Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2023       
  183890  791136 
  386421  415405 
  295701  016979 
  268790  332396 
       
Tháng 2-2023  174378  936631 
  452043    
       
       
       
Cờ thế