Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018    769585  
    815462  
    054250  
    806483  
       
Tháng 2-2018    725864  
    374812  
    343744