Ngày mở thưởng

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 32
Giải bảy 222
Giải sáu 7959 - 3051 - 9277
Giải năm 8754
Giải tư 90899 - 03111 - 25577 - 53010 - 76348 - 89920 - 99682
Giải ba 73461 - 08825
Giải nhì 20670
Giải nhất 74182
Giải đặc biệt 506626
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
10 - 11 - 20 - 22 - 25 - 26 - 32 - 48 - 51 - 54 - 59 - 61 - 70 - 77[2] - 82[2] - 99

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 53
Giải bảy 513
Giải sáu 3569 - 7200 - 0358
Giải năm 5419
Giải tư 14329 - 46017 - 28386 - 84564 - 94019 - 51741 - 92600
Giải ba 50717 - 27218
Giải nhì 19823
Giải nhất 96755
Giải đặc biệt 609966
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00[2] - 13 - 17[2] - 18 - 19[2] - 23 - 29 - 41 - 53 - 55 - 58 - 64 - 66 - 69 - 86

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 20
Giải bảy 191
Giải sáu 8539 - 9548 - 3288
Giải năm 7819
Giải tư 12377 - 86814 - 14950 - 14736 - 16228 - 49588 - 29849
Giải ba 78262 - 27277
Giải nhì 52047
Giải nhất 71049
Giải đặc biệt 920286
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
14 - 19 - 20 - 28 - 36 - 39 - 47 - 48 - 49[2] - 50 - 62 - 77[2] - 86 - 88[2] - 91

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 45
Giải bảy 627
Giải sáu 1489 - 5540 - 1096
Giải năm 6566
Giải tư 03771 - 93067 - 88996 - 83340 - 06562 - 38812 - 67250
Giải ba 88902 - 01612
Giải nhì 44545
Giải nhất 55882
Giải đặc biệt 781572
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 12[2] - 27 - 40[2] - 45[2] - 50 - 62 - 66 - 67 - 71 - 72 - 82 - 89 - 96[2]

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 30-03-2017

Giải tám 99
Giải bảy 334
Giải sáu 8217 - 1238 - 0397
Giải năm 3048
Giải tư 28123 - 36019 - 99875 - 78104 - 78715 - 14210 - 75126
Giải ba 48652 - 71520
Giải nhì 55536
Giải nhất 26463
Giải đặc biệt 305770
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23 - 26 - 34 - 36 - 38 - 48 - 52 - 63 - 70 - 75 - 97 - 99

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 78
Giải bảy 343
Giải sáu 3115 - 9423 - 6831
Giải năm 9143
Giải tư 31244 - 94761 - 77325 - 90848 - 23720 - 18998 - 29406
Giải ba 02090 - 27769
Giải nhì 80302
Giải nhất 78777
Giải đặc biệt 850052
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 06 - 15 - 20 - 23 - 25 - 31 - 43[2] - 44 - 48 - 52 - 61 - 69 - 77 - 78 - 90 - 98

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 181
Giải sáu 8457 - 3856 - 8201
Giải năm 9856
Giải tư 83588 - 94897 - 73504 - 69167 - 23008 - 27371 - 39494
Giải ba 67188 - 35319
Giải nhì 01668
Giải nhất 77567
Giải đặc biệt 650557
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 04 - 08 - 19 - 56[2] - 57[2] - 67[2] - 68 - 71 - 81 - 87 - 88[2] - 94 - 97

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 63
Giải bảy 787
Giải sáu 2909 - 1812 - 7263
Giải năm 0671
Giải tư 71393 - 05923 - 58692 - 58254 - 95195 - 21825 - 85623
Giải ba 62818 - 39241
Giải nhì 82658
Giải nhất 03024
Giải đặc biệt 840892
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 12 - 18 - 23[2] - 24 - 25 - 41 - 54 - 58 - 63[2] - 71 - 87 - 92[2] - 93 - 95