Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   252800   
   896922   
   201398   
   969492   
   410055   
Tháng 2-2020       
   212382   
   611281   
       
       
Cờ thế