Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2018    496578  
    680039  
    314700  
    776743  
    392538  
Tháng 7-2018       
    737702  
    171754