Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-07-2015

Giải tám 37
Giải bảy 600
Giải sáu 5105 - 7374 - 3647
Giải năm 5604
Giải tư 30241 - 22796 - 34973 - 12713 - 86426 - 60795 - 52583
Giải ba 76647 - 42717
Giải nhì 84870
Giải nhất 81823
Giải đặc biệt 729338
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 04 - 05 - 13 - 17 - 23 - 26 - 37 - 38 - 41 - 47[2] - 70 - 73 - 74 - 83 - 95 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 25-06-2015

Giải tám 97
Giải bảy 425
Giải sáu 6168 - 1981 - 8635
Giải năm 2507
Giải tư 86208 - 84393 - 89224 - 31263 - 72450 - 15617 - 37489
Giải ba 69331 - 69968
Giải nhì 85297
Giải nhất 65557
Giải đặc biệt 822420
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 08 - 17 - 20 - 24 - 25 - 31 - 35 - 50 - 57 - 63 - 68[2] - 81 - 89 - 93 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 18-06-2015

Giải tám 55
Giải bảy 129
Giải sáu 0473 - 6708 - 3973
Giải năm 4256
Giải tư 98135 - 29732 - 44183 - 50858 - 92238 - 82020 - 56133
Giải ba 03026 - 17005
Giải nhì 47265
Giải nhất 70121
Giải đặc biệt 351793
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 08 - 20 - 21 - 26 - 29 - 32 - 33 - 35 - 38 - 55 - 56 - 58 - 65 - 73[2] - 83 - 93

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 11-06-2015

Giải tám 28
Giải bảy 060
Giải sáu 6187 - 1889 - 5628
Giải năm 4599
Giải tư 92882 - 51892 - 52128 - 02632 - 75819 - 48662 - 98433
Giải ba 26387 - 72787
Giải nhì 58412
Giải nhất 74530
Giải đặc biệt 997635
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 19 - 28[3] - 30 - 32 - 33 - 35 - 60 - 62 - 82 - 87[3] - 89 - 92 - 99