Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2019 253224     
 918294     
 368060     
 837048     
 859890     
Tháng 8-2019       
 664616     
 035587     
 345875