Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017   511546   
   627093   
   332568   
   360860   
   900679   
Tháng 7-2017       
   013956   
   869588   
   523419