Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
530320    454445 
167364    707718 
100897    572653 
623567    226898 
064305      
Tháng 11-2017     716606 
544323    987028 
573879    015571 
862409