Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018  964265   633608
  558518   795305
  665102   817145
  249267   309143
  217901    
Tháng 2-2018      416009
  308474   562258
  015898   025384
  095086