Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2017     399406 
     312912 
     434486 
     733951 
     849231 
Tháng 10-2017       
     996469 
     371781 
     400872