Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017   037578   
   167042   
   625704   
   944525   
   512663   
Tháng 12-2017       
   987383   
   478254