Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2020      962273
      389547
      754876
      084616
      307023
       
Tháng 12-2020       
       
       
       
       
Cờ thế