Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018     737084 
     086719 
     879038 
     800565 
       
Tháng 3-2018     538468 
     435467 
     066068