Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018 556297     
 441681     
 135477     
 343453     
 456628     
Tháng 11-2018       
 341844     
 732205