Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018 284443     
 420260     
 852766     
 272554     
 914104     
Tháng 6-2018       
 767058     
 738221