Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   147502   
   380259   
   090052   
   269873   
Tháng 7-2019   779579   
   517418   
       
       
       
Cờ thế