Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020    051830  
    013110  
    454513  
    567574  
    479476  
Tháng 6-2020    314076  
       
       
       
       
Cờ thế