Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018     863955 
236959    063815 
891481    516387 
058352    122345 
502731      
Tháng 6-2018     501091 
143719    056533 
202575    098140 
091893