Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020       
   323436   
   338253   
   465219   
   557450   
Tháng 6-2020   132814   
       
       
       
       
Cờ thế