Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017     870301 
813869    686154 
791803    839926 
371406    350837 
940137      
Tháng 9-2017     558048 
836515    609622 
111968    882724 
471616    624153