Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
     344908 
     410825 
     580565 
     269745 
       
Tháng 1-2020     532472 
     184322 
     716462 
       
       
Cờ thế