Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2017    340401  
    119024  
    943050  
    930125  
       
Tháng 12-2017    655544  
    241971  
    431586