Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2019       
       
      42303
03797862011084680620023767177803074
92329330248725983657982785941637124
91964      
Tháng 10-2019 195152388117227780510475224275
94200779016508444946167683140975348
64511      
       
       
Cờ thế