Ngày mở thưởng

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 76
Giải bảy 270
Giải sáu 4923 - 2754 - 1845
Giải năm 9018
Giải tư 17384 - 77712 - 62195 - 23354 - 86475 - 07703 - 99978
Giải ba 35350 - 82302
Giải nhì 35677
Giải nhất 27281
Giải đặc biệt 618919
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 03 - 12 - 18 - 19 - 23 - 45 - 50 - 54[2] - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 84 - 95

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 17-05-2017

Giải tám 77
Giải bảy 540
Giải sáu 4915 - 0161 - 3882
Giải năm 6205
Giải tư 61215 - 10057 - 00301 - 71370 - 15604 - 32233 - 32984
Giải ba 18005 - 69672
Giải nhì 30545
Giải nhất 12336
Giải đặc biệt 004235
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 04 - 05[2] - 15[2] - 33 - 35 - 36 - 40 - 45 - 57 - 61 - 70 - 72 - 77 - 82 - 84

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 10-05-2017

Giải tám 77
Giải bảy 629
Giải sáu 9316 - 5163 - 3252
Giải năm 0982
Giải tư 54889 - 44030 - 33980 - 98679 - 22514 - 03045 - 37974
Giải ba 70638 - 48103
Giải nhì 35936
Giải nhất 14231
Giải đặc biệt 555165
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 14 - 16 - 29 - 30 - 31 - 36 - 38 - 45 - 52 - 63 - 65 - 74 - 77 - 79 - 80 - 82 - 89

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 03-05-2017

Giải tám 57
Giải bảy 813
Giải sáu 3471 - 0388 - 5278
Giải năm 9013
Giải tư 69203 - 82881 - 23840 - 50845 - 01058 - 70769 - 84866
Giải ba 69218 - 63864
Giải nhì 57664
Giải nhất 87761
Giải đặc biệt 819845
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 13[2] - 18 - 40 - 45[2] - 57 - 58 - 61 - 64[2] - 66 - 69 - 71 - 78 - 81 - 88

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 62
Giải bảy 631
Giải sáu 4561 - 2172 - 6213
Giải năm 2285
Giải tư 62281 - 32175 - 02582 - 65703 - 44111 - 43307 - 72040
Giải ba 19576 - 55063
Giải nhì 01831
Giải nhất 71173
Giải đặc biệt 242615
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 07 - 11 - 13 - 15 - 31[2] - 40 - 61 - 62 - 63 - 72 - 73 - 75 - 76 - 81 - 82 - 85

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 203
Giải sáu 9546 - 9739 - 0788
Giải năm 3719
Giải tư 24676 - 32670 - 64844 - 85864 - 45708 - 30474 - 81959
Giải ba 39126 - 12742
Giải nhì 01360
Giải nhất 62317
Giải đặc biệt 457389
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 08 - 17 - 19 - 26 - 39 - 42 - 44 - 46 - 59 - 60 - 64 - 70 - 74 - 76 - 88 - 89 - 96

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 64
Giải bảy 156
Giải sáu 8811 - 2157 - 6967
Giải năm 0380
Giải tư 98140 - 29543 - 48758 - 15119 - 86532 - 55510 - 52777
Giải ba 59999 - 89107
Giải nhì 22081
Giải nhất 67062
Giải đặc biệt 785676
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 10 - 11 - 19 - 32 - 40 - 43 - 56 - 57 - 58 - 62 - 64 - 67 - 76 - 77 - 80 - 81 - 99

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 78
Giải bảy 387
Giải sáu 4533 - 8710 - 0792
Giải năm 7272
Giải tư 48157 - 00409 - 87416 - 73532 - 53079 - 95797 - 97688
Giải ba 55149 - 39348
Giải nhì 59084
Giải nhất 40732
Giải đặc biệt 702863
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
09 - 10 - 16 - 32[2] - 33 - 48 - 49 - 57 - 63 - 72 - 78 - 79 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97