Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017     350135 
     129334 
     959528 
     913127 
       
Tháng 9-2017     928131 
     959188 
     167841 
     120082