Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
452510      
278719      
510945      
436484      
834357      
Tháng 1-2020       
972427      
172492      
       
       
Cờ thế