Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSBD

Giải tám 95
Giải bảy 832
Giải sáu 2440 - 1481 - 9000
Giải năm 7384
Giải tư 50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải ba 01881 - 98800
Giải nhì 84314
Giải nhất 45290
Giải đặc biệt 343744
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 13 - 14 - 30 - 32 - 40 - 44 - 46 - 72 - 81[2] - 84 - 90[2] - 95[3]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSBD

Giải tám 78
Giải bảy 526
Giải sáu 3707 - 6472 - 8618
Giải năm 7912
Giải tư 91177 - 34709 - 99534 - 24575 - 28201 - 61128 - 08352
Giải ba 06726 - 78541
Giải nhì 30973
Giải nhất 24265
Giải đặc biệt 374812
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07 - 09 - 12[2] - 18 - 26[2] - 28 - 34 - 41 - 52 - 65 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSBD

Giải tám 14
Giải bảy 476
Giải sáu 3616 - 2747 - 0842
Giải năm 4837
Giải tư 68360 - 29764 - 13464 - 13848 - 91299 - 44264 - 60600
Giải ba 63338 - 76063
Giải nhì 30265
Giải nhất 19723
Giải đặc biệt 725864
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 14 - 16 - 23 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 60 - 63 - 64[4] - 65 - 76 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSBD

Giải tám 59
Giải bảy 103
Giải sáu 9166 - 1282 - 4358
Giải năm 8612
Giải tư 54032 - 06244 - 42890 - 38540 - 59938 - 66825 - 07728
Giải ba 56548 - 16905
Giải nhì 72189
Giải nhất 30342
Giải đặc biệt 806483
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 05 - 12 - 25 - 28 - 32 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 58 - 59 - 66 - 82 - 83 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 19-01-2018 - XSBD

Giải tám 93
Giải bảy 054
Giải sáu 9482 - 7057 - 9848
Giải năm 2827
Giải tư 26298 - 96227 - 10585 - 07981 - 00218 - 44264 - 22715
Giải ba 81486 - 77284
Giải nhì 11118
Giải nhất 38602
Giải đặc biệt 054250
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 15 - 18[2] - 27[2] - 48 - 50 - 54 - 57 - 64 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 12-01-2018 - XSBD

Giải tám 31
Giải bảy 512
Giải sáu 8245 - 3891 - 6325
Giải năm 7529
Giải tư 92157 - 12597 - 08506 - 14751 - 34902 - 65080 - 01373
Giải ba 42736 - 96090
Giải nhì 43583
Giải nhất 86256
Giải đặc biệt 815462
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 06 - 12 - 25 - 29 - 31 - 36 - 45 - 51 - 56 - 57 - 62 - 73 - 80 - 83 - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 05-01-2018 - XSBD

Giải tám 75
Giải bảy 927
Giải sáu 2203 - 5036 - 8438
Giải năm 5791
Giải tư 26404 - 67372 - 04939 - 79990 - 54155 - 08311 - 17686
Giải ba 62807 - 56314
Giải nhì 93706
Giải nhất 25952
Giải đặc biệt 769585
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04 - 06 - 07 - 11 - 14 - 27 - 36 - 38 - 39 - 52 - 55 - 72 - 75 - 85 - 86 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 29-12-2017 - XSBD

Giải tám 99
Giải bảy 542
Giải sáu 3219 - 2087 - 6820
Giải năm 4497
Giải tư 85691 - 83001 - 23721 - 90639 - 18549 - 60263 - 10755
Giải ba 68154 - 58926
Giải nhì 04685
Giải nhất 67798
Giải đặc biệt 610539
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 19 - 20 - 21 - 26 - 39[2] - 42 - 49 - 54 - 55 - 63 - 85 - 87 - 91 - 97 - 98 - 99