Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2020       
 084706     
 964406     
 164525     
 986587     
 313713     
Tháng 4-2020       
       
       
       
       
Cờ thế