Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   771547   
   523863   
   246236   
   063444   
   447315   
Tháng 9-2018       
   463521   
   345695   
   495312