Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018       
  137269    
  985427    
  026246    
  743586    
Tháng 3-2018       
  728469    
  776454    
  476514