Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2015      018051
      960433
      963970
      082490
       
Tháng 8-2015      429752
      017084
      306354
      460288
      987184