Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018  309086    
  593276    
  630253    
  508957    
  218878    
Tháng 2-2018       
  381211    
  275319    
  577594