Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017     102962 
     712585 
     284799 
     657228 
       
Tháng 12-2017     456820 
     760731 
     664187