Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
       
       
       
95786915704384159356690312083369492
1967228236     
Tháng 8-2018  4112825638497868862492138
84214127239092947717936811046046677
62149793863366289187925270017711219
9375792056