Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018     752590 
     397991 
     809491 
     678267 
     835741 
Tháng 4-2018       
     345331 
     089088 
     471441