Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2015    944315  
    553614  
    180575  
    244596  
    882804  
Tháng 8-2015       
    107003  
    520973  
    802592  
    677306