Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020683553      
982136      
035469      
826016      
378557      
Tháng 7-2020       
278818      
137187      
       
       
Cờ thế