Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017     319064 
484051    712662 
791734    164108 
801127    387753 
030808      
Tháng 3-2017     992046 
245495    973435 
603700    269643 
961344    680230 
832077