Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018   369902   
   250098   
   178459   
   795291   
       
Tháng 11-2018   646758   
   163728   
   385960