Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2017 408734     
 312446     
 397565     
 646394     
 403421     
Tháng 6-2017       
 454188     
 408965     
 585375