Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
  702863    
  785676    
  457389    
  242615    
Tháng 5-2017  819845    
  555165    
  004235    
  618919