Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2017       
 998622     
 993832     
 691434     
 039257     
Tháng 5-2017 371900     
 524672     
 708041     
 909542