Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2014     405052 
     749711 
     658900 
     174045 
       
Tháng 11-2014     782526 
     767036 
     098828 
     269781