Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2021       
       
       
       
00157330794575692020401697120917386
Tháng 2-202154782157597634948218485203742725119
429913879204629    
56286115030517781910111037003057607
777081711093315358555560026313 
Cờ thế