Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2014     782526 
     767036 
     098828 
     269781 
     901084 
Tháng 12-2014     163613 
     838044 
     354705