Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSBD

Giải tám 62
Giải bảy 149
Giải sáu 0032 - 7201 - 9622
Giải năm 4536
Giải tư 64585 - 55856 - 67173 - 04718 - 29320 - 01939 - 80264
Giải ba 68175 - 05908
Giải nhì 18696
Giải nhất 31778
Giải đặc biệt 054386
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 08 - 18 - 20 - 22 - 32 - 36 - 39 - 49 - 56 - 62 - 64 - 73 - 75 - 78 - 85 - 86 - 96

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSBD

Giải tám 90
Giải bảy 460
Giải sáu 5624 - 9308 - 1548
Giải năm 8014
Giải tư 92168 - 40219 - 19030 - 29617 - 72721 - 34364 - 36557
Giải ba 19588 - 20921
Giải nhì 61033
Giải nhất 97417
Giải đặc biệt 305809
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
08 - 09 - 14 - 17[2] - 19 - 21[2] - 24 - 30 - 33 - 48 - 57 - 60 - 64 - 68 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSBD

Giải tám 27
Giải bảy 426
Giải sáu 7430 - 5086 - 1730
Giải năm 3185
Giải tư 21548 - 17923 - 07039 - 58809 - 45161 - 64234 - 58379
Giải ba 58809 - 93999
Giải nhì 04387
Giải nhất 18054
Giải đặc biệt 284770
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
09[2] - 23 - 26 - 27 - 30[2] - 34 - 39 - 48 - 54 - 61 - 70 - 79 - 85 - 86 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSBD

Giải tám 80
Giải bảy 037
Giải sáu 4508 - 7905 - 2236
Giải năm 3568
Giải tư 80582 - 29932 - 55026 - 02092 - 20279 - 35916 - 23648
Giải ba 61451 - 33462
Giải nhì 63085
Giải nhất 48964
Giải đặc biệt 807494
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 08 - 16 - 26 - 32 - 36 - 37 - 48 - 51 - 62 - 64 - 68 - 79 - 80 - 82 - 85 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSBD

Giải tám 56
Giải bảy 017
Giải sáu 1050 - 4525 - 7021
Giải năm 2284
Giải tư 99813 - 96569 - 98884 - 84668 - 56964 - 35991 - 54687
Giải ba 18304 - 58641
Giải nhì 80304
Giải nhất 78395
Giải đặc biệt 358187
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04[2] - 13 - 17 - 21 - 25 - 41 - 50 - 56 - 64 - 68 - 69 - 84[2] - 87[2] - 91 - 95

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSBD

Giải tám 67
Giải bảy 355
Giải sáu 5905 - 6408 - 4615
Giải năm 7590
Giải tư 11605 - 82198 - 56046 - 48843 - 81346 - 34278 - 38229
Giải ba 59229 - 74262
Giải nhì 41975
Giải nhất 96141
Giải đặc biệt 152713
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 08 - 13 - 15 - 29[2] - 41 - 43 - 46[2] - 55 - 62 - 67 - 75 - 78 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSBD

Giải tám 41
Giải bảy 499
Giải sáu 4289 - 0825 - 7890
Giải năm 0300
Giải tư 08523 - 57345 - 95818 - 44298 - 62607 - 48016 - 91975
Giải ba 57489 - 12865
Giải nhì 98154
Giải nhất 12674
Giải đặc biệt 049924
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 07 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25 - 41 - 45 - 54 - 65 - 74 - 75 - 89[2] - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSBD

Giải tám 05
Giải bảy 240
Giải sáu 0209 - 6912 - 0038
Giải năm 8510
Giải tư 48049 - 58475 - 76462 - 96225 - 92100 - 15726 - 66834
Giải ba 10253 - 84579
Giải nhì 72583
Giải nhất 58134
Giải đặc biệt 626348
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 09 - 10 - 12 - 25 - 26 - 34[2] - 38 - 40 - 48 - 49 - 53 - 62 - 75 - 79 - 83