Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019  424325    
  760670    
  310067    
  556300    
       
Tháng 5-2019  385120    
  583930    
  139695    
       
       
Tiểu xa mã