Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2020      395807
      212249
      680848
      658553
       
Tháng 11-2020      468650
      844662
      992481
      111772
       
       
Cờ thế