Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018    018198  
    344216  
    223090  
    619355  
       
Tháng 2-2018    460932  
    323775  
    999138