Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
 253221     
 684431     
 754023     
 348492     
Tháng 4-2019 359219     
 706401     
 352620     
       
       
Tiểu xa mã