Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018       
 944235     
 725046     
 600274     
 736456     
Tháng 3-2018       
 217867     
 664857     
 583867