Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019    503204  
    035115  
    761415  
    752565  
       
Tháng 2-2019    447315  
    063571  
    053681