Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018    370117  
    525986  
    951309  
    506682  
    188377  
Tháng 12-2018       
    955686  
    933374