Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2019    055755  
    901299  
    099009  
    678798  
       
Tháng 11-2019    869780  
    999202  
    865438  
       
       
Cờ thế