Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2015       
 933155     
 562204     
 770192     
 229660     
 468617     
Tháng 4-2015       
 708047     
 385457     
 218305