Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2017    870639  
    112242  
    394192  
    615486  
       
Tháng 3-2017    310385  
    784995  
    254548  
    743270