Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2017       
   015237   
   396582   
   193947   
   675944   
       
Tháng 8-2017   295341   
   687018   
   466901