Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019  411578    
  817084    
  140283    
  775183    
       
Tháng 5-2019  970586    
  585515    
  797311    
       
       
Tiểu xa mã