Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2016     06280 
     72956 
     67482 
     76745 
     32496 
Tháng 8-2016     51752 
     00494 
     19259 
     42185