Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 13-02-2018 - XSBT

Giải tám 43
Giải bảy 784
Giải sáu 7427 - 4794 - 8680
Giải năm 6494
Giải tư 50207 - 34200 - 94894 - 07579 - 95191 - 28132 - 56703
Giải ba 95917 - 45594
Giải nhì 73436
Giải nhất 12371
Giải đặc biệt 794648
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 03 - 07 - 17 - 27 - 32 - 36 - 43 - 48 - 71 - 79 - 80 - 84 - 91 - 94[4]

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 06-02-2018 - XSBT

Giải tám 88
Giải bảy 244
Giải sáu 2376 - 2378 - 0523
Giải năm 0983
Giải tư 14732 - 57770 - 77823 - 90776 - 30939 - 75359 - 06070
Giải ba 41323 - 34953
Giải nhì 05055
Giải nhất 69806
Giải đặc biệt 044083
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 23[3] - 32 - 39 - 44 - 53 - 55 - 59 - 70[2] - 76[2] - 78 - 83[2] - 88

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 30-01-2018 - XSBT

Giải tám 51
Giải bảy 340
Giải sáu 8902 - 5174 - 0053
Giải năm 5119
Giải tư 26443 - 47683 - 21454 - 87208 - 98536 - 80732 - 14194
Giải ba 45536 - 66872
Giải nhì 42979
Giải nhất 61634
Giải đặc biệt 527480
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 08 - 19 - 32 - 34 - 36[2] - 40 - 43 - 51 - 53 - 54 - 72 - 74 - 79 - 80 - 83 - 94

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 23-01-2018 - XSBT

Giải tám 89
Giải bảy 853
Giải sáu 0710 - 4918 - 8197
Giải năm 8098
Giải tư 73178 - 10099 - 75555 - 72966 - 29012 - 09236 - 83177
Giải ba 79297 - 54444
Giải nhì 76118
Giải nhất 92135
Giải đặc biệt 714772
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
10 - 12 - 18[2] - 35 - 36 - 44 - 53 - 55 - 66 - 72 - 77 - 78 - 89 - 97[2] - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 16-01-2018 - XSBT

Giải tám 08
Giải bảy 092
Giải sáu 7056 - 3338 - 5281
Giải năm 7057
Giải tư 15440 - 37403 - 46291 - 59188 - 38324 - 48555 - 49478
Giải ba 44768 - 03164
Giải nhì 50619
Giải nhất 32223
Giải đặc biệt 665924
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 08 - 19 - 23 - 24[2] - 38 - 40 - 55 - 56 - 57 - 64 - 68 - 78 - 81 - 88 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 09-01-2018 - XSBT

Giải tám 06
Giải bảy 430
Giải sáu 4011 - 3696 - 5083
Giải năm 8452
Giải tư 62258 - 97677 - 09941 - 69736 - 32140 - 04313 - 53754
Giải ba 47002 - 78153
Giải nhì 53628
Giải nhất 11974
Giải đặc biệt 963953
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 06 - 11 - 13 - 28 - 30 - 36 - 40 - 41 - 52 - 53[2] - 54 - 58 - 74 - 77 - 83 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 02-01-2018 - XSBT

Giải tám 40
Giải bảy 106
Giải sáu 1862 - 8234 - 8259
Giải năm 2515
Giải tư 28065 - 32343 - 45139 - 78679 - 29068 - 14131 - 13880
Giải ba 01101 - 77933
Giải nhì 78756
Giải nhất 98537
Giải đặc biệt 154150
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 06 - 15 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 43 - 50 - 56 - 59 - 62 - 65 - 68 - 79 - 80

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 26-12-2017 - XSBT

Giải tám 09
Giải bảy 451
Giải sáu 2442 - 8052 - 8073
Giải năm 1639
Giải tư 94272 - 54854 - 15658 - 35442 - 15084 - 28530 - 83520
Giải ba 66713 - 35196
Giải nhì 85001
Giải nhất 24599
Giải đặc biệt 101604
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 04 - 09 - 13 - 20 - 30 - 39 - 42[2] - 51 - 52 - 54 - 58 - 72 - 73 - 84 - 96 - 99