Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018       
  302135    
  655939    
  327386    
  025825    
       
Tháng 1-2019  475568    
  985881    
  105296