Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-09-2018 - XSBDI

Giải tám 13
Giải bảy 954
Giải sáu 3471 - 1775 - 7885
Giải năm 2805
Giải tư 39255 - 39038 - 69777 - 37173 - 80910 - 22255 - 22406
Giải ba 85785 - 81879
Giải nhì 96144
Giải nhất 85192
Giải đặc biệt 692579
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 06 - 10 - 13 - 38 - 44 - 54 - 55[2] - 71 - 73 - 75 - 77 - 79[2] - 85[2] - 92
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13-09-2018 - XSBDI

Giải tám 51
Giải bảy 454
Giải sáu 6455 - 0406 - 1118
Giải năm 1082
Giải tư 48603 - 54250 - 06809 - 55222 - 94927 - 00378 - 06383
Giải ba 83575 - 18005
Giải nhì 29033
Giải nhất 79385
Giải đặc biệt 466377
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 05 - 06 - 09 - 18 - 22 - 27 - 33 - 50 - 51 - 54 - 55 - 75 - 77 - 78 - 82 - 83 - 85
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06-09-2018 - XSBDI

Giải tám 45
Giải bảy 285
Giải sáu 4560 - 3407 - 6039
Giải năm 1325
Giải tư 71481 - 51626 - 26566 - 76122 - 09684 - 19294 - 52632
Giải ba 41229 - 30273
Giải nhì 08096
Giải nhất 06162
Giải đặc biệt 781709
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 09 - 22 - 25 - 26 - 29 - 32 - 39 - 45 - 60 - 62 - 66 - 73 - 81 - 84 - 85 - 94 - 96
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-08-2018 - XSBDI

Giải tám 54
Giải bảy 782
Giải sáu 7506 - 3929 - 9315
Giải năm 2225
Giải tư 29798 - 43075 - 30336 - 90708 - 14869 - 50586 - 55210
Giải ba 78071 - 15036
Giải nhì 00565
Giải nhất 07185
Giải đặc biệt 886017
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 08 - 10 - 15 - 17 - 25 - 29 - 36[2] - 54 - 65 - 69 - 71 - 75 - 82 - 85 - 86 - 98
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-08-2018 - XSBDI

Giải tám 28
Giải bảy 044
Giải sáu 1365 - 4069 - 1020
Giải năm 1243
Giải tư 30342 - 46604 - 28462 - 04985 - 87508 - 41405 - 54627
Giải ba 02144 - 39698
Giải nhì 23157
Giải nhất 55908
Giải đặc biệt 806833
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 05 - 08[2] - 20 - 27 - 28 - 33 - 42 - 43 - 44[2] - 57 - 62 - 65 - 69 - 85 - 98
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-08-2018 - XSBDI

Giải tám 80
Giải bảy 558
Giải sáu 1711 - 3543 - 1980
Giải năm 9527
Giải tư 64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
Giải ba 82863 - 53562
Giải nhì 23486
Giải nhất 49104
Giải đặc biệt 270498
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 11 - 12 - 27 - 43 - 50 - 51 - 58 - 60 - 62 - 63[2] - 80[2] - 86 - 91 - 94 - 98
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-08-2018 - XSBDI

Giải tám 12
Giải bảy 463
Giải sáu 8723 - 1807 - 6176
Giải năm 9790
Giải tư 55289 - 42390 - 76732 - 67480 - 54939 - 80851 - 16059
Giải ba 33328 - 00467
Giải nhì 49963
Giải nhất 84459
Giải đặc biệt 232178
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 12 - 23 - 28 - 32 - 39 - 51 - 59[2] - 63[2] - 67 - 76 - 78 - 80 - 89 - 90[2]
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-08-2018 - XSBDI

Giải tám 59
Giải bảy 493
Giải sáu 4667 - 2011 - 6054
Giải năm 0511
Giải tư 41547 - 69722 - 39839 - 55209 - 29314 - 84134 - 83255
Giải ba 13238 - 86283
Giải nhì 78658
Giải nhất 86470
Giải đặc biệt 868160
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11[2] - 14 - 22 - 34 - 38 - 39 - 47 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 67 - 70 - 83 - 93
Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần