Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2020    914078  
    664207  
    514611  
    454623  
    813865  
Tháng 6-2020       
       
       
       
       
Cờ thế