Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2020     930736 
     401424 
     466291 
     580844 
       
Tháng 8-2020     983009 
       
       
       
       
       
Cờ thế