Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019       
 562587     
 023585     
 537269     
 735161     
Tháng 9-2019       
 571127     
 469523     
 582962     
       
       
Cờ thế