Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
 830615     
 094110     
 625263     
 638519     
 137749     
Tháng 11-2017       
 855660     
 769324     
 734750