Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2017    978036  
    368115  
    514104  
    857310  
    512784  
Tháng 1-2018    315825  
    721517  
    827401