Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 21-11-2017 - XSBL

Giải tám 78
Giải bảy 044
Giải sáu 2753 - 1761 - 7604
Giải năm 5621
Giải tư 45430 - 78085 - 11810 - 12269 - 97563 - 47835 - 67323
Giải ba 49734 - 47932
Giải nhì 35191
Giải nhất 05361
Giải đặc biệt 995315
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 10 - 15 - 21 - 23 - 30 - 32 - 34 - 35 - 44 - 53 - 61[2] - 63 - 69 - 78 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 14-11-2017 - XSBL

Giải tám 68
Giải bảy 091
Giải sáu 9756 - 9350 - 3947
Giải năm 2999
Giải tư 44612 - 07040 - 48778 - 39189 - 41114 - 57706 - 46516
Giải ba 71764 - 33435
Giải nhì 04665
Giải nhất 05026
Giải đặc biệt 345710
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 10 - 12 - 14 - 16 - 26 - 35 - 40 - 47 - 50 - 56 - 64 - 65 - 68 - 78 - 89 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 07-11-2017 - XSBL

Giải tám 14
Giải bảy 979
Giải sáu 5053 - 9868 - 4658
Giải năm 7407
Giải tư 06654 - 80787 - 28121 - 40345 - 00056 - 55438 - 01570
Giải ba 32138 - 69405
Giải nhì 00558
Giải nhất 14188
Giải đặc biệt 592133
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 07 - 14 - 21 - 33 - 38[2] - 45 - 53 - 54 - 56 - 58[2] - 68 - 70 - 79 - 87 - 88

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 31-10-2017 - XSBL

Giải tám 66
Giải bảy 139
Giải sáu 1898 - 4417 - 9842
Giải năm 1607
Giải tư 60903 - 75231 - 87116 - 20830 - 13093 - 31710 - 85115
Giải ba 76203 - 21502
Giải nhì 86713
Giải nhất 18265
Giải đặc biệt 980678
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03[2] - 07 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 30 - 31 - 39 - 42 - 65 - 66 - 78 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 24-10-2017 - XSBL

Giải tám 84
Giải bảy 713
Giải sáu 7131 - 9185 - 8836
Giải năm 2885
Giải tư 13527 - 78879 - 13565 - 42257 - 67828 - 60184 - 20553
Giải ba 35920 - 24290
Giải nhì 98872
Giải nhất 68610
Giải đặc biệt 860940
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 13 - 20 - 27 - 28 - 31 - 36 - 40 - 53 - 57 - 65 - 72 - 79 - 84[2] - 85[2] - 90

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSBL

Giải tám 83
Giải bảy 604
Giải sáu 1823 - 2055 - 4150
Giải năm 7262
Giải tư 81862 - 77092 - 78266 - 49732 - 97126 - 06934 - 69261
Giải ba 96226 - 22832
Giải nhì 48612
Giải nhất 83790
Giải đặc biệt 233664
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 12 - 23 - 26[2] - 32[2] - 34 - 50 - 55 - 61 - 62[2] - 64 - 66 - 83 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 10-10-2017 - XSBL

Giải tám 01
Giải bảy 919
Giải sáu 6442 - 7476 - 9651
Giải năm 3394
Giải tư 97753 - 96522 - 91339 - 05300 - 79701 - 10881 - 98039
Giải ba 21858 - 29590
Giải nhì 21131
Giải nhất 02637
Giải đặc biệt 051041
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01[2] - 19 - 22 - 31 - 37 - 39[2] - 41 - 42 - 51 - 53 - 58 - 76 - 81 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 03-10-2017 - XSBL

Giải tám 81
Giải bảy 901
Giải sáu 2357 - 6341 - 4146
Giải năm 4689
Giải tư 69875 - 65791 - 93467 - 80535 - 46621 - 92509 - 60964
Giải ba 85906 - 12384
Giải nhì 51937
Giải nhất 71441
Giải đặc biệt 144293
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 06 - 09 - 21 - 35 - 37 - 41[2] - 46 - 57 - 64 - 67 - 75 - 81 - 84 - 89 - 91 - 93