Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
477638    532915 
401224    402031 
722812    063439 
104948    533258 
060340      
Tháng 8-2018     115395 
836164    434220 
530867    179744 
077010