Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2015       
 708047     
 385457     
 218305     
 274836     
Tháng 5-2015       
 747119     
 281890     
 389344