Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2018     985953 
  084010  244558 
  611651  209047 
  799935  064092 
  571816  585535 
Tháng 7-2018       
  897608  286247 
  237503  379874