Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020   923015   
   401947   
   746261   
   600674   
   092956   
Tháng 1-2021       
   405136   
   979812   
   616386   
       
Cờ thế