Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024  846835   300892
  136971   293762
  861225   298117
  890557   051987
  749809    
Tháng 6-2024      084132
  206039   720703
  268689   168831
  290340    
       
Cờ thế