Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019       
   580429   
   061560   
   705826   
   362211   
Tháng 3-2019       
   797741   
   434743   
   818548