Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017   753343   
   652096   
   794265   
   522633   
   808960   
Tháng 12-2017       
   581114   
   510546