Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
  752532    
  949987    
  505326    
  309131    
       
Tháng 8-2018  398216    
  358173    
  580991