Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020   967758   
   318706   
   441481   
   297377   
   275350   
Tháng 2-2020       
   857911   
   392121   
   709658   
       
Cờ thế