Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2020    018119  
    148703  
    234173  
    014039  
    945608  
Tháng 8-2020       
       
       
       
       
       
Cờ thế