Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 77
Giải bảy 004
Giải sáu 1012 - 6258 - 4041
Giải năm 2301
Giải tư 75228 - 36949 - 03371 - 36675 - 34113 - 33336 - 95886
Giải ba 77846 - 76735
Giải nhì 38180
Giải nhất 40250
Giải đặc biệt 256106
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 04 - 06 - 12 - 13 - 28 - 35 - 36 - 41 - 46 - 49 - 50 - 58 - 71 - 75 - 77 - 80 - 86

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 66
Giải bảy 442
Giải sáu 8326 - 4946 - 9771
Giải năm 3664
Giải tư 82129 - 59693 - 89831 - 49160 - 73532 - 98546 - 18801
Giải ba 23837 - 57328
Giải nhì 68875
Giải nhất 68998
Giải đặc biệt 761738
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 38 - 42 - 46[2] - 60 - 64 - 66 - 71 - 75 - 93 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 14
Giải bảy 974
Giải sáu 9875 - 8546 - 5271
Giải năm 9707
Giải tư 81331 - 61406 - 34956 - 64056 - 21976 - 28548 - 98139
Giải ba 32994 - 95298
Giải nhì 18635
Giải nhất 70811
Giải đặc biệt 433574
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 07 - 11 - 14 - 31 - 35 - 39 - 46 - 48 - 56[2] - 71 - 74[2] - 75 - 76 - 94 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 53
Giải bảy 448
Giải sáu 7344 - 1428 - 1946
Giải năm 5324
Giải tư 84191 - 97543 - 06779 - 16551 - 23172 - 08540 - 67773
Giải ba 20294 - 77479
Giải nhì 78865
Giải nhất 17988
Giải đặc biệt 607699
Hai số cuối của các giải An Giang:
24 - 28 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 53 - 65 - 72 - 73 - 79[2] - 88 - 91 - 94 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 006
Giải sáu 4346 - 9774 - 0478
Giải năm 3193
Giải tư 57854 - 44746 - 80134 - 68751 - 53451 - 59329 - 27643
Giải ba 29741 - 18209
Giải nhì 40881
Giải nhất 77893
Giải đặc biệt 570526
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 09 - 26 - 29 - 34 - 41 - 43 - 46[2] - 51[2] - 54 - 74 - 78 - 81 - 93[2] - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 302
Giải sáu 1511 - 3887 - 8664
Giải năm 8023
Giải tư 22375 - 37633 - 02721 - 11543 - 08487 - 01401 - 13243
Giải ba 40739 - 50921
Giải nhì 73321
Giải nhất 06666
Giải đặc biệt 740181
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 02 - 06 - 11 - 21[3] - 23 - 33 - 39 - 43[2] - 64 - 66 - 75 - 81 - 87[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 93
Giải bảy 762
Giải sáu 9759 - 4310 - 8407
Giải năm 7659
Giải tư 28585 - 03990 - 05751 - 89660 - 34676 - 50495 - 80441
Giải ba 90899 - 47763
Giải nhì 93638
Giải nhất 19176
Giải đặc biệt 462171
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 10 - 38 - 41 - 51 - 59[2] - 60 - 62 - 63 - 71 - 76[2] - 85 - 90 - 93 - 95 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 58
Giải bảy 809
Giải sáu 1477 - 7272 - 8924
Giải năm 3823
Giải tư 08613 - 99804 - 79313 - 02655 - 30009 - 38929 - 46637
Giải ba 81663 - 91504
Giải nhì 10400
Giải nhất 45430
Giải đặc biệt 647597
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 04[2] - 09[2] - 13[2] - 23 - 24 - 29 - 30 - 37 - 55 - 58 - 63 - 72 - 77 - 97