Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017    686237  
    534953  
    942906  
    479128  
    505417  
Tháng 7-2017       
    974193  
    689660  
    177680