Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019      997822
      036168
      628417
      677823
       
Tháng 6-2019      839856
      379289
      815820
       
       
Cờ thế