Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2019 227767     
 107762     
 281219     
 563044     
 025743     
Tháng 5-2019       
 546110     
 762598     
       
       
Tiểu xa mã