Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 58
Giải bảy 166
Giải sáu 8753 - 7597 - 4913
Giải năm 5855
Giải tư 72140 - 42832 - 32223 - 31288 - 53758 - 79681 - 91143
Giải ba 19207 - 55398
Giải nhì 82239
Giải nhất 66079
Giải đặc biệt 614701
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 07 - 13 - 23 - 32 - 39 - 40 - 43 - 53 - 55 - 58[2] - 66 - 79 - 81 - 88 - 97 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 55
Giải bảy 769
Giải sáu 8697 - 7710 - 1822
Giải năm 7297
Giải tư 77391 - 35856 - 40268 - 22030 - 36215 - 23138 - 71770
Giải ba 06250 - 96875
Giải nhì 79506
Giải nhất 97161
Giải đặc biệt 423705
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 06 - 10 - 15 - 22 - 30 - 38 - 50 - 55 - 56 - 61 - 68 - 69 - 70 - 75 - 91 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 44
Giải bảy 803
Giải sáu 5353 - 6146 - 2885
Giải năm 0692
Giải tư 78788 - 42863 - 37855 - 61395 - 07664 - 98116 - 08191
Giải ba 92541 - 03553
Giải nhì 49915
Giải nhất 36984
Giải đặc biệt 190303
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03[2] - 15 - 16 - 41 - 44 - 46 - 53[2] - 55 - 63 - 64 - 84 - 85 - 88 - 91 - 92 - 95

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 48
Giải bảy 252
Giải sáu 1202 - 7073 - 4297
Giải năm 8646
Giải tư 43163 - 58074 - 68119 - 28104 - 08596 - 61767 - 46176
Giải ba 15122 - 69793
Giải nhì 72130
Giải nhất 72824
Giải đặc biệt 132612
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 04 - 12 - 19 - 22 - 24 - 30 - 46 - 48 - 52 - 63 - 67 - 73 - 74 - 76 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 74
Giải bảy 714
Giải sáu 6481 - 3854 - 3391
Giải năm 1218
Giải tư 83108 - 61472 - 88374 - 27660 - 14681 - 75004 - 46817
Giải ba 25703 - 36987
Giải nhì 77694
Giải nhất 88815
Giải đặc biệt 052191
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 04 - 08 - 14 - 15 - 17 - 18 - 54 - 60 - 72 - 74[2] - 81[2] - 87 - 91[2] - 94

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 29
Giải bảy 697
Giải sáu 1830 - 8791 - 1308
Giải năm 4551
Giải tư 91353 - 00512 - 20397 - 81266 - 60995 - 15942 - 09150
Giải ba 36740 - 82169
Giải nhì 35818
Giải nhất 92733
Giải đặc biệt 761281
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
08 - 12 - 18 - 29 - 30 - 33 - 40 - 42 - 50 - 51 - 53 - 66 - 69 - 81 - 91 - 95 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 0182 - 4298 - 0858
Giải năm 0466
Giải tư 57180 - 23758 - 69379 - 93420 - 22359 - 77081 - 25878
Giải ba 67040 - 12657
Giải nhì 42143
Giải nhất 39072
Giải đặc biệt 777273
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
20 - 40 - 43 - 57 - 58[2] - 59 - 66 - 72 - 73 - 78 - 79[2] - 80 - 81 - 82 - 91 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 59
Giải bảy 015
Giải sáu 3614 - 5897 - 8393
Giải năm 4822
Giải tư 72875 - 50981 - 41968 - 33494 - 56654 - 84727 - 27695
Giải ba 63522 - 79997
Giải nhì 37217
Giải nhất 98892
Giải đặc biệt 338961
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
14 - 15 - 17 - 22[2] - 27 - 54 - 59 - 61 - 68 - 75 - 81 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97[2]