Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018       
       
    523489670216644
38201023227972195565064149095634635
7403344616819659892988321  
Tháng 12-2018     7272971456
99667978591218881154253676479377308
393413899163140835174778822750