Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024      942752
643466     643774
941762     979256
054991     306035
709514      
Tháng 6-2024      356024
649207     831147
461491     756893
208827      
       
Cờ thế