Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2015    415124  
    262390  
    199383  
    800006  
    304493  
Tháng 11-2015       
    221962  
    038783  
    753126  
    626385