Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017   464013   
   922616   
   710806   
   026064   
   435270   
Tháng 9-2017       
   942778   
   655963   
   163375