Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   933420   
   758459   
   403055   
   176389   
       
Tháng 5-2019   674111   
   905336   
   672470   
   144495   
       
Tiểu xa mã