Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
260611      
569600      
047084      
078300      
932299      
Tháng 1-2020       
661676      
048684      
       
       
Cờ thế