Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 90
Giải bảy 109
Giải sáu 9748 - 2811 - 0324
Giải năm 3967
Giải tư 75233 - 55333 - 98378 - 54788 - 04673 - 04344 - 33182
Giải ba 17110 - 78140
Giải nhì 29530
Giải nhất 78686
Giải đặc biệt 21556
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 10 - 11 - 24 - 30 - 33[2] - 40 - 44 - 48 - 56 - 67 - 73 - 78 - 82 - 86 - 88 - 90

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 21
Giải bảy 121
Giải sáu 2287 - 2803 - 3599
Giải năm 4505
Giải tư 82610 - 98244 - 79969 - 55539 - 46948 - 41791 - 66046
Giải ba 58652 - 00780
Giải nhì 27455
Giải nhất 86042
Giải đặc biệt 66259
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 10 - 21[2] - 39 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52 - 55 - 59 - 69 - 80 - 87 - 91 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 26
Giải bảy 812
Giải sáu 1578 - 4989 - 3110
Giải năm 1620
Giải tư 86146 - 84924 - 43259 - 73550 - 74317 - 22842 - 85060
Giải ba 36494 - 48122
Giải nhì 39278
Giải nhất 85003
Giải đặc biệt 54197
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 10 - 12 - 17 - 20 - 22 - 24 - 26 - 42 - 46 - 50 - 59 - 60 - 78[2] - 89 - 94 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 72
Giải bảy 287
Giải sáu 9984 - 3175 - 6287
Giải năm 7749
Giải tư 40560 - 75340 - 44136 - 21895 - 54712 - 92999 - 31440
Giải ba 49238 - 91394
Giải nhì 62184
Giải nhất 26622
Giải đặc biệt 80614
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
12 - 14 - 22 - 36 - 38 - 40[2] - 49 - 60 - 72 - 75 - 84[2] - 87[2] - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 27-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 5298 - 0999 - 3391
Giải năm 2538
Giải tư 20913 - 21259 - 10684 - 25773 - 36320 - 71595 - 57594
Giải ba 21344 - 14770
Giải nhì 12484
Giải nhất 40495
Giải đặc biệt 68493
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
13 - 20 - 27 - 38 - 44 - 59 - 70 - 73 - 84[2] - 87 - 91 - 93 - 94 - 95[2] - 98 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 89
Giải bảy 887
Giải sáu 6555 - 6927 - 9166
Giải năm 0652
Giải tư 49747 - 06813 - 09562 - 71613 - 06438 - 93739 - 99893
Giải ba 39109 - 98249
Giải nhì 23681
Giải nhất 11122
Giải đặc biệt 41640
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 13[2] - 22 - 27 - 38 - 39 - 40 - 47 - 49 - 52 - 55 - 62 - 66 - 81 - 87 - 89 - 93

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 33
Giải bảy 247
Giải sáu 4313 - 3879 - 0242
Giải năm 7857
Giải tư 62076 - 52223 - 13742 - 45534 - 46462 - 34150 - 93697
Giải ba 77337 - 40393
Giải nhì 31144
Giải nhất 05010
Giải đặc biệt 89038
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 13 - 23 - 33 - 34 - 37 - 38 - 42[2] - 44 - 47 - 50 - 57 - 62 - 76 - 79 - 93 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 16
Giải bảy 963
Giải sáu 2784 - 2920 - 6532
Giải năm 1828
Giải tư 30770 - 04585 - 03223 - 08457 - 71251 - 87840 - 16907
Giải ba 75465 - 79794
Giải nhì 10418
Giải nhất 01079
Giải đặc biệt 02941
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 16 - 18 - 20 - 23 - 28 - 32 - 40 - 41 - 51 - 57 - 63 - 65 - 70 - 79 - 84 - 85 - 94