Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 13-02-2018 - XSBL

Giải tám 01
Giải bảy 182
Giải sáu 1075 - 8902 - 1129
Giải năm 1547
Giải tư 84809 - 07689 - 95444 - 19331 - 56609 - 31400 - 20388
Giải ba 07595 - 53720
Giải nhì 41786
Giải nhất 96215
Giải đặc biệt 850605
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01 - 02 - 05 - 09[2] - 15 - 20 - 29 - 31 - 44 - 47 - 75 - 82 - 86 - 88 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 06-02-2018 - XSBL

Giải tám 37
Giải bảy 538
Giải sáu 4652 - 9732 - 2873
Giải năm 9955
Giải tư 43327 - 23839 - 95017 - 16107 - 00566 - 86553 - 70617
Giải ba 36684 - 75049
Giải nhì 16539
Giải nhất 46884
Giải đặc biệt 447534
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 17[2] - 27 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39[2] - 49 - 52 - 53 - 55 - 66 - 73 - 84[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 30-01-2018 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 684
Giải sáu 9725 - 7845 - 7912
Giải năm 3923
Giải tư 05718 - 55169 - 24298 - 76776 - 74705 - 61459 - 05162
Giải ba 03618 - 20434
Giải nhì 13802
Giải nhất 92644
Giải đặc biệt 770634
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 05 - 12 - 18[2] - 23 - 25 - 34[2] - 40 - 44 - 45 - 59 - 62 - 69 - 76 - 84 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 23-01-2018 - XSBL

Giải tám 38
Giải bảy 936
Giải sáu 4234 - 1793 - 1423
Giải năm 4433
Giải tư 61830 - 92477 - 81197 - 97518 - 39007 - 67729 - 54472
Giải ba 97184 - 41624
Giải nhì 72639
Giải nhất 17886
Giải đặc biệt 196320
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 18 - 20 - 23 - 24 - 29 - 30 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 72 - 77 - 84 - 86 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 16-01-2018 - XSBL

Giải tám 76
Giải bảy 221
Giải sáu 9532 - 7679 - 5755
Giải năm 5660
Giải tư 26955 - 12723 - 83477 - 36466 - 77942 - 92154 - 64282
Giải ba 83635 - 88803
Giải nhì 13856
Giải nhất 36041
Giải đặc biệt 543141
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 21 - 23 - 32 - 35 - 41[2] - 42 - 54 - 55[2] - 56 - 60 - 66 - 76 - 77 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 09-01-2018 - XSBL

Giải tám 23
Giải bảy 652
Giải sáu 6564 - 7271 - 4524
Giải năm 3022
Giải tư 97402 - 59325 - 86176 - 39670 - 39637 - 26031 - 21904
Giải ba 25807 - 40652
Giải nhì 59684
Giải nhất 11968
Giải đặc biệt 531323
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 04 - 07 - 22 - 23[2] - 24 - 25 - 31 - 37 - 52[2] - 64 - 68 - 70 - 71 - 76 - 84

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 02-01-2018 - XSBL

Giải tám 01
Giải bảy 483
Giải sáu 5322 - 7424 - 6081
Giải năm 4969
Giải tư 41139 - 37568 - 68626 - 22287 - 87327 - 89511 - 49017
Giải ba 70775 - 20395
Giải nhì 95908
Giải nhất 52660
Giải đặc biệt 380383
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 08 - 11 - 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 39 - 60 - 68 - 69 - 75 - 81 - 83[2] - 87 - 95

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 26-12-2017 - XSBL

Giải tám 98
Giải bảy 716
Giải sáu 0120 - 9760 - 9008
Giải năm 9022
Giải tư 93880 - 59464 - 36290 - 83739 - 90304 - 14871 - 60252
Giải ba 09579 - 28391
Giải nhì 93856
Giải nhất 00650
Giải đặc biệt 913292
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 08 - 16 - 20 - 22 - 39 - 50 - 52 - 56 - 60 - 64 - 71 - 79 - 80 - 90 - 91 - 92 - 98