Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
838679      
071363      
287839      
188938      
Tháng 6-2024       
605440      
800199      
147788      
       
Cờ thế