Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020 442074     
 921117     
 573250     
 242518     
 648853     
Tháng 1-2021       
 719752     
 420736     
 995411     
       
Cờ thế