Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019      688652
      337591
      740177
      800039
      875010
Tháng 4-2019      786510
      401394
       
       
       
Tiểu xa mã