Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019       
 960111     
 707856     
 137526     
 736176     
Tháng 12-2019       
 133963     
 447245     
       
       
       
Cờ thế