Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 22-01-2018 - XSPY

Giải tám 45
Giải bảy 734
Giải sáu 7557 - 3812 - 3055
Giải năm 4386
Giải tư 29625 - 10375 - 53095 - 38546 - 24215 - 72238 - 35556
Giải ba 19183 - 06751
Giải nhì 93625
Giải nhất 59651
Giải đặc biệt 087310
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 12 - 15 - 25[2] - 34 - 38 - 45 - 46 - 51[2] - 55 - 56 - 57 - 75 - 83 - 86 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 15-01-2018 - XSPY

Giải tám 50
Giải bảy 815
Giải sáu 0480 - 4701 - 0469
Giải năm 9920
Giải tư 55632 - 11086 - 14493 - 61422 - 03707 - 09521 - 24706
Giải ba 83263 - 97213
Giải nhì 68378
Giải nhất 65885
Giải đặc biệt 626982
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 06 - 07 - 13 - 15 - 20 - 21 - 22 - 32 - 50 - 63 - 69 - 78 - 80 - 82 - 85 - 86 - 93

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 08-01-2018 - XSPY

Giải tám 33
Giải bảy 838
Giải sáu 1224 - 5963 - 5345
Giải năm 5216
Giải tư 69773 - 72619 - 64941 - 98459 - 87346 - 43919 - 21660
Giải ba 40765 - 44784
Giải nhì 94220
Giải nhất 46196
Giải đặc biệt 045874
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
16 - 19[2] - 20 - 24 - 33 - 38 - 41 - 45 - 46 - 59 - 60 - 63 - 65 - 73 - 74 - 84 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 01-01-2018 - XSPY

Giải tám 21
Giải bảy 743
Giải sáu 0786 - 9993 - 4525
Giải năm 5001
Giải tư 28968 - 58572 - 19221 - 95078 - 72848 - 50275 - 64498
Giải ba 80434 - 25638
Giải nhì 05337
Giải nhất 92986
Giải đặc biệt 652817
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 17 - 21[2] - 25 - 34 - 37 - 38 - 43 - 48 - 68 - 72 - 75 - 78 - 86[2] - 93 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 25-12-2017 - XSPY

Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 1878 - 1440 - 1976
Giải năm 0772
Giải tư 70510 - 77109 - 30810 - 51113 - 57994 - 77506 - 34838
Giải ba 75329 - 84680
Giải nhì 94538
Giải nhất 40097
Giải đặc biệt 155614
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 09 - 10[3] - 13 - 14 - 29 - 38[2] - 40 - 64 - 72 - 76 - 78 - 80 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 18-12-2017 - XSPY

Giải tám 81
Giải bảy 976
Giải sáu 5216 - 2744 - 7106
Giải năm 2812
Giải tư 64086 - 01120 - 38139 - 83423 - 58935 - 31407 - 49567
Giải ba 36550 - 16493
Giải nhì 11665
Giải nhất 25184
Giải đặc biệt 713215
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 20 - 23 - 35 - 39 - 44 - 50 - 65 - 67 - 76 - 81 - 84 - 86 - 93

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 11-12-2017 - XSPY

Giải tám 91
Giải bảy 484
Giải sáu 3139 - 5825 - 3896
Giải năm 6173
Giải tư 51016 - 09098 - 88311 - 04595 - 02726 - 84535 - 92774
Giải ba 46075 - 22013
Giải nhì 00709
Giải nhất 95441
Giải đặc biệt 066946
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 11 - 13 - 16 - 25 - 26 - 35 - 39 - 41 - 46 - 73 - 74 - 75 - 84 - 91 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 04-12-2017 - XSPY

Giải tám 19
Giải bảy 326
Giải sáu 7457 - 8177 - 8367
Giải năm 5021
Giải tư 78053 - 88312 - 32554 - 28625 - 32430 - 16409 - 69863
Giải ba 92025 - 61620
Giải nhì 78203
Giải nhất 08451
Giải đặc biệt 300254
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 09 - 12 - 19 - 20 - 21 - 25[2] - 26 - 30 - 51 - 53 - 54[2] - 57 - 63 - 67 - 77