Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024       
959209      
248292      
242677      
093379      
Tháng 7-2024881691      
174608      
106477      
       
       
Cờ thế