Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   623700   
   992094   
   107972   
   505760   
   670044   
Tháng 2-2020       
   193334   
   549579   
   321285   
       
Cờ thế