Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2014 865516     
 277256     
 931714     
 540410     
       
Tháng 1-2015       
 307965     
 334036     
 464115