Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020     018490 
     076451 
     072445 
     453558 
       
Tháng 10-2020     634248 
     988247 
     907062 
     602634 
       
Cờ thế