Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018  385965    
  734863    
  750107    
  225907    
  455735    
Tháng 2-2018       
  555999    
  576674    
  800865