Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
 630943     
 021649     
 347282     
 196945     
       
Tháng 10-2019 500764     
 664305     
       
       
       
Cờ thế