Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020       
   335885   
   636732   
   444737   
   251284   
Tháng 6-2020   245334   
       
       
       
       
Cờ thế