Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
 511665     
 965423     
 594589     
 294488     
Tháng 5-2017 772831     
 548480     
 510777     
 732249