Ngày mở thưởng

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 25-05-2017

Giải tám 03
Giải bảy 371
Giải sáu 1971 - 7198 - 0197
Giải năm 7478
Giải tư 29112 - 32208 - 70941 - 49854 - 18147 - 82452 - 08779
Giải ba 79307 - 63705
Giải nhì 43021
Giải nhất 19497
Giải đặc biệt 397608
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 07 - 08[2] - 12 - 21 - 41 - 47 - 52 - 54 - 71[2] - 78 - 79 - 97[2] - 98

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 18-05-2017

Giải tám 39
Giải bảy 339
Giải sáu 7299 - 2964 - 8464
Giải năm 5279
Giải tư 50493 - 17959 - 04487 - 27954 - 93975 - 25540 - 18006
Giải ba 01453 - 00965
Giải nhì 36239
Giải nhất 32967
Giải đặc biệt 452424
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 24 - 39[3] - 40 - 53 - 54 - 59 - 64[2] - 65 - 67 - 75 - 79 - 87 - 93 - 99

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-05-2017

Giải tám 70
Giải bảy 558
Giải sáu 9958 - 1382 - 5555
Giải năm 0047
Giải tư 25159 - 24313 - 38700 - 32543 - 96388 - 69893 - 88541
Giải ba 87485 - 77885
Giải nhì 81458
Giải nhất 31869
Giải đặc biệt 718022
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 13 - 22 - 41 - 43 - 47 - 55 - 58[3] - 59 - 69 - 70 - 82 - 85[2] - 88 - 93

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 04-05-2017

Giải tám 77
Giải bảy 423
Giải sáu 4627 - 7864 - 4744
Giải năm 4543
Giải tư 50138 - 24064 - 28499 - 23695 - 02953 - 29606 - 06557
Giải ba 82338 - 07497
Giải nhì 51770
Giải nhất 24684
Giải đặc biệt 520051
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 23 - 27 - 38[2] - 43 - 44 - 51 - 53 - 57 - 64[2] - 70 - 77 - 84 - 95 - 97 - 99

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 59
Giải bảy 512
Giải sáu 2666 - 2997 - 6963
Giải năm 3065
Giải tư 45570 - 16934 - 94129 - 43739 - 65476 - 27493 - 27635
Giải ba 64561 - 72592
Giải nhì 94662
Giải nhất 16174
Giải đặc biệt 688093
Hai số cuối của các giải An Giang:
12 - 29 - 34 - 35 - 39 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 70 - 74 - 76 - 92 - 93[2] - 97

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 92
Giải bảy 795
Giải sáu 3421 - 7679 - 8389
Giải năm 9020
Giải tư 14723 - 84344 - 87384 - 17889 - 57866 - 55883 - 93963
Giải ba 24077 - 25939
Giải nhì 41796
Giải nhất 32025
Giải đặc biệt 751631
Hai số cuối của các giải An Giang:
20 - 21 - 23 - 25 - 31 - 39 - 44 - 63 - 66 - 77 - 79 - 83 - 84 - 89[2] - 92 - 95 - 96

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 36
Giải bảy 576
Giải sáu 4303 - 0280 - 3340
Giải năm 0360
Giải tư 80695 - 54180 - 92825 - 63213 - 78699 - 60760 - 19188
Giải ba 34018 - 31779
Giải nhì 76256
Giải nhất 56335
Giải đặc biệt 547587
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 13 - 18 - 25 - 35 - 36 - 40 - 56 - 60[2] - 76 - 79 - 80[2] - 87 - 88 - 95 - 99

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 97
Giải bảy 360
Giải sáu 0161 - 4373 - 5219
Giải năm 2192
Giải tư 08859 - 72434 - 37539 - 15644 - 20118 - 51239 - 58410
Giải ba 40627 - 80372
Giải nhì 84607
Giải nhất 60870
Giải đặc biệt 812131
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 10 - 18 - 19 - 27 - 31 - 34 - 39[2] - 44 - 59 - 60 - 61 - 70 - 72 - 73 - 92 - 97