Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSBTH

Giải tám 36
Giải bảy 152
Giải sáu 4298 - 9208 - 4293
Giải năm 9713
Giải tư 09851 - 04904 - 30864 - 84822 - 29166 - 97713 - 78127
Giải ba 42419 - 49827
Giải nhì 20892
Giải nhất 26930
Giải đặc biệt 710806
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 06 - 08 - 13[2] - 19 - 22 - 27[2] - 30 - 36 - 51 - 52 - 64 - 66 - 92 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSBTH

Giải tám 31
Giải bảy 994
Giải sáu 2485 - 4373 - 8696
Giải năm 3412
Giải tư 25772 - 70409 - 46279 - 67728 - 94720 - 64786 - 03333
Giải ba 05517 - 94185
Giải nhì 57074
Giải nhất 87721
Giải đặc biệt 922616
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 28 - 31 - 33 - 72 - 73 - 74 - 79 - 85[2] - 86 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSBTH

Giải tám 08
Giải bảy 715
Giải sáu 7816 - 9107 - 0808
Giải năm 9665
Giải tư 77558 - 72011 - 08415 - 83623 - 71834 - 54311 - 27014
Giải ba 74135 - 11422
Giải nhì 18074
Giải nhất 74398
Giải đặc biệt 464013
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 08[2] - 11[2] - 13 - 14 - 15[2] - 16 - 22 - 23 - 34 - 35 - 58 - 65 - 74 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 27-07-2017 - XSBTH

Giải tám 19
Giải bảy 529
Giải sáu 1526 - 2174 - 1573
Giải năm 8387
Giải tư 39915 - 13322 - 87673 - 47831 - 05709 - 23917 - 27529
Giải ba 62913 - 15058
Giải nhì 19846
Giải nhất 61773
Giải đặc biệt 526682
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 26 - 29[2] - 31 - 46 - 58 - 73[3] - 74 - 82 - 87

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSBTH

Giải tám 80
Giải bảy 247
Giải sáu 3193 - 4723 - 2370
Giải năm 1040
Giải tư 28972 - 60173 - 34715 - 91370 - 27036 - 23062 - 09869
Giải ba 31719 - 96368
Giải nhì 45332
Giải nhất 94712
Giải đặc biệt 523419
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 15 - 19[2] - 23 - 32 - 36 - 40 - 47 - 62 - 68 - 69 - 70[2] - 72 - 73 - 80 - 93

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSBTH

Giải tám 43
Giải bảy 853
Giải sáu 5739 - 4609 - 8888
Giải năm 9093
Giải tư 04562 - 92153 - 98324 - 73623 - 18162 - 09738 - 09280
Giải ba 45356 - 50885
Giải nhì 63329
Giải nhất 42141
Giải đặc biệt 869588
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 23 - 24 - 29 - 38 - 39 - 41 - 43 - 53[2] - 56 - 62[2] - 80 - 85 - 88[2] - 93

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSBTH

Giải tám 53
Giải bảy 139
Giải sáu 6783 - 6954 - 4748
Giải năm 5228
Giải tư 53707 - 69349 - 23560 - 33249 - 83554 - 20181 - 68512
Giải ba 90896 - 10684
Giải nhì 56248
Giải nhất 52956
Giải đặc biệt 013956
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 12 - 28 - 39 - 48[2] - 49[2] - 53 - 54[2] - 56[2] - 60 - 81 - 83 - 84 - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSBTH

Giải tám 05
Giải bảy 103
Giải sáu 1038 - 5066 - 3480
Giải năm 1212
Giải tư 44542 - 00521 - 33558 - 75758 - 47498 - 44899 - 55728
Giải ba 27656 - 13998
Giải nhì 73363
Giải nhất 87047
Giải đặc biệt 900679
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 05 - 12 - 21 - 28 - 38 - 42 - 47 - 56 - 58[2] - 63 - 66 - 79 - 80 - 98[2] - 99