Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
  569695    
  531650    
  017785    
  779356    
Tháng 5-2017  645245    
  687524    
  074210    
  652148