Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2016       
   87765   
   90929   
   04264   
   13867   
Tháng 8-2016   15758   
   22615   
   52527   
   01626