Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2016      91089
      17655
      12125
      48214
      24913
Tháng 8-2016      17548
      77297
      33084
      34241