Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017    296427  
    061067  
    953131  
    664733  
    522149  
Tháng 7-2017       
    258595  
    629063  
    114091