Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018   895400   
   892087   
   738933   
   880399   
       
Tháng 2-2018   481619   
   786590   
   472855