Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022    759010  
    983551  
    429035  
    632950  
       
Tháng 9-2022    237488  
    642240  
    812452  
    270160  
       
Cờ thế