Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
    162649  
    734935  
    687541  
    845276  
       
Tháng 8-2018    866710  
    307872  
    945075