Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017     188131 
     573700 
     853787 
     116814 
     629682 
Tháng 5-2017     387667 
     229779 
     477414 
     192292