Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017       
 53638     
 80409     
 60491     
 34510     
Tháng 3-2017       
 80258     
 08627     
 56056