Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2020     317204 
     220131 
     711154 
     087426 
       
Tháng 8-2020     528755 
       
       
       
       
       
Cờ thế