Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020       
   669390   
   478426   
   945221   
   272701   
Tháng 6-2020   973572   
       
       
       
       
Cờ thế