Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018 034460     
 528309     
 699466     
 889642     
 031909     
Tháng 2-2018       
 893484     
 908555     
 292309