Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020      191411
      985588
      404759
      151901
      140266
Tháng 6-2020       
       
       
       
       
Cờ thế