Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSBTH

Giải tám 58
Giải bảy 380
Giải sáu 8936 - 4049 - 3881
Giải năm 5239
Giải tư 66907 - 03228 - 67626 - 56637 - 20353 - 13628 - 34879
Giải ba 89115 - 08946
Giải nhì 48925
Giải nhất 91895
Giải đặc biệt 064481
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 15 - 25 - 26 - 28[2] - 36 - 37 - 39 - 46 - 49 - 53 - 58 - 79 - 80 - 81[2] - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 12-10-2017 - XSBTH

Giải tám 12
Giải bảy 060
Giải sáu 3219 - 1051 - 9909
Giải năm 7573
Giải tư 75398 - 30027 - 98945 - 90883 - 07138 - 17040 - 00403
Giải ba 03299 - 37513
Giải nhì 79082
Giải nhất 44427
Giải đặc biệt 898178
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 12 - 13 - 19 - 27[2] - 38 - 40 - 45 - 51 - 60 - 73 - 78 - 82 - 83 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 05-10-2017 - XSBTH

Giải tám 49
Giải bảy 430
Giải sáu 6179 - 0705 - 5529
Giải năm 8282
Giải tư 74083 - 08380 - 34821 - 51456 - 87075 - 98647 - 34127
Giải ba 27747 - 71002
Giải nhì 16306
Giải nhất 73328
Giải đặc biệt 307490
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 05 - 06 - 21 - 27 - 28 - 29 - 30 - 47[2] - 49 - 56 - 75 - 79 - 80 - 82 - 83 - 90

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 28-09-2017 - XSBTH

Giải tám 10
Giải bảy 780
Giải sáu 7705 - 1829 - 7011
Giải năm 0064
Giải tư 33322 - 37179 - 87367 - 52430 - 67652 - 63377 - 91952
Giải ba 43556 - 71837
Giải nhì 01404
Giải nhất 56783
Giải đặc biệt 989165
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 10 - 11 - 22 - 29 - 30 - 37 - 52[2] - 56 - 64 - 65 - 67 - 77 - 79 - 80 - 83

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 21-09-2017 - XSBTH

Giải tám 65
Giải bảy 566
Giải sáu 6346 - 3232 - 5504
Giải năm 9378
Giải tư 29715 - 41608 - 71113 - 93997 - 30421 - 33699 - 81467
Giải ba 45278 - 73729
Giải nhì 47584
Giải nhất 09360
Giải đặc biệt 163375
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 08 - 13 - 15 - 21 - 29 - 32 - 46 - 60 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78[2] - 84 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 14-09-2017 - XSBTH

Giải tám 84
Giải bảy 625
Giải sáu 8660 - 7286 - 6899
Giải năm 6142
Giải tư 28481 - 65637 - 54687 - 57914 - 93516 - 57247 - 74912
Giải ba 79315 - 15356
Giải nhì 15982
Giải nhất 00644
Giải đặc biệt 655963
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 14 - 15 - 16 - 25 - 37 - 42 - 44 - 47 - 56 - 60 - 63 - 81 - 82 - 84 - 86 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 07-09-2017 - XSBTH

Giải tám 19
Giải bảy 410
Giải sáu 2269 - 6541 - 6404
Giải năm 3355
Giải tư 49778 - 65880 - 16025 - 71548 - 77676 - 25139 - 31134
Giải ba 10866 - 23823
Giải nhì 91953
Giải nhất 39536
Giải đặc biệt 942778
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 10 - 19 - 23 - 25 - 34 - 36 - 39 - 41 - 48 - 53 - 55 - 66 - 69 - 76 - 78[2] - 80

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 31-08-2017 - XSBTH

Giải tám 90
Giải bảy 269
Giải sáu 6073 - 7377 - 4934
Giải năm 2227
Giải tư 60311 - 39017 - 90768 - 90044 - 21802 - 79172 - 76589
Giải ba 85574 - 18133
Giải nhì 44966
Giải nhất 09319
Giải đặc biệt 435270
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 11 - 17 - 19 - 27 - 33 - 34 - 44 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 77 - 89 - 90