Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017     960014 
     176200 
     981108 
     071787 
       
Tháng 3-2017     597797 
     061013 
     775470 
     088088