Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
 964250     
 415933     
 902300     
 557724     
       
Tháng 9-2020 572474     
 923953     
 170181     
 389657     
       
Cờ thế