Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021  279699    
  271627    
  358405    
  794871    
  452523    
Tháng 4-2021       
  702542    
  273677    
  134232    
       
Cờ thế