Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020  365332    
  405879    
  675397    
  621535    
       
Tháng 7-2020  854481    
  884884    
  422952    
       
       
Cờ thế