Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019      399181
      461808
      472229
      737273
      605558
Tháng 7-2019      859324
      296906
       
       
       
Cờ thế