Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 28-04-2016

Giải tám 26
Giải bảy 105
Giải sáu 8400 - 3954 - 7592
Giải năm 0502
Giải tư 58471 - 49318 - 52900 - 76944 - 31922 - 16721 - 71705
Giải ba 42137 - 16542
Giải nhì 79823
Giải nhất 53929
Giải đặc biệt 278192
Hai số cuối của các giải An Giang:
00[2] - 02 - 05[2] - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 29 - 37 - 42 - 44 - 54 - 71 - 92[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 21-04-2016

Giải tám 68
Giải bảy 375
Giải sáu 1690 - 7962 - 4834
Giải năm 6738
Giải tư 42337 - 31213 - 06902 - 39780 - 17010 - 91309 - 92958
Giải ba 05245 - 55588
Giải nhì 50652
Giải nhất 97585
Giải đặc biệt 758921
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 09 - 10 - 13 - 21 - 34 - 37 - 38 - 45 - 52 - 58 - 62 - 68 - 75 - 80 - 85 - 88 - 90

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 14-04-2016

Giải tám 30
Giải bảy 932
Giải sáu 6998 - 1828 - 8999
Giải năm 4918
Giải tư 38137 - 44168 - 05713 - 90706 - 64904 - 85726 - 48637
Giải ba 64686 - 66471
Giải nhì 85625
Giải nhất 93054
Giải đặc biệt 731309
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 06 - 09 - 13 - 18 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 37[2] - 54 - 68 - 71 - 86 - 98 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 07-04-2016

Giải tám 48
Giải bảy 603
Giải sáu 8747 - 1108 - 2668
Giải năm 3033
Giải tư 28429 - 33088 - 85314 - 67279 - 18632 - 11528 - 48660
Giải ba 41882 - 60922
Giải nhì 40108
Giải nhất 90747
Giải đặc biệt 459004
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 04 - 08[2] - 14 - 22 - 28 - 29 - 32 - 33 - 47[2] - 48 - 60 - 68 - 79 - 82 - 88