Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018    713090  
    525774  
    908526  
    332632  
    429599  
Tháng 9-2018       
    871743  
    114163  
    502761