Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
 102499     
 614884     
 559478     
 725336     
       
Tháng 9-2020 878007     
 368929     
 746613     
 514615     
       
Cờ thế