Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017       
  262587    
  699213    
  389346    
  788508    
Tháng 7-2017       
  116953    
  955637    
  108870