Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019      853351
      449587
      947038
      991294
      566029
Tháng 4-2019      276929
      081557
       
       
       
Tiểu xa mã