Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   990493   
   584382   
   053578   
   358450   
       
Tháng 10-2019   296222   
   126628   
       
       
       
Cờ thế