Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019    298139  
    492055  
    144220  
    577082  
    800074  
Tháng 4-2019    496608  
    914200  
    165040