Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020   497076   
   539005   
   221577   
   156018   
   760688   
Tháng 1-2021       
   317626   
   351685   
   191318   
       
Cờ thế