Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019  494327   260859
  099654   963722
  600020    
  058945   705970
  949509    
Tháng 2-2019      005715
  162802   544374
  643371   873209