Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
    272348  
    521199  
    266517  
    479406  
       
Tháng 1-2020    071075  
    471406  
    848661  
       
       
Cờ thế