Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023  951961   508714
  132963   294353
  803902   868856
  207691   882509
  515249    
Tháng 12-2023      497843
       
       
       
       
Cờ thế