Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2020       
       
       
       
    174487830573783
56358      
Tháng 9-2020 625574514880180155805208501993
13853220228800081320161295188028463
32489230308958204170202905400405042
687578748697711870829801817069 
       
Cờ thế