Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018   806880   
   361952   
   665374   
   848959   
       
Tháng 11-2018   800850   
   581619   
   571293