Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021 807364     
 491426     
 888744     
 924303     
 489166     
Tháng 4-2021       
 315576     
 803888     
 532071     
       
Cờ thế