Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019       
472124      
543114      
760625      
250419      
Tháng 4-2019990073      
940335      
911230      
       
       
Tiểu xa mã