Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019158150      
491921      
273660      
389672      
219617      
Tháng 5-2019       
906661      
075434      
       
       
Tiểu xa mã