Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2016    98777  
    88071  
    92082  
    82345  
    70375  
Tháng 8-2016    23007  
    65052  
    55168