Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019  756311    
  628441    
  978726    
  329830    
       
Tháng 5-2019  153038    
  043270    
  127570    
       
       
Tiểu xa mã