Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   279026   
   827710   
   020527   
   808407   
   624288   
Tháng 2-2020       
   560765   
   388470   
       
       
Cờ thế