Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSBD

Giải tám 75
Giải bảy 185
Giải sáu 3341 - 4315 - 0909
Giải năm 2661
Giải tư 83501 - 50625 - 33917 - 03861 - 29722 - 59777 - 65593
Giải ba 01890 - 55440
Giải nhì 05432
Giải nhất 60963
Giải đặc biệt 734935
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 09 - 15 - 17 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 41 - 61[2] - 63 - 75 - 77 - 85 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSBD

Giải tám 30
Giải bảy 442
Giải sáu 3092 - 9098 - 7545
Giải năm 4943
Giải tư 11547 - 84639 - 48025 - 63040 - 99819 - 36118 - 37396
Giải ba 62230 - 53187
Giải nhì 71049
Giải nhất 37276
Giải đặc biệt 162649
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
18 - 19 - 25 - 30[2] - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 49[2] - 76 - 87 - 92 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSBD

Giải tám 36
Giải bảy 652
Giải sáu 9621 - 3209 - 6503
Giải năm 8392
Giải tư 62707 - 52227 - 32006 - 48332 - 62886 - 58178 - 07324
Giải ba 26364 - 19092
Giải nhì 66478
Giải nhất 25034
Giải đặc biệt 059557
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06 - 07 - 09 - 21 - 24 - 27 - 32 - 34 - 36 - 52 - 57 - 64 - 78[2] - 86 - 92[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 22-06-2018 - XSBD

Giải tám 07
Giải bảy 113
Giải sáu 1430 - 6522 - 6861
Giải năm 8598
Giải tư 09966 - 51432 - 71868 - 04925 - 09887 - 19710 - 33312
Giải ba 17205 - 06974
Giải nhì 02581
Giải nhất 13040
Giải đặc biệt 610812
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 07 - 10 - 12[2] - 13 - 22 - 25 - 30 - 32 - 40 - 61 - 66 - 68 - 74 - 81 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSBD

Giải tám 13
Giải bảy 367
Giải sáu 7798 - 3919 - 3947
Giải năm 4378
Giải tư 47892 - 80849 - 31337 - 10421 - 43560 - 36645 - 35702
Giải ba 28154 - 68480
Giải nhì 13648
Giải nhất 13988
Giải đặc biệt 805380
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 13 - 19 - 21 - 37 - 45 - 47 - 48 - 49 - 54 - 60 - 67 - 78 - 80[2] - 88 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSBD

Giải tám 76
Giải bảy 171
Giải sáu 9486 - 3480 - 8954
Giải năm 5692
Giải tư 67177 - 44872 - 46228 - 01303 - 30241 - 42158 - 75385
Giải ba 88232 - 16589
Giải nhì 92037
Giải nhất 85246
Giải đặc biệt 233040
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 28 - 32 - 37 - 40 - 41 - 46 - 54 - 58 - 71 - 72 - 76 - 77 - 80 - 85 - 86 - 89 - 92

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSBD

Giải tám 54
Giải bảy 062
Giải sáu 9763 - 6327 - 6243
Giải năm 0439
Giải tư 46877 - 62831 - 70145 - 32833 - 13981 - 38257 - 63377
Giải ba 77611 - 73741
Giải nhì 68900
Giải nhất 98245
Giải đặc biệt 570454
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 11 - 27 - 31 - 33 - 39 - 41 - 43 - 45[2] - 54[2] - 57 - 62 - 63 - 77[2] - 81

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSBD

Giải tám 01
Giải bảy 968
Giải sáu 7425 - 2535 - 0782
Giải năm 6232
Giải tư 69076 - 95402 - 96005 - 80486 - 54500 - 28140 - 65060
Giải ba 71574 - 29344
Giải nhì 20571
Giải nhất 03635
Giải đặc biệt 610660
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 01 - 02 - 05 - 25 - 32 - 35[2] - 40 - 44 - 60[2] - 68 - 71 - 74 - 76 - 82 - 86