Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2017       
     79442 
     18425 
     47473 
     42593 
       
Tháng 2-2017     12868 
     05404 
     67850