Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019    394895  
    903130  
    047391  
    914458  
       
Tháng 11-2019    171932  
    812160  
    721378  
       
       
Cờ thế