Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018      225278
  547380   270343
  310318   609663
  921003    
  814191    
Tháng 4-2018      463921
  794097   452080
  225459   567838
  269550   688436