Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020     403077 
     074741 
     140838 
     386023 
       
Tháng 10-2020     456776 
     926185 
     953080 
     696100 
       
Cờ thế