Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2015     108738 
     400314 
     059835 
     232101 
       
Tháng 7-2015     074855 
     409612 
     124260 
     622892