Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024       
  445102    
  369574    
  925862    
  439496    
Tháng 7-2024  408403    
  513322    
  153597    
       
       
Cờ thế