Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024  237601  572898 
  970808  102147 
  896989  137402 
  628497  810263 
  459870    
Tháng 2-2024     952660 
  480177  855278 
  445451  837214 
  053869  289733 
       
Cờ thế