Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017   069871   
   941849   
   129617   
   995185   
   536343   
Tháng 9-2017       
   557153   
   753080   
   513479