Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019      018636
      369416
      238888
      194022
       
Tháng 12-2019      830638
       
       
       
       
       
Cờ thế