Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021 289014     
 046576     
 874065     
 872684     
 973988     
Tháng 4-2021       
 122385     
 095450     
 758292     
       
Cờ thế