Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   372154   
   805535   
   548238   
   674990   
       
Tháng 5-2019   002039   
   971592   
   191473   
   904802   
       
Tiểu xa mã