Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018   884210   
   576171   
   542849   
   939882   
       
Tháng 3-2018   862765   
   580292   
   280820   
   249680