Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019    459760  
    036299  
    461407  
    449784  
       
Tháng 2-2019    958648  
    014332  
    375067