Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019    138037  
    676108  
    238239  
    129905  
       
Tháng 11-2019    574361  
    992909  
    921332  
       
       
Cờ thế