Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017     358442 
     477611 
     500509 
     212130 
       
Tháng 7-2017     385344 
     205597 
     382446