Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
   812131   
   547587   
   751631   
   688093   
Tháng 5-2017   520051   
   718022   
   452424   
   397608