Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019       
305846      
066198      
837951      
519719      
Tháng 6-2019       
619156      
268217      
       
       
Cờ thế