Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 21-11-2017 - XSBT

Giải tám 63
Giải bảy 853
Giải sáu 0001 - 0382 - 3023
Giải năm 7606
Giải tư 32514 - 00261 - 14530 - 28833 - 27908 - 14956 - 85996
Giải ba 99777 - 96360
Giải nhì 02160
Giải nhất 81039
Giải đặc biệt 812884
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 06 - 08 - 14 - 23 - 30 - 33 - 39 - 53 - 56 - 60[2] - 61 - 63 - 77 - 82 - 84 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 14-11-2017 - XSBT

Giải tám 85
Giải bảy 238
Giải sáu 0143 - 4576 - 6208
Giải năm 8550
Giải tư 62614 - 04072 - 05188 - 23613 - 96038 - 97998 - 34538
Giải ba 27628 - 76695
Giải nhì 67706
Giải nhất 53393
Giải đặc biệt 304031
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 08 - 13 - 14 - 28 - 31 - 38[3] - 43 - 50 - 72 - 76 - 85 - 88 - 93 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 07-11-2017 - XSBT

Giải tám 39
Giải bảy 970
Giải sáu 0348 - 9984 - 3308
Giải năm 7397
Giải tư 61780 - 39178 - 97895 - 51496 - 01201 - 30921 - 49508
Giải ba 57947 - 31528
Giải nhì 08668
Giải nhất 55238
Giải đặc biệt 349296
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 08[2] - 21 - 28 - 38 - 39 - 47 - 48 - 68 - 70 - 78 - 80 - 84 - 95 - 96[2] - 97

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 31-10-2017 - XSBT

Giải tám 85
Giải bảy 822
Giải sáu 5136 - 3739 - 0814
Giải năm 8883
Giải tư 69648 - 43938 - 72403 - 39669 - 02731 - 25250 - 95905
Giải ba 43296 - 74873
Giải nhì 28005
Giải nhất 98346
Giải đặc biệt 963852
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 05[2] - 14 - 22 - 31 - 36 - 38 - 39 - 46 - 48 - 50 - 52 - 69 - 73 - 83 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 24-10-2017 - XSBT

Giải tám 65
Giải bảy 218
Giải sáu 7650 - 6778 - 3776
Giải năm 6528
Giải tư 24535 - 10113 - 17013 - 56818 - 77213 - 90909 - 34134
Giải ba 30553 - 68679
Giải nhì 20801
Giải nhất 78002
Giải đặc biệt 426619
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 02 - 09 - 13[3] - 18[2] - 19 - 28 - 34 - 35 - 50 - 53 - 65 - 76 - 78 - 79

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSBT

Giải tám 65
Giải bảy 266
Giải sáu 0816 - 5588 - 6595
Giải năm 7099
Giải tư 15821 - 34964 - 37051 - 76914 - 59711 - 77280 - 55103
Giải ba 63648 - 49304
Giải nhì 04199
Giải nhất 18750
Giải đặc biệt 575437
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 04 - 11 - 14 - 16 - 21 - 37 - 48 - 50 - 51 - 64 - 65 - 66 - 80 - 88 - 95 - 99[2]

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 10-10-2017 - XSBT

Giải tám 06
Giải bảy 973
Giải sáu 3911 - 5341 - 6685
Giải năm 8462
Giải tư 60173 - 08095 - 23297 - 99030 - 44682 - 12698 - 24395
Giải ba 96716 - 55133
Giải nhì 47316
Giải nhất 41722
Giải đặc biệt 138338
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 11 - 16[2] - 22 - 30 - 33 - 38 - 41 - 62 - 73[2] - 82 - 85 - 95[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 03-10-2017 - XSBT

Giải tám 38
Giải bảy 708
Giải sáu 1377 - 8801 - 3893
Giải năm 7066
Giải tư 64494 - 01764 - 26143 - 13155 - 58334 - 69723 - 26070
Giải ba 45189 - 46452
Giải nhì 99415
Giải nhất 03692
Giải đặc biệt 927952
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 08 - 15 - 23 - 34 - 38 - 43 - 52[2] - 55 - 64 - 66 - 70 - 77 - 89 - 92 - 93 - 94