Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019       
   811255   
   639875   
   423280   
   598125   
Tháng 12-2019       
   288354   
       
       
       
       
Cờ thế