Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017    481775  
    842975  
    426901  
    564542  
       
Tháng 9-2017    242607  
    775673  
    474533  
    492714