Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2017 461876     
 642712     
 485216     
 657666     
 640367     
Tháng 9-2017       
 632484     
 561565     
 347096