Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSBP

Giải tám 82
Giải bảy 763
Giải sáu 4640 - 6162 - 6955
Giải năm 9110
Giải tư 72479 - 62000 - 11967 - 34673 - 75480 - 64471 - 75653
Giải ba 79613 - 71882
Giải nhì 08503
Giải nhất 71483
Giải đặc biệt 961761
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 10 - 13 - 40 - 53 - 55 - 61 - 62 - 63 - 67 - 71 - 73 - 79 - 80 - 82[2] - 83

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSBP

Giải tám 01
Giải bảy 877
Giải sáu 8130 - 3704 - 1157
Giải năm 3855
Giải tư 18151 - 62858 - 46794 - 96472 - 84639 - 88246 - 22084
Giải ba 84586 - 64300
Giải nhì 75468
Giải nhất 54972
Giải đặc biệt 083956
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 04 - 30 - 39 - 46 - 51 - 55 - 56 - 57 - 58 - 68 - 72[2] - 77 - 84 - 86 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSBP

Giải tám 70
Giải bảy 289
Giải sáu 5074 - 9740 - 3581
Giải năm 2954
Giải tư 95297 - 27110 - 87811 - 33395 - 15136 - 63115 - 37145
Giải ba 52082 - 95560
Giải nhì 34137
Giải nhất 87126
Giải đặc biệt 242878
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 11 - 15 - 26 - 36 - 37 - 40 - 45 - 54 - 60 - 70 - 74 - 78 - 81 - 82 - 89 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSBP

Giải tám 02
Giải bảy 322
Giải sáu 5064 - 8064 - 2446
Giải năm 1084
Giải tư 18328 - 61813 - 59296 - 15252 - 30225 - 78485 - 17251
Giải ba 92341 - 92527
Giải nhì 89607
Giải nhất 54927
Giải đặc biệt 263059
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 07 - 13 - 22 - 25 - 27[2] - 28 - 41 - 46 - 51 - 52 - 59 - 64[2] - 84 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 864
Giải sáu 9241 - 7134 - 0287
Giải năm 9353
Giải tư 26725 - 54334 - 98206 - 25704 - 53186 - 08520 - 71959
Giải ba 19595 - 19104
Giải nhì 79317
Giải nhất 20192
Giải đặc biệt 864907
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04[2] - 06 - 07 - 17 - 20 - 25 - 34[2] - 41 - 53 - 59 - 64 - 86 - 87 - 92 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSBP

Giải tám 49
Giải bảy 556
Giải sáu 6572 - 0382 - 1078
Giải năm 1828
Giải tư 38644 - 06741 - 81708 - 16543 - 78006 - 14033 - 32980
Giải ba 25981 - 40344
Giải nhì 16864
Giải nhất 29554
Giải đặc biệt 691302
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 06 - 08 - 28 - 33 - 41 - 43 - 44[2] - 49 - 54 - 56 - 64 - 72 - 78 - 80 - 81 - 82

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSBP

Giải tám 86
Giải bảy 048
Giải sáu 6060 - 6750 - 3730
Giải năm 0372
Giải tư 28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải ba 11058 - 32867
Giải nhì 74187
Giải nhất 25037
Giải đặc biệt 869628
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
20 - 28 - 30 - 33 - 35 - 37 - 40 - 48 - 49 - 50 - 58 - 60 - 64 - 67 - 72 - 78 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSBP

Giải tám 96
Giải bảy 881
Giải sáu 7487 - 0796 - 0647
Giải năm 9758
Giải tư 11159 - 75449 - 43895 - 04068 - 96551 - 92906 - 49672
Giải ba 63094 - 94719
Giải nhì 90443
Giải nhất 64569
Giải đặc biệt 610615
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 15 - 19 - 43 - 47 - 49 - 51 - 58 - 59 - 68 - 69 - 72 - 81 - 87 - 94 - 95 - 96[2]