Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2016      521831
      865641
      749941
      581115
       
Tháng 5-2016      351912
      818977
      781248
      001043
      595794