Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017   598108   
   214883   
   172890   
   990643   
   757663   
Tháng 9-2017       
   061289   
   466816   
   908153