Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022   055974   
   842968   
   073974   
   125627   
       
Tháng 9-2022   567616   
   567327   
   194497   
   700495   
   519095   
Cờ thế