Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018  806904    
  234390    
  649981    
  361983    
  267559    
Tháng 11-2018       
  908952    
  053035