Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017     276983 
     334195 
     383727 
     657608 
       
Tháng 9-2017     103961 
     696357 
     564706 
     265864