Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2014       
    949207  
    894392  
    595843  
    639930  
Tháng 12-2014    235979  
    660625  
    961795