Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020       
       
       
 388979644916875   
 50940803897571249715  
Tháng 2-2020     7213079434
63107444109761526275149732219160347
96045076961974754232518554741700776
99817066169039822204360893764736144
       
Cờ thế