Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2017     604746 
     991532 
     664365 
     148931 
       
Tháng 6-2017     120484 
     681110 
     883580 
     107095