Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022   244331   
   071656   
   619986   
   816871   
       
Tháng 9-2022   017689   
   989287   
   532612   
   337142   
   544167   
Cờ thế