Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019      830638
      238830
      512304
      994974
      995848
       
Tháng 1-2020      772177
      887952
       
       
       
Cờ thế