Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2016   40592   
   00788   
   35459   
   81456   
   29160   
Tháng 7-2016       
   87765   
   90929   
   04264