Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2020      185095
  001728   692810
  927785   822730
  351676   724248
  856476   048372
       
Tháng 4-2020       
       
       
       
       
Cờ thế