Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017  771622   385965
  820470   499443
  705819   851918
  217051   576739
  993423    
Tháng 9-2017      489489
  589095   998270
  573882   402475
  872716   664735