Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019    063207  
    500275  
    515285  
    290274  
       
Tháng 11-2019    490201  
    096230  
    942180  
       
       
Cờ thế