Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-07-2015

Giải tám 29
Giải bảy 089
Giải sáu 5788 - 0051 - 1719
Giải năm 2346
Giải tư 69269 - 57269 - 93342 - 05592 - 55002 - 32963 - 53044
Giải ba 93300 - 05486
Giải nhì 34332
Giải nhất 55966
Giải đặc biệt 322725
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 02 - 19 - 25 - 29 - 32 - 42 - 44 - 46 - 51 - 63 - 66 - 69[2] - 86 - 88 - 89 - 92

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-07-2015

Giải tám 73
Giải bảy 024
Giải sáu 4593 - 1468 - 3093
Giải năm 2969
Giải tư 86808 - 13159 - 06353 - 37507 - 51099 - 41631 - 07932
Giải ba 80073 - 47615
Giải nhì 32427
Giải nhất 24055
Giải đặc biệt 864749
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 08 - 15 - 24 - 27 - 31 - 32 - 49 - 53 - 55 - 59 - 68 - 69 - 73[2] - 93[2] - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-07-2015

Giải tám 00
Giải bảy 484
Giải sáu 2324 - 5517 - 8783
Giải năm 6523
Giải tư 50575 - 65218 - 04444 - 69829 - 55576 - 97352 - 48326
Giải ba 86723 - 56693
Giải nhì 91871
Giải nhất 59484
Giải đặc biệt 127809
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 09 - 17 - 18 - 23[2] - 24 - 26 - 29 - 44 - 52 - 71 - 75 - 76 - 83 - 84[2] - 93

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-07-2015

Giải tám 37
Giải bảy 600
Giải sáu 5105 - 7374 - 3647
Giải năm 5604
Giải tư 30241 - 22796 - 34973 - 12713 - 86426 - 60795 - 52583
Giải ba 76647 - 42717
Giải nhì 84870
Giải nhất 81823
Giải đặc biệt 729338
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 04 - 05 - 13 - 17 - 23 - 26 - 37 - 38 - 41 - 47[2] - 70 - 73 - 74 - 83 - 95 - 96