Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018       
 220762     
 389405     
 304568     
 408583     
       
Tháng 1-2019 852170     
 332369     
 266651