Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017    162570  
    298345  
    640891  
    010924  
       
Tháng 12-2017    721267  
    757807  
    505380