Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018    505261  
    621863  
    920735  
    928305  
       
Tháng 11-2018    659229  
    177842  
    136259