Ngày mở thưởng

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 00
Giải bảy 426
Giải sáu 3540 - 1156 - 2579
Giải năm 2320
Giải tư 20682 - 90128 - 75232 - 68640 - 44744 - 37957 - 14678
Giải ba 54703 - 80657
Giải nhì 69071
Giải nhất 35859
Giải đặc biệt 438065
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 20 - 26 - 28 - 32 - 40[2] - 44 - 56 - 57[2] - 59 - 65 - 71 - 78 - 79 - 82

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 20-05-2017

Giải tám 49
Giải bảy 512
Giải sáu 7909 - 0876 - 6543
Giải năm 0545
Giải tư 01691 - 15737 - 24386 - 60226 - 23653 - 20176 - 16799
Giải ba 34062 - 09226
Giải nhì 97846
Giải nhất 20984
Giải đặc biệt 149186
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 12 - 26[2] - 37 - 43 - 45 - 46 - 49 - 53 - 62 - 76[2] - 84 - 86[2] - 91 - 99

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 13-05-2017

Giải tám 44
Giải bảy 364
Giải sáu 3554 - 3222 - 2348
Giải năm 0862
Giải tư 10944 - 34030 - 10703 - 51439 - 41952 - 66439 - 92337
Giải ba 98289 - 15680
Giải nhì 49237
Giải nhất 75436
Giải đặc biệt 466926
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 22 - 26 - 30 - 36 - 37[2] - 39[2] - 44[2] - 48 - 52 - 54 - 62 - 64 - 80 - 89

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 06-05-2017

Giải tám 13
Giải bảy 042
Giải sáu 8711 - 0376 - 8415
Giải năm 3761
Giải tư 93765 - 46234 - 27120 - 00319 - 93891 - 44656 - 90735
Giải ba 09395 - 42905
Giải nhì 45928
Giải nhất 11839
Giải đặc biệt 939540
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 11 - 13 - 15 - 19 - 20 - 28 - 34 - 35 - 39 - 40 - 42 - 56 - 61 - 65 - 76 - 91 - 95

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 29-04-2017

Giải tám 30
Giải bảy 464
Giải sáu 4116 - 2929 - 0952
Giải năm 7850
Giải tư 13531 - 16779 - 82887 - 43619 - 30651 - 80432 - 61820
Giải ba 29200 - 73466
Giải nhì 08787
Giải nhất 10704
Giải đặc biệt 430362
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 04 - 16 - 19 - 20 - 29 - 30 - 31 - 32 - 50 - 51 - 52 - 62 - 64 - 66 - 79 - 87[2]

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 57
Giải bảy 121
Giải sáu 3146 - 8642 - 9545
Giải năm 6756
Giải tư 21400 - 43502 - 09394 - 36029 - 29716 - 00988 - 85598
Giải ba 99293 - 03854
Giải nhì 94071
Giải nhất 26712
Giải đặc biệt 629688
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 12 - 16 - 21 - 29 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 71 - 88[2] - 93 - 94 - 98

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 970
Giải sáu 5081 - 1268 - 3007
Giải năm 0082
Giải tư 47458 - 61949 - 13320 - 17523 - 82130 - 78292 - 42182
Giải ba 06254 - 17536
Giải nhì 89098
Giải nhất 91280
Giải đặc biệt 100358
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 07 - 20 - 23 - 30 - 36 - 49 - 54 - 58[2] - 68 - 70 - 80 - 81 - 82[2] - 92 - 98

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 19
Giải bảy 976
Giải sáu 3687 - 8986 - 5100
Giải năm 6045
Giải tư 67921 - 33385 - 45145 - 64500 - 09139 - 42583 - 64254
Giải ba 77428 - 14077
Giải nhì 75085
Giải nhất 88121
Giải đặc biệt 602254
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00[2] - 19 - 21[2] - 28 - 39 - 45[2] - 54[2] - 76 - 77 - 83 - 85[2] - 86 - 87