Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   678320   
   671427   
   117861   
   718035   
   243008   
Tháng 2-2020       
   972688   
   345319   
   189815   
       
Cờ thế