Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2018    089148  
    885702  
    498483  
    191556  
       
Tháng 3-2018    197406  
    702647  
    763628