Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018   269143   
   316232   
   290528   
   544684   
       
Tháng 3-2018   977597   
   023111   
   981107   
   901469