Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021      847552
      286836
      943139
      798174
      725503
       
Tháng 6-2021      614830
      848912
      372174
       
       
Cờ thế