Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2018       
 014557     
 233510     
 590955     
 691720     
 199813     
Tháng 8-2018       
 364203     
 394091     
 487750