Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2015     071151 
     578556 
     227261 
     280860 
     168810 
Tháng 11-2015       
     748786 
     926807 
     256806