Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019    881680  
    983082  
    445700  
    763984  
    779658  
Tháng 4-2019    478950  
    370652  
    731826