Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2017   02646   
   30275   
   69816   
   07510   
   42254   
Tháng 4-2017       
   664157   
   322416   
   604472   
   368205