Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021 354874     
 075691     
 459299     
 322014     
 274074     
Tháng 4-2021       
 496790     
 310500     
 082430     
       
Cờ thế