Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019 550887     
 641647     
 411250     
 729705     
 702453     
Tháng 11-2019       
 398449     
 621888     
       
       
Cờ thế