Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
    056119  
    168080  
    045494  
    003803  
Tháng 5-2017    510511  
    427499  
    732294  
    577548