Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
  942736    
  091569    
  694610    
  322495    
Tháng 5-2017  222011    
  226487    
  416625    
  175619