Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019     509020 
     865474 
     289856 
     090534 
       
Tháng 2-2019     989669 
     047061 
     512358