Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
 595259     
 537879     
 177801     
 588358     
 238952     
Tháng 11-2017       
 382954     
 899309     
 198812