Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
 397316     
 662720     
 015361     
 437083     
       
Tháng 5-2018 681123     
 348921     
 712739