Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2016       
 44861     
 52450     
 70205     
 77420     
Tháng 5-2016       
 68655     
 15590     
 70399     
 93192