Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018   146408   
   774041   
   173595   
   046992   
       
Tháng 11-2018   041260   
   350128   
   765280