Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022    109970  
    346952  
    732106  
    661846  
       
Tháng 9-2022    567290  
    126531  
    785813  
    586994  
       
Cờ thế