Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
 830920     
 692942     
 267123     
 145643     
Tháng 4-2019 435686     
 622854     
 274286     
       
       
Tiểu xa mã