Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
  304691    
  021844    
  525906    
  573204    
Tháng 7-2019  614336    
  976905    
  185957    
       
       
Cờ thế