Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
 608796     
 650789     
 806617     
 773219     
 325220     
Tháng 8-2018       
 401906     
 968603     
 118943