Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018     045742 
     498187 
     414986 
     339723 
     648091 
Tháng 4-2018       
     701079 
     847610 
     964150