Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2016    51004  
    96191  
    03691  
    15625  
    75752  
Tháng 1-2017       
    30577  
    07220