Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSTG

Giải tám 47
Giải bảy 616
Giải sáu 5337 - 2941 - 4873
Giải năm 2370
Giải tư 40878 - 39091 - 49395 - 16308 - 61807 - 92286 - 67534
Giải ba 32682 - 10782
Giải nhì 66536
Giải nhất 81736
Giải đặc biệt 196318
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 08 - 16 - 18 - 34 - 36[2] - 37 - 41 - 47 - 70 - 73 - 78 - 82[2] - 86 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSTG

Giải tám 75
Giải bảy 890
Giải sáu 1527 - 1517 - 3186
Giải năm 6783
Giải tư 11766 - 09472 - 75645 - 53172 - 89109 - 61723 - 26430
Giải ba 40342 - 08791
Giải nhì 34726
Giải nhất 95673
Giải đặc biệt 510631
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 17 - 23 - 26 - 27 - 30 - 31 - 42 - 45 - 66 - 72[2] - 73 - 75 - 83 - 86 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 358
Giải sáu 2600 - 6675 - 8686
Giải năm 2280
Giải tư 16321 - 63803 - 25841 - 28845 - 47994 - 11141 - 73785
Giải ba 91556 - 73273
Giải nhì 19249
Giải nhất 03253
Giải đặc biệt 480817
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 07 - 17 - 21 - 41[2] - 45 - 49 - 53 - 56 - 58 - 73 - 75 - 80 - 85 - 86 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 187
Giải sáu 0406 - 0783 - 3362
Giải năm 8672
Giải tư 50419 - 43516 - 84121 - 58798 - 03115 - 67912 - 51976
Giải ba 88316 - 83341
Giải nhì 39096
Giải nhất 03058
Giải đặc biệt 577110
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16[2] - 19 - 21 - 41 - 58 - 62 - 72 - 76 - 83 - 87 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 21-05-2017 - XSTG

Giải tám 93
Giải bảy 732
Giải sáu 9689 - 5617 - 7840
Giải năm 8117
Giải tư 18181 - 35782 - 66168 - 94733 - 11156 - 13428 - 87654
Giải ba 80011 - 05450
Giải nhì 35611
Giải nhất 85689
Giải đặc biệt 117434
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11[2] - 17[2] - 28 - 32 - 33 - 34 - 40 - 50 - 54 - 56 - 68 - 81 - 82 - 89[2] - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 14-05-2017 - XSTG

Giải tám 38
Giải bảy 821
Giải sáu 1368 - 8476 - 5058
Giải năm 4451
Giải tư 88457 - 03550 - 05864 - 33310 - 57434 - 23150 - 83691
Giải ba 62795 - 23031
Giải nhì 96426
Giải nhất 99335
Giải đặc biệt 165045
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
10 - 21 - 26 - 31 - 34 - 35 - 38 - 45 - 50[2] - 51 - 57 - 58 - 64 - 68 - 76 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 07-05-2017 - XSTG

Giải tám 30
Giải bảy 896
Giải sáu 7036 - 2865 - 0511
Giải năm 0406
Giải tư 90324 - 90836 - 89097 - 59310 - 70696 - 84330 - 20607
Giải ba 98514 - 61074
Giải nhì 63108
Giải nhất 39727
Giải đặc biệt 734945
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 24 - 27 - 30[2] - 36[2] - 45 - 65 - 74 - 96[2] - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 30-04-2017 - XSTG

Giải tám 95
Giải bảy 756
Giải sáu 3237 - 5621 - 6056
Giải năm 4739
Giải tư 53908 - 40630 - 74865 - 46241 - 88777 - 67116 - 45937
Giải ba 33969 - 71966
Giải nhì 96564
Giải nhất 45239
Giải đặc biệt 149090
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 16 - 21 - 30 - 37[2] - 39[2] - 41 - 56[2] - 64 - 65 - 66 - 69 - 77 - 90 - 95