Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020      390591
  849611   819414
  484465   963227
  226918   795997
  202473   694076
       
Tháng 9-2020  526932   318092
  116920   734297
  817624   795603
  907021    
       
Cờ thế