Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020     460814 
     733413 
     916438 
     545706 
       
Tháng 10-2020     055584 
     927913 
     823490 
     235998 
       
Cờ thế