Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018   553682   
   534847   
   827733   
   535820   
       
Tháng 2-2018   968311   
   086030   
   009059