Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019 003486     
 496472     
 021843     
 978529     
 194510     
Tháng 11-2019       
 673459     
 868693     
       
       
Cờ thế