Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018       
       
   41201677216946387139
24960331014165760568824453158398451
755479372974348    
Tháng 2-2018   40951615733760152643
36829684957482568975186259348149568
409995648983871    
8190838528