Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 17-12-2017 - XSTG

Giải tám 44
Giải bảy 439
Giải sáu 4397 - 7814 - 8648
Giải năm 3944
Giải tư 63001 - 14986 - 22950 - 43587 - 87996 - 39126 - 13382
Giải ba 90595 - 22677
Giải nhì 54508
Giải nhất 32472
Giải đặc biệt 344639
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 08 - 14 - 26 - 39[2] - 44[2] - 48 - 50 - 72 - 77 - 82 - 86 - 87 - 95 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 10-12-2017 - XSTG

Giải tám 50
Giải bảy 787
Giải sáu 9089 - 6333 - 3289
Giải năm 8243
Giải tư 03391 - 13944 - 67967 - 85319 - 22803 - 12848 - 32613
Giải ba 39700 - 83550
Giải nhì 20993
Giải nhất 46671
Giải đặc biệt 733861
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 13 - 19 - 33 - 43 - 44 - 48 - 50[2] - 61 - 67 - 71 - 87 - 89[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 03-12-2017 - XSTG

Giải tám 30
Giải bảy 120
Giải sáu 3138 - 7482 - 7247
Giải năm 7424
Giải tư 25160 - 61076 - 72923 - 36732 - 31787 - 63128 - 69487
Giải ba 39301 - 34502
Giải nhì 69965
Giải nhất 32114
Giải đặc biệt 797229
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 14 - 20 - 23 - 24 - 28 - 29 - 30 - 32 - 38 - 47 - 60 - 65 - 76 - 82 - 87[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 26-11-2017 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 666
Giải sáu 4777 - 0192 - 9394
Giải năm 5345
Giải tư 08917 - 66920 - 58173 - 20736 - 00814 - 79283 - 52075
Giải ba 16854 - 24227
Giải nhì 23284
Giải nhất 49600
Giải đặc biệt 386902
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 02 - 14 - 17 - 20 - 27 - 36 - 45 - 53 - 54 - 66 - 73 - 75 - 77 - 83 - 84 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSTG

Giải tám 20
Giải bảy 986
Giải sáu 0056 - 5702 - 5216
Giải năm 8909
Giải tư 04433 - 62172 - 47622 - 95029 - 80836 - 15012 - 30888
Giải ba 93933 - 17703
Giải nhì 09593
Giải nhất 99578
Giải đặc biệt 092743
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 03 - 09 - 12 - 16 - 20 - 22 - 29 - 33[2] - 36 - 43 - 56 - 72 - 78 - 86 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSTG

Giải tám 08
Giải bảy 244
Giải sáu 8105 - 2788 - 9962
Giải năm 3936
Giải tư 90767 - 78643 - 21291 - 08138 - 94454 - 87466 - 85186
Giải ba 29868 - 33883
Giải nhì 16996
Giải nhất 17582
Giải đặc biệt 367131
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 08 - 31 - 36 - 38 - 43 - 44 - 54 - 62 - 66 - 67 - 68 - 82 - 83 - 86 - 88 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSTG

Giải tám 54
Giải bảy 234
Giải sáu 2095 - 9551 - 2766
Giải năm 6007
Giải tư 07861 - 79062 - 63042 - 45899 - 75444 - 10561 - 35945
Giải ba 62216 - 79108
Giải nhì 07026
Giải nhất 11379
Giải đặc biệt 630031
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 08 - 16 - 26 - 31 - 34 - 42 - 44 - 45 - 51 - 54 - 61[2] - 62 - 66 - 79 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSTG

Giải tám 16
Giải bảy 589
Giải sáu 6116 - 9689 - 1347
Giải năm 1746
Giải tư 51635 - 87734 - 36755 - 45218 - 86884 - 03069 - 65045
Giải ba 45191 - 46495
Giải nhì 11806
Giải nhất 17306
Giải đặc biệt 856381
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06[2] - 16[2] - 18 - 34 - 35 - 45 - 46 - 47 - 55 - 69 - 81 - 84 - 89[2] - 91 - 95