Ngày mở thưởng

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 979
Giải sáu 5149 - 8750 - 9520
Giải năm 2527
Giải tư 78228 - 10995 - 73101 - 60427 - 62346 - 19683 - 81827
Giải ba 16974 - 13972
Giải nhì 68052
Giải nhất 73480
Giải đặc biệt 532855
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 06 - 20 - 27[3] - 28 - 46 - 49 - 50 - 52 - 55 - 72 - 74 - 79 - 80 - 83 - 95

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 39
Giải bảy 295
Giải sáu 1747 - 4940 - 4500
Giải năm 8815
Giải tư 31010 - 26097 - 14858 - 78216 - 77587 - 61576 - 02985
Giải ba 87675 - 81625
Giải nhì 70791
Giải nhất 97196
Giải đặc biệt 594155
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 39 - 40 - 47 - 55 - 58 - 75 - 76 - 85 - 87 - 91 - 95 - 96 - 97

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 4453 - 9874 - 7071
Giải năm 3990
Giải tư 21600 - 80190 - 91304 - 22316 - 99553 - 07038 - 67298
Giải ba 78800 - 56188
Giải nhì 98051
Giải nhất 69198
Giải đặc biệt 014126
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 04 - 16 - 26 - 29 - 38 - 51 - 53[2] - 71 - 74 - 88[2] - 90[2] - 98[2]

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 01-03-2017

Giải tám 32
Giải bảy 653
Giải sáu 1601 - 9068 - 0184
Giải năm 6887
Giải tư 25640 - 39134 - 95985 - 34271 - 05764 - 13797 - 88583
Giải ba 62998 - 45340
Giải nhì 37726
Giải nhất 06732
Giải đặc biệt 400887
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 26 - 32[2] - 34 - 40[2] - 53 - 64 - 68 - 71 - 83 - 84 - 85 - 87[2] - 97 - 98

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-02-2017

Giải tám 12
Giải bảy 250
Giải sáu 8376 - 7427 - 4354
Giải năm 8915
Giải tư 21296 - 68965 - 97862 - 57824 - 09489 - 54588 - 05157
Giải ba 48190 - 90010
Giải nhì 94621
Giải nhất 96864
Giải đặc biệt 855460
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 12 - 15 - 21 - 24 - 27 - 50 - 54 - 57 - 60 - 62 - 64 - 65 - 76 - 88 - 89 - 90 - 96

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 101
Giải sáu 7233 - 7856 - 1501
Giải năm 3540
Giải tư 70812 - 19677 - 95280 - 60806 - 34969 - 81604 - 07439
Giải ba 62810 - 19173
Giải nhì 34539
Giải nhất 63534
Giải đặc biệt 657290
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01[2] - 04 - 06 - 10 - 12 - 29 - 33 - 34 - 39[2] - 40 - 56 - 69 - 73 - 77 - 80 - 90

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 21
Giải bảy 005
Giải sáu 6509 - 2389 - 0659
Giải năm 3991
Giải tư 45784 - 03954 - 87096 - 44225 - 99035 - 12823 - 47737
Giải ba 28404 - 70623
Giải nhì 64097
Giải nhất 57034
Giải đặc biệt 033235
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 05 - 09 - 21 - 23[2] - 25 - 34 - 35[2] - 37 - 54 - 59 - 84 - 89 - 91 - 96 - 97

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 20
Giải bảy 644
Giải sáu 9227 - 3239 - 4884
Giải năm 8978
Giải tư 53008 - 84847 - 85530 - 77860 - 03750 - 14225 - 68733
Giải ba 58465 - 36936
Giải nhì 04998
Giải nhất 22316
Giải đặc biệt 599121
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
08 - 16 - 20 - 21 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 44 - 47 - 50 - 60 - 65 - 78 - 84 - 98