Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2014   429046   
   173607   
   915674   
   066195   
   633778   
Tháng 11-2014       
   434613   
   446698   
   660218