Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2016    37300  
    79073  
    53246  
    32302  
    01945  
Tháng 5-2016       
    87213  
    98518  
    05345  
    07969