Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   667189   
   976526   
   214214   
   137538   
       
Tháng 5-2019   401910   
   890212   
   949450   
   287715   
       
Tiểu xa mã