Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2022    041859  
    603527  
    285212  
    357766  
       
Tháng 9-2022    518800  
    635487  
    143375  
    454170  
    845391  
Cờ thế