Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2016       
 16125     
 32556     
 97291     
 90152     
Tháng 7-2016       
 06020     
 44792     
 14201     
 61712