Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2016      678551
      113839
      146118
      871295
      156333
Tháng 8-2016      427137
      828736
      322001
      891251