Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017       
       
       
     7610385886
66755839986930330454   
Tháng 9-2017    229890573195371
79857700593436950363007304171537993
08819767956406042140669563848594612
58601685460787389470105871877026652