Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   306940   
   273879   
   712517   
   127572   
Tháng 7-2019   130862   
   534691   
       
       
       
Cờ thế