Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018       
956319      
414686      
586993      
826089      
Tháng 4-2018       
676810      
615602      
330998      
788174