Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSBT

Giải tám 60
Giải bảy 698
Giải sáu 2922 - 8091 - 7979
Giải năm 2324
Giải tư 70316 - 69642 - 75876 - 26976 - 18556 - 36002 - 96335
Giải ba 45975 - 08728
Giải nhì 73735
Giải nhất 11142
Giải đặc biệt 759538
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 16 - 22 - 24 - 28 - 35[2] - 38 - 42[2] - 56 - 60 - 75 - 76[2] - 79 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSBT

Giải tám 61
Giải bảy 974
Giải sáu 7163 - 5000 - 3457
Giải năm 8138
Giải tư 57032 - 20436 - 90798 - 54848 - 77277 - 61140 - 69168
Giải ba 05969 - 05943
Giải nhì 03674
Giải nhất 01028
Giải đặc biệt 903759
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 43 - 48 - 57 - 59 - 61 - 63 - 68 - 69 - 74[2] - 77 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSBT

Giải tám 53
Giải bảy 659
Giải sáu 3119 - 8064 - 5160
Giải năm 1610
Giải tư 66685 - 62608 - 20988 - 87790 - 83899 - 24353 - 31545
Giải ba 68102 - 85615
Giải nhì 76176
Giải nhất 67598
Giải đặc biệt 813952
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 08 - 10 - 15 - 19 - 45 - 52 - 53[2] - 59 - 60 - 64 - 76 - 85 - 88 - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSBT

Giải tám 60
Giải bảy 291
Giải sáu 7558 - 3985 - 2961
Giải năm 6596
Giải tư 88994 - 08261 - 18200 - 28792 - 18644 - 20721 - 17205
Giải ba 05161 - 79324
Giải nhì 45374
Giải nhất 72968
Giải đặc biệt 131295
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 05 - 21 - 24 - 44 - 58 - 60 - 61[3] - 68 - 74 - 85 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSBT

Giải tám 54
Giải bảy 603
Giải sáu 2115 - 6154 - 5411
Giải năm 1703
Giải tư 75205 - 41353 - 57485 - 76285 - 86418 - 37859 - 87952
Giải ba 75426 - 49079
Giải nhì 40897
Giải nhất 49352
Giải đặc biệt 114250
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03[2] - 05 - 11 - 15 - 18 - 26 - 50 - 52[2] - 53 - 54[2] - 59 - 79 - 85[2] - 97

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSBT

Giải tám 04
Giải bảy 532
Giải sáu 5925 - 7156 - 0414
Giải năm 1307
Giải tư 46181 - 27630 - 67337 - 70254 - 54845 - 18718 - 45122
Giải ba 38418 - 05334
Giải nhì 19709
Giải nhất 10677
Giải đặc biệt 593809
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 07 - 09[2] - 14 - 18[2] - 22 - 25 - 30 - 32 - 34 - 37 - 45 - 54 - 56 - 77 - 81

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSBT

Giải tám 61
Giải bảy 169
Giải sáu 0976 - 7793 - 4556
Giải năm 5653
Giải tư 48683 - 03627 - 63552 - 65860 - 97807 - 13672 - 44584
Giải ba 04791 - 01655
Giải nhì 99409
Giải nhất 36002
Giải đặc biệt 646361
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 07 - 09 - 27 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 61[2] - 69 - 72 - 76 - 83 - 84 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSBT

Giải tám 30
Giải bảy 996
Giải sáu 9568 - 8494 - 0474
Giải năm 1593
Giải tư 28247 - 55554 - 97394 - 98269 - 23467 - 53149 - 14123
Giải ba 43694 - 48958
Giải nhì 74130
Giải nhất 96255
Giải đặc biệt 484920
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
20 - 23 - 30[2] - 47 - 49 - 54 - 55 - 58 - 67 - 68 - 69 - 74 - 93 - 94[3] - 96