Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018  741741  979812 
  368528  469103 
  028786  198475 
  914971  094563 
  190873    
Tháng 9-2018     037301 
  114314  285077 
  701748  140409 
  009233  322268