Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2015     224787 
     317905 
     936531 
     761841 
       
Tháng 5-2015     495070 
     003967 
     877730 
     980200