Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
   883743   
   148212   
   160207   
   867358   
Tháng 5-2017   319548   
   250494   
   691148   
   420703