Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019    804785  
    472264  
    033246  
    793340  
       
Tháng 11-2019    908608  
    418005  
    401568  
       
       
Cờ thế