Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2020      918223
      546888
      373457
      434979
       
Tháng 11-2020      965863
      500167
      254492
      121246
       
       
Cờ thế