Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019       
  892888    
  957835    
  577220    
  558579    
Tháng 9-2019       
  070081    
  470372    
  088408    
       
       
Cờ thế