Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018 051058     
 085979     
 093158     
 010421     
 130986     
Tháng 11-2018       
 719393     
 788472