Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019    033002  
    420753  
    284914  
    162235  
       
Tháng 2-2019    023311  
    345023  
    695082