Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017  816909  975274 
  199910  902383 
  351771  812965 
  179595  725743 
  229215    
Tháng 9-2017     583625 
  772371  351022 
  217102  269609 
  408318  669102