Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018   008026   
   637685   
   344180   
   326565   
       
Tháng 11-2018   690575   
   663615   
   647718