Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   529909   
   372570   
   264393   
   893944   
Tháng 7-2019   513541   
   858575   
       
       
       
Cờ thế