Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018526989    367405 
755452    850085 
512221    287290 
369757    306051 
549743      
Tháng 2-2018     635316 
851616    377323 
823058    620762