Ngày mở thưởng

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 96
Giải bảy 805
Giải sáu 3569 - 6581 - 5349
Giải năm 4222
Giải tư 81601 - 20114 - 43509 - 17321 - 73580 - 46373 - 22260
Giải ba 70147 - 82335
Giải nhì 39978
Giải nhất 54144
Giải đặc biệt 577548
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 05 - 09 - 14 - 21 - 22 - 35 - 44 - 47 - 48 - 49 - 60 - 69 - 73 - 78 - 80 - 81 - 96

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 19-05-2017

Giải tám 08
Giải bảy 056
Giải sáu 1851 - 6602 - 6500
Giải năm 7815
Giải tư 40699 - 51806 - 80992 - 96446 - 47506 - 39097 - 06238
Giải ba 09179 - 49561
Giải nhì 14499
Giải nhất 49764
Giải đặc biệt 732294
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 06[2] - 08 - 15 - 38 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 79 - 92 - 94 - 97 - 99[2]

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 12-05-2017

Giải tám 30
Giải bảy 638
Giải sáu 4600 - 3278 - 7984
Giải năm 7346
Giải tư 37094 - 37138 - 77108 - 43523 - 79179 - 22603 - 33934
Giải ba 48542 - 12474
Giải nhì 99775
Giải nhất 80428
Giải đặc biệt 427499
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 03 - 08 - 23 - 28 - 30 - 34 - 38[2] - 42 - 46 - 74 - 75 - 78 - 79 - 84 - 94 - 99

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 05-05-2017

Giải tám 03
Giải bảy 241
Giải sáu 9911 - 6156 - 6582
Giải năm 4345
Giải tư 95508 - 06345 - 53618 - 79947 - 95830 - 59074 - 96478
Giải ba 23083 - 95190
Giải nhì 94387
Giải nhất 44010
Giải đặc biệt 510511
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 10 - 11[2] - 18 - 30 - 41 - 45[2] - 47 - 56 - 74 - 78 - 82 - 83 - 87 - 90

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 25
Giải bảy 140
Giải sáu 6713 - 2385 - 8868
Giải năm 6091
Giải tư 81548 - 83280 - 36704 - 03630 - 24108 - 70096 - 35440
Giải ba 79284 - 18904
Giải nhì 62148
Giải nhất 76184
Giải đặc biệt 003803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04[2] - 08 - 13 - 25 - 30 - 40[2] - 48[2] - 68 - 80 - 84[2] - 85 - 91 - 96

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 953
Giải sáu 8779 - 5198 - 7284
Giải năm 6544
Giải tư 80298 - 91502 - 75014 - 18888 - 64323 - 86701 - 35267
Giải ba 72480 - 79854
Giải nhì 36211
Giải nhất 69486
Giải đặc biệt 045494
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 02 - 11 - 14 - 23 - 44 - 53 - 54 - 67 - 79 - 80 - 84 - 86 - 88 - 94 - 96 - 98[2]

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 51
Giải bảy 418
Giải sáu 8324 - 4839 - 3816
Giải năm 7269
Giải tư 65379 - 27254 - 50916 - 18593 - 30697 - 81282 - 87293
Giải ba 42136 - 84399
Giải nhì 60152
Giải nhất 99736
Giải đặc biệt 168080
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
16[2] - 18 - 24 - 36[2] - 39 - 51 - 52 - 54 - 69 - 79 - 80 - 82 - 93[2] - 97 - 99

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 59
Giải bảy 903
Giải sáu 2963 - 1441 - 7172
Giải năm 5750
Giải tư 47641 - 32729 - 48051 - 70194 - 52225 - 50846 - 81715
Giải ba 54561 - 90667
Giải nhì 08077
Giải nhất 70662
Giải đặc biệt 056119
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 15 - 19 - 25 - 29 - 41[2] - 46 - 50 - 51 - 59 - 61 - 62 - 63 - 67 - 72 - 77 - 94