Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
654038      
031128      
982772      
575556      
Tháng 6-2024       
453876      
451188      
029715      
       
Cờ thế