Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2017       
 384284     
 660318     
 424932     
 608163     
Tháng 7-2017       
 361870     
 095828     
 019459