Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   208779   
   952133   
   267182   
   959529   
       
Tháng 10-2019   396644   
   034891   
       
       
       
Cờ thế