Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
    297380  
    601605  
    364484  
    829643  
Tháng 5-2017    718532  
    303327  
    149791  
    297037