Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2018 298866     
 771447     
 922617     
 384748     
 748484     
Tháng 2-2018       
 168043     
 289357     
 726150