Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2017       
    503238  
    877913  
    344474  
    933032  
       
Tháng 8-2017    570076  
    753341  
    347808