Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSTG

Giải tám 58
Giải bảy 030
Giải sáu 5470 - 0907 - 3623
Giải năm 7289
Giải tư 80113 - 90560 - 23003 - 99103 - 13820 - 92209 - 86385
Giải ba 26773 - 69103
Giải nhì 96813
Giải nhất 92096
Giải đặc biệt 841522
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03[3] - 07 - 09 - 13[2] - 20 - 22 - 23 - 30 - 58 - 60 - 70 - 73 - 85 - 89 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSTG

Giải tám 12
Giải bảy 931
Giải sáu 5161 - 6296 - 8931
Giải năm 1860
Giải tư 00064 - 62764 - 33842 - 71855 - 88322 - 48875 - 49367
Giải ba 49948 - 78087
Giải nhì 98909
Giải nhất 17608
Giải đặc biệt 135444
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 12 - 22 - 31[2] - 42 - 44 - 48 - 55 - 60 - 61 - 64[2] - 67 - 75 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSTG

Giải tám 22
Giải bảy 813
Giải sáu 6148 - 7834 - 0179
Giải năm 2916
Giải tư 91452 - 93023 - 74492 - 27556 - 46933 - 69954 - 97841
Giải ba 72781 - 82848
Giải nhì 52122
Giải nhất 85375
Giải đặc biệt 618122
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
13 - 16 - 22[3] - 23 - 33 - 34 - 41 - 48[2] - 52 - 54 - 56 - 75 - 79 - 81 - 92

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 23-07-2017 - XSTG

Giải tám 04
Giải bảy 328
Giải sáu 0004 - 1194 - 4473
Giải năm 1245
Giải tư 39398 - 57138 - 87814 - 68514 - 46004 - 42435 - 56441
Giải ba 99038 - 38594
Giải nhì 99572
Giải nhất 14339
Giải đặc biệt 982923
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04[3] - 14[2] - 23 - 28 - 35 - 38[2] - 39 - 41 - 45 - 72 - 73 - 94[2] - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSTG

Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 3070 - 5344 - 7088
Giải năm 3100
Giải tư 53626 - 12931 - 48909 - 58923 - 23091 - 00782 - 91674
Giải ba 15526 - 23588
Giải nhì 51785
Giải nhất 75315
Giải đặc biệt 549971
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 09 - 15 - 23 - 26[2] - 31 - 44 - 67 - 70 - 71 - 74 - 82 - 85 - 88[2] - 91 - 92

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSTG

Giải tám 71
Giải bảy 982
Giải sáu 3808 - 6219 - 6583
Giải năm 6740
Giải tư 03147 - 26338 - 47537 - 37963 - 28726 - 26925 - 37082
Giải ba 60200 - 91464
Giải nhì 74240
Giải nhất 16471
Giải đặc biệt 721981
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 08 - 19 - 25 - 26 - 37 - 38 - 40[2] - 47 - 63 - 64 - 71[2] - 81 - 82[2] - 83

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSTG

Giải tám 69
Giải bảy 565
Giải sáu 1373 - 3115 - 1701
Giải năm 7205
Giải tư 19514 - 96836 - 59434 - 41127 - 33106 - 24253 - 24183
Giải ba 76875 - 13876
Giải nhì 59187
Giải nhất 06241
Giải đặc biệt 251394
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 05 - 06 - 14 - 15 - 27 - 34 - 36 - 41 - 53 - 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 83 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSTG

Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 6651 - 8543 - 0020
Giải năm 1780
Giải tư 88032 - 75088 - 64382 - 70295 - 26530 - 42646 - 61384
Giải ba 25741 - 14346
Giải nhì 34524
Giải nhất 00140
Giải đặc biệt 236559
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 20 - 24 - 30 - 32 - 40 - 41 - 43 - 46[2] - 51 - 59 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 - 95