Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
047126      
502543      
546040      
109728      
Tháng 6-2019       
695512      
571647      
510585      
001693      
Cờ thế