Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018 154150     
 963953     
 665924     
 714772     
 527480     
Tháng 2-2018       
 044083     
 794648