Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019       
  710835    
  024198    
  808106    
  422206    
Tháng 9-2019       
  778697    
  777220    
  247332    
       
       
Cờ thế