Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019      492038
      739909
      852526
      689578
       
Tháng 5-2019      757987
      002268
      705813
       
       
Tiểu xa mã