Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020 780964     
 416867     
 415182     
 167738     
 053859     
Tháng 1-2021       
 231991     
 695252     
 955128     
       
Cờ thế