Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
   965704   
   002073   
   625693   
   353445   
       
Tháng 5-2018   613146   
   513859   
   095667   
   672394