Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019  738646   678916
  281324   114979
  277709   111256
  171163   457372
  473974    
Tháng 6-2019      576456
  443049   375934
  687359   791395
  041750   305017
       
Cờ thế