Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2019 162911     
 783196     
 694882     
 827239     
 350266     
Tháng 8-2019       
 547226     
 965289     
 838585