Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
 482099     
 758176     
 325968     
 049568     
Tháng 6-2019       
 101291     
 814963     
 579870     
       
Cờ thế