Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017   907245   
   421894   
   285548   
   053706   
   500802   
Tháng 7-2017       
   237922   
   524034   
   357244