Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSBTH

Giải tám 80
Giải bảy 569
Giải sáu 6504 - 3426 - 1265
Giải năm 3581
Giải tư 83341 - 79918 - 00025 - 08353 - 63055 - 60309 - 33276
Giải ba 26874 - 23372
Giải nhì 87942
Giải nhất 97557
Giải đặc biệt 703352
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 09 - 18 - 25 - 26 - 41 - 42 - 52 - 53 - 55 - 57 - 65 - 69 - 72 - 74 - 76 - 80 - 81

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-03-2018 - XSBTH

Giải tám 17
Giải bảy 833
Giải sáu 4176 - 0191 - 1172
Giải năm 0800
Giải tư 63038 - 78176 - 68106 - 57714 - 01702 - 91872 - 23892
Giải ba 30529 - 66313
Giải nhì 43856
Giải nhất 36606
Giải đặc biệt 569889
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 02 - 06[2] - 13 - 14 - 17 - 29 - 33 - 38 - 56 - 72[2] - 76[2] - 89 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 08-03-2018 - XSBTH

Giải tám 19
Giải bảy 685
Giải sáu 1307 - 4428 - 5408
Giải năm 4639
Giải tư 37668 - 32123 - 26736 - 68230 - 74381 - 82117 - 64286
Giải ba 49911 - 51426
Giải nhì 49932
Giải nhất 98778
Giải đặc biệt 941262
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 08 - 11 - 17 - 19 - 23 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 39 - 62 - 68 - 78 - 81 - 85 - 86

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 01-03-2018 - XSBTH

Giải tám 35
Giải bảy 860
Giải sáu 3547 - 1661 - 9607
Giải năm 2088
Giải tư 51003 - 20208 - 63317 - 68023 - 16797 - 08779 - 62163
Giải ba 11203 - 31226
Giải nhì 06686
Giải nhất 47595
Giải đặc biệt 091919
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03[2] - 07 - 08 - 17 - 19 - 23 - 26 - 35 - 47 - 60 - 61 - 63 - 79 - 86 - 88 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 22-02-2018 - XSBTH

Giải tám 53
Giải bảy 691
Giải sáu 9543 - 0067 - 4757
Giải năm 9770
Giải tư 71923 - 39288 - 76720 - 30111 - 25736 - 62090 - 11602
Giải ba 08538 - 17022
Giải nhì 92004
Giải nhất 02510
Giải đặc biệt 878112
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 04 - 10 - 11 - 12 - 20 - 22 - 23 - 36 - 38 - 43 - 53 - 57 - 67 - 70 - 88 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSBTH

Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 8905 - 5501 - 4923
Giải năm 7109
Giải tư 71096 - 00705 - 92598 - 83742 - 34502 - 71962 - 81046
Giải ba 60598 - 47362
Giải nhì 53183
Giải nhất 67038
Giải đặc biệt 472855
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 02 - 05[2] - 09 - 12 - 23 - 38 - 42 - 46 - 55 - 62[2] - 83 - 90 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSBTH

Giải tám 95
Giải bảy 882
Giải sáu 3668 - 2042 - 4531
Giải năm 2910
Giải tư 21014 - 06219 - 95925 - 71911 - 60447 - 62682 - 51608
Giải ba 20152 - 74711
Giải nhì 92818
Giải nhất 07704
Giải đặc biệt 786590
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 08 - 10 - 11[2] - 14 - 18 - 19 - 25 - 31 - 42 - 47 - 52 - 68 - 82[2] - 90 - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 01-02-2018 - XSBTH

Giải tám 54
Giải bảy 387
Giải sáu 9029 - 5579 - 5524
Giải năm 6680
Giải tư 39626 - 52908 - 52048 - 29044 - 17063 - 44924 - 34640
Giải ba 80238 - 02990
Giải nhì 87937
Giải nhất 29156
Giải đặc biệt 481619
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
08 - 19 - 24[2] - 26 - 29 - 37 - 38 - 40 - 44 - 48 - 54 - 56 - 63 - 79 - 80 - 87 - 90