Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018  392231    
  102842    
  058341    
  254201    
  547915    
Tháng 9-2018       
  453517    
  462687    
  867934