Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021  080579   201920
  173514   492933
  728479   984122
  508348   175368
  205383    
Tháng 4-2021      622517
  147653   741494
  872207   179576
       
       
Cờ thế