Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019     868021 
     786677 
     954427 
     249615 
       
Tháng 5-2019     817734 
     054897 
     857537 
       
       
Tiểu xa mã