Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2017     918025 
     820004 
     417707 
     391986 
     797584 
Tháng 1-2018     596110 
     013081 
     111792