Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2019       
  320610    
  671968    
  667306    
  214212    
Tháng 9-2019       
  940819    
  917101    
  517283    
       
       
Cờ thế