Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSBTH

Giải tám 57
Giải bảy 153
Giải sáu 2010 - 6583 - 1173
Giải năm 0059
Giải tư 49118 - 93962 - 39111 - 43927 - 64837 - 42950 - 92552
Giải ba 33427 - 15263
Giải nhì 11703
Giải nhất 39283
Giải đặc biệt 641919
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 10 - 11 - 18 - 19 - 27[2] - 37 - 50 - 52 - 53 - 57 - 59 - 62 - 63 - 73 - 83[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSBTH

Giải tám 65
Giải bảy 418
Giải sáu 0312 - 9128 - 3209
Giải năm 1971
Giải tư 47031 - 34801 - 63126 - 75945 - 39134 - 06160 - 57141
Giải ba 75258 - 12882
Giải nhì 38951
Giải nhất 29188
Giải đặc biệt 172096
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 09 - 12 - 18 - 26 - 28 - 31 - 34 - 41 - 45 - 51 - 58 - 60 - 65 - 71 - 82 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSBTH

Giải tám 27
Giải bảy 663
Giải sáu 3645 - 3468 - 2176
Giải năm 7737
Giải tư 62771 - 04263 - 36750 - 69320 - 62382 - 73465 - 65376
Giải ba 59577 - 32743
Giải nhì 52100
Giải nhất 47715
Giải đặc biệt 824830
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 15 - 20 - 27 - 30 - 37 - 43 - 45 - 50 - 63[2] - 65 - 68 - 71 - 76[2] - 77 - 82

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 26-04-2018 - XSBTH

Giải tám 94
Giải bảy 078
Giải sáu 5977 - 1401 - 4489
Giải năm 4981
Giải tư 48465 - 83764 - 26663 - 70622 - 24211 - 78567 - 24599
Giải ba 39659 - 95481
Giải nhì 62224
Giải nhất 61930
Giải đặc biệt 757007
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 07 - 11 - 22 - 24 - 30 - 59 - 63 - 64 - 65 - 67 - 77 - 78 - 81[2] - 89 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 19-04-2018 - XSBTH

Giải tám 09
Giải bảy 746
Giải sáu 3688 - 0204 - 4278
Giải năm 8433
Giải tư 19537 - 77608 - 43906 - 78858 - 18812 - 64146 - 77036
Giải ba 71749 - 40393
Giải nhì 73784
Giải nhất 62986
Giải đặc biệt 596705
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 33 - 36 - 37 - 46[2] - 49 - 58 - 78 - 84 - 86 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 12-04-2018 - XSBTH

Giải tám 25
Giải bảy 572
Giải sáu 2286 - 4433 - 9420
Giải năm 0869
Giải tư 13031 - 61545 - 88895 - 09911 - 14314 - 17457 - 11705
Giải ba 03995 - 98257
Giải nhì 78166
Giải nhất 61782
Giải đặc biệt 787835
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 11 - 14 - 20 - 25 - 31 - 33 - 35 - 45 - 57[2] - 66 - 69 - 72 - 82 - 86 - 95[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 05-04-2018 - XSBTH

Giải tám 01
Giải bảy 733
Giải sáu 3105 - 8613 - 6625
Giải năm 7652
Giải tư 87054 - 85308 - 45081 - 55963 - 04596 - 77375 - 70630
Giải ba 97845 - 60306
Giải nhì 87148
Giải nhất 07587
Giải đặc biệt 659494
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 05 - 06 - 08 - 13 - 25 - 30 - 33 - 45 - 48 - 52 - 54 - 63 - 75 - 81 - 87 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 29-03-2018 - XSBTH

Giải tám 15
Giải bảy 927
Giải sáu 6394 - 2955 - 8366
Giải năm 5610
Giải tư 42807 - 58298 - 12181 - 81290 - 77342 - 33076 - 83997
Giải ba 63362 - 03614
Giải nhì 13741
Giải nhất 98104
Giải đặc biệt 887564
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 07 - 10 - 14 - 15 - 27 - 41 - 42 - 55 - 62 - 64 - 66 - 76 - 81 - 90 - 94 - 97 - 98