Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2017     69254 
     86598 
     23250 
     51218 
       
Tháng 4-2017     149775 
     705185 
     123690 
     738510