Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020  862992   222523
  482640   025619
  556547   798817
  046606   407133
       
Tháng 7-2020  428917   497673
  781342   643818
  084934    
       
       
Cờ thế