Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 663
Giải sáu 1688 - 3925 - 6723
Giải năm 5364
Giải tư 79135 - 29194 - 52202 - 46661 - 70097 - 06153 - 84461
Giải ba 61579 - 05693
Giải nhì 08597
Giải nhất 27108
Giải đặc biệt 891251
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 08 - 23 - 25 - 35 - 51 - 53 - 61[2] - 63 - 64 - 76 - 79 - 88 - 93 - 94 - 97[2]

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 847
Giải sáu 4201 - 4669 - 5295
Giải năm 8112
Giải tư 60845 - 31271 - 73002 - 79436 - 79789 - 79507 - 33161
Giải ba 28660 - 99599
Giải nhì 47613
Giải nhất 02012
Giải đặc biệt 322001
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01[2] - 02 - 07 - 12[2] - 13 - 36 - 45 - 47 - 54 - 60 - 61 - 69 - 71 - 89 - 95 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 34
Giải bảy 955
Giải sáu 0461 - 5493 - 1147
Giải năm 0167
Giải tư 21085 - 97476 - 47143 - 14092 - 65074 - 98157 - 68676
Giải ba 98469 - 98144
Giải nhì 00255
Giải nhất 70644
Giải đặc biệt 828736
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
34 - 36 - 43 - 44[2] - 47 - 55[2] - 57 - 61 - 67 - 69 - 74 - 76[2] - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 21
Giải bảy 457
Giải sáu 7050 - 6925 - 7895
Giải năm 2691
Giải tư 28765 - 24100 - 56099 - 82294 - 75953 - 99730 - 04110
Giải ba 99520 - 53981
Giải nhì 40216
Giải nhất 64990
Giải đặc biệt 427137
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 10 - 16 - 20 - 21 - 25 - 30 - 37 - 50 - 53 - 57 - 65 - 81 - 90 - 91 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 09
Giải bảy 354
Giải sáu 5932 - 3745 - 5702
Giải năm 1635
Giải tư 18628 - 54073 - 60797 - 29956 - 51639 - 15936 - 55829
Giải ba 71049 - 07656
Giải nhì 94091
Giải nhất 79889
Giải đặc biệt 156333
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 09 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 36 - 39 - 45 - 49 - 54 - 56[2] - 73 - 89 - 91 - 97

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 04
Giải bảy 262
Giải sáu 9733 - 2700 - 9815
Giải năm 4890
Giải tư 82524 - 48387 - 70364 - 08963 - 66710 - 20987 - 30658
Giải ba 12282 - 10261
Giải nhì 39083
Giải nhất 38346
Giải đặc biệt 871295
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 04 - 10 - 15 - 24 - 33 - 46 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 - 82 - 83 - 87[2] - 90 - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 34
Giải bảy 456
Giải sáu 3670 - 2530 - 6776
Giải năm 4116
Giải tư 23028 - 29022 - 60222 - 28881 - 90418 - 97783 - 83332
Giải ba 84023 - 54693
Giải nhì 38140
Giải nhất 30976
Giải đặc biệt 146118
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 18[2] - 22[2] - 23 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 56 - 70 - 76[2] - 81 - 83 - 93

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 19
Giải bảy 574
Giải sáu 8263 - 6595 - 6960
Giải năm 2145
Giải tư 39960 - 21563 - 31756 - 45037 - 49358 - 56047 - 60659
Giải ba 23760 - 03867
Giải nhì 99076
Giải nhất 94999
Giải đặc biệt 113839
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
19 - 37 - 39 - 45 - 47 - 56 - 58 - 59 - 60[3] - 63[2] - 67 - 74 - 76 - 95 - 99