Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2015       
    094569  
    505312  
    448274  
    660643  
       
Tháng 4-2015    565013  
    356104  
    510283  
    909780