Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019 184754     
 235878     
 236623     
 840287     
 951717     
Tháng 5-2019       
 224033     
 276267     
       
       
Tiểu xa mã