Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018    300625  
    878406  
    993181  
    010006  
    343458  
Tháng 12-2018       
    258130  
    563990