Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSAG

Giải tám 64
Giải bảy 131
Giải sáu 3263 - 6105 - 4327
Giải năm 1751
Giải tư 05316 - 54886 - 34797 - 52146 - 25139 - 86016 - 09043
Giải ba 01728 - 59791
Giải nhì 62931
Giải nhất 65134
Giải đặc biệt 693029
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 16[2] - 27 - 28 - 29 - 31[2] - 34 - 39 - 43 - 46 - 51 - 63 - 64 - 86 - 91 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSAG

Giải tám 68
Giải bảy 829
Giải sáu 6391 - 6179 - 4477
Giải năm 3780
Giải tư 68438 - 05270 - 26699 - 19460 - 43516 - 64205 - 11177
Giải ba 76009 - 18428
Giải nhì 17974
Giải nhất 62662
Giải đặc biệt 185058
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 09 - 16 - 28 - 29 - 38 - 58 - 60 - 62 - 68 - 70 - 74 - 77[2] - 79 - 80 - 91 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSAG

Giải tám 19
Giải bảy 910
Giải sáu 4915 - 3023 - 1140
Giải năm 4570
Giải tư 63490 - 38558 - 24640 - 77174 - 96937 - 52261 - 91520
Giải ba 75959 - 16411
Giải nhì 77019
Giải nhất 46012
Giải đặc biệt 002540
Hai số cuối của các giải An Giang:
10 - 11 - 12 - 15 - 19[2] - 20 - 23 - 37 - 40[3] - 58 - 59 - 61 - 70 - 74 - 90

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSAG

Giải tám 82
Giải bảy 291
Giải sáu 5194 - 2149 - 0586
Giải năm 6701
Giải tư 70122 - 81163 - 47969 - 82368 - 94322 - 12952 - 79238
Giải ba 55897 - 01025
Giải nhì 08825
Giải nhất 66125
Giải đặc biệt 091186
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 22[2] - 25[3] - 38 - 49 - 52 - 63 - 68 - 69 - 82 - 86[2] - 91 - 94 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSAG

Giải tám 06
Giải bảy 337
Giải sáu 9097 - 4960 - 9378
Giải năm 2004
Giải tư 57937 - 20751 - 58349 - 46085 - 99168 - 27497 - 99186
Giải ba 84621 - 79134
Giải nhì 47478
Giải nhất 01954
Giải đặc biệt 682341
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 06 - 21 - 34 - 37[2] - 41 - 49 - 51 - 54 - 60 - 68 - 78[2] - 85 - 86 - 97[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSAG

Giải tám 11
Giải bảy 356
Giải sáu 9620 - 8822 - 9658
Giải năm 1356
Giải tư 05640 - 79948 - 21824 - 14483 - 71873 - 56091 - 45672
Giải ba 22855 - 38398
Giải nhì 66226
Giải nhất 28353
Giải đặc biệt 893294
Hai số cuối của các giải An Giang:
11 - 20 - 22 - 24 - 26 - 40 - 48 - 53 - 55 - 56[2] - 58 - 72 - 73 - 83 - 91 - 94 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSAG

Giải tám 65
Giải bảy 067
Giải sáu 2690 - 5992 - 1214
Giải năm 4833
Giải tư 40555 - 73554 - 91653 - 78139 - 50607 - 07009 - 23969
Giải ba 12148 - 34056
Giải nhì 17371
Giải nhất 31340
Giải đặc biệt 362151
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 09 - 14 - 33 - 39 - 40 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 65 - 67 - 69 - 71 - 90 - 92

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSAG

Giải tám 69
Giải bảy 665
Giải sáu 5140 - 3308 - 1360
Giải năm 0271
Giải tư 27734 - 70204 - 36634 - 24802 - 69670 - 29777 - 57372
Giải ba 27754 - 02149
Giải nhì 93033
Giải nhất 43389
Giải đặc biệt 245787
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 04 - 08 - 33 - 34[2] - 40 - 49 - 54 - 60 - 65 - 69 - 70 - 71 - 72 - 77 - 87 - 89