Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019       
       
 367442961886358092080168225000
93484199427275115315751788973631742
304681603134257232324080336896 
Tháng 12-2019      57187
28797918977911922867828306023870840
550769923345585    
       
       
       
Cờ thế