Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
798057      
242943      
397520      
819623      
Tháng 4-2019399553      
994908      
717709      
       
       
Tiểu xa mã