Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017     116860 
048332    120300 
073688    044866 
145480    287691 
854894    003506 
Tháng 5-2017880368    275651 
828894    617479 
841736    866168 
226390    285837