Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020    582167  
    140730  
    830065  
    586971  
    213336  
Tháng 2-2020       
    221227  
    391151  
       
       
Cờ thế