Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023     820585 
151258    692238 
815945    081430 
346003    187173 
674312      
Tháng 12-2023     425659 
205086      
       
       
       
Cờ thế