Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019       
 072614     
 990590     
 332952     
 974822     
Tháng 9-2019       
 856866     
 479254     
 439854     
       
       
Cờ thế