Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2017    663389  
    287944  
    258605  
    187804  
       
Tháng 6-2017    649061  
    607072  
    750161  
    091819