Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
 329518     
 378725     
 259438     
 434473     
 800631     
Tháng 8-2018       
 117564     
 373129     
 032126