Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2016       
 12904     
 15952     
 40112     
 46803     
Tháng 1-2017       
 88717     
 14607     
 38868