Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2021       
       
       
       
 583896058988678691595050958755
8398649620     
Tháng 9-2021  7462777764116602985517061
87728107651493863724045292665423349
95548321590496512093353309390145957
740191608353873    
       
Cờ thế