Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2020    185972  
    902356  
    684564  
    721258  
    989950  
Tháng 2-2020       
    371296  
    993867  
       
       
Cờ thế