Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2017       
 80258     
 08627     
 56056     
 06227     
Tháng 4-2017       
 157375     
 904791     
 195068     
 367740