Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020998875      
008148      
520384      
522167      
897590      
Tháng 7-2020       
535739      
703276      
       
       
Cờ thế