Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2023    065808  
    975879  
    220992  
    693904  
       
Tháng 9-2023    886147  
    759041  
    056234  
    516541  
       
Cờ thế