Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2014   728981   
   674370   
   535958   
   823693   
       
Tháng 1-2015   872912   
   257326   
   493365   
   191816