Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019  038046    
  654075    
  624713    
  567066    
  438863    
Tháng 2-2019       
  784141    
  575885    
  045213