Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2018       
       
      32963
93143917209617703096312212957812662
69569696544922214915793560803068455
Tháng 10-201829665756445823726134049266851599739
06832991359004375705682184814535128
47019