Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
 258030     
 715290     
 071531     
 147852     
       
Tháng 9-2020 207918     
 578116     
 190298     
 581491     
       
Cờ thế