Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2019 395023     
 739222     
 668132     
 216012     
 672431     
Tháng 2-2019       
 604864     
 530735