Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   708488   
   135689   
   533296   
   687509   
       
Tháng 10-2019   194587   
   551588   
       
       
       
Cờ thế