Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020   536804   
   167111   
   613411   
   107174   
   184618   
Tháng 1-2021       
   547067   
   279246   
   078424   
       
Cờ thế