Ngày mở thưởng

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 23-05-2017

Giải tám 35
Giải bảy 755
Giải sáu 1865 - 3610 - 2196
Giải năm 4992
Giải tư 07001 - 92154 - 85429 - 21930 - 89738 - 19214 - 87616
Giải ba 12484 - 21384
Giải nhì 77283
Giải nhất 25805
Giải đặc biệt 732249
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 05 - 10 - 14 - 16 - 29 - 30 - 35 - 38 - 49 - 54 - 55 - 65 - 83 - 84[2] - 92 - 96

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 16-05-2017

Giải tám 07
Giải bảy 412
Giải sáu 2110 - 9684 - 5474
Giải năm 7890
Giải tư 68547 - 62975 - 19924 - 50535 - 70021 - 30638 - 78292
Giải ba 19858 - 31165
Giải nhì 07047
Giải nhất 56882
Giải đặc biệt 510777
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 10 - 12 - 21 - 24 - 35 - 38 - 47[2] - 58 - 65 - 74 - 75 - 77 - 82 - 84 - 90 - 92

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 09-05-2017

Giải tám 12
Giải bảy 606
Giải sáu 5385 - 6354 - 9405
Giải năm 8053
Giải tư 68874 - 95981 - 47404 - 21001 - 86771 - 67447 - 51729
Giải ba 79274 - 84446
Giải nhì 91251
Giải nhất 91405
Giải đặc biệt 548480
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 04 - 05[2] - 06 - 12 - 29 - 46 - 47 - 51 - 53 - 54 - 71 - 74[2] - 80 - 81 - 85

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 02-05-2017

Giải tám 63
Giải bảy 292
Giải sáu 4283 - 6597 - 6561
Giải năm 4980
Giải tư 11130 - 55934 - 17217 - 21034 - 52117 - 54671 - 36754
Giải ba 47536 - 76173
Giải nhì 61145
Giải nhất 84810
Giải đặc biệt 772831
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
10 - 17[2] - 30 - 31 - 34[2] - 36 - 45 - 54 - 61 - 63 - 71 - 73 - 80 - 83 - 92 - 97

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 14
Giải bảy 903
Giải sáu 3146 - 8663 - 6387
Giải năm 5918
Giải tư 78727 - 34419 - 37504 - 61032 - 04902 - 66041 - 33622
Giải ba 74802 - 25197
Giải nhì 64957
Giải nhất 81436
Giải đặc biệt 294488
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02[2] - 03 - 04 - 14 - 18 - 19 - 22 - 27 - 32 - 36 - 41 - 46 - 57 - 63 - 87 - 88 - 97

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 69
Giải bảy 019
Giải sáu 4373 - 7192 - 7750
Giải năm 1594
Giải tư 19432 - 15179 - 85596 - 12199 - 07613 - 99586 - 20565
Giải ba 96784 - 55602
Giải nhì 19452
Giải nhất 54044
Giải đặc biệt 594589
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 13 - 19 - 32 - 44 - 50 - 52 - 65 - 69 - 73 - 79 - 84 - 86 - 89 - 92 - 94 - 96 - 99

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 269
Giải sáu 0795 - 5955 - 1590
Giải năm 2700
Giải tư 70923 - 18305 - 55654 - 69238 - 21246 - 41953 - 32973
Giải ba 68644 - 73343
Giải nhì 39070
Giải nhất 82087
Giải đặc biệt 965423
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 05 - 23[2] - 38 - 43 - 44 - 46 - 53 - 54 - 55 - 69 - 70 - 73 - 87 - 90 - 94 - 95

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 20
Giải bảy 669
Giải sáu 8232 - 5434 - 6661
Giải năm 1785
Giải tư 33177 - 82311 - 41340 - 56833 - 74911 - 97741 - 97253
Giải ba 11499 - 46421
Giải nhì 09696
Giải nhất 77872
Giải đặc biệt 511665
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
11[2] - 20 - 21 - 32 - 33 - 34 - 40 - 41 - 53 - 61 - 65 - 69 - 72 - 77 - 85 - 96 - 99