Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2019       
       
       
  5416122382974206569459008
799185135756690    
Tháng 8-2019   05356827822533363132
60091326482832609562250021404086376
69859939811058417474653748459807111
91082412657813756093