Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2016    28227  
    81212  
    70402  
    50249  
       
Tháng 7-2016    98777  
    88071  
    92082  
    82345