Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017   293158   
   194868   
   663795   
   711201   
   227877   
Tháng 7-2017       
   657308   
   407445   
   725753