Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 16-10-2017 - XSPY

Giải tám 03
Giải bảy 551
Giải sáu 3192 - 0211 - 1013
Giải năm 7271
Giải tư 82761 - 44907 - 60117 - 31686 - 02797 - 98811 - 38513
Giải ba 35002 - 87839
Giải nhì 62510
Giải nhất 93716
Giải đặc biệt 571159
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 03 - 07 - 10 - 11[2] - 13[2] - 16 - 17 - 39 - 51 - 59 - 61 - 71 - 86 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 09-10-2017 - XSPY

Giải tám 93
Giải bảy 743
Giải sáu 3644 - 7758 - 9297
Giải năm 5428
Giải tư 36166 - 00096 - 14112 - 08022 - 51849 - 00587 - 72776
Giải ba 87532 - 44152
Giải nhì 26104
Giải nhất 84762
Giải đặc biệt 056636
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 12 - 22 - 28 - 32 - 36 - 43 - 44 - 49 - 52 - 58 - 62 - 66 - 76 - 87 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 02-10-2017 - XSPY

Giải tám 86
Giải bảy 673
Giải sáu 3647 - 2687 - 1492
Giải năm 3085
Giải tư 83313 - 58028 - 11818 - 63554 - 46061 - 07786 - 10570
Giải ba 25628 - 12118
Giải nhì 71776
Giải nhất 28282
Giải đặc biệt 437936
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
13 - 18[2] - 28[2] - 36 - 47 - 54 - 61 - 70 - 73 - 76 - 82 - 85 - 86[2] - 87 - 92

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 25-09-2017 - XSPY

Giải tám 90
Giải bảy 881
Giải sáu 5929 - 6382 - 1089
Giải năm 8477
Giải tư 56808 - 07992 - 14237 - 94570 - 12841 - 12252 - 52773
Giải ba 15608 - 41183
Giải nhì 59677
Giải nhất 89934
Giải đặc biệt 095647
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08[2] - 29 - 34 - 37 - 41 - 47 - 52 - 70 - 73 - 77[2] - 81 - 82 - 83 - 89 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 18-09-2017 - XSPY

Giải tám 96
Giải bảy 516
Giải sáu 0739 - 2903 - 9498
Giải năm 9344
Giải tư 49459 - 28861 - 58428 - 65138 - 61169 - 17204 - 78947
Giải ba 92697 - 52492
Giải nhì 73164
Giải nhất 57346
Giải đặc biệt 591977
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 16 - 28 - 38 - 39 - 44 - 46 - 47 - 59 - 61 - 64 - 69 - 77 - 92 - 96 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 11-09-2017 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 629
Giải sáu 3378 - 8925 - 8357
Giải năm 0039
Giải tư 57857 - 80942 - 59108 - 10044 - 04389 - 48270 - 83409
Giải ba 74198 - 83412
Giải nhì 10034
Giải nhất 17084
Giải đặc biệt 599777
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08 - 09 - 12 - 25 - 29 - 34 - 39 - 42 - 44 - 57[2] - 70 - 71 - 77 - 78 - 84 - 89 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 04-09-2017 - XSPY

Giải tám 68
Giải bảy 173
Giải sáu 4574 - 7317 - 7519
Giải năm 7981
Giải tư 74221 - 33863 - 55868 - 38995 - 64555 - 86453 - 42009
Giải ba 46075 - 74393
Giải nhì 61621
Giải nhất 11849
Giải đặc biệt 119359
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 17 - 19 - 21[2] - 49 - 53 - 55 - 59 - 63 - 68[2] - 73 - 74 - 75 - 81 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 28-08-2017 - XSPY

Giải tám 21
Giải bảy 432
Giải sáu 5297 - 0220 - 9219
Giải năm 3179
Giải tư 97724 - 68383 - 83585 - 69360 - 79281 - 44840 - 44780
Giải ba 83360 - 28346
Giải nhì 37349
Giải nhất 40692
Giải đặc biệt 542739
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
19 - 20 - 21 - 24 - 32 - 39 - 40 - 46 - 49 - 60[2] - 79 - 80 - 81 - 83 - 85 - 92 - 97