Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2016     77404 
     29242 
     88622 
     15679 
       
Tháng 7-2016     06280 
     72956 
     67482 
     76745