Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   431568   
   492586   
   221215   
   250809   
       
Tháng 5-2019   938961   
   844730   
   123631   
   174772   
       
Tiểu xa mã