Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019      340888
      058037
      863062
      223681
       
Tháng 6-2019      204031
      104269
      888640
       
       
Cờ thế