Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2018   626390   
   319790   
   974717   
   939863   
   311623   
Tháng 9-2018       
   863216   
   234699   
   263285