Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020 361790     
 483346     
 078268     
 025257     
 035350     
Tháng 7-2020       
 369652     
 850252     
       
       
Cờ thế