Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   240706   
   445010   
   428878   
   331815   
       
Tháng 5-2019   940577   
   508025   
   221774   
   791109   
       
Tiểu xa mã