Ngày mở thưởng

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 471
Giải sáu 1647 - 2237 - 2411
Giải năm 9442
Giải tư 09803 - 99118 - 96897 - 33176 - 05625 - 30900 - 27985
Giải ba 09589 - 38066
Giải nhì 07692
Giải nhất 22035
Giải đặc biệt 565942
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 05 - 11 - 18 - 25 - 35 - 37 - 42[2] - 47 - 66 - 71 - 76 - 85 - 89 - 92 - 97

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 80
Giải bảy 645
Giải sáu 1059 - 6739 - 3674
Giải năm 5694
Giải tư 57075 - 02356 - 59349 - 31913 - 36839 - 53039 - 03594
Giải ba 64731 - 76025
Giải nhì 13393
Giải nhất 16601
Giải đặc biệt 373044
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 13 - 25 - 31 - 39[3] - 44 - 45 - 49 - 56 - 59 - 74 - 75 - 80 - 93 - 94[2]

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 816
Giải sáu 8349 - 1236 - 5848
Giải năm 9473
Giải tư 72859 - 15922 - 16763 - 14590 - 21793 - 45513 - 70607
Giải ba 09688 - 69319
Giải nhì 23794
Giải nhất 83119
Giải đặc biệt 823365
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 13 - 16 - 19[2] - 22 - 36 - 37 - 48 - 49 - 59 - 63 - 65 - 73 - 88 - 90 - 93 - 94

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 414
Giải sáu 2474 - 6502 - 0570
Giải năm 2289
Giải tư 34010 - 41905 - 83925 - 38975 - 42365 - 92102 - 76180
Giải ba 50004 - 94628
Giải nhì 31931
Giải nhất 46372
Giải đặc biệt 631185
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02[2] - 04 - 05 - 10 - 14 - 25 - 28 - 31 - 65 - 70 - 72 - 74 - 75 - 80 - 85 - 87 - 89

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-02-2017

Giải tám 25
Giải bảy 411
Giải sáu 0166 - 7444 - 1687
Giải năm 2841
Giải tư 48820 - 34051 - 87112 - 19314 - 75889 - 94417 - 74821
Giải ba 86818 - 30876
Giải nhì 65439
Giải nhất 20810
Giải đặc biệt 926394
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 39 - 41 - 44 - 51 - 66 - 76 - 87 - 89 - 94

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 64
Giải bảy 815
Giải sáu 2127 - 9042 - 3069
Giải năm 4525
Giải tư 74619 - 64935 - 69218 - 80806 - 66262 - 21935 - 81172
Giải ba 57878 - 77454
Giải nhì 66736
Giải nhất 02020
Giải đặc biệt 757345
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 15 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 35[2] - 36 - 42 - 45 - 54 - 62 - 64 - 69 - 72 - 78

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 14
Giải bảy 898
Giải sáu 2227 - 2975 - 9282
Giải năm 5855
Giải tư 48332 - 42923 - 56152 - 73353 - 46872 - 06330 - 14308
Giải ba 22234 - 72328
Giải nhì 69970
Giải nhất 12048
Giải đặc biệt 675133
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 14 - 23 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 48 - 52 - 53 - 55 - 70 - 72 - 75 - 82 - 98

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 237
Giải sáu 2883 - 9875 - 8622
Giải năm 4464
Giải tư 65000 - 97523 - 48492 - 39718 - 00877 - 60603 - 90923
Giải ba 16482 - 28336
Giải nhì 25290
Giải nhất 62869
Giải đặc biệt 297122
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 18 - 22[2] - 23[2] - 36 - 37 - 64 - 69 - 73 - 75 - 77 - 82 - 83 - 90 - 92