Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2019       
       
       
   46081766842414843242
70724757261518105939044779520131701
1898894908     
Tháng 1-2020  3290573604191435494945721
14012149547880491574263963365890880
4124432164267107278297571  
       
       
Cờ thế