Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2016     38229 
     37092 
     73447 
     48763 
       
Tháng 10-2016     19764 
     83720 
     32328 
     09155