Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2015       
     841975 
     194537 
     221923 
     425132 
       
Tháng 4-2015     224787 
     317905 
     936531