Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 23-04-2018 - XSPY

Giải tám 27
Giải bảy 007
Giải sáu 7494 - 8671 - 1072
Giải năm 9781
Giải tư 75047 - 14182 - 70474 - 29528 - 13469 - 37401 - 75603
Giải ba 01778 - 20140
Giải nhì 12784
Giải nhất 32237
Giải đặc biệt 888607
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 03 - 07[2] - 27 - 28 - 37 - 40 - 47 - 69 - 71 - 72 - 74 - 78 - 81 - 82 - 84 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 16-04-2018 - XSPY

Giải tám 24
Giải bảy 024
Giải sáu 3948 - 0889 - 7997
Giải năm 4077
Giải tư 49740 - 36049 - 32687 - 65187 - 53797 - 05433 - 25675
Giải ba 85598 - 27347
Giải nhì 93422
Giải nhất 24648
Giải đặc biệt 711303
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 22 - 24[2] - 33 - 40 - 47 - 48[2] - 49 - 75 - 77 - 87[2] - 89 - 97[2] - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 09-04-2018 - XSPY

Giải tám 85
Giải bảy 898
Giải sáu 7014 - 5303 - 9313
Giải năm 1064
Giải tư 59572 - 05978 - 43706 - 43314 - 00919 - 50976 - 55951
Giải ba 41131 - 35138
Giải nhì 76392
Giải nhất 22838
Giải đặc biệt 262641
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 06 - 13 - 14[2] - 19 - 31 - 38[2] - 41 - 51 - 64 - 72 - 76 - 78 - 85 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 02-04-2018 - XSPY

Giải tám 96
Giải bảy 699
Giải sáu 5256 - 5344 - 3421
Giải năm 9731
Giải tư 32437 - 31006 - 15106 - 19382 - 30040 - 75888 - 49004
Giải ba 88131 - 53302
Giải nhì 65120
Giải nhất 15433
Giải đặc biệt 952938
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 04 - 06[2] - 20 - 21 - 31[2] - 33 - 37 - 38 - 40 - 44 - 56 - 82 - 88 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 26-03-2018 - XSPY

Giải tám 77
Giải bảy 153
Giải sáu 5583 - 5877 - 0680
Giải năm 3031
Giải tư 58089 - 63526 - 50762 - 96914 - 64974 - 11613 - 65863
Giải ba 31017 - 89650
Giải nhì 49616
Giải nhất 32717
Giải đặc biệt 447294
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
13 - 14 - 16 - 17[2] - 26 - 31 - 50 - 53 - 62 - 63 - 74 - 77[2] - 80 - 83 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 082
Giải sáu 3371 - 1851 - 6733
Giải năm 8337
Giải tư 29250 - 50767 - 11327 - 14244 - 15888 - 27265 - 19658
Giải ba 55289 - 37300
Giải nhì 24567
Giải nhất 68391
Giải đặc biệt 579483
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 27 - 33 - 37 - 44 - 50 - 51 - 58 - 65 - 67[2] - 71[2] - 82 - 83 - 88 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSPY

Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 8557 - 6159 - 2290
Giải năm 0185
Giải tư 73012 - 96218 - 84947 - 15765 - 71094 - 01154 - 27830
Giải ba 59033 - 78839
Giải nhì 38354
Giải nhất 53905
Giải đặc biệt 096438
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 12 - 18 - 30 - 33 - 38 - 39 - 41 - 47 - 54[2] - 57 - 59 - 60 - 65 - 85 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSPY

Giải tám 48
Giải bảy 152
Giải sáu 2335 - 9831 - 4535
Giải năm 1987
Giải tư 04519 - 88880 - 48705 - 97404 - 57235 - 82929 - 16482
Giải ba 74820 - 10559
Giải nhì 91908
Giải nhất 65048
Giải đặc biệt 735244
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05 - 08 - 19 - 20 - 29 - 31 - 35[3] - 44 - 48[2] - 52 - 59 - 80 - 82 - 87