Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
191467      
956202      
478303      
300039      
738863      
Tháng 9-2020       
399735      
917787      
917038      
       
Cờ thế