Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020   233741   
   642886   
   710618   
   075050   
       
Tháng 7-2020   678206   
   398255   
   056104   
       
       
Cờ thế