Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2018      846482
  511555   717491
  893896   763043
  595568   111447
  345927   687546
Tháng 10-2018  968722   513166
  913289   848248