Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2015       
 242066     
 659065     
 823071     
 976588     
Tháng 11-2015       
 348480     
 339726     
 808011     
 333342