Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2019       
 773224     
 161625     
 130382     
 961002     
Tháng 12-2019       
 513933     
 592563     
       
       
       
Cờ thế