Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018   710798   
   678619   
   517570   
   234226   
       
Tháng 2-2018   778211   
   041393   
   351215