Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSAG

Giải tám 55
Giải bảy 609
Giải sáu 5020 - 4970 - 6833
Giải năm 8605
Giải tư 81643 - 01943 - 93128 - 13580 - 23744 - 42945 - 02921
Giải ba 51830 - 68226
Giải nhì 80394
Giải nhất 04591
Giải đặc biệt 357244
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 09 - 20 - 21 - 26 - 28 - 30 - 33 - 43[2] - 44[2] - 45 - 55 - 70 - 80 - 91 - 94

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSAG

Giải tám 65
Giải bảy 094
Giải sáu 1410 - 3578 - 2469
Giải năm 1208
Giải tư 45857 - 23194 - 91482 - 89148 - 81175 - 93300 - 96306
Giải ba 64228 - 40921
Giải nhì 07703
Giải nhất 19136
Giải đặc biệt 524034
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 03 - 06 - 08 - 10 - 21 - 28 - 34 - 36 - 48 - 57 - 65 - 69 - 75 - 78 - 82 - 94[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSAG

Giải tám 92
Giải bảy 251
Giải sáu 3861 - 8992 - 3784
Giải năm 5540
Giải tư 81401 - 07030 - 48558 - 45498 - 72125 - 83828 - 72607
Giải ba 63718 - 08159
Giải nhì 70103
Giải nhất 29075
Giải đặc biệt 237922
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 03 - 07 - 18 - 22 - 25 - 28 - 30 - 40 - 51 - 58 - 59 - 61 - 75 - 84 - 92[2] - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSAG

Giải tám 64
Giải bảy 815
Giải sáu 7747 - 6281 - 8770
Giải năm 6009
Giải tư 13907 - 16052 - 67818 - 47903 - 14743 - 42764 - 60959
Giải ba 99753 - 19751
Giải nhì 27670
Giải nhất 44013
Giải đặc biệt 500802
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 03 - 07 - 09 - 13 - 15 - 18 - 43 - 47 - 51 - 52 - 53 - 59 - 64[2] - 70[2] - 81

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSAG

Giải tám 75
Giải bảy 035
Giải sáu 9663 - 5073 - 3596
Giải năm 3128
Giải tư 40667 - 07404 - 52792 - 42356 - 26202 - 42733 - 41762
Giải ba 37219 - 94968
Giải nhì 61117
Giải nhất 60981
Giải đặc biệt 053706
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 04 - 06 - 17 - 19 - 28 - 33 - 35 - 56 - 62 - 63 - 67 - 68 - 73 - 75 - 81 - 92 - 96

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSAG

Giải tám 98
Giải bảy 910
Giải sáu 0410 - 3565 - 1544
Giải năm 2958
Giải tư 01713 - 11908 - 88732 - 11628 - 90015 - 71383 - 44332
Giải ba 86498 - 86324
Giải nhì 74895
Giải nhất 47186
Giải đặc biệt 285548
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 10[2] - 13 - 15 - 24 - 28 - 32[2] - 44 - 48 - 58 - 65 - 83 - 86 - 95 - 98[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSAG

Giải tám 44
Giải bảy 818
Giải sáu 3103 - 3164 - 8079
Giải năm 3997
Giải tư 49671 - 83110 - 08508 - 93772 - 50236 - 02173 - 23217
Giải ba 12077 - 00399
Giải nhì 30934
Giải nhất 60182
Giải đặc biệt 421894
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 08 - 10 - 17 - 18 - 34 - 36 - 44 - 64 - 71 - 72 - 73 - 77 - 79 - 82 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSAG

Giải tám 28
Giải bảy 475
Giải sáu 2870 - 9527 - 1783
Giải năm 4095
Giải tư 67269 - 85329 - 54891 - 12672 - 34930 - 81961 - 99858
Giải ba 66463 - 41208
Giải nhì 05661
Giải nhất 95670
Giải đặc biệt 907245
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 27 - 28 - 29 - 30 - 45 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 70[2] - 72 - 75 - 83 - 91 - 95