Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2016       
    87213  
    98518  
    05345  
    07969  
       
Tháng 6-2016    28227  
    81212  
    70402  
    50249