Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2015      667628
      202501
      180853
      249777
       
Tháng 3-2015      227269
      717778
      388081
      481904
      038022