Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
 650522     
 643547     
 779132     
 843632     
Tháng 6-2024       
 593027     
 985521     
 769851     
       
Cờ thế