Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2016     47062 
     18932 
     17296 
     06870 
     45140 
Tháng 1-2017       
     79442 
     18425