Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2020       
737783      
745361      
690355      
524007      
381455      
Tháng 4-2020       
       
       
       
       
Cờ thế