Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 22-09-2017 - XSBD

Giải tám 24
Giải bảy 750
Giải sáu 8698 - 1868 - 5348
Giải năm 5141
Giải tư 73837 - 19107 - 84527 - 80490 - 07493 - 27813 - 04001
Giải ba 43596 - 67251
Giải nhì 19268
Giải nhất 95222
Giải đặc biệt 492714
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07 - 13 - 14 - 22 - 24 - 27 - 37 - 41 - 48 - 50 - 51 - 68[2] - 90 - 93 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 15-09-2017 - XSBD

Giải tám 49
Giải bảy 364
Giải sáu 2182 - 0358 - 6270
Giải năm 1350
Giải tư 11262 - 22697 - 08073 - 71353 - 89702 - 04888 - 40793
Giải ba 41931 - 16256
Giải nhì 05119
Giải nhất 46026
Giải đặc biệt 474533
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 19 - 26 - 31 - 33 - 49 - 50 - 53 - 56 - 58 - 62 - 64 - 70 - 73 - 82 - 88 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 08-09-2017 - XSBD

Giải tám 69
Giải bảy 634
Giải sáu 6925 - 5500 - 0752
Giải năm 5993
Giải tư 30348 - 28944 - 89729 - 14663 - 85619 - 49674 - 81955
Giải ba 17958 - 33211
Giải nhì 64539
Giải nhất 92183
Giải đặc biệt 775673
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 11 - 19 - 25 - 29 - 34 - 39 - 44 - 48 - 52 - 55 - 58 - 63 - 69 - 73 - 74 - 83 - 93

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 01-09-2017 - XSBD

Giải tám 34
Giải bảy 638
Giải sáu 0702 - 9424 - 0102
Giải năm 9929
Giải tư 42121 - 93245 - 22825 - 87088 - 73459 - 75953 - 92411
Giải ba 61575 - 51843
Giải nhì 31900
Giải nhất 83665
Giải đặc biệt 242607
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02[2] - 07 - 11 - 21 - 24 - 25 - 29 - 34 - 38 - 43 - 45 - 53 - 59 - 65 - 75 - 88

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 25-08-2017 - XSBD

Giải tám 21
Giải bảy 628
Giải sáu 1415 - 5453 - 3815
Giải năm 3225
Giải tư 85730 - 51353 - 40876 - 66933 - 00137 - 09958 - 53998
Giải ba 82379 - 15434
Giải nhì 10403
Giải nhất 85459
Giải đặc biệt 564542
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 15[2] - 21 - 25 - 28 - 30 - 33 - 34 - 37 - 42 - 53[2] - 58 - 59 - 76 - 79 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 18-08-2017 - XSBD

Giải tám 08
Giải bảy 911
Giải sáu 6902 - 8765 - 0073
Giải năm 6215
Giải tư 55403 - 87976 - 87377 - 22739 - 03610 - 99236 - 97477
Giải ba 02005 - 48619
Giải nhì 29109
Giải nhất 35738
Giải đặc biệt 426901
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 19 - 36 - 38 - 39 - 65 - 73 - 76 - 77[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 11-08-2017 - XSBD

Giải tám 73
Giải bảy 018
Giải sáu 6797 - 4248 - 1378
Giải năm 8761
Giải tư 20888 - 87771 - 15596 - 70811 - 02756 - 31815 - 80160
Giải ba 44711 - 42099
Giải nhì 15627
Giải nhất 66081
Giải đặc biệt 842975
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11[2] - 15 - 18 - 27 - 48 - 56 - 60 - 61 - 71 - 73 - 75 - 78 - 81 - 88 - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 04-08-2017 - XSBD

Giải tám 01
Giải bảy 956
Giải sáu 5618 - 3001 - 3719
Giải năm 8350
Giải tư 57815 - 70359 - 36401 - 60535 - 44142 - 73122 - 34370
Giải ba 11403 - 59349
Giải nhì 81418
Giải nhất 77940
Giải đặc biệt 481775
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01[3] - 03 - 15 - 18[2] - 19 - 22 - 35 - 40 - 42 - 49 - 50 - 56 - 59 - 70 - 75