Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
   168937   
   746188   
   634882   
   740467   
Tháng 7-2019   416616   
   155832   
       
       
       
Cờ thế