Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017     004211 
     739607 
     941027 
     158941 
       
Tháng 9-2017     667472 
     531323 
     128447 
     293934