Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   540009   
   278091   
   512487   
   809801   
   931888   
Tháng 2-2020       
   971108   
   713835   
       
       
Cờ thế