Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
 524329     
 438532     
 256612     
 309279     
Tháng 7-2019 695653     
 365899     
 747081     
       
       
Cờ thế