Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023       
749865      
494745      
463710      
239358      
Tháng 12-2023       
496576      
       
       
       
Cờ thế