Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017       
502455      
388565      
087684      
507448      
Tháng 3-2017       
086073      
847912      
287098      
790455