Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017     221316 
     669649 
     737976 
     702814 
       
Tháng 3-2017     884964 
     006737 
     773934 
     258077