Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019     630938 
775310    901300 
745185    902939 
516760    341107 
241228    643967 
Tháng 4-2019383803    335422 
439805    640400 
891000      
       
       
Tiểu xa mã