Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019      791661
  792722   086779
  088029   182723
  459465   086136
  262327   458480
       
Tháng 1-2020  279765   417146
  044140   158570
  862898    
       
       
Cờ thế