Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020      066816
      295026
      455787
      068007
       
Tháng 7-2020      234290
      391221
       
       
       
Cờ thế