Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020 449362     
 660409     
 390991     
 883277     
 248483     
Tháng 7-2020       
 250160     
 757053     
       
       
Cờ thế