Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2014     163613 
     838044 
     354705 
       
       
Tháng 1-2015     182671 
     682138 
     625591 
     970868