Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018     661333 
     488001 
     352041 
     382684 
       
Tháng 9-2018     358272 
     018012 
     670398 
     861942