Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018     173622 
  714038  246367 
  285929  426603 
  668378  121750 
  443127    
Tháng 3-2018     128902 
  610804  156147 
  488674  420215 
  789899