Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017 268430     
 935812     
 434243     
 150768     
 514086     
Tháng 9-2017       
 943871     
 133683     
 242628