Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018     572903 
     425911 
     837750 
     218256 
       
Tháng 6-2018     066836 
     297752 
     614857