Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 27
Giải bảy 077
Giải sáu 7107 - 5772 - 2623
Giải năm 5605
Giải tư 06913 - 30135 - 91370 - 79540 - 68911 - 36319 - 30472
Giải ba 62381 - 69699
Giải nhì 40524
Giải nhất 10121
Giải đặc biệt 201327
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 07 - 11 - 13 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27[2] - 35 - 40 - 70 - 72[2] - 77 - 81 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 28
Giải bảy 057
Giải sáu 2456 - 9620 - 7511
Giải năm 9882
Giải tư 84259 - 94328 - 22217 - 25042 - 94964 - 56635 - 13141
Giải ba 56148 - 08761
Giải nhì 50519
Giải nhất 60167
Giải đặc biệt 861820
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11 - 17 - 19 - 20[2] - 28[2] - 35 - 41 - 42 - 48 - 56 - 57 - 59 - 61 - 64 - 67 - 82

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 15
Giải bảy 868
Giải sáu 6711 - 5344 - 8471
Giải năm 1532
Giải tư 70655 - 67735 - 81275 - 50968 - 53171 - 85551 - 98673
Giải ba 26954 - 18320
Giải nhì 03478
Giải nhất 40362
Giải đặc biệt 005976
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11 - 15 - 20 - 32 - 35 - 44 - 51 - 54 - 55 - 62 - 68[2] - 71[2] - 73 - 75 - 76 - 78

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 197
Giải sáu 2167 - 4277 - 4440
Giải năm 5066
Giải tư 41571 - 11259 - 74694 - 74002 - 13307 - 34936 - 37042
Giải ba 00907 - 35856
Giải nhì 39858
Giải nhất 61246
Giải đặc biệt 592399
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 07[2] - 36 - 40 - 42 - 46 - 56 - 58 - 59 - 66 - 67 - 71 - 73 - 77 - 94 - 97 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 114
Giải sáu 1697 - 6341 - 3685
Giải năm 2660
Giải tư 66143 - 31709 - 85417 - 51236 - 47855 - 61506 - 02614
Giải ba 22093 - 78342
Giải nhì 79461
Giải nhất 69927
Giải đặc biệt 827616
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 09 - 14[2] - 16 - 17 - 27 - 36 - 41 - 42 - 43 - 55 - 60 - 61 - 68 - 85 - 93 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 90
Giải bảy 495
Giải sáu 6059 - 8286 - 7662
Giải năm 4460
Giải tư 59481 - 77636 - 72194 - 86652 - 20392 - 09403 - 11707
Giải ba 10664 - 65196
Giải nhì 83996
Giải nhất 74333
Giải đặc biệt 378604
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 04 - 07 - 33 - 36 - 52 - 59 - 60 - 62 - 64 - 81 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96[2]

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 819
Giải sáu 8800 - 9201 - 0059
Giải năm 9420
Giải tư 76062 - 37512 - 97880 - 91653 - 20820 - 98950 - 46735
Giải ba 10237 - 35005
Giải nhì 95392
Giải nhất 45040
Giải đặc biệt 343365
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 01 - 05 - 12 - 19 - 20[2] - 35 - 37 - 39 - 40 - 50 - 53 - 59 - 62 - 65 - 80 - 92

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 045
Giải sáu 7818 - 1507 - 2035
Giải năm 0597
Giải tư 10434 - 35940 - 98752 - 77431 - 05046 - 20192 - 57275
Giải ba 67300 - 05938
Giải nhì 98823
Giải nhất 13733
Giải đặc biệt 326801
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 01 - 07 - 18 - 23 - 31 - 33 - 34 - 35 - 38 - 40 - 45 - 46 - 52 - 60 - 75 - 92 - 97