Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
   425960   
   207987   
   152041   
   030918   
       
Tháng 11-2017   278636   
   549799   
   500382   
   061074