Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019 865528     
 939875     
 146217     
 547765     
 362246     
Tháng 2-2019       
 377932     
 526660