Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018     664905 
     260083 
     055443 
     907183 
       
Tháng 6-2018     063684 
     539487 
     272437