Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10-10-2019 - XSBDI

Giải tám 60
Giải bảy 363
Giải sáu 1867 3793 3161
Giải năm 5207
Giải tư 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120
Giải ba 08683 90360
Giải nhì 76582
Giải nhất 94044
Giải đặc biệt 034891
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 20 - 22 - 28 - 44 - 57 - 60[2] - 61 - 63 - 67 - 76 - 80 - 82 - 83 - 91 - 93 - 95
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-10-2019 - XSBDI

Giải tám 57
Giải bảy 204
Giải sáu 6703 3142 9988
Giải năm 0200
Giải tư 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431
Giải ba 43915 78097
Giải nhì 86167
Giải nhất 65378
Giải đặc biệt 396644
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 04 - 09[2] - 15 - 18 - 29 - 31 - 40 - 42 - 44 - 57 - 67 - 78 - 79 - 88 - 97
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-09-2019 - XSBDI

Giải tám 77
Giải bảy 388
Giải sáu 5468 2870 0213
Giải năm 4375
Giải tư 79634 59113 58558 17374 41107 18219 58079
Giải ba 34878 13861
Giải nhì 73246
Giải nhất 33130
Giải đặc biệt 959529
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 13[2] - 19 - 29 - 30 - 34 - 46 - 58 - 61 - 68 - 70 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 88
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-09-2019 - XSBDI

Giải tám 23
Giải bảy 262
Giải sáu 6748 5355 6780
Giải năm 2527
Giải tư 34372 10678 08601 35450 50425 47973 68538
Giải ba 45568 01704
Giải nhì 37886
Giải nhất 29200
Giải đặc biệt 267182
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 04 - 23 - 25 - 27 - 38 - 48 - 50 - 55 - 62 - 68 - 72 - 73 - 78 - 80 - 82 - 86
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-09-2019 - XSBDI

Giải tám 88
Giải bảy 595
Giải sáu 1899 8961 5778
Giải năm 5703
Giải tư 35417 77164 77378 20817 06159 92247 18230
Giải ba 20175 86522
Giải nhì 60780
Giải nhất 90648
Giải đặc biệt 952133
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 17[2] - 22 - 30 - 33 - 47 - 48 - 59 - 61 - 64 - 75 - 78[2] - 80 - 88 - 95 - 99
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05-09-2019 - XSBDI

Giải tám 12
Giải bảy 326
Giải sáu 8758 9931 7943
Giải năm 2460
Giải tư 35346 30598 63647 62198 70771 65349 25392
Giải ba 35038 23862
Giải nhì 01017
Giải nhất 71726
Giải đặc biệt 208779
Hai số cuối của các giải Bình Định:
12 - 17 - 26[2] - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 49 - 58 - 60 - 62 - 71 - 79 - 92 - 98[2]
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-08-2019 - XSBDI

Giải tám 77
Giải bảy 841
Giải sáu 8990 8167 2718
Giải năm 8902
Giải tư 53826 12120 14895 02461 46780 65615 93904
Giải ba 40228 02712
Giải nhì 02811
Giải nhất 93264
Giải đặc biệt 866685
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 04 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20 - 26 - 28 - 41 - 61 - 64 - 67 - 77 - 80 - 85 - 90 - 95
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22-08-2019 - XSBDI

Giải tám 11
Giải bảy 606
Giải sáu 8150 2086 1986
Giải năm 0038
Giải tư 51793 19971 99405 79634 31510 03341 85568
Giải ba 63690 82297
Giải nhì 74096
Giải nhất 40601
Giải đặc biệt 685486
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 05 - 06 - 10 - 11 - 34 - 38 - 41 - 50 - 68 - 71 - 86[3] - 90 - 93 - 96 - 97
so so binh, so xo binh, xo so binh, +xo so binh, DU DOAN XO SO,

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế