Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 21-09-2017 - XSAG

Giải tám 73
Giải bảy 836
Giải sáu 2371 - 7681 - 6796
Giải năm 7288
Giải tư 96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải ba 42554 - 45988
Giải nhì 77096
Giải nhất 85333
Giải đặc biệt 908153
Hai số cuối của các giải An Giang:
19 - 33 - 36 - 37 - 39 - 42 - 53[2] - 54 - 65 - 69 - 71 - 73 - 81 - 88[2] - 96[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 14-09-2017 - XSAG

Giải tám 70
Giải bảy 629
Giải sáu 0253 - 8439 - 8532
Giải năm 2518
Giải tư 38653 - 94659 - 99863 - 14108 - 07297 - 23186 - 54834
Giải ba 51692 - 45367
Giải nhì 82310
Giải nhất 74453
Giải đặc biệt 466816
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 10 - 16 - 18 - 29 - 32 - 34 - 39 - 53[3] - 59 - 63 - 67 - 70 - 86 - 92 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 07-09-2017 - XSAG

Giải tám 76
Giải bảy 935
Giải sáu 6726 - 7905 - 5024
Giải năm 5340
Giải tư 38290 - 55053 - 74657 - 40003 - 77224 - 01290 - 83422
Giải ba 04117 - 52259
Giải nhì 10492
Giải nhất 92027
Giải đặc biệt 061289
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 17 - 22 - 24[2] - 26 - 27 - 35 - 40 - 53 - 57 - 59 - 76 - 89 - 90[2] - 92

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 31-08-2017 - XSAG

Giải tám 88
Giải bảy 566
Giải sáu 0708 - 1901 - 0706
Giải năm 4792
Giải tư 75962 - 14641 - 92735 - 47247 - 22393 - 31430 - 62877
Giải ba 16118 - 40970
Giải nhì 91814
Giải nhất 60913
Giải đặc biệt 757663
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 06 - 08 - 13 - 14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 47 - 62 - 63 - 66 - 70 - 77 - 88 - 92 - 93

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 24-08-2017 - XSAG

Giải tám 15
Giải bảy 270
Giải sáu 7789 - 8857 - 3599
Giải năm 2268
Giải tư 47960 - 58717 - 11326 - 64973 - 08483 - 06511 - 72355
Giải ba 93469 - 99808
Giải nhì 99636
Giải nhất 05228
Giải đặc biệt 990643
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 11 - 15 - 17 - 26 - 28 - 36 - 43 - 55 - 57 - 60 - 68 - 69 - 70 - 73 - 83 - 89 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSAG

Giải tám 53
Giải bảy 798
Giải sáu 5209 - 9020 - 1574
Giải năm 2355
Giải tư 62205 - 92714 - 34857 - 88934 - 49738 - 00601 - 24630
Giải ba 86559 - 39876
Giải nhì 94902
Giải nhất 37613
Giải đặc biệt 172890
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 02 - 05 - 09 - 13 - 14 - 20 - 30 - 34 - 38 - 53 - 55 - 57 - 59 - 74 - 76 - 90 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSAG

Giải tám 10
Giải bảy 952
Giải sáu 3344 - 2885 - 0579
Giải năm 2188
Giải tư 76732 - 16291 - 58229 - 42050 - 04924 - 97026 - 28114
Giải ba 91372 - 46887
Giải nhì 72755
Giải nhất 83917
Giải đặc biệt 214883
Hai số cuối của các giải An Giang:
10 - 14 - 17 - 24 - 26 - 29 - 32 - 44 - 50 - 52 - 55 - 72 - 79 - 83 - 85 - 87 - 88 - 91

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSAG

Giải tám 28
Giải bảy 185
Giải sáu 0027 - 8762 - 9247
Giải năm 2250
Giải tư 24088 - 41313 - 27006 - 89306 - 23235 - 96086 - 92357
Giải ba 15058 - 32867
Giải nhì 12611
Giải nhất 54970
Giải đặc biệt 598108
Hai số cuối của các giải An Giang:
06[2] - 08 - 11 - 13 - 27 - 28 - 35 - 47 - 50 - 57 - 58 - 62 - 67 - 70 - 85 - 86 - 88