Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019  503463    
  471051    
  128282    
  324268    
  361768    
Tháng 2-2019       
  994537    
  417404    
  081967