Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2014       
 981152     
 093107     
 282847     
 305936     
Tháng 11-2014       
 866382     
 585367     
 450220