Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 18-06-2018 - XSPY

Giải tám 10
Giải bảy 208
Giải sáu 5509 - 0413 - 0188
Giải năm 0425
Giải tư 21093 - 21316 - 96322 - 41063 - 08015 - 92373 - 97030
Giải ba 90492 - 64891
Giải nhì 85295
Giải nhất 26488
Giải đặc biệt 554472
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 22 - 25 - 30 - 63 - 72 - 73 - 88[2] - 91 - 92 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 11-06-2018 - XSPY

Giải tám 89
Giải bảy 706
Giải sáu 6785 - 6107 - 4714
Giải năm 0882
Giải tư 85954 - 37524 - 96819 - 13064 - 53224 - 24829 - 87195
Giải ba 30144 - 78696
Giải nhì 89499
Giải nhất 80861
Giải đặc biệt 724086
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 07 - 14 - 19 - 24[2] - 29 - 44 - 54 - 61 - 64 - 82 - 85 - 86 - 89 - 95 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 04-06-2018 - XSPY

Giải tám 81
Giải bảy 997
Giải sáu 0686 - 6749 - 4650
Giải năm 3628
Giải tư 80488 - 36133 - 24324 - 72929 - 67480 - 03772 - 48473
Giải ba 77108 - 08847
Giải nhì 51355
Giải nhất 85164
Giải đặc biệt 055790
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
08 - 24 - 28 - 29 - 33 - 47 - 49 - 50 - 55 - 64 - 72 - 73 - 80 - 81 - 86 - 88 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 28-05-2018 - XSPY

Giải tám 15
Giải bảy 025
Giải sáu 5097 - 0944 - 1833
Giải năm 2305
Giải tư 48008 - 89733 - 60087 - 58729 - 65368 - 20528 - 97178
Giải ba 97271 - 63461
Giải nhì 40072
Giải nhất 02203
Giải đặc biệt 862143
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 08 - 15 - 25 - 28 - 29 - 33[2] - 43 - 44 - 61 - 68 - 71 - 72 - 78 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 21-05-2018 - XSPY

Giải tám 74
Giải bảy 342
Giải sáu 6289 - 7387 - 8022
Giải năm 8162
Giải tư 23486 - 82295 - 71090 - 69043 - 11647 - 20126 - 25158
Giải ba 01265 - 68160
Giải nhì 77121
Giải nhất 92733
Giải đặc biệt 403476
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
21 - 22 - 26 - 33 - 42 - 43 - 47 - 58 - 60 - 62 - 65 - 74 - 76 - 86 - 87 - 89 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 14-05-2018 - XSPY

Giải tám 14
Giải bảy 735
Giải sáu 0257 - 1394 - 0624
Giải năm 1244
Giải tư 14997 - 10465 - 81746 - 05743 - 16323 - 78533 - 23257
Giải ba 78427 - 28837
Giải nhì 35305
Giải nhất 07835
Giải đặc biệt 231845
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 14 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35[2] - 37 - 43 - 44 - 45 - 46 - 57[2] - 65 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 07-05-2018 - XSPY

Giải tám 36
Giải bảy 699
Giải sáu 9790 - 4893 - 2242
Giải năm 1008
Giải tư 92457 - 88491 - 93464 - 41254 - 56861 - 03089 - 81685
Giải ba 59715 - 83782
Giải nhì 54716
Giải nhất 85505
Giải đặc biệt 223393
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 08 - 15 - 16 - 36 - 42 - 54 - 57 - 61 - 64 - 82 - 85 - 89 - 90 - 91 - 93[2] - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 30-04-2018 - XSPY

Giải tám 66
Giải bảy 953
Giải sáu 0172 - 5352 - 8188
Giải năm 8211
Giải tư 93549 - 33471 - 84181 - 87992 - 50319 - 98188 - 81296
Giải ba 24728 - 05540
Giải nhì 26210
Giải nhất 68335
Giải đặc biệt 988188
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 11 - 19 - 28 - 35 - 40 - 49 - 52 - 53 - 66 - 71 - 72 - 81 - 88[3] - 92 - 96