Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017       
  799033    
  671351    
  820386    
  277917    
Tháng 7-2017       
  526708    
  299197    
  585709