Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
891919      
336860      
899473      
311622      
Tháng 6-2019       
381285      
067911      
917431      
266948      
Cờ thế