Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 19-09-2017 - XSBT

Giải tám 32
Giải bảy 277
Giải sáu 2646 - 2088 - 3899
Giải năm 4977
Giải tư 26399 - 97630 - 86583 - 59099 - 44341 - 09349 - 31563
Giải ba 17734 - 61509
Giải nhì 85921
Giải nhất 37769
Giải đặc biệt 586632
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
09 - 21 - 30 - 32[2] - 34 - 41 - 46 - 49 - 63 - 69 - 77[2] - 83 - 88 - 99[3]

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 12-09-2017 - XSBT

Giải tám 12
Giải bảy 935
Giải sáu 4012 - 4925 - 8666
Giải năm 8582
Giải tư 04869 - 77129 - 12356 - 57707 - 59157 - 33346 - 06982
Giải ba 75302 - 26637
Giải nhì 13443
Giải nhất 16382
Giải đặc biệt 701257
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 07 - 12[2] - 25 - 29 - 35 - 37 - 43 - 46 - 56 - 57[2] - 66 - 69 - 82[3]

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 05-09-2017 - XSBT

Giải tám 16
Giải bảy 717
Giải sáu 6258 - 1080 - 0929
Giải năm 4886
Giải tư 13642 - 08822 - 84563 - 20410 - 37467 - 03119 - 05520
Giải ba 56659 - 86763
Giải nhì 16163
Giải nhất 66445
Giải đặc biệt 286135
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 29 - 35 - 42 - 45 - 58 - 59 - 63[3] - 67 - 80 - 86

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 29-08-2017 - XSBT

Giải tám 18
Giải bảy 965
Giải sáu 5403 - 7350 - 9760
Giải năm 3297
Giải tư 47324 - 32823 - 86575 - 09635 - 19323 - 90751 - 20257
Giải ba 03599 - 99401
Giải nhì 76507
Giải nhất 92022
Giải đặc biệt 842111
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 03 - 07 - 11 - 18 - 22 - 23[2] - 24 - 35 - 50 - 51 - 57 - 60 - 65 - 75 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 22-08-2017 - XSBT

Giải tám 56
Giải bảy 113
Giải sáu 3249 - 6005 - 1946
Giải năm 7690
Giải tư 79215 - 34465 - 66993 - 98658 - 77700 - 29033 - 76074
Giải ba 02534 - 23400
Giải nhì 39626
Giải nhất 95055
Giải đặc biệt 178033
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 05 - 13 - 15 - 26 - 33[2] - 34 - 46 - 49 - 55 - 56 - 58 - 65 - 74 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSBT

Giải tám 39
Giải bảy 834
Giải sáu 1369 - 0153 - 5655
Giải năm 4682
Giải tư 79287 - 89276 - 14386 - 23853 - 08838 - 45644 - 52702
Giải ba 37237 - 25011
Giải nhì 96020
Giải nhất 44608
Giải đặc biệt 115655
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 08 - 11 - 20 - 34 - 37 - 38 - 39 - 44 - 53[2] - 55[2] - 69 - 76 - 82 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSBT

Giải tám 85
Giải bảy 408
Giải sáu 1469 - 4739 - 0808
Giải năm 6875
Giải tư 62754 - 97862 - 08778 - 07909 - 14403 - 09027 - 38558
Giải ba 34235 - 79026
Giải nhì 68915
Giải nhất 71517
Giải đặc biệt 293331
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 08[2] - 09 - 15 - 17 - 26 - 27 - 31 - 35 - 39 - 54 - 58 - 62 - 69 - 75 - 78 - 85

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSBT

Giải tám 40
Giải bảy 836
Giải sáu 5224 - 3894 - 3096
Giải năm 9961
Giải tư 22175 - 58004 - 43399 - 19961 - 63332 - 40786 - 64588
Giải ba 57957 - 57760
Giải nhì 17296
Giải nhất 87133
Giải đặc biệt 981163
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 24 - 32 - 33 - 36 - 40 - 57 - 60 - 61[2] - 63 - 75 - 86 - 88 - 94 - 96[2] - 99