Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023      456669
      879516
      615960
      350037
       
Tháng 12-2023      285556
       
       
       
       
Cờ thế