Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
  378572    
  328146    
  333351    
  086816    
       
Tháng 1-2020  091446    
  778670    
  150419    
       
       
Cờ thế