Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020    399770  
    356198  
    567574  
    083289  
       
Tháng 10-2020    883337  
    619297  
    836716  
    975780  
    591363  
Cờ thế