Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018       
 447534     
 850605     
 691047     
 872251     
Tháng 3-2018       
 210385     
 378979     
 921720