Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 43
Giải bảy 455
Giải sáu 6667 - 2157 - 5929
Giải năm 4996
Giải tư 26393 - 75090 - 38693 - 26932 - 87499 - 27772 - 56448
Giải ba 17600 - 55781
Giải nhì 54496
Giải nhất 54682
Giải đặc biệt 489559
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 29 - 32 - 43 - 48 - 55 - 57 - 59 - 67 - 72 - 81 - 82 - 90 - 93[2] - 96[2] - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 68
Giải bảy 858
Giải sáu 4323 - 2189 - 1761
Giải năm 1135
Giải tư 43687 - 35406 - 57111 - 08603 - 40001 - 63851 - 49408
Giải ba 38659 - 69733
Giải nhì 23114
Giải nhất 93073
Giải đặc biệt 281997
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 03 - 06 - 08 - 11 - 14 - 23 - 33 - 35 - 51 - 58 - 59 - 61 - 68 - 73 - 87 - 89 - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 50
Giải bảy 034
Giải sáu 5571 - 2139 - 1148
Giải năm 0202
Giải tư 79900 - 93043 - 38731 - 18455 - 96551 - 75042 - 27426
Giải ba 21307 - 99112
Giải nhì 41822
Giải nhất 06495
Giải đặc biệt 011998
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 02 - 07 - 12 - 22 - 26 - 31 - 34 - 39 - 42 - 43 - 48 - 50 - 51 - 55 - 71 - 95 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 58
Giải bảy 652
Giải sáu 8095 - 0458 - 4498
Giải năm 7770
Giải tư 95136 - 34878 - 56006 - 45243 - 18203 - 99812 - 87183
Giải ba 02676 - 63642
Giải nhì 01494
Giải nhất 01238
Giải đặc biệt 778196
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 06 - 12 - 36 - 38 - 42 - 43 - 52 - 58[2] - 70 - 76 - 78 - 83 - 94 - 95 - 96 - 98