Ngày mở thưởng

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 51
Giải bảy 245
Giải sáu 2697 - 5516 - 7365
Giải năm 1283
Giải tư 43546 - 51958 - 74016 - 06191 - 99786 - 58188 - 83265
Giải ba 94318 - 18111
Giải nhì 71356
Giải nhất 66537
Giải đặc biệt 906040
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11 - 16[2] - 18 - 37 - 40 - 45 - 46 - 51 - 56 - 58 - 65[2] - 83 - 86 - 88 - 91 - 97

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 90
Giải bảy 576
Giải sáu 7096 - 8751 - 2542
Giải năm 9565
Giải tư 75251 - 41886 - 47687 - 66080 - 85259 - 69605 - 24600
Giải ba 27682 - 70834
Giải nhì 81914
Giải nhất 09478
Giải đặc biệt 437393
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 14 - 34 - 42 - 51[2] - 59 - 65 - 76 - 78 - 80 - 82 - 86 - 87 - 90 - 93 - 96

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 88
Giải bảy 236
Giải sáu 4486 - 8482 - 3661
Giải năm 0683
Giải tư 74524 - 45105 - 65368 - 38943 - 27267 - 19656 - 24087
Giải ba 88134 - 52148
Giải nhì 51981
Giải nhất 01391
Giải đặc biệt 531805
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 24 - 34 - 36 - 43 - 48 - 56 - 61 - 67 - 68 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 91

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-03-2017

Giải tám 39
Giải bảy 929
Giải sáu 1048 - 4050 - 4868
Giải năm 2870
Giải tư 19076 - 82432 - 92391 - 79360 - 94949 - 76900 - 75072
Giải ba 16295 - 96077
Giải nhì 48934
Giải nhất 43291
Giải đặc biệt 449563
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 29 - 32 - 34 - 39 - 48 - 49 - 50 - 60 - 63 - 68 - 70 - 72 - 76 - 77 - 91[2] - 95

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-02-2017

Giải tám 63
Giải bảy 813
Giải sáu 4208 - 0975 - 0030
Giải năm 9822
Giải tư 55404 - 80261 - 35639 - 30029 - 20216 - 68917 - 10992
Giải ba 85476 - 86144
Giải nhì 23038
Giải nhất 73873
Giải đặc biệt 082311
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 08 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 - 29 - 30 - 38 - 39 - 44 - 61 - 63 - 73 - 75 - 76 - 92

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 694
Giải sáu 6823 - 0837 - 0647
Giải năm 2784
Giải tư 06566 - 33810 - 58811 - 43750 - 73400 - 96790 - 70923
Giải ba 32933 - 09952
Giải nhì 61929
Giải nhất 18431
Giải đặc biệt 457609
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 09 - 10 - 11 - 23[2] - 29[2] - 31 - 33 - 37 - 47 - 50 - 52 - 66 - 84 - 90 - 94

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 602
Giải sáu 2153 - 3752 - 9634
Giải năm 2812
Giải tư 27904 - 57467 - 37066 - 13275 - 12023 - 96683 - 86836
Giải ba 81456 - 92260
Giải nhì 41951
Giải nhất 36269
Giải đặc biệt 615641
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 04 - 11 - 12 - 23 - 34 - 36 - 41 - 51 - 52 - 53 - 56 - 60 - 66 - 67 - 69 - 75 - 83

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 78
Giải bảy 105
Giải sáu 2477 - 9939 - 0984
Giải năm 2864
Giải tư 40369 - 20988 - 99017 - 87894 - 45622 - 02976 - 13476
Giải ba 25525 - 36907
Giải nhì 16123
Giải nhất 61421
Giải đặc biệt 783852
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 07 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25 - 39 - 52 - 64 - 69 - 76[2] - 77 - 78 - 84 - 88 - 94