Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019   856847   
   295216   
   433425   
   584482   
       
Tháng 5-2019   301703   
   555910   
   154469   
   144396   
       
Tiểu xa mã