Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020    297238  
    414494  
    395753  
    542977  
    745084  
Tháng 6-2020    868354  
       
       
       
       
Cờ thế