Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 21
Giải bảy 966
Giải sáu 9874 - 9995 - 1724
Giải năm 7570
Giải tư 30589 - 24167 - 20333 - 37470 - 29985 - 09194 - 97012
Giải ba 84632 - 53009
Giải nhì 57796
Giải nhất 43331
Giải đặc biệt 995147
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 12 - 21 - 24 - 31 - 32 - 33 - 47 - 66 - 67 - 70[2] - 74 - 85 - 89 - 94 - 95 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 74
Giải bảy 234
Giải sáu 3612 - 4290 - 9957
Giải năm 7735
Giải tư 62044 - 49924 - 12537 - 07989 - 74267 - 49584 - 55586
Giải ba 21895 - 94214
Giải nhì 63398
Giải nhất 74269
Giải đặc biệt 384315
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 14 - 15 - 24 - 34 - 35 - 37 - 44 - 57 - 67 - 69 - 74 - 84 - 86 - 89 - 90 - 95 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 64
Giải bảy 622
Giải sáu 7211 - 3653 - 8831
Giải năm 1564
Giải tư 70687 - 80941 - 03541 - 00400 - 31710 - 42978 - 72544
Giải ba 79218 - 10348
Giải nhì 59244
Giải nhất 06939
Giải đặc biệt 492759
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 10 - 11 - 18 - 22 - 31 - 39 - 41[2] - 44[2] - 48 - 53 - 59 - 64[2] - 78 - 87

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 25
Giải bảy 487
Giải sáu 0120 - 9501 - 0022
Giải năm 8046
Giải tư 25181 - 81503 - 77752 - 93176 - 29815 - 93388 - 51678
Giải ba 00150 - 73966
Giải nhì 72748
Giải nhất 52584
Giải đặc biệt 505350
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 03 - 15 - 20 - 22 - 25 - 46 - 48 - 50[2] - 52 - 66 - 76 - 78 - 81 - 84 - 87 - 88

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 17
Giải bảy 258
Giải sáu 9947 - 4773 - 6143
Giải năm 0881
Giải tư 09161 - 59620 - 52009 - 24918 - 40619 - 32269 - 22131
Giải ba 35406 - 48761
Giải nhì 57030
Giải nhất 98830
Giải đặc biệt 001763
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 20 - 30[2] - 31 - 43 - 47 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 73 - 81

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 60
Giải bảy 705
Giải sáu 2129 - 2617 - 7918
Giải năm 8143
Giải tư 97435 - 69657 - 73421 - 52494 - 21316 - 84978 - 98907
Giải ba 30547 - 81645
Giải nhì 46692
Giải nhất 42928
Giải đặc biệt 658658
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 07 - 16 - 17 - 18 - 21 - 28 - 29 - 35 - 43 - 45 - 47 - 57 - 58 - 60 - 78 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 257
Giải sáu 1823 - 0084 - 7753
Giải năm 0713
Giải tư 38918 - 36791 - 82357 - 54264 - 85019 - 73987 - 41446
Giải ba 76011 - 73215
Giải nhì 03030
Giải nhất 58373
Giải đặc biệt 954454
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 23 - 30 - 38 - 46 - 53 - 54 - 57[2] - 64 - 73 - 84 - 87 - 91

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 66
Giải bảy 855
Giải sáu 9190 - 3726 - 8445
Giải năm 5498
Giải tư 83464 - 34987 - 57933 - 56684 - 77244 - 36325 - 61314
Giải ba 24864 - 72873
Giải nhì 14350
Giải nhất 80305
Giải đặc biệt 967978
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 14 - 25 - 26 - 33 - 44 - 45 - 50 - 55 - 64[2] - 66 - 73 - 78 - 84 - 87 - 90 - 98