Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018     610090 
     980921 
     644117 
     214037 
       
Tháng 11-2018     995214 
     866587 
     368908