Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018    010026  
    894975  
    502706  
    661303  
    938420  
Tháng 12-2018       
    822409  
    486534