Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018       
 274108     
 376409     
 677442     
 889293     
Tháng 9-2018       
 683451     
 803130     
 939923