Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
952170      
725232      
896810      
242023      
Tháng 4-2019907719      
936940      
622778      
       
       
Tiểu xa mã