Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023      802913
451974     821295
183275     208763
968527     761434
533609      
Tháng 12-2023      081806
416593      
       
       
       
Cờ thế