Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   850482   
   084980   
   622774   
   312238   
   562625   
Tháng 9-2018       
   885660   
   778797   
   757816