Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
   794569   
   935598   
   421040   
   834019   
       
Tháng 11-2017   975427   
   086155   
   497822   
   289742