Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018      883476
  615884   399872
  249192   454464
  185011   085124
  405331    
Tháng 12-2018      164627
  659790   804898
  295715