Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023      399236
      708474
      908406
      878232
       
Tháng 12-2023      749729
       
       
       
       
Cờ thế