Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
 010516     
 008736     
 384056     
 410510     
Tháng 6-2019       
 348534     
 165357     
 320586     
       
Cờ thế