Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-02-2015

Giải tám 71
Giải bảy 938
Giải sáu 4910 - 3885 - 9765
Giải năm 0018
Giải tư 75309 - 22740 - 69868 - 55361 - 01730 - 96652 - 74880
Giải ba 30078 - 10006
Giải nhì 13833
Giải nhất 64900
Giải đặc biệt 016565
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 06 - 09 - 10 - 18 - 30 - 33 - 38 - 40 - 52 - 61 - 65[2] - 68 - 71 - 78 - 80 - 85

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 19-02-2015

Giải tám 32
Giải bảy 483
Giải sáu 5882 - 9426 - 7618
Giải năm 1470
Giải tư 88510 - 78570 - 81020 - 29627 - 96410 - 93565 - 20429
Giải ba 33784 - 42286
Giải nhì 96017
Giải nhất 44760
Giải đặc biệt 126983
Hai số cuối của các giải An Giang:
10[2] - 17 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 32 - 60 - 65 - 70[2] - 82 - 83[2] - 84 - 86

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 12-02-2015

Giải tám 44
Giải bảy 785
Giải sáu 1640 - 1655 - 3852
Giải năm 4034
Giải tư 99599 - 58523 - 74665 - 70567 - 48708 - 87755 - 34885
Giải ba 30480 - 80794
Giải nhì 21145
Giải nhất 25642
Giải đặc biệt 331765
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 23 - 34 - 40 - 42 - 44 - 45 - 52 - 55[2] - 65[2] - 67 - 80 - 85[2] - 94 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 05-02-2015

Giải tám 34
Giải bảy 675
Giải sáu 7184 - 2721 - 4613
Giải năm 2791
Giải tư 61294 - 30547 - 05336 - 41207 - 63934 - 19842 - 18964
Giải ba 26070 - 01715
Giải nhì 99715
Giải nhất 49042
Giải đặc biệt 482675
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 13 - 15[2] - 21 - 34[2] - 36 - 42[2] - 47 - 64 - 70 - 75[2] - 84 - 91 - 94