Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019     972507 
334781    643358 
021420    068479 
     733844 
649307      
Tháng 2-2019     308255 
603918    517735 
860245    987031 
999119