Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
 991172     
 897285     
 661030     
 851323     
Tháng 6-2024       
 907431     
 753148     
 155868     
       
Cờ thế