Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
       
       
      90064
0924796458191464762579905  
Tháng 6-2019     6819199357
31873906868526735740430738157553338
11797926143429869759391011650902777
74374865982985325132698861330484095
28084      
Cờ thế