Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019  793389    
  907971    
  145776    
  555596    
  397354    
Tháng 11-2019       
  307888    
  129894    
       
       
Cờ thế