Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
325724      
242845      
378493      
036040      
277008      
Tháng 9-2020       
805250      
986361      
865018      
       
Cờ thế