Ngày mở thưởng

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 60
Giải bảy 430
Giải sáu 5166 - 2089 - 0646
Giải năm 3704
Giải tư 37178 - 88572 - 93043 - 40476 - 18439 - 33428 - 54269
Giải ba 90280 - 50053
Giải nhì 98175
Giải nhất 20016
Giải đặc biệt 775868
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 16 - 28 - 30 - 39 - 43 - 46 - 53 - 60 - 66 - 68 - 69 - 72 - 75 - 76 - 78 - 80 - 89

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 60
Giải bảy 232
Giải sáu 8634 - 3440 - 5428
Giải năm 9402
Giải tư 41626 - 47235 - 02239 - 53984 - 71715 - 65782 - 31470
Giải ba 93010 - 37313
Giải nhì 25849
Giải nhất 41119
Giải đặc biệt 018259
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 10 - 13 - 15 - 19 - 26 - 28 - 32 - 34 - 35 - 39 - 40 - 49 - 59 - 60 - 70 - 82 - 84

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 03
Giải bảy 915
Giải sáu 9865 - 7792 - 2880
Giải năm 9081
Giải tư 07666 - 15620 - 15134 - 48715 - 86638 - 40178 - 70169
Giải ba 28105 - 07103
Giải nhì 93129
Giải nhất 32163
Giải đặc biệt 973447
Hai số cuối của các giải An Giang:
03[2] - 05 - 15[2] - 20 - 29 - 34 - 38 - 47 - 63 - 65 - 66 - 69 - 78 - 80 - 81 - 92

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 54
Giải bảy 149
Giải sáu 6440 - 4150 - 8692
Giải năm 0014
Giải tư 13346 - 82603 - 46485 - 97247 - 72064 - 87536 - 57651
Giải ba 04216 - 97415
Giải nhì 92009
Giải nhất 73970
Giải đặc biệt 391310
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 36 - 40 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 54 - 64 - 70 - 85 - 92

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 50
Giải bảy 032
Giải sáu 4664 - 6605 - 3991
Giải năm 0350
Giải tư 88244 - 83880 - 99182 - 62630 - 78031 - 28130 - 09345
Giải ba 76037 - 37855
Giải nhì 29839
Giải nhất 70623
Giải đặc biệt 464115
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 15 - 23 - 30[2] - 31 - 32 - 37 - 39 - 44 - 45 - 50[2] - 55 - 64 - 80 - 82 - 91

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 26
Giải bảy 357
Giải sáu 6067 - 1639 - 7365
Giải năm 2754
Giải tư 22861 - 67086 - 02744 - 07204 - 41915 - 44431 - 01963
Giải ba 30251 - 76178
Giải nhì 87529
Giải nhất 86744
Giải đặc biệt 852839
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 15 - 26 - 29 - 31 - 39[2] - 44[2] - 51 - 54 - 57 - 61 - 63 - 65 - 67 - 78 - 86

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 46
Giải bảy 240
Giải sáu 6515 - 6755 - 1684
Giải năm 6473
Giải tư 22497 - 96373 - 33161 - 71007 - 38349 - 75225 - 63049
Giải ba 84049 - 07466
Giải nhì 96957
Giải nhất 74365
Giải đặc biệt 467949
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 15 - 25 - 40 - 46 - 49[4] - 55 - 57 - 61 - 65 - 66 - 73[2] - 84 - 97

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 15
Giải bảy 813
Giải sáu 6746 - 5456 - 1834
Giải năm 8488
Giải tư 83248 - 80683 - 20531 - 22707 - 38626 - 88187 - 05248
Giải ba 84851 - 08888
Giải nhì 29940
Giải nhất 60554
Giải đặc biệt 061218
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 13 - 15 - 18 - 26 - 31 - 34 - 40 - 46 - 48[2] - 51 - 54 - 56 - 83 - 87 - 88[2]