Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2020       
73787388235122352991788548736855060
95973835492922474951731181891518901
28322522678148985074857365552146024
36123315785429694135335559115928914
4290298819     
Tháng 4-2020       
       
       
       
       
Cờ thế