Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2017   898716   
   984394   
   677855   
   696581   
       
Tháng 6-2017   358684   
   661911   
   514158   
   602522