Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019  067800    
  816615    
  639902    
  224742    
  802925    
Tháng 11-2019       
  558129    
       
       
       
Cờ thế