Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2017       
   117871   
   101900   
   924868   
   585000   
Tháng 10-2017       
   219735   
   010387   
   932473