Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2016 903041     
 462979     
 375202     
 187393     
 801566     
Tháng 4-2016       
 44861     
 52450     
 70205     
 77420