Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 14-08-2017 - XSPY

Giải tám 50
Giải bảy 508
Giải sáu 2370 - 4249 - 0060
Giải năm 2597
Giải tư 07368 - 87885 - 14700 - 28108 - 52908 - 24503 - 74648
Giải ba 34406 - 48576
Giải nhì 09118
Giải nhất 53265
Giải đặc biệt 626239
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 03 - 06 - 08[3] - 18 - 39 - 48 - 49 - 50 - 60 - 65 - 68 - 70 - 76 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 07-08-2017 - XSPY

Giải tám 89
Giải bảy 582
Giải sáu 8110 - 4039 - 9289
Giải năm 9363
Giải tư 92248 - 82904 - 17038 - 90841 - 83490 - 45537 - 59200
Giải ba 88610 - 42813
Giải nhì 27386
Giải nhất 23942
Giải đặc biệt 857317
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 04 - 10[2] - 13 - 17 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 48 - 63 - 82 - 86 - 89[2] - 90

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 31-07-2017 - XSPY

Giải tám 01
Giải bảy 756
Giải sáu 8021 - 5653 - 0863
Giải năm 4681
Giải tư 90518 - 09736 - 43596 - 34530 - 34358 - 53271 - 64974
Giải ba 56767 - 35049
Giải nhì 54316
Giải nhất 99358
Giải đặc biệt 722735
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 16 - 18 - 21 - 30 - 35 - 36 - 49 - 53 - 56 - 58[2] - 63 - 67 - 71 - 74 - 81 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 24-07-2017 - XSPY

Giải tám 65
Giải bảy 696
Giải sáu 8365 - 3276 - 4184
Giải năm 8346
Giải tư 62638 - 12921 - 51292 - 96053 - 25055 - 93711 - 55215
Giải ba 63448 - 53650
Giải nhì 00234
Giải nhất 98900
Giải đặc biệt 956653
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 11 - 15 - 21 - 34 - 38 - 46 - 48 - 50 - 53[2] - 55 - 65[2] - 76 - 84 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 17-07-2017 - XSPY

Giải tám 39
Giải bảy 497
Giải sáu 1973 - 8595 - 0204
Giải năm 9660
Giải tư 45860 - 15437 - 13431 - 58162 - 85360 - 74366 - 76440
Giải ba 54661 - 75669
Giải nhì 46022
Giải nhất 25192
Giải đặc biệt 534508
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 08 - 22 - 31 - 37 - 39 - 40 - 60[3] - 61 - 62 - 66 - 69 - 73 - 92 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 10-07-2017 - XSPY

Giải tám 18
Giải bảy 888
Giải sáu 3253 - 4444 - 1487
Giải năm 6993
Giải tư 72281 - 64576 - 48757 - 37938 - 52270 - 39087 - 09890
Giải ba 88852 - 87971
Giải nhì 82340
Giải nhất 09840
Giải đặc biệt 963487
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
18 - 38 - 40[2] - 44 - 52 - 53 - 57 - 70 - 71 - 76 - 81 - 87[3] - 88 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 03-07-2017 - XSPY

Giải tám 30
Giải bảy 998
Giải sáu 6224 - 6354 - 9137
Giải năm 3304
Giải tư 19943 - 89048 - 66551 - 48548 - 24464 - 87798 - 54798
Giải ba 94455 - 95260
Giải nhì 58869
Giải nhất 55289
Giải đặc biệt 354581
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 24 - 30 - 37 - 43 - 48[2] - 51 - 54 - 55 - 60 - 64 - 69 - 81 - 89 - 98[3]

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 26-06-2017 - XSPY

Giải tám 68
Giải bảy 829
Giải sáu 6729 - 2681 - 7580
Giải năm 4651
Giải tư 42946 - 93349 - 14898 - 01143 - 68030 - 34896 - 31957
Giải ba 45733 - 52383
Giải nhì 97779
Giải nhất 01440
Giải đặc biệt 470129
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
29[3] - 30 - 33 - 40 - 43 - 46 - 49 - 51 - 57 - 68 - 79 - 80 - 81 - 83 - 96 - 98