Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018   211667   
   450787   
   668303   
   480829   
       
Tháng 3-2018   280325   
   748866   
   248051   
   317213