Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2014       
   434613   
   446698   
   660218   
   821691   
Tháng 12-2014   728981   
   674370   
   535958