Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 30-03-2020 - XSPY

Giải tám 87
Giải bảy 591
Giải sáu 2439 2344 6587
Giải năm 2059
Giải tư 05170 19426 91063 69375 54970 80431 67077
Giải ba 91511 21897
Giải nhì 90444
Giải nhất 59328
Giải đặc biệt 715990
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
11 - 26 - 28 - 31 - 39 - 44[2] - 59 - 63 - 70[2] - 75 - 77 - 87[2] - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 23-03-2020 - XSPY

Giải tám 86
Giải bảy 388
Giải sáu 8114 1104 6670
Giải năm 6360
Giải tư 16376 69355 61345 27544 59181 96175 68610
Giải ba 67783 60202
Giải nhì 96133
Giải nhất 85085
Giải đặc biệt 804688
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 04 - 10 - 14 - 33 - 44 - 45 - 55 - 60 - 70 - 75 - 76 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88[2]

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 16-03-2020 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 162
Giải sáu 6875 6379 9092
Giải năm 0813
Giải tư 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874
Giải ba 91787 47236
Giải nhì 87514
Giải nhất 86584
Giải đặc biệt 625200
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 13 - 14 - 23 - 31 - 36 - 52 - 60 - 62 - 70 - 71 - 74 - 75 - 79 - 84 - 87 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 09-03-2020 - XSPY

Giải tám 27
Giải bảy 605
Giải sáu 3030 5369 3471
Giải năm 9176
Giải tư 47504 53781 94903 04698 05753 01313 50654
Giải ba 95833 72416
Giải nhì 00717
Giải nhất 16697
Giải đặc biệt 787724
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 05 - 13 - 16 - 17 - 24 - 27 - 30 - 33 - 53 - 54 - 69 - 71 - 76 - 81 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 02-03-2020 - XSPY

Giải tám 51
Giải bảy 622
Giải sáu 1643 6354 8056
Giải năm 1176
Giải tư 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017
Giải ba 44443 40839
Giải nhì 65939
Giải nhất 50112
Giải đặc biệt 469743
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 09 - 12 - 17 - 22 - 38 - 39[2] - 43[3] - 51 - 54 - 56[2] - 76 - 78 - 92

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-02-2020 - XSPY

Giải tám 76
Giải bảy 548
Giải sáu 5126 6444 5786
Giải năm 9752
Giải tư 50696 12373 51992 60041 96389 63490 79307
Giải ba 95979 40502
Giải nhì 47443
Giải nhất 02956
Giải đặc biệt 949351
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 07 - 26 - 41 - 43 - 44 - 48 - 51 - 52 - 56 - 73 - 76 - 79 - 86 - 89 - 90 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 17-02-2020 - XSPY

Giải tám 61
Giải bảy 916
Giải sáu 1985 4550 2955
Giải năm 2226
Giải tư 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305
Giải ba 84003 46282
Giải nhì 52293
Giải nhất 31532
Giải đặc biệt 737521
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 06 - 16 - 21 - 26 - 32 - 50 - 55 - 61 - 66 - 67 - 76 - 81 - 82 - 85 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 10-02-2020 - XSPY

Giải tám 35
Giải bảy 084
Giải sáu 1915 7966 8791
Giải năm 6811
Giải tư 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887
Giải ba 31548 42769
Giải nhì 00259
Giải nhất 58577
Giải đặc biệt 563049
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08 - 11 - 15[2] - 35 - 48 - 49 - 59 - 64 - 66 - 69 - 70 - 77 - 84 - 87 - 91 - 93 - 97

Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế