Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020       
773597      
320212      
081098      
971238      
Tháng 6-2020295533      
       
       
       
       
Cờ thế