Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSBL

Giải tám 65
Giải bảy 015
Giải sáu 8278 - 4227 - 9210
Giải năm 4026
Giải tư 43476 - 97865 - 83920 - 25685 - 45386 - 02740 - 51665
Giải ba 27219 - 93944
Giải nhì 73631
Giải nhất 43898
Giải đặc biệt 766559
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 15 - 19 - 20 - 26 - 27 - 31 - 40 - 44 - 59 - 65[3] - 76 - 78 - 85 - 86 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSBL

Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 8314 - 3091 - 6586
Giải năm 9789
Giải tư 23797 - 70426 - 56146 - 29233 - 97532 - 80423 - 14225
Giải ba 85564 - 55213
Giải nhì 06582
Giải nhất 99470
Giải đặc biệt 737666
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
13 - 14 - 23 - 25 - 26 - 32 - 33 - 46 - 50 - 64 - 66 - 70 - 72 - 82 - 86 - 89 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSBL

Giải tám 20
Giải bảy 269
Giải sáu 5914 - 1318 - 7186
Giải năm 5136
Giải tư 83260 - 86032 - 40880 - 69964 - 68693 - 67691 - 18000
Giải ba 27173 - 59338
Giải nhì 98212
Giải nhất 42909
Giải đặc biệt 015586
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 09 - 12 - 14 - 18 - 20 - 32 - 36 - 38 - 60 - 64 - 69 - 73 - 80 - 86[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 842
Giải sáu 2708 - 7819 - 3071
Giải năm 4389
Giải tư 63702 - 93513 - 64381 - 17202 - 02838 - 74977 - 48141
Giải ba 74697 - 58997
Giải nhì 73543
Giải nhất 30134
Giải đặc biệt 062254
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02[2] - 08 - 13 - 19 - 34 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 54 - 71 - 77 - 81 - 89 - 97[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 722
Giải sáu 6780 - 8655 - 3859
Giải năm 3061
Giải tư 71644 - 34925 - 79421 - 28110 - 06060 - 59354 - 74762
Giải ba 78194 - 46558
Giải nhì 15978
Giải nhất 06444
Giải đặc biệt 815444
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 21 - 22 - 25 - 32 - 44[3] - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 78 - 80 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 907
Giải sáu 1638 - 3062 - 7804
Giải năm 5166
Giải tư 21619 - 39776 - 09753 - 95088 - 75869 - 08753 - 79863
Giải ba 43642 - 97364
Giải nhì 61873
Giải nhất 78713
Giải đặc biệt 272726
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 07 - 13 - 19 - 26 - 32 - 38 - 42 - 53[2] - 62 - 63 - 64 - 66 - 69 - 73 - 76 - 88

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSBL

Giải tám 97
Giải bảy 673
Giải sáu 0206 - 9903 - 5813
Giải năm 8686
Giải tư 18295 - 00779 - 23712 - 89755 - 06327 - 66223 - 87407
Giải ba 13208 - 65774
Giải nhì 81984
Giải nhất 04595
Giải đặc biệt 766804
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 23 - 27 - 55 - 73 - 74 - 79 - 84 - 86 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSBL

Giải tám 05
Giải bảy 396
Giải sáu 5258 - 7051 - 3434
Giải năm 5794
Giải tư 53540 - 41010 - 48326 - 00346 - 11219 - 16991 - 70607
Giải ba 74993 - 97563
Giải nhì 03311
Giải nhất 09649
Giải đặc biệt 765094
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 07 - 10 - 11 - 19 - 26 - 34 - 40 - 46 - 49 - 51 - 58 - 63 - 91 - 93 - 94[2] - 96