Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
   592397   
   493568   
   423580   
   483718   
       
Tháng 10-2019   835718   
   150163   
       
       
       
Cờ thế