Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSBP

Giải tám 50
Giải bảy 790
Giải sáu 1062 - 0359 - 6315
Giải năm 0112
Giải tư 44849 - 30180 - 23123 - 04848 - 63393 - 58574 - 02913
Giải ba 60247 - 08263
Giải nhì 99094
Giải nhất 42397
Giải đặc biệt 967196
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
12 - 13 - 15 - 23 - 47 - 48 - 49 - 50 - 59 - 62 - 63 - 74 - 80 - 90 - 93 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSBP

Giải tám 67
Giải bảy 248
Giải sáu 5011 - 5941 - 2460
Giải năm 2778
Giải tư 41818 - 33012 - 48339 - 89150 - 72859 - 57772 - 91245
Giải ba 76074 - 06472
Giải nhì 49729
Giải nhất 47898
Giải đặc biệt 569392
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
11 - 12 - 18 - 29 - 39 - 41 - 45 - 48 - 50 - 59 - 60 - 67 - 72[2] - 74 - 78 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSBP

Giải tám 66
Giải bảy 834
Giải sáu 6557 - 5033 - 7313
Giải năm 6653
Giải tư 13493 - 22774 - 02754 - 56077 - 49645 - 02907 - 53025
Giải ba 15814 - 83077
Giải nhì 16846
Giải nhất 13589
Giải đặc biệt 206925
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 13 - 14 - 25[2] - 33 - 34 - 45 - 46 - 53 - 54 - 57 - 66 - 74 - 77[2] - 89 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSBP

Giải tám 44
Giải bảy 827
Giải sáu 4493 - 0176 - 4430
Giải năm 1346
Giải tư 23059 - 48931 - 11469 - 76928 - 44149 - 73490 - 95602
Giải ba 36832 - 06359
Giải nhì 04803
Giải nhất 87510
Giải đặc biệt 443388
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 03 - 10 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 44 - 46 - 49 - 59[2] - 69 - 76 - 88 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSBP

Giải tám 69
Giải bảy 147
Giải sáu 2555 - 0955 - 2221
Giải năm 7000
Giải tư 46187 - 42100 - 55054 - 20027 - 36184 - 13631 - 92405
Giải ba 79901 - 63003
Giải nhì 60324
Giải nhất 22229
Giải đặc biệt 566152
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00[2] - 01 - 03 - 05 - 21 - 24 - 27 - 29 - 31 - 47 - 52 - 54 - 55[2] - 69 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSBP

Giải tám 00
Giải bảy 773
Giải sáu 5234 - 4407 - 9355
Giải năm 4932
Giải tư 57493 - 23631 - 34968 - 26709 - 48101 - 69731 - 23578
Giải ba 46943 - 55270
Giải nhì 00740
Giải nhất 34817
Giải đặc biệt 449182
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 07 - 09 - 17 - 31[2] - 32 - 34 - 40 - 43 - 55 - 68 - 70 - 73 - 78 - 82 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSBP

Giải tám 38
Giải bảy 589
Giải sáu 8266 - 7150 - 4378
Giải năm 4967
Giải tư 41599 - 36488 - 81759 - 51833 - 83022 - 36118 - 80024
Giải ba 64285 - 69407
Giải nhì 49689
Giải nhất 51500
Giải đặc biệt 960266
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 07 - 18 - 22 - 24 - 33 - 38 - 50 - 59 - 66[2] - 67 - 78 - 85 - 88 - 89[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSBP

Giải tám 75
Giải bảy 842
Giải sáu 3823 - 0759 - 8030
Giải năm 4055
Giải tư 23657 - 93446 - 11571 - 95420 - 03619 - 90799 - 53635
Giải ba 38937 - 94740
Giải nhì 52142
Giải nhất 50915
Giải đặc biệt 036254
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
15 - 19 - 20 - 23 - 30 - 35 - 37 - 40 - 42[2] - 46 - 54 - 55 - 57 - 59 - 71 - 75 - 99