Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019    752417  
    130795  
    235808  
    959266  
    155679  
Tháng 4-2019    651692  
    776463  
    807520