Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   955959   
   724746   
   498836   
   820274   
   624962   
Tháng 9-2018       
   765853   
   449972   
   207155