Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017     262188 
     484401 
     550013 
     539560 
       
Tháng 7-2017     256918 
     795943 
     344803 
     257058