Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018    853509  
    965891  
    805946  
    422916  
       
Tháng 6-2018    928264  
    068496  
    801042