Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017   45381   
   10691   
   70564   
   91843   
       
Tháng 3-2017   02646   
   30275   
   69816   
   07510