Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022    020828  
    706497  
    720347  
    615782  
       
Tháng 9-2022    867187  
    309853  
    133100  
    014420  
       
Cờ thế