Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
       
       
   43185974774000586472
25019944996355927974216426436113748
Tháng 4-201983620713931893470084914586118898764
37110317650528452236843084618102867
5784311022616195439973588  
       
       
Tiểu xa mã