Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSBP

Giải tám 46
Giải bảy 702
Giải sáu 1538 - 0831 - 6403
Giải năm 5468
Giải tư 12532 - 03033 - 13407 - 42247 - 38970 - 57178 - 63604
Giải ba 34064 - 90107
Giải nhì 53281
Giải nhất 55876
Giải đặc biệt 401155
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 03 - 04 - 07[2] - 31 - 32 - 33 - 38 - 46 - 47 - 55 - 64 - 68 - 70 - 76 - 78 - 81

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSBP

Giải tám 32
Giải bảy 538
Giải sáu 8956 - 8505 - 3512
Giải năm 3801
Giải tư 81067 - 33828 - 52648 - 10388 - 12072 - 14915 - 83300
Giải ba 69019 - 04802
Giải nhì 96233
Giải nhất 97125
Giải đặc biệt 070152
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 02 - 05 - 12 - 15 - 19 - 25 - 28 - 32 - 33 - 38 - 48 - 52 - 56 - 67 - 72 - 88

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSBP

Giải tám 61
Giải bảy 804
Giải sáu 4650 - 3969 - 9927
Giải năm 3462
Giải tư 45476 - 34968 - 75313 - 91140 - 86094 - 15657 - 85283
Giải ba 44398 - 19036
Giải nhì 05657
Giải nhất 70736
Giải đặc biệt 639377
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 13 - 27 - 36[2] - 40 - 50 - 57[2] - 61 - 62 - 68 - 69 - 76 - 77 - 83 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSBP

Giải tám 99
Giải bảy 840
Giải sáu 8124 - 6301 - 8725
Giải năm 4412
Giải tư 09680 - 34974 - 96176 - 69385 - 39259 - 19305 - 94461
Giải ba 82423 - 40255
Giải nhì 93750
Giải nhất 71457
Giải đặc biệt 657342
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 05 - 12 - 23 - 24 - 25 - 40 - 42 - 50 - 55 - 57 - 59 - 61 - 74 - 76 - 80 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSBP

Giải tám 85
Giải bảy 525
Giải sáu 2346 - 6781 - 4581
Giải năm 3794
Giải tư 23723 - 28744 - 33470 - 58618 - 61598 - 69856 - 65367
Giải ba 47620 - 97051
Giải nhì 08776
Giải nhất 49519
Giải đặc biệt 339924
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 44 - 46 - 51 - 56 - 67 - 70 - 76 - 81[2] - 85 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSBP

Giải tám 96
Giải bảy 020
Giải sáu 8948 - 5620 - 5594
Giải năm 6652
Giải tư 55584 - 56304 - 25821 - 51892 - 85690 - 75238 - 17382
Giải ba 62162 - 22443
Giải nhì 95339
Giải nhất 02889
Giải đặc biệt 509417
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 17 - 20[2] - 21 - 38 - 39 - 43 - 48 - 52 - 62 - 82 - 84 - 89 - 90 - 92 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSBP

Giải tám 05
Giải bảy 407
Giải sáu 6057 - 9232 - 5009
Giải năm 6360
Giải tư 11062 - 42198 - 97995 - 59849 - 47465 - 79208 - 07934
Giải ba 23706 - 04100
Giải nhì 09738
Giải nhất 48774
Giải đặc biệt 749837
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 32 - 34 - 37 - 38 - 49 - 57 - 60 - 62 - 65 - 74 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSBP

Giải tám 75
Giải bảy 040
Giải sáu 2865 - 9053 - 4465
Giải năm 0653
Giải tư 59083 - 00144 - 70611 - 91675 - 78548 - 69424 - 92973
Giải ba 56901 - 27046
Giải nhì 55876
Giải nhất 42124
Giải đặc biệt 208872
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 11 - 24[2] - 40 - 44 - 46 - 48 - 53[2] - 65[2] - 72 - 73 - 75[2] - 76 - 83