Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017    478967  
    951063  
    435817  
    273825  
       
Tháng 9-2017    443979  
    128793  
    623442  
    450536