Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
 044960     
 675164     
 797727     
 507476     
       
Tháng 10-2019 615527     
 163598     
       
       
       
Cờ thế