Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2021  454847    
  323383    
  970833    
  136389    
  108660    
Tháng 4-2021       
  534417    
  714619    
  695189    
       
Cờ thế