Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2016       
 37435     
 18130     
 34469     
 15097     
Tháng 10-2016       
 34651     
 40564     
 11920