Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2020     041602 
     854874 
     872546 
     541136 
       
Tháng 8-2020     418922 
       
       
       
       
       
Cờ thế