Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020     022200 
     006409 
     386961 
     436464 
       
Tháng 10-2020     635713 
     344926 
     127427 
     676271 
       
Cờ thế