Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 20
Giải bảy 425
Giải sáu 6336 - 2103 - 3396
Giải năm 6008
Giải tư 06570 - 40232 - 44194 - 07338 - 86589 - 01671 - 24539
Giải ba 92735 - 46927
Giải nhì 35150
Giải nhất 21009
Giải đặc biệt 310324
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 27 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 50 - 70 - 71 - 89 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 78
Giải bảy 191
Giải sáu 7535 - 1431 - 6437
Giải năm 6298
Giải tư 36976 - 78605 - 57972 - 20037 - 60170 - 49225 - 01184
Giải ba 54223 - 42438
Giải nhì 28583
Giải nhất 72798
Giải đặc biệt 055159
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 23 - 25 - 31 - 35 - 37[2] - 38 - 59 - 70 - 72 - 76 - 78 - 83 - 84 - 91 - 98[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 24-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 705
Giải sáu 1000 - 3582 - 3281
Giải năm 9289
Giải tư 82237 - 10166 - 88120 - 36954 - 07560 - 68658 - 18693
Giải ba 06955 - 80193
Giải nhì 79199
Giải nhất 70452
Giải đặc biệt 229788
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 05 - 20 - 23 - 37 - 52 - 54 - 55 - 58 - 60 - 66 - 81 - 82 - 88 - 89 - 93[2] - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 17-11-2016

Giải tám 29
Giải bảy 440
Giải sáu 6148 - 1849 - 7095
Giải năm 3678
Giải tư 29363 - 41704 - 57200 - 40648 - 80991 - 03594 - 42375
Giải ba 18156 - 82215
Giải nhì 19130
Giải nhất 15199
Giải đặc biệt 839641
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 04 - 15 - 29 - 30 - 40 - 41 - 48[2] - 49 - 56 - 63 - 75 - 78 - 91 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 10-11-2016

Giải tám 21
Giải bảy 824
Giải sáu 2106 - 6218 - 6074
Giải năm 5454
Giải tư 45381 - 10038 - 13594 - 90046 - 38572 - 70245 - 49455
Giải ba 46821 - 45805
Giải nhì 51620
Giải nhất 57841
Giải đặc biệt 034564
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 06 - 18 - 20 - 21[2] - 24 - 38 - 41 - 45 - 46 - 54 - 55 - 64 - 72 - 74 - 81 - 94

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 03-11-2016

Giải tám 99
Giải bảy 762
Giải sáu 3815 - 5994 - 6089
Giải năm 7584
Giải tư 11764 - 69332 - 12637 - 42059 - 11663 - 49097 - 20225
Giải ba 84755 - 15300
Giải nhì 94204
Giải nhất 46292
Giải đặc biệt 233027
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 04 - 15 - 25 - 27 - 32 - 37 - 55 - 59 - 62 - 63 - 64 - 84 - 89 - 92 - 94 - 97 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 98
Giải bảy 888
Giải sáu 9976 - 3545 - 9094
Giải năm 4805
Giải tư 25119 - 37376 - 99649 - 97762 - 82397 - 04637 - 90775
Giải ba 62232 - 42165
Giải nhì 16471
Giải nhất 08292
Giải đặc biệt 588587
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 19 - 32 - 37 - 45 - 49 - 62 - 65 - 71 - 75 - 76[2] - 87 - 88 - 92 - 94 - 97 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 58
Giải bảy 166
Giải sáu 8753 - 7597 - 4913
Giải năm 5855
Giải tư 72140 - 42832 - 32223 - 31288 - 53758 - 79681 - 91143
Giải ba 19207 - 55398
Giải nhì 82239
Giải nhất 66079
Giải đặc biệt 614701
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 07 - 13 - 23 - 32 - 39 - 40 - 43 - 53 - 55 - 58[2] - 66 - 79 - 81 - 88 - 97 - 98