Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018       
 101899     
 064914     
 989635     
 635933     
Tháng 9-2018       
 824517     
 651987     
 239740