Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019    584351  
    177214  
    038849  
    813129  
       
Tháng 3-2019    598886  
    658056  
    209263  
    242619