nhất 86281
Giải đặc biệt 759233
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 06 - 20 - 26 - 29 - 33 - 39[2] - 42 - 50 - 65 - 70 - 75[2] - 81 - 83 - 85 - 91

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 27
Giải bảy 077
Giải sáu 7107 - 5772 - 2623
Giải năm 5605
Giải tư 06913 - 30135 - 91370 - 79540 - 68911 - 36319 - 30472
Giải ba 62381 - 69699
Giải nhì 40524
Giải nhất 10121
Giải đặc biệt 201327
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 07 - 11 - 13 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27[2] - 35 - 40 - 70 - 72[2] - 77 - 81 - 99

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 28
Giải bảy 057
Giải sáu 2456 - 9620 - 7511
Giải năm 9882
Giải tư 84259 - 94328 - 22217 - 25042 - 94964 - 56635 - 13141
Giải ba 56148 - 08761
Giải nhì 50519
Giải nhất 60167
Giải đặc biệt 861820
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11 - 17 - 19 - 20[2] - 28[2] - 35 - 41 - 42 - 48 - 56 - 57 - 59 - 61 - 64 - 67 - 82

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 15
Giải bảy 868
Giải sáu 6711 - 5344 - 8471
Giải năm 1532
Giải tư 70655 - 67735 - 81275 - 50968 - 53171 - 85551 - 98673
Giải ba 26954 - 18320
Giải nhì 03478
Giải nhất 40362
Giải đặc biệt 005976
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11 - 15 - 20 - 32 - 35 - 44 - 51 - 54 - 55 - 62 - 68[2] - 71[2] - 73 - 75 - 76 - 78