Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020       
       
  0251738289046301896925127
67617340628061046982013167423636351
6672067229     
Tháng 7-2020  4443561129588277777511070
25470738608378378091779690311628890
20508447897010224511   
       
       
Cờ thế