Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2020     943256 
     509294 
     064460 
     903859 
       
Tháng 10-2020     007973 
     266910 
     246954 
     639397 
       
Cờ thế