Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017 224100     
 508081     
 819495     
 908784     
 308683     
Tháng 9-2017       
 467610     
 970875     
 022150