Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-12-2016

Giải tám 54
Giải bảy 161
Giải sáu 7495 - 2917 - 4342
Giải năm 2218
Giải tư 12417 - 38389 - 61266 - 23661 - 66025 - 82765 - 36036
Giải ba 45490 - 87000
Giải nhì 49748
Giải nhất 84429
Giải đặc biệt 93000
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00[2] - 17[2] - 18 - 25 - 29 - 36 - 42 - 48 - 54 - 61[2] - 65 - 66 - 89 - 90 - 95

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 28-11-2016

Giải tám 14
Giải bảy 445
Giải sáu 3280 - 4348 - 8842
Giải năm 4975
Giải tư 46866 - 34497 - 98791 - 91676 - 40496 - 44313 - 50386
Giải ba 40150 - 53909
Giải nhì 70631
Giải nhất 58750
Giải đặc biệt 51626
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 13 - 14 - 26 - 31 - 42 - 45 - 48 - 50[2] - 66 - 75 - 76 - 80 - 86 - 91 - 96 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 21-11-2016

Giải tám 28
Giải bảy 793
Giải sáu 1447 - 2366 - 5614
Giải năm 9523
Giải tư 28331 - 78944 - 77404 - 66003 - 09677 - 60083 - 68247
Giải ba 31901 - 86114
Giải nhì 00748
Giải nhất 52512
Giải đặc biệt 57651
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 03 - 04 - 12 - 14[2] - 23 - 28 - 31 - 44 - 47[2] - 48 - 51 - 66 - 77 - 83 - 93

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 14-11-2016

Giải tám 35
Giải bảy 724
Giải sáu 9009 - 7224 - 8878
Giải năm 6632
Giải tư 38335 - 93909 - 68100 - 87749 - 87240 - 72710 - 02709
Giải ba 29047 - 81259
Giải nhì 13411
Giải nhất 41628
Giải đặc biệt 82122
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 09[3] - 10 - 11 - 22 - 24[2] - 28 - 32 - 35[2] - 40 - 47 - 49 - 59 - 78

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 07-11-2016

Giải tám 66
Giải bảy 647
Giải sáu 9780 - 7957 - 8219
Giải năm 2280
Giải tư 85807 - 11656 - 97426 - 38176 - 44392 - 29867 - 46525
Giải ba 09816 - 93998
Giải nhì 73453
Giải nhất 17032
Giải đặc biệt 11715
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 15 - 16 - 19 - 25 - 26 - 32 - 47 - 53 - 56 - 57 - 66 - 67 - 76 - 80[2] - 92 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 31-10-2016

Giải tám 28
Giải bảy 106
Giải sáu 4662 - 2572 - 9903
Giải năm 6464
Giải tư 50508 - 80901 - 23339 - 84877 - 37215 - 62371 - 59420
Giải ba 10082 - 87885
Giải nhì 68927
Giải nhất 65026
Giải đặc biệt 78640
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 03 - 06 - 08 - 15 - 20 - 26 - 27 - 28 - 39 - 40 - 62 - 64 - 71 - 72 - 77 - 82 - 85

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-10-2016

Giải tám 44
Giải bảy 902
Giải sáu 5301 - 8630 - 2904
Giải năm 9032
Giải tư 16374 - 70910 - 19558 - 12855 - 94510 - 72842 - 22158
Giải ba 53398 - 72602
Giải nhì 65903
Giải nhất 60958
Giải đặc biệt 06200
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 01 - 02[2] - 03 - 04 - 10[2] - 30 - 32 - 42 - 44 - 55 - 58[3] - 74 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 17-10-2016

Giải tám 01
Giải bảy 213
Giải sáu 1572 - 6316 - 9372
Giải năm 1879
Giải tư 30512 - 78759 - 73713 - 13208 - 13317 - 99071 - 53494
Giải ba 27561 - 97364
Giải nhì 15161
Giải nhất 64526
Giải đặc biệt 81227
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 08 - 12 - 13[2] - 16 - 17 - 26 - 27 - 59 - 61[2] - 64 - 71 - 72[2] - 79 - 94