Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2016     94412 
     85651 
     56778 
     01746 
     30028 
Tháng 5-2016       
     63690 
     12457 
     54633