Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018     749837 
     509417 
     339924 
     657342 
       
Tháng 2-2018     639377 
     070152 
     401155