Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2016    22018  
    61682  
    08972  
    65761  
    68700  
Tháng 10-2016       
    37796  
    47716  
    53563