Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 26
Giải bảy 357
Giải sáu 6067 - 1639 - 7365
Giải năm 2754
Giải tư 22861 - 67086 - 02744 - 07204 - 41915 - 44431 - 01963
Giải ba 30251 - 76178
Giải nhì 87529
Giải nhất 86744
Giải đặc biệt 852839
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 15 - 26 - 29 - 31 - 39[2] - 44[2] - 51 - 54 - 57 - 61 - 63 - 65 - 67 - 78 - 86

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 46
Giải bảy 240
Giải sáu 6515 - 6755 - 1684
Giải năm 6473
Giải tư 22497 - 96373 - 33161 - 71007 - 38349 - 75225 - 63049
Giải ba 84049 - 07466
Giải nhì 96957
Giải nhất 74365
Giải đặc biệt 467949
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 15 - 25 - 40 - 46 - 49[4] - 55 - 57 - 61 - 65 - 66 - 73[2] - 84 - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 15
Giải bảy 813
Giải sáu 6746 - 5456 - 1834
Giải năm 8488
Giải tư 83248 - 80683 - 20531 - 22707 - 38626 - 88187 - 05248
Giải ba 84851 - 08888
Giải nhì 29940
Giải nhất 60554
Giải đặc biệt 061218
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 13 - 15 - 18 - 26 - 31 - 34 - 40 - 46 - 48[2] - 51 - 54 - 56 - 83 - 87 - 88[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải tám 20
Giải bảy 877
Giải sáu 9208 - 0794 - 4790
Giải năm 0987
Giải tư 53012 - 78870 - 19980 - 03041 - 14763 - 57789 - 39528
Giải ba 04350 - 27101
Giải nhì 68354
Giải nhất 65307
Giải đặc biệt 886148
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 07 - 08 - 12 - 20 - 28 - 41 - 48 - 50 - 54 - 63 - 70 - 77 - 80 - 87 - 89 - 90 - 94

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 65
Giải bảy 582
Giải sáu 9697 - 7634 - 4839
Giải năm 9553
Giải tư 59682 - 31513 - 59847 - 74516 - 99209 - 88397 - 54300
Giải ba 06456 - 86143
Giải nhì 29419
Giải nhất 65349
Giải đặc biệt 550554
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 09 - 13 - 16 - 19 - 34 - 39 - 43 - 47 - 49 - 53 - 54 - 56 - 65 - 82[2] - 97[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 758
Giải sáu 5553 - 8682 - 4810
Giải năm 3793
Giải tư 54704 - 51623 - 20105 - 92427 - 93127 - 72553 - 34954
Giải ba 86644 - 82338
Giải nhì 56501
Giải nhất 29351
Giải đặc biệt 874770
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 04 - 05 - 10 - 23 - 27[2] - 38 - 44 - 49 - 51 - 53[2] - 54 - 58 - 70 - 82 - 93

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 04
Giải bảy 615
Giải sáu 2232 - 7100 - 0612
Giải năm 0918
Giải tư 97768 - 90898 - 93188 - 09908 - 36384 - 52277 - 89184
Giải ba 03105 - 87744
Giải nhì 55235
Giải nhất 43275
Giải đặc biệt 223012
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 04 - 05 - 08 - 12[2] - 15 - 18 - 32 - 35 - 44 - 68 - 75 - 77 - 84[2] - 88 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 08
Giải bảy 038
Giải sáu 8263 - 9308 - 3173
Giải năm 5860
Giải tư 64005 - 08570 - 41117 - 23893 - 06846 - 01507 - 45430
Giải ba 38821 - 96513
Giải nhì 02440
Giải nhất 20637
Giải đặc biệt 989555
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 07 - 08[2] - 13 - 17 - 21 - 30 - 37 - 38 - 40 - 46 - 55 - 60 - 63 - 70 - 73 - 93