Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020   812205   
   311574   
   785344   
   550093   
       
Tháng 7-2020   399791   
   251274   
   563050   
       
       
Cờ thế