Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019  991017    
  159855    
  432911    
  417610    
  882173    
Tháng 11-2019       
  706399    
       
       
       
Cờ thế