Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018  538244  467582 
  535671  505995 
  640128  505916 
  293227  670846 
  289956    
Tháng 11-2018     272595 
  190540  237156 
  100046