Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2015   448042   
   259887   
   038055   
   461553   
   823688   
Tháng 5-2015       
   427616   
   406591   
   563309