Ngày mở thưởng

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23-05-2017

Giải tám 42
Giải bảy 773
Giải sáu 2399 - 1996 - 1471
Giải năm 0121
Giải tư 80555 - 16462 - 08621 - 08759 - 80766 - 33336 - 06651
Giải ba 52266 - 76165
Giải nhì 86997
Giải nhất 97581
Giải đặc biệt 625168
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
21[2] - 36 - 42 - 51 - 55 - 59 - 62 - 65 - 66[2] - 68 - 71 - 73 - 81 - 96 - 97 - 99

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 16-05-2017

Giải tám 22
Giải bảy 609
Giải sáu 1467 - 3971 - 7652
Giải năm 3667
Giải tư 02604 - 81349 - 51719 - 19978 - 78209 - 91142 - 14947
Giải ba 45656 - 47503
Giải nhì 73152
Giải nhất 38658
Giải đặc biệt 873179
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 04 - 09[2] - 19 - 22 - 42 - 47 - 49 - 52[2] - 56 - 58 - 67[2] - 71 - 78 - 79

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 09-05-2017

Giải tám 60
Giải bảy 056
Giải sáu 4997 - 0186 - 9278
Giải năm 5548
Giải tư 73616 - 02975 - 15256 - 42626 - 55554 - 52183 - 31406
Giải ba 80309 - 48808
Giải nhì 43158
Giải nhất 53768
Giải đặc biệt 339747
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 08 - 09 - 16 - 26 - 47 - 48 - 54 - 56[2] - 58 - 60 - 68 - 75 - 78 - 83 - 86 - 97

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 02-05-2017

Giải tám 05
Giải bảy 925
Giải sáu 5284 - 3656 - 1103
Giải năm 9265
Giải tư 58078 - 49611 - 78712 - 81901 - 22811 - 45298 - 86883
Giải ba 55316 - 60141
Giải nhì 83663
Giải nhất 84598
Giải đặc biệt 543763
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 03 - 05 - 11[2] - 12 - 16 - 25 - 41 - 56 - 63[2] - 65 - 78 - 83 - 84 - 98[2]

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 405
Giải sáu 2016 - 4179 - 3778
Giải năm 1689
Giải tư 17385 - 40736 - 21428 - 88582 - 18820 - 97533 - 73830
Giải ba 60069 - 08994
Giải nhì 43798
Giải nhất 16164
Giải đặc biệt 469334
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 16 - 20 - 28 - 30 - 33 - 34 - 36 - 64 - 69 - 78 - 79 - 82 - 85 - 89 - 94[2] - 98

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 573
Giải sáu 6353 - 7113 - 6263
Giải năm 4139
Giải tư 66753 - 57978 - 10666 - 80828 - 37904 - 88014 - 98979
Giải ba 62975 - 13673
Giải nhì 31776
Giải nhất 18930
Giải đặc biệt 041067
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 13 - 14 - 28 - 30 - 39 - 53[2] - 63 - 66 - 67 - 73[2] - 75 - 76 - 78 - 79 - 94

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 00
Giải bảy 920
Giải sáu 6456 - 6546 - 4032
Giải năm 6743
Giải tư 48323 - 51918 - 76700 - 18060 - 15568 - 61855 - 10553
Giải ba 01101 - 61163
Giải nhì 19933
Giải nhất 55384
Giải đặc biệt 518140
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00[2] - 01 - 18 - 20 - 23 - 32 - 33 - 40 - 43 - 46 - 53 - 55 - 56 - 60 - 63 - 68 - 84

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 50
Giải bảy 967
Giải sáu 3147 - 2069 - 5291
Giải năm 7427
Giải tư 22878 - 87868 - 85112 - 25737 - 12050 - 08221 - 80398
Giải ba 67568 - 90593
Giải nhì 11857
Giải nhất 23069
Giải đặc biệt 355603
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 12 - 21 - 27 - 37 - 47 - 50[2] - 57 - 67 - 68[2] - 69[2] - 78 - 91 - 93 - 98