Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 704
Giải sáu 5461 - 8287 - 2377
Giải năm 2652
Giải tư 98603 - 93624 - 04488 - 17752 - 00706 - 15220 - 56830
Giải ba 39923 - 27681
Giải nhì 64706
Giải nhất 64304
Giải đặc biệt 336967
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 04[2] - 06[2] - 20 - 23 - 24 - 30 - 39 - 52[2] - 61 - 67 - 77 - 81 - 87 - 88

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 804
Giải sáu 0086 - 9768 - 2830
Giải năm 7083
Giải tư 60042 - 66296 - 85568 - 10818 - 65205 - 35494 - 81107
Giải ba 51618 - 55636
Giải nhì 19936
Giải nhất 79811
Giải đặc biệt 524135
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 07 - 11 - 18[2] - 30 - 35 - 36[2] - 42 - 54 - 68[2] - 83 - 86 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 206
Giải sáu 2024 - 4327 - 0851
Giải năm 4396
Giải tư 28662 - 14510 - 58904 - 19233 - 90115 - 28724 - 04686
Giải ba 09231 - 10510
Giải nhì 40518
Giải nhất 68365
Giải đặc biệt 673995
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 06 - 10[2] - 15 - 18 - 24[2] - 27 - 31 - 33 - 51 - 62 - 65 - 86 - 95 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải tám 68
Giải bảy 603
Giải sáu 5632 - 7244 - 4113
Giải năm 8278
Giải tư 82145 - 87990 - 92977 - 39891 - 81976 - 41638 - 01638
Giải ba 16417 - 90153
Giải nhì 16952
Giải nhất 94335
Giải đặc biệt 322763
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 13 - 17 - 32 - 35 - 38[2] - 44 - 45 - 52 - 53 - 63 - 68 - 76 - 77 - 78 - 90 - 91

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 53
Giải bảy 103
Giải sáu 3328 - 3879 - 7070
Giải năm 8042
Giải tư 35610 - 50782 - 29415 - 46574 - 01092 - 04156 - 88476
Giải ba 02865 - 41760
Giải nhì 41513
Giải nhất 98236
Giải đặc biệt 608197
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 10 - 13 - 15 - 28 - 36 - 42 - 53 - 56 - 60 - 65 - 70 - 74 - 76 - 79 - 82 - 92 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 25
Giải bảy 484
Giải sáu 1385 - 4422 - 6105
Giải năm 8483
Giải tư 61517 - 66660 - 96231 - 65488 - 54397 - 97744 - 39048
Giải ba 34281 - 01804
Giải nhì 39054
Giải nhất 85370
Giải đặc biệt 109525
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 17 - 22 - 25[2] - 31 - 44 - 48 - 54 - 60 - 70 - 81 - 83 - 84 - 85 - 88 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 99
Giải bảy 142
Giải sáu 0488 - 6909 - 3326
Giải năm 7984
Giải tư 26006 - 30794 - 88857 - 66376 - 67178 - 79083 - 75319
Giải ba 72244 - 98726
Giải nhì 37143
Giải nhất 63136
Giải đặc biệt 669752
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 09 - 19 - 26[2] - 36 - 42 - 43 - 44 - 52 - 57 - 76 - 78 - 83 - 84 - 88 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 59
Giải bảy 386
Giải sáu 1130 - 4426 - 1149
Giải năm 0543
Giải tư 82919 - 80836 - 81693 - 89562 - 74882 - 10197 - 24740
Giải ba 72178 - 49181
Giải nhì 41583
Giải nhất 64969
Giải đặc biệt 559390
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
19 - 26 - 30 - 36 - 40 - 43 - 49 - 59 - 62 - 69 - 78 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 - 93 - 97