Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017  603228  915983 
  011771  579585 
  304656  281361 
  331290  338927 
  244394    
Tháng 12-2017     068451 
  596046  773857 
  649099  731556