Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017       
  833297    
  930158    
  623464    
  807590    
Tháng 7-2017       
  435314    
  384857    
  203788