Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
  750555  319099 
  444882  874072 
  789219  733067 
  321621  853147 
       
Tháng 5-2018  635930  002284 
  097325  488873 
  748437  990955