Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 15-05-2018 - XSBL

Giải tám 66
Giải bảy 000
Giải sáu 0090 - 1091 - 2879
Giải năm 8770
Giải tư 06751 - 32335 - 27980 - 27472 - 35808 - 12066 - 82838
Giải ba 52210 - 82044
Giải nhì 20959
Giải nhất 41630
Giải đặc biệt 870719
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 08 - 10 - 19 - 30 - 35 - 38 - 44 - 51 - 59 - 66[2] - 70 - 72 - 79 - 80 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 08-05-2018 - XSBL

Giải tám 44
Giải bảy 488
Giải sáu 3643 - 9439 - 4043
Giải năm 1597
Giải tư 41892 - 86239 - 46011 - 25661 - 87280 - 38105 - 27863
Giải ba 16120 - 29956
Giải nhì 04732
Giải nhất 85851
Giải đặc biệt 921072
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 11 - 20 - 32 - 39[2] - 43[2] - 44 - 51 - 56 - 61 - 63 - 72 - 80 - 88 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 01-05-2018 - XSBL

Giải tám 16
Giải bảy 353
Giải sáu 1283 - 2497 - 2084
Giải năm 9561
Giải tư 67934 - 79609 - 63270 - 27150 - 04251 - 51261 - 61775
Giải ba 45793 - 07406
Giải nhì 26212
Giải nhất 15768
Giải đặc biệt 438860
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 09 - 12 - 16 - 34 - 50 - 51 - 53 - 60 - 61[2] - 68 - 70 - 75 - 83 - 84 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSBL

Giải tám 56
Giải bảy 260
Giải sáu 1253 - 2577 - 2678
Giải năm 7487
Giải tư 84902 - 22992 - 88442 - 55875 - 85235 - 67237 - 50141
Giải ba 44231 - 37832
Giải nhì 90378
Giải nhất 05080
Giải đặc biệt 149579
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 31 - 32 - 35 - 37 - 41 - 42 - 53 - 56 - 60 - 75 - 77 - 78[2] - 79 - 80 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 17-04-2018 - XSBL

Giải tám 19
Giải bảy 173
Giải sáu 1302 - 3477 - 0767
Giải năm 5688
Giải tư 08468 - 49671 - 20205 - 69006 - 31046 - 21559 - 73508
Giải ba 02438 - 17345
Giải nhì 65364
Giải nhất 90645
Giải đặc biệt 463071
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 05 - 06 - 08 - 19 - 38 - 45[2] - 46 - 59 - 64 - 67 - 68 - 71[2] - 73 - 77 - 88

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 10-04-2018 - XSBL

Giải tám 19
Giải bảy 913
Giải sáu 1927 - 0321 - 2118
Giải năm 5385
Giải tư 38593 - 23397 - 59596 - 46956 - 85350 - 00791 - 57158
Giải ba 22420 - 03389
Giải nhì 09153
Giải nhất 08259
Giải đặc biệt 561577
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 50 - 53 - 56 - 58 - 59 - 77 - 85 - 89 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 03-04-2018 - XSBL

Giải tám 46
Giải bảy 730
Giải sáu 9268 - 7931 - 0193
Giải năm 6644
Giải tư 72332 - 97106 - 08109 - 92261 - 39291 - 86624 - 73518
Giải ba 99452 - 19264
Giải nhì 20207
Giải nhất 76016
Giải đặc biệt 666508
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 07 - 08 - 09 - 16 - 18 - 24 - 30 - 31 - 32 - 44 - 46 - 52 - 61 - 64 - 68 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 27-03-2018 - XSBL

Giải tám 58
Giải bảy 289
Giải sáu 8124 - 3027 - 9737
Giải năm 9503
Giải tư 45788 - 46132 - 76450 - 62496 - 54646 - 78900 - 16520
Giải ba 00017 - 87988
Giải nhì 27649
Giải nhất 24391
Giải đặc biệt 904567
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 03 - 17 - 20 - 24 - 27 - 32 - 37 - 46 - 49 - 50 - 58 - 67 - 88[2] - 89 - 91 - 96