Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 19-09-2017 - XSBL

Giải tám 05
Giải bảy 338
Giải sáu 8757 - 2086 - 3217
Giải năm 3375
Giải tư 06081 - 82017 - 92011 - 22270 - 91143 - 74593 - 48789
Giải ba 92082 - 09093
Giải nhì 94713
Giải nhất 87989
Giải đặc biệt 242628
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 11 - 13 - 17[2] - 28 - 38 - 43 - 57 - 70 - 75 - 81 - 82 - 86 - 89[2] - 93[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 12-09-2017 - XSBL

Giải tám 33
Giải bảy 289
Giải sáu 2153 - 7879 - 6750
Giải năm 4101
Giải tư 41837 - 68240 - 09974 - 97559 - 43101 - 27443 - 58950
Giải ba 57856 - 14460
Giải nhì 72191
Giải nhất 81821
Giải đặc biệt 133683
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01[2] - 21 - 33 - 37 - 40 - 43 - 50[2] - 53 - 56 - 59 - 60 - 74 - 79 - 83 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 05-09-2017 - XSBL

Giải tám 90
Giải bảy 101
Giải sáu 5745 - 4374 - 0933
Giải năm 7660
Giải tư 13470 - 63696 - 75842 - 03495 - 02456 - 33197 - 03701
Giải ba 39393 - 12676
Giải nhì 19257
Giải nhất 75101
Giải đặc biệt 943871
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01[3] - 33 - 42 - 45 - 56 - 57 - 60 - 70 - 71 - 74 - 76 - 90 - 93 - 95 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 29-08-2017 - XSBL

Giải tám 17
Giải bảy 004
Giải sáu 8087 - 5864 - 9074
Giải năm 0926
Giải tư 99364 - 37967 - 60656 - 87577 - 74268 - 53709 - 09810
Giải ba 12169 - 30263
Giải nhì 20453
Giải nhất 61645
Giải đặc biệt 514086
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 09 - 10 - 17 - 26 - 45 - 53 - 56 - 63 - 64[2] - 67 - 68 - 69 - 74 - 77 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 22-08-2017 - XSBL

Giải tám 64
Giải bảy 571
Giải sáu 7019 - 3567 - 7441
Giải năm 7153
Giải tư 58935 - 68810 - 22039 - 63591 - 61842 - 50370 - 04660
Giải ba 60727 - 32099
Giải nhì 29430
Giải nhất 05930
Giải đặc biệt 150768
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 19 - 27 - 30[2] - 35 - 39 - 41 - 42 - 53 - 60 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 626
Giải sáu 8511 - 3107 - 7585
Giải năm 1102
Giải tư 67694 - 78540 - 59803 - 11949 - 09597 - 57469 - 91374
Giải ba 26643 - 44911
Giải nhì 48482
Giải nhất 70215
Giải đặc biệt 434243
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 07 - 11[2] - 15 - 26 - 40[2] - 43[2] - 49 - 69 - 74 - 82 - 85 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSBL

Giải tám 29
Giải bảy 538
Giải sáu 7029 - 9111 - 6891
Giải năm 6734
Giải tư 87175 - 93068 - 42342 - 03164 - 68559 - 80477 - 97478
Giải ba 87828 - 94324
Giải nhì 33798
Giải nhất 47118
Giải đặc biệt 935812
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 12 - 18 - 24 - 28 - 29[2] - 34 - 38 - 42 - 59 - 64 - 68 - 75 - 77 - 78 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSBL

Giải tám 67
Giải bảy 563
Giải sáu 3802 - 2650 - 3463
Giải năm 1983
Giải tư 14098 - 69164 - 24253 - 37698 - 75247 - 84689 - 30296
Giải ba 35199 - 22063
Giải nhì 37810
Giải nhất 09632
Giải đặc biệt 268430
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 10 - 30 - 32 - 47 - 50 - 53 - 63[3] - 64 - 67 - 83 - 89 - 96 - 98[2] - 99