Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019       
  105313    
  736968    
  945454    
  396436    
Tháng 3-2019       
  636091    
  101428    
  728327