Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
 241027     
 969783     
 230816     
 011879     
Tháng 7-2019 608649     
 236927     
 066511     
       
       
Cờ thế