Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017      700857
  884392   238235
  104182   008216
  950529   186115
  582898   555199
       
Tháng 11-2017  857880   597697
  624283   394543
  876480   557848
  690149