Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
  554504    
  035240    
  609496    
  926818    
Tháng 7-2019  998621    
  931077    
  480468    
       
       
Cờ thế