Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022 475792     
 848536     
 364570     
 473845     
 731415     
Tháng 9-2022       
 059830     
 545233     
 649428     
 430950     
Cờ thế