Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSBP

Giải tám 98
Giải bảy 465
Giải sáu 3747 - 6787 - 6295
Giải năm 1321
Giải tư 89322 - 66631 - 35209 - 04536 - 18161 - 42155 - 92325
Giải ba 82185 - 88355
Giải nhì 12579
Giải nhất 29819
Giải đặc biệt 120082
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 19 - 21 - 22 - 25 - 31 - 36 - 47 - 55[2] - 61 - 65 - 79 - 82 - 85 - 87 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSBP

Giải tám 09
Giải bảy 154
Giải sáu 8338 - 8410 - 1743
Giải năm 0073
Giải tư 00111 - 97545 - 46297 - 09040 - 69414 - 25115 - 35397
Giải ba 87855 - 26684
Giải nhì 24051
Giải nhất 91004
Giải đặc biệt 167841
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 38 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 55 - 73 - 84 - 97[2]

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSBP

Giải tám 54
Giải bảy 688
Giải sáu 2394 - 1890 - 7852
Giải năm 5109
Giải tư 46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải ba 03188 - 49437
Giải nhì 23264
Giải nhất 20221
Giải đặc biệt 959188
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 21 - 32 - 37 - 43 - 46 - 52 - 54 - 55 - 64 - 71 - 75 - 83 - 88[3] - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSBP

Giải tám 68
Giải bảy 837
Giải sáu 5534 - 9993 - 6782
Giải năm 4844
Giải tư 82001 - 01347 - 44298 - 32681 - 11220 - 13202 - 75001
Giải ba 83030 - 35216
Giải nhì 21130
Giải nhất 49035
Giải đặc biệt 928131
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01[2] - 02 - 16 - 20 - 30[2] - 31 - 34 - 35 - 37 - 44 - 47 - 68 - 81 - 82 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 26-08-2017 - XSBP

Giải tám 45
Giải bảy 333
Giải sáu 0296 - 6027 - 1761
Giải năm 8631
Giải tư 47609 - 43456 - 25230 - 84223 - 21736 - 78261 - 37343
Giải ba 17791 - 39573
Giải nhì 01995
Giải nhất 76292
Giải đặc biệt 913127
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 23 - 27[2] - 30 - 31 - 33 - 36 - 43 - 45 - 56 - 61[2] - 73 - 91 - 92 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 19-08-2017 - XSBP

Giải tám 90
Giải bảy 970
Giải sáu 7408 - 5772 - 7079
Giải năm 4268
Giải tư 36728 - 20961 - 90334 - 90064 - 62856 - 77655 - 98937
Giải ba 94357 - 26830
Giải nhì 61903
Giải nhất 53783
Giải đặc biệt 959528
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 08 - 28[2] - 30 - 34 - 37 - 55 - 56 - 57 - 61 - 64 - 68 - 70 - 72 - 79 - 83 - 90

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 809
Giải sáu 7268 - 2915 - 2274
Giải năm 3998
Giải tư 68630 - 46562 - 45020 - 82729 - 06203 - 82228 - 74483
Giải ba 89111 - 34700
Giải nhì 27886
Giải nhất 54250
Giải đặc biệt 129334
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 09 - 11 - 15 - 20 - 28 - 29 - 30 - 34 - 50 - 62 - 68 - 74 - 83 - 86 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSBP

Giải tám 36
Giải bảy 415
Giải sáu 5551 - 9038 - 1162
Giải năm 2398
Giải tư 61532 - 25016 - 71469 - 39081 - 26730 - 39449 - 47218
Giải ba 91724 - 98395
Giải nhì 88666
Giải nhất 66862
Giải đặc biệt 350135
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
15 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 49 - 51 - 62[2] - 66 - 69 - 81 - 95 - 98