Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2017     747082 
     841102 
     326043 
     742480 
     218874 
       
Tháng 8-2017     321966 
     959214