Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2015       
   084054   
   338806   
   004094   
   154780   
Tháng 3-2015       
   739771   
   898675   
   115902   
   484459