Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2017    803529  
    623416  
    711509  
    136737  
    789299  
Tháng 10-2017       
    389702  
    338435  
    905201