Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019      099141
  421835   365596
  694988   595528
  423858   244149
  481322    
Tháng 9-2019      725385
  235471   124015
  362918   165571
  038400   706012
       
       
Cờ thế