Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
    788129  
    702181  
    912779  
    410493  
Tháng 5-2017    300182  
    074306  
    694558  
    636175