Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018    923726  
    822105  
    820545  
    277784  
       
Tháng 6-2018    682264  
    256912  
    134177