Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 27-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 5298 - 0999 - 3391
Giải năm 2538
Giải tư 20913 - 21259 - 10684 - 25773 - 36320 - 71595 - 57594
Giải ba 21344 - 14770
Giải nhì 12484
Giải nhất 40495
Giải đặc biệt 68493
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
13 - 20 - 27 - 38 - 44 - 59 - 70 - 73 - 84[2] - 87 - 91 - 93 - 94 - 95[2] - 98 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 89
Giải bảy 887
Giải sáu 6555 - 6927 - 9166
Giải năm 0652
Giải tư 49747 - 06813 - 09562 - 71613 - 06438 - 93739 - 99893
Giải ba 39109 - 98249
Giải nhì 23681
Giải nhất 11122
Giải đặc biệt 41640
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 13[2] - 22 - 27 - 38 - 39 - 40 - 47 - 49 - 52 - 55 - 62 - 66 - 81 - 87 - 89 - 93

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 33
Giải bảy 247
Giải sáu 4313 - 3879 - 0242
Giải năm 7857
Giải tư 62076 - 52223 - 13742 - 45534 - 46462 - 34150 - 93697
Giải ba 77337 - 40393
Giải nhì 31144
Giải nhất 05010
Giải đặc biệt 89038
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 13 - 23 - 33 - 34 - 37 - 38 - 42[2] - 44 - 47 - 50 - 57 - 62 - 76 - 79 - 93 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 16
Giải bảy 963
Giải sáu 2784 - 2920 - 6532
Giải năm 1828
Giải tư 30770 - 04585 - 03223 - 08457 - 71251 - 87840 - 16907
Giải ba 75465 - 79794
Giải nhì 10418
Giải nhất 01079
Giải đặc biệt 02941
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 16 - 18 - 20 - 23 - 28 - 32 - 40 - 41 - 51 - 57 - 63 - 65 - 70 - 79 - 84 - 85 - 94

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 30-05-2016

Giải tám 71
Giải bảy 865
Giải sáu 6135 - 6406 - 8052
Giải năm 6482
Giải tư 57383 - 27139 - 55034 - 33782 - 33708 - 48724 - 58459
Giải ba 49470 - 65627
Giải nhì 69435
Giải nhất 03472
Giải đặc biệt 66680
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 08 - 24 - 27 - 34 - 35[2] - 39 - 52 - 59 - 65 - 70 - 71 - 72 - 80 - 82[2] - 83

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 23-05-2016

Giải tám 99
Giải bảy 976
Giải sáu 8666 - 9305 - 0664
Giải năm 2646
Giải tư 32652 - 75380 - 61316 - 15052 - 23805 - 97858 - 21263
Giải ba 00200 - 75917
Giải nhì 02529
Giải nhất 30332
Giải đặc biệt 38189
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 05[2] - 16 - 17 - 29 - 32 - 46 - 52[2] - 58 - 63 - 64 - 66 - 76 - 80 - 89 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 16-05-2016

Giải tám 77
Giải bảy 661
Giải sáu 7257 - 0998 - 0092
Giải năm 6787
Giải tư 85457 - 58977 - 32329 - 78927 - 80881 - 11540 - 15563
Giải ba 97131 - 39235
Giải nhì 65489
Giải nhất 90763
Giải đặc biệt 94534
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
27 - 29 - 31 - 34 - 35 - 40 - 57[2] - 61 - 63[2] - 77[2] - 81 - 87 - 89 - 92 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 09-05-2016

Giải tám 01
Giải bảy 031
Giải sáu 3616 - 4567 - 8337
Giải năm 0238
Giải tư 80121 - 97864 - 74413 - 62690 - 46866 - 04054 - 09382
Giải ba 90576 - 05306
Giải nhì 48565
Giải nhất 98389
Giải đặc biệt 69830
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 06 - 13 - 16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 38 - 54 - 64 - 65 - 66 - 67 - 76 - 82 - 89 - 90