Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2020      97059
32461538181692196225445710035646411
20047378745684244516882872810676818
41130820938863017017927802056161596
00843526647203623071231261076483669
05104      
Tháng 12-2020       
       
       
       
       
Cờ thế