Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2016     51752 
     00494 
     19259 
     42185 
       
Tháng 9-2016     38229 
     37092 
     73447 
     48763