Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017     036254 
     960266 
     449182 
     566152 
       
Tháng 7-2017     443388 
     206925 
     569392