Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019    361625  
    609305  
    078627  
    068705  
    190035  
Tháng 6-2019       
    985830  
    438905  
       
       
Cờ thế