Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
 327305     
 456154     
 227664     
 333769     
       
Tháng 5-2018 126787     
 811587     
 043228