Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2018     042192 
     727269 
     449668 
     002093 
     272299 
Tháng 10-2018     855961 
     196096 
     111048