Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017  317407    
  980015    
  529535    
  968627    
  479819    
Tháng 9-2017       
  878979    
  004066    
  542208