Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2018     327362 
     555710 
     605964 
     823416 
     546675 
Tháng 7-2018       
     665624 
     646130