Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2019    685957  
    963913  
    450835  
    820567  
    542595  
Tháng 4-2019    332120  
    809019  
    546447