Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2020988336      
857592      
301413      
702100      
589406      
Tháng 7-2020       
509906      
871213      
       
       
Cờ thế