Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSBD

Giải tám 45
Giải bảy 454
Giải sáu 9434 - 5294 - 7199
Giải năm 6113
Giải tư 76230 - 15907 - 91024 - 16331 - 20848 - 39279 - 43377
Giải ba 37186 - 13053
Giải nhì 97007
Giải nhất 15801
Giải đặc biệt 338337
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07[2] - 13 - 24 - 30 - 31 - 34 - 37 - 45 - 48 - 53 - 54 - 77 - 79 - 86 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSBD

Giải tám 00
Giải bảy 581
Giải sáu 9814 - 2826 - 3228
Giải năm 1346
Giải tư 55991 - 73399 - 79308 - 32271 - 61524 - 13497 - 99399
Giải ba 52502 - 05619
Giải nhì 84193
Giải nhất 79797
Giải đặc biệt 027386
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 08 - 14 - 19 - 24 - 26 - 28 - 46 - 71 - 81 - 86 - 91 - 93 - 97[2] - 99[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSBD

Giải tám 60
Giải bảy 452
Giải sáu 9257 - 7863 - 0383
Giải năm 5972
Giải tư 59619 - 27706 - 50746 - 14303 - 91998 - 28277 - 49387
Giải ba 20633 - 33908
Giải nhì 79568
Giải nhất 90491
Giải đặc biệt 885468
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06 - 08 - 19 - 33 - 46 - 52 - 57 - 60 - 63 - 68[2] - 72 - 77 - 83 - 87 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSBD

Giải tám 44
Giải bảy 904
Giải sáu 8927 - 7361 - 6145
Giải năm 9081
Giải tư 09913 - 74040 - 92287 - 65119 - 88533 - 09976 - 69518
Giải ba 52232 - 69620
Giải nhì 88170
Giải nhất 20229
Giải đặc biệt 583511
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 27 - 29 - 32 - 33 - 40 - 44 - 45 - 61 - 70 - 76 - 81 - 87

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSBD

Giải tám 57
Giải bảy 978
Giải sáu 9848 - 3959 - 2254
Giải năm 1716
Giải tư 47574 - 48064 - 40135 - 09338 - 12036 - 23024 - 19799
Giải ba 23206 - 59636
Giải nhì 92087
Giải nhất 25058
Giải đặc biệt 760227
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 16 - 24 - 27 - 35 - 36[2] - 38 - 48 - 54 - 57 - 58 - 59 - 64 - 74 - 78 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSBD

Giải tám 22
Giải bảy 734
Giải sáu 1429 - 8116 - 4793
Giải năm 3306
Giải tư 01279 - 71629 - 29808 - 51224 - 19540 - 61772 - 75171
Giải ba 72046 - 81137
Giải nhì 82557
Giải nhất 66379
Giải đặc biệt 781491
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 08 - 16 - 22 - 24 - 29[2] - 34 - 37 - 40 - 46 - 57 - 71 - 72 - 79[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSBD

Giải tám 37
Giải bảy 828
Giải sáu 6995 - 4645 - 8760
Giải năm 4794
Giải tư 88423 - 20391 - 44506 - 12958 - 76907 - 73270 - 63445
Giải ba 93456 - 83559
Giải nhì 23906
Giải nhất 98436
Giải đặc biệt 117462
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06[2] - 07 - 23 - 28 - 36 - 37 - 45[2] - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 70 - 91 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSBD

Giải tám 41
Giải bảy 729
Giải sáu 7231 - 5474 - 3402
Giải năm 5822
Giải tư 13415 - 92998 - 56020 - 91922 - 87500 - 31495 - 78535
Giải ba 40328 - 76940
Giải nhì 56897
Giải nhất 29781
Giải đặc biệt 869341
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 15 - 20 - 22[2] - 28 - 29 - 31 - 35 - 40 - 41[2] - 74 - 81 - 95 - 97 - 98