Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 25-06-2015

Giải tám 16
Giải bảy 536
Giải sáu 8875 - 9456 - 9148
Giải năm 9953
Giải tư 62736 - 52803 - 37802 - 38515 - 73864 - 05640 - 44235
Giải ba 26062 - 93949
Giải nhì 52838
Giải nhất 73799
Giải đặc biệt 490056
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 03 - 15 - 16 - 35 - 36[2] - 38 - 40 - 48 - 49 - 53 - 56[2] - 62 - 64 - 75 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 18-06-2015

Giải tám 15
Giải bảy 664
Giải sáu 3523 - 4189 - 5144
Giải năm 5639
Giải tư 26934 - 00164 - 64225 - 38565 - 77551 - 04117 - 77193
Giải ba 83410 - 38322
Giải nhì 20524
Giải nhất 64349
Giải đặc biệt 586583
Hai số cuối của các giải An Giang:
10 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25 - 34 - 39 - 44 - 49 - 51 - 64[2] - 65 - 83 - 89 - 93

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-06-2015

Giải tám 57
Giải bảy 940
Giải sáu 3858 - 9415 - 9928
Giải năm 6056
Giải tư 83743 - 63049 - 02687 - 31516 - 14573 - 89006 - 05617
Giải ba 21956 - 47639
Giải nhì 76008
Giải nhất 04639
Giải đặc biệt 352996
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 08 - 15 - 16 - 17 - 28 - 39[2] - 40 - 43 - 49 - 56[2] - 57 - 58 - 73 - 87 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 04-06-2015

Giải tám 19
Giải bảy 086
Giải sáu 3643 - 5364 - 6082
Giải năm 2688
Giải tư 88216 - 28446 - 01608 - 99470 - 06927 - 44929 - 97904
Giải ba 85557 - 87649
Giải nhì 78127
Giải nhất 23739
Giải đặc biệt 425553
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 08 - 16 - 19 - 27[2] - 29 - 39 - 43 - 46 - 49 - 53 - 57 - 64 - 70 - 82 - 86 - 88