Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017  486937    
  050387    
  806443    
  990639    
  183554    
Tháng 9-2017       
  555968    
  032148    
  405380