Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017     255995 
     602254 
     100358 
     629688 
     430362 
Tháng 5-2017     939540 
     466926 
     149186 
     438065