Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018     405014 
     527008 
     031091 
     619207 
       
Tháng 2-2018     585969 
     985816 
     068586