Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017     784683 
469401    440561 
309272    398156 
283385    860045 
370676      
Tháng 7-2017     770601 
983037    750852 
762186    323313 
758190    568622