Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021  414303    
  811680    
  087019    
  138302    
  771912    
Tháng 4-2021       
  357670    
  506779    
  460005    
       
Cờ thế