Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2015    072971  
    406851  
    296961  
    790484  
       
Tháng 7-2015    944315  
    553614  
    180575  
    244596