Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2020       
 278706     
 689434     
 746342     
 441549     
 315960     
Tháng 4-2020       
       
       
       
       
Cờ thế