Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019 381919     
 694679     
 887202     
 277193     
 540001     
Tháng 5-2019       
 566845     
 360790     
       
       
Tiểu xa mã