Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   868160   
   232178   
   270498   
   806833   
   886017   
Tháng 9-2018       
   781709   
   466377   
   692579