Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2020     461847 
     612319 
     030928 
     173107 
       
Tháng 8-2020     932091 
       
       
       
       
       
Cờ thế