Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019    097547  
    095650  
    320203  
    604015  
       
Tháng 2-2019    871027  
    755121  
    198849