Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 40
Giải bảy 958
Giải sáu 5618 - 8568 - 7091
Giải năm 3480
Giải tư 12358 - 30687 - 22067 - 15484 - 68121 - 02954 - 37715
Giải ba 79434 - 50142
Giải nhì 19080
Giải nhất 84346
Giải đặc biệt 700361
Hai số cuối của các giải An Giang:
15 - 18 - 21 - 34 - 40 - 42 - 46 - 54 - 58[2] - 61 - 67 - 68 - 80[2] - 84 - 87 - 91

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 02
Giải bảy 189
Giải sáu 1662 - 6045 - 4160
Giải năm 4703
Giải tư 05440 - 80622 - 79926 - 80126 - 85436 - 64981 - 23756
Giải ba 95363 - 22027
Giải nhì 81113
Giải nhất 51654
Giải đặc biệt 806319
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 03 - 13 - 19 - 22 - 26[2] - 27 - 36 - 40 - 45 - 54 - 56 - 60 - 62 - 63 - 81 - 89

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 23
Giải bảy 760
Giải sáu 1757 - 0945 - 3920
Giải năm 7163
Giải tư 93265 - 18524 - 34078 - 50878 - 21532 - 26384 - 16773
Giải ba 79174 - 89685
Giải nhì 90500
Giải nhất 87879
Giải đặc biệt 320457
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 20 - 23 - 24 - 32 - 45 - 57[2] - 60 - 63 - 65 - 73 - 74 - 78[2] - 79 - 84 - 85

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 77
Giải bảy 004
Giải sáu 1012 - 6258 - 4041
Giải năm 2301
Giải tư 75228 - 36949 - 03371 - 36675 - 34113 - 33336 - 95886
Giải ba 77846 - 76735
Giải nhì 38180
Giải nhất 40250
Giải đặc biệt 256106
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 04 - 06 - 12 - 13 - 28 - 35 - 36 - 41 - 46 - 49 - 50 - 58 - 71 - 75 - 77 - 80 - 86

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 66
Giải bảy 442
Giải sáu 8326 - 4946 - 9771
Giải năm 3664
Giải tư 82129 - 59693 - 89831 - 49160 - 73532 - 98546 - 18801
Giải ba 23837 - 57328
Giải nhì 68875
Giải nhất 68998
Giải đặc biệt 761738
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 38 - 42 - 46[2] - 60 - 64 - 66 - 71 - 75 - 93 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 14
Giải bảy 974
Giải sáu 9875 - 8546 - 5271
Giải năm 9707
Giải tư 81331 - 61406 - 34956 - 64056 - 21976 - 28548 - 98139
Giải ba 32994 - 95298
Giải nhì 18635
Giải nhất 70811
Giải đặc biệt 433574
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 07 - 11 - 14 - 31 - 35 - 39 - 46 - 48 - 56[2] - 71 - 74[2] - 75 - 76 - 94 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 53
Giải bảy 448
Giải sáu 7344 - 1428 - 1946
Giải năm 5324
Giải tư 84191 - 97543 - 06779 - 16551 - 23172 - 08540 - 67773
Giải ba 20294 - 77479
Giải nhì 78865
Giải nhất 17988
Giải đặc biệt 607699
Hai số cuối của các giải An Giang:
24 - 28 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 53 - 65 - 72 - 73 - 79[2] - 88 - 91 - 94 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 006
Giải sáu 4346 - 9774 - 0478
Giải năm 3193
Giải tư 57854 - 44746 - 80134 - 68751 - 53451 - 59329 - 27643
Giải ba 29741 - 18209
Giải nhì 40881
Giải nhất 77893
Giải đặc biệt 570526
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 09 - 26 - 29 - 34 - 41 - 43 - 46[2] - 51[2] - 54 - 74 - 78 - 81 - 93[2] - 96