Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2017       
    30577  
    07220  
    24440  
    68202  
       
Tháng 2-2017    29270  
    51635  
    14514