Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019      957646
  593540   157108
  211171   666497
  937797   078690
  291516   775547
Tháng 4-2019  613446   578729
  000313   177359
  132366    
       
       
Tiểu xa mã