Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018     718492 
     115305 
     204455 
     501714 
     736775 
       
Tháng 1-2019     347523 
     207190