Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSBD

Giải tám 21
Giải bảy 657
Giải sáu 6043 - 2699 - 0496
Giải năm 6649
Giải tư 89154 - 51482 - 29283 - 50003 - 65393 - 80808 - 71378
Giải ba 79053 - 90687
Giải nhì 14383
Giải nhất 43440
Giải đặc biệt 239059
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 21 - 40 - 43 - 49 - 53 - 54 - 57 - 59 - 78 - 82 - 83[2] - 87 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSBD

Giải tám 60
Giải bảy 644
Giải sáu 3850 - 4339 - 7145
Giải năm 7715
Giải tư 62482 - 58759 - 53331 - 91533 - 26346 - 67758 - 20714
Giải ba 69875 - 83068
Giải nhì 66860
Giải nhất 00518
Giải đặc biệt 268879
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
14 - 15 - 18 - 31 - 33 - 39 - 44 - 45 - 46 - 50 - 58 - 59 - 60[2] - 68 - 75 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSBD

Giải tám 83
Giải bảy 381
Giải sáu 8845 - 8048 - 1418
Giải năm 6750
Giải tư 57439 - 27027 - 54409 - 22127 - 68437 - 85496 - 86942
Giải ba 11864 - 65696
Giải nhì 81314
Giải nhất 42271
Giải đặc biệt 737554
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
09 - 14 - 18 - 27[2] - 37 - 39 - 42 - 45 - 48 - 50 - 54 - 64 - 71 - 81 - 83 - 96[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSBD

Giải tám 50
Giải bảy 705
Giải sáu 7626 - 5048 - 4505
Giải năm 9450
Giải tư 25982 - 44653 - 05535 - 41892 - 66655 - 45524 - 95767
Giải ba 27906 - 82540
Giải nhì 70984
Giải nhất 77721
Giải đặc biệt 229954
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 06 - 21 - 24 - 26 - 35 - 40 - 48 - 50[2] - 53 - 54 - 55 - 67 - 82 - 84 - 92

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSBD

Giải tám 61
Giải bảy 133
Giải sáu 7024 - 7140 - 5974
Giải năm 2774
Giải tư 68901 - 25183 - 72101 - 95575 - 75129 - 14353 - 73594
Giải ba 34177 - 19970
Giải nhì 88624
Giải nhất 52089
Giải đặc biệt 708182
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01[2] - 24[2] - 29 - 33 - 40 - 53 - 61 - 70 - 74[2] - 75 - 77 - 82 - 83 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 13-10-2017 - XSBD

Giải tám 66
Giải bảy 242
Giải sáu 9382 - 5794 - 6261
Giải năm 7893
Giải tư 16552 - 19703 - 31940 - 32053 - 35448 - 98925 - 75806
Giải ba 32053 - 64117
Giải nhì 11463
Giải nhất 94338
Giải đặc biệt 293086
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06 - 17 - 25 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 53[2] - 61 - 63 - 66 - 82 - 86 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 06-10-2017 - XSBD

Giải tám 04
Giải bảy 553
Giải sáu 5894 - 5387 - 7133
Giải năm 4014
Giải tư 73097 - 37470 - 47509 - 33581 - 08623 - 41308 - 79568
Giải ba 58394 - 40161
Giải nhì 11194
Giải nhất 05883
Giải đặc biệt 179670
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 08 - 09 - 14 - 23 - 33 - 53 - 61 - 68 - 70[2] - 81 - 83 - 87 - 94[3] - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 29-09-2017 - XSBD

Giải tám 78
Giải bảy 335
Giải sáu 2034 - 0521 - 5634
Giải năm 1979
Giải tư 86672 - 56839 - 41874 - 32440 - 92014 - 48966 - 57241
Giải ba 93538 - 45170
Giải nhì 47244
Giải nhất 34512
Giải đặc biệt 674915
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
12 - 14 - 15 - 21 - 34[2] - 35 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 66 - 70 - 72 - 74 - 78 - 79