Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2018    250018  
    368960  
    875036  
    906592  
    113877  
Tháng 12-2018       
    378667  
    687325