Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
 791663     
 944544     
 875495     
 009953     
       
Tháng 9-2020 033852     
 984707     
 078027     
       
       
Cờ thế