Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2016   15758   
   22615   
   52527   
   01626   
       
Tháng 9-2016   63465   
   92407   
   85320   
   22271   
   02085