Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017     297122 
     675133 
     757345 
     926394 
       
Tháng 3-2017     631185 
     823365 
     373044 
     565942