Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019  130499   652368
  814222   793094
  622249   642548
  794935   618497
  553961    
Tháng 11-2019      899602
  873156   633083
       
       
       
Cờ thế