Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017      595200
      904404
      354508
      891624
      296564
Tháng 5-2017      770105
      682003
      938110
      029399