Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017    783852  
    615641  
    457609  
    082311  
       
Tháng 3-2017    449563  
    531805  
    437393  
    906040