Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019       
       
  22086681160428971892 
00962408291781069336955656227958549
85889565791034477622   
Tháng 2-2019    089889384361090
    329996582683208
27459113336709128929651325748054486
1529786105