Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   415999   
   130781   
   495090   
   675541   
       
Tháng 10-2019   657656   
   724850   
       
       
       
Cờ thế