Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   230558   
   583195   
   752291   
   159068   
Tháng 7-2019   288423   
   517076   
       
       
       
Cờ thế