Ngày mở thưởng

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 55
Giải bảy 770
Giải sáu 2856 - 9545 - 3283
Giải năm 5013
Giải tư 59010 - 44292 - 18699 - 56882 - 70999 - 92994 - 37745
Giải ba 39105 - 02499
Giải nhì 40506
Giải nhất 05561
Giải đặc biệt 871216
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 06 - 10 - 13 - 16 - 45[2] - 55 - 56 - 61 - 70 - 82 - 83 - 92 - 94 - 99[3]

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 17-04-2017

Giải tám 41
Giải bảy 493
Giải sáu 4402 - 2837 - 7758
Giải năm 0294
Giải tư 56915 - 36128 - 90519 - 02947 - 74073 - 84479 - 48615
Giải ba 14584 - 59374
Giải nhì 61499
Giải nhất 47079
Giải đặc biệt 182714
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 14 - 15[2] - 19 - 28 - 37 - 41 - 47 - 58 - 73 - 74 - 79[2] - 84 - 93 - 94 - 99

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 10-04-2017

Giải tám 36
Giải bảy 985
Giải sáu 0392 - 7610 - 7789
Giải năm 3953
Giải tư 42848 - 65331 - 71170 - 67519 - 96411 - 25499 - 68930
Giải ba 85592 - 05339
Giải nhì 36594
Giải nhất 37668
Giải đặc biệt 766740
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 11 - 19 - 30 - 31 - 36 - 39 - 40 - 48 - 53 - 68 - 70 - 85 - 89 - 92[2] - 94 - 99

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 03-04-2017

Giải tám 85
Giải bảy 757
Giải sáu 7955 - 1092 - 0552
Giải năm 9023
Giải tư 64108 - 01432 - 67147 - 65754 - 11925 - 92443 - 72370
Giải ba 21590 - 70009
Giải nhì 81692
Giải nhất 77889
Giải đặc biệt 085314
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08 - 09 - 14 - 23 - 25 - 32 - 43 - 47 - 52 - 54 - 55 - 57 - 70 - 85 - 89 - 90 - 92[2]

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 27-03-2017

Giải tám 97
Giải bảy 343
Giải sáu 5414 - 1617 - 8614
Giải năm 7030
Giải tư 83416 - 81760 - 36042 - 58018 - 82375 - 07571 - 45604
Giải ba 40616 - 05398
Giải nhì 09495
Giải nhất 13613
Giải đặc biệt 43531
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 13 - 14[2] - 16[2] - 17 - 18 - 30 - 31 - 42 - 43 - 60 - 71 - 75 - 95 - 97 - 98

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 79
Giải bảy 583
Giải sáu 3991 - 8969 - 4321
Giải năm 8139
Giải tư 60412 - 38714 - 09527 - 69217 - 83533 - 47649 - 95627
Giải ba 20170 - 55444
Giải nhì 76615
Giải nhất 45569
Giải đặc biệt 36487
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 27[2] - 33 - 39 - 44 - 49 - 69[2] - 70 - 79 - 83 - 87 - 91

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 39
Giải bảy 476
Giải sáu 4982 - 5815 - 2483
Giải năm 4564
Giải tư 52024 - 25673 - 61927 - 78764 - 80512 - 76556 - 43579
Giải ba 70411 - 59970
Giải nhì 89355
Giải nhất 63725
Giải đặc biệt 19179
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
11 - 12 - 15 - 24 - 25 - 27 - 39 - 55 - 56 - 64[2] - 70 - 73 - 76 - 79[2] - 82 - 83

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 68
Giải bảy 343
Giải sáu 4885 - 8513 - 7279
Giải năm 0156
Giải tư 58818 - 10946 - 43375 - 83565 - 10917 - 85991 - 27113
Giải ba 69609 - 68687
Giải nhì 93124
Giải nhất 52315
Giải đặc biệt 41659
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 13[2] - 15 - 17 - 18 - 24 - 43 - 46 - 56 - 59 - 65 - 68 - 75 - 79 - 85 - 87 - 91