Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
520547      
673483      
071083      
003951      
746410      
Tháng 9-2020       
470786      
458421      
228279      
       
Cờ thế