Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSBP

Giải tám 21
Giải bảy 905
Giải sáu 2010 - 4935 - 8527
Giải năm 7255
Giải tư 67431 - 88483 - 64618 - 66454 - 97344 - 04952 - 99975
Giải ba 98643 - 96927
Giải nhì 61269
Giải nhất 72396
Giải đặc biệt 964150
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 10 - 18 - 21 - 27[2] - 31 - 35 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 55 - 69 - 75 - 83 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSBP

Giải tám 01
Giải bảy 657
Giải sáu 6242 - 6606 - 7086
Giải năm 6867
Giải tư 29221 - 87377 - 99280 - 72868 - 04245 - 95500 - 16665
Giải ba 78873 - 73891
Giải nhì 62329
Giải nhất 57496
Giải đặc biệt 847610
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 06 - 10 - 21 - 29 - 42 - 45 - 57 - 65 - 67 - 68 - 73 - 77 - 80 - 86 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSBP

Giải tám 91
Giải bảy 815
Giải sáu 6502 - 4896 - 6845
Giải năm 8321
Giải tư 98670 - 20770 - 91984 - 25001 - 88162 - 72747 - 66561
Giải ba 63309 - 94500
Giải nhì 02256
Giải nhất 11851
Giải đặc biệt 701079
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 02 - 09 - 15 - 21 - 45 - 47 - 51 - 56 - 61 - 62 - 70[2] - 79 - 84 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSBP

Giải tám 35
Giải bảy 872
Giải sáu 6224 - 7303 - 8428
Giải năm 7246
Giải tư 06145 - 97625 - 38664 - 14860 - 27520 - 96051 - 60448
Giải ba 36894 - 16239
Giải nhì 46764
Giải nhất 84843
Giải đặc biệt 648091
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 20 - 24 - 25 - 28 - 35 - 39 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 60 - 64[2] - 72 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSBP

Giải tám 60
Giải bảy 567
Giải sáu 4085 - 2244 - 0208
Giải năm 1258
Giải tư 83076 - 27909 - 84288 - 83674 - 42563 - 36737 - 94825
Giải ba 70972 - 26284
Giải nhì 46787
Giải nhất 17056
Giải đặc biệt 339723
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 09 - 23 - 25 - 37 - 44 - 56 - 58 - 60 - 63 - 67 - 72 - 74 - 76 - 84 - 85 - 87 - 88

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSBP

Giải tám 82
Giải bảy 530
Giải sáu 8400 - 6489 - 1360
Giải năm 6416
Giải tư 52929 - 51176 - 00741 - 79034 - 87483 - 62345 - 99413
Giải ba 20722 - 30420
Giải nhì 94827
Giải nhất 42713
Giải đặc biệt 414986
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 13[2] - 16 - 20 - 22 - 27 - 29 - 30 - 34 - 41 - 45 - 60 - 76 - 82 - 83 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSBP

Giải tám 03
Giải bảy 593
Giải sáu 2300 - 7338 - 6756
Giải năm 8637
Giải tư 65651 - 98922 - 40531 - 52907 - 08967 - 44578 - 86978
Giải ba 45735 - 23534
Giải nhì 00620
Giải nhất 94733
Giải đặc biệt 498187
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 07 - 20 - 22 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 51 - 56 - 67 - 78[2] - 87 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSBP

Giải tám 59
Giải bảy 153
Giải sáu 5608 - 4317 - 7694
Giải năm 7450
Giải tư 35942 - 57888 - 67976 - 36181 - 04067 - 09333 - 23212
Giải ba 66432 - 72247
Giải nhì 46488
Giải nhất 18660
Giải đặc biệt 045742
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 12 - 17 - 32 - 33 - 42[2] - 47 - 50 - 53 - 59 - 60 - 67 - 76 - 81 - 88[2] - 94