Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
  071363    
  433086    
  022979    
  848867    
Tháng 7-2019  861681    
  969920    
  865377    
       
       
Cờ thế