Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2018     223365 
526176    229105 
354108    920923 
692967    311546 
022213    669251 
Tháng 4-2018       
580916    026174 
740100    552116 
739383    198160 
890464