Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
 355603     
 518140     
 041067     
 469334     
Tháng 5-2017 543763     
 339747     
 873179     
 625168