Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2016   77092   
   93838   
   86088   
   21061   
   84024   
Tháng 1-2017       
   90177   
   71976   
   76325