Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
   307490   
   898178   
   064481   
   706759   
       
Tháng 11-2017   408498   
   266049   
   153860   
   173113