Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017     273520 
     433954 
     404682 
     072447 
     307812 
Tháng 5-2017     543776 
     984771 
     398981 
     575776