Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017    29270  
    51635  
    14514  
    43985  
       
Tháng 3-2017    31797  
    07912  
    77638  
    25088