Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
   781572   
   920286   
   609966   
   506626   
Tháng 5-2017   312805   
   201278   
   192257   
   773559