Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017  035235    
  788416    
  366831    
  803401    
  608022    
Tháng 12-2017       
  535171    
  410380