Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2015       
 463860     
 477621     
 039178     
 170891     
Tháng 3-2015       
 933155     
 562204     
 770192     
 229660     
 468617