Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2017       
 422655     
 987529     
 774738     
 334890     
Tháng 10-2017       
 752503     
 728106     
 204042