Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019 757696     
 960127     
 091261     
 328155     
 213606     
Tháng 2-2019       
 053517     
 487321     
 366196