Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017   834694   
   381106   
   548369   
   976769   
   167307   
Tháng 12-2017       
   505728   
   750032