Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020       
 995803     
 877364     
 706558     
 011269     
Tháng 6-2020 409809     
       
       
       
       
Cờ thế