Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019       
   456145   
   598136   
   607397   
   684709   
Tháng 3-2019       
   435258   
   608343   
   962501