Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018    826248  
    193228  
    737179  
    414815  
       
Tháng 3-2018    782110  
    730210  
    204189