Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   272760   
   289062   
   849325   
   892753   
   945066   
Tháng 9-2018       
   997145   
   832727   
   453400