Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022    687390  
    667870  
    483569  
    061032  
       
Tháng 9-2022    681259  
    608191  
    893906  
    932249  
    324226  
Cờ thế