Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2017    31797  
    07912  
    77638  
    25088  
    34445  
Tháng 4-2017       
    987359  
    782050  
    770969  
    617457