Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2017       
 785999     
 538299     
 379557     
 839069     
       
Tháng 8-2017 768976     
 004722     
 500306