Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018  933772   179255
  833942   912878
  001475   093967
  840585   858159
  569760    
Tháng 6-2018      982615
  874191   773421
  316267   934400