Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018      545732
  355814   528045
  786612   322141
  112044   476399
  110894   533377
       
Tháng 8-2018  878472   615259
  312615   366417
  922452   940187