Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
  788151    
  261943    
  800383    
  252617    
       
Tháng 5-2018  533867    
  754411    
  719280