Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   364611   
   952742   
   245680   
   202262   
Tháng 7-2019   656884   
   086923   
       
       
       
Cờ thế