Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2018   406093   
   312948   
   974218   
   255468   
       
Tháng 11-2018   795008   
   050701   
   282969