Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
 927952     
 138338     
 575437     
 426619     
 963852     
Tháng 11-2017       
 349296     
 304031     
 812884