Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   396099   
   716591   
   847958   
   180449   
       
Tháng 10-2019   758074   
   406179   
       
       
       
Cờ thế