Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017    626348  
    049924  
    152713  
    358187  
    807494  
Tháng 7-2017       
    284770  
    305809  
    054386