Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2019 118608     
 724170     
 539377     
 467659     
 014086     
Tháng 8-2019       
 126750     
 690082     
 325635