Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 21-08-2018 - XSBL

Giải tám 19
Giải bảy 845
Giải sáu 4126 - 6767 - 3255
Giải năm 0552
Giải tư 45922 - 61819 - 55199 - 26340 - 18560 - 76543 - 99330
Giải ba 41678 - 59335
Giải nhì 55427
Giải nhất 79182
Giải đặc biệt 032126
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
19[2] - 22 - 26[2] - 27 - 30 - 35 - 40 - 43 - 45 - 52 - 55 - 60 - 67 - 78 - 82 - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 14-08-2018 - XSBL

Giải tám 29
Giải bảy 711
Giải sáu 6217 - 5249 - 5245
Giải năm 6903
Giải tư 50430 - 46405 - 10673 - 70247 - 68683 - 35469 - 71985
Giải ba 28930 - 98765
Giải nhì 71954
Giải nhất 56835
Giải đặc biệt 373129
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 05 - 11 - 17 - 29[2] - 30[2] - 35 - 45 - 47 - 49 - 54 - 65 - 69 - 73 - 83 - 85

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 07-08-2018 - XSBL

Giải tám 57
Giải bảy 187
Giải sáu 2849 - 4491 - 2009
Giải năm 7652
Giải tư 12591 - 56191 - 90534 - 79931 - 58573 - 95182 - 25906
Giải ba 05124 - 19310
Giải nhì 64760
Giải nhất 64784
Giải đặc biệt 117564
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 09 - 10 - 24 - 31 - 34 - 49 - 52 - 57 - 60 - 64 - 73 - 82 - 84 - 87 - 91[3]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 31-07-2018 - XSBL

Giải tám 24
Giải bảy 224
Giải sáu 6963 - 7813 - 7111
Giải năm 7563
Giải tư 05373 - 67798 - 30326 - 80423 - 62748 - 89300 - 49537
Giải ba 72792 - 27950
Giải nhì 12169
Giải nhất 25115
Giải đặc biệt 800631
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 11 - 13 - 15 - 23 - 24[2] - 26 - 31 - 37 - 48 - 50 - 63[2] - 69 - 73 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 24-07-2018 - XSBL

Giải tám 90
Giải bảy 194
Giải sáu 3662 - 4744 - 9579
Giải năm 4870
Giải tư 33151 - 06909 - 86172 - 96165 - 20846 - 48449 - 63793
Giải ba 75623 - 54440
Giải nhì 59069
Giải nhất 44006
Giải đặc biệt 434473
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 09 - 23 - 40 - 44 - 46 - 49 - 51 - 62 - 65 - 69 - 70 - 72 - 73 - 79 - 90 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 17-07-2018 - XSBL

Giải tám 45
Giải bảy 266
Giải sáu 1804 - 9724 - 7784
Giải năm 3755
Giải tư 94158 - 30614 - 14058 - 84798 - 01947 - 57744 - 09617
Giải ba 41178 - 00270
Giải nhì 00273
Giải nhất 13964
Giải đặc biệt 259438
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 14 - 17 - 24 - 38 - 44 - 45 - 47 - 55 - 58[2] - 64 - 66 - 70 - 73 - 78 - 84 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 10-07-2018 - XSBL

Giải tám 25
Giải bảy 644
Giải sáu 1530 - 2355 - 9311
Giải năm 7633
Giải tư 06387 - 79323 - 07072 - 49181 - 52689 - 53786 - 54205
Giải ba 93613 - 92445
Giải nhì 44056
Giải nhất 54180
Giải đặc biệt 378725
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 11 - 13 - 23 - 25[2] - 30 - 33 - 44 - 45 - 55 - 56 - 72 - 80 - 81 - 86 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 03-07-2018 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 796
Giải sáu 2048 - 1105 - 1318
Giải năm 2473
Giải tư 91648 - 48960 - 45161 - 08530 - 95728 - 05510 - 77216
Giải ba 79092 - 57602
Giải nhì 20235
Giải nhất 53970
Giải đặc biệt 329518
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 05 - 10 - 16 - 18[2] - 28 - 30 - 32 - 35 - 48[2] - 60 - 61 - 70 - 73 - 92 - 96