Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023       
372081      
434308      
829687      
401919      
Tháng 12-2023       
669872      
       
       
       
Cờ thế