Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2018       
   212706   
   756582   
   039146   
   434112   
       
Tháng 5-2018   281533   
   535419   
   268378   
   598291