Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018       
   156638   
   256128   
   348118   
   106156   
       
Tháng 1-2019   603818   
   238939   
   371926