Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017  457308    
  238948    
  358938    
  463726    
  219990    
Tháng 9-2017       
  160084    
  768580    
  080875