Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024       
  415774    
  292199    
  549422    
  729950    
Tháng 7-2024  790463    
  487210    
  416031    
       
       
Cờ thế