Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2020      498405
      740322
      621928
      057782
      076172
       
Tháng 12-2020       
       
       
       
       
Cờ thế