Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019       
216826      
793278      
643221      
026006      
Tháng 12-2019       
201089      
       
       
       
       
Cờ thế