Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017    401496  
    606742  
    745751  
    171717  
       
Tháng 9-2017    136740  
    190631  
    114678  
    872271