Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018    639375  
    495680  
    200421  
    215303  
    871647  
Tháng 4-2018       
    925187  
    175677  
    407773