Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019       
   693985   
   982632   
   081633   
   330334   
Tháng 3-2019       
   326701   
   759287   
   044515