Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2014       
 866382     
 585367     
 450220     
 491233     
Tháng 12-2014 865516     
 277256     
 931714