Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017 981163     
 293331     
 115655     
 178033     
 842111     
Tháng 9-2017       
 286135     
 701257     
 586632