Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022   168587   
   118322   
   594884   
   907382   
       
Tháng 9-2022   637885   
   436521   
   323937   
   734949   
   200611   
Cờ thế