Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 53
Giải bảy 103
Giải sáu 3328 - 3879 - 7070
Giải năm 8042
Giải tư 35610 - 50782 - 29415 - 46574 - 01092 - 04156 - 88476
Giải ba 02865 - 41760
Giải nhì 41513
Giải nhất 98236
Giải đặc biệt 608197
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 10 - 13 - 15 - 28 - 36 - 42 - 53 - 56 - 60 - 65 - 70 - 74 - 76 - 79 - 82 - 92 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 25
Giải bảy 484
Giải sáu 1385 - 4422 - 6105
Giải năm 8483
Giải tư 61517 - 66660 - 96231 - 65488 - 54397 - 97744 - 39048
Giải ba 34281 - 01804
Giải nhì 39054
Giải nhất 85370
Giải đặc biệt 109525
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 17 - 22 - 25[2] - 31 - 44 - 48 - 54 - 60 - 70 - 81 - 83 - 84 - 85 - 88 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 99
Giải bảy 142
Giải sáu 0488 - 6909 - 3326
Giải năm 7984
Giải tư 26006 - 30794 - 88857 - 66376 - 67178 - 79083 - 75319
Giải ba 72244 - 98726
Giải nhì 37143
Giải nhất 63136
Giải đặc biệt 669752
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 09 - 19 - 26[2] - 36 - 42 - 43 - 44 - 52 - 57 - 76 - 78 - 83 - 84 - 88 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 59
Giải bảy 386
Giải sáu 1130 - 4426 - 1149
Giải năm 0543
Giải tư 82919 - 80836 - 81693 - 89562 - 74882 - 10197 - 24740
Giải ba 72178 - 49181
Giải nhì 41583
Giải nhất 64969
Giải đặc biệt 559390
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
19 - 26 - 30 - 36 - 40 - 43 - 49 - 59 - 62 - 69 - 78 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 - 93 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 22-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 836
Giải sáu 7587 - 9192 - 7878
Giải năm 1110
Giải tư 50252 - 94644 - 88978 - 67161 - 00686 - 46125 - 01704
Giải ba 83022 - 32189
Giải nhì 10643
Giải nhất 83290
Giải đặc biệt 351508
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 08 - 10 - 22 - 25 - 34 - 36 - 43 - 44 - 52 - 61 - 78[2] - 86 - 87 - 89 - 90 - 92

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 15-12-2016

Giải tám 50
Giải bảy 143
Giải sáu 7185 - 0296 - 3511
Giải năm 3345
Giải tư 50667 - 37554 - 20586 - 28496 - 47615 - 59139 - 79346
Giải ba 05321 - 92965
Giải nhì 23627
Giải nhất 02427
Giải đặc biệt 778989
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
11 - 15 - 21 - 27[2] - 39 - 43 - 45 - 46 - 50 - 54 - 65 - 67 - 85 - 86 - 89 - 96[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 20
Giải bảy 425
Giải sáu 6336 - 2103 - 3396
Giải năm 6008
Giải tư 06570 - 40232 - 44194 - 07338 - 86589 - 01671 - 24539
Giải ba 92735 - 46927
Giải nhì 35150
Giải nhất 21009
Giải đặc biệt 310324
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 27 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 50 - 70 - 71 - 89 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 78
Giải bảy 191
Giải sáu 7535 - 1431 - 6437
Giải năm 6298
Giải tư 36976 - 78605 - 57972 - 20037 - 60170 - 49225 - 01184
Giải ba 54223 - 42438
Giải nhì 28583
Giải nhất 72798
Giải đặc biệt 055159
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 23 - 25 - 31 - 35 - 37[2] - 38 - 59 - 70 - 72 - 76 - 78 - 83 - 84 - 91 - 98[2]