Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019      476184
      551347
      305090
      371576
       
Tháng 12-2019      654860
       
       
       
       
       
Cờ thế