Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 101
Giải sáu 7233 - 7856 - 1501
Giải năm 3540
Giải tư 70812 - 19677 - 95280 - 60806 - 34969 - 81604 - 07439
Giải ba 62810 - 19173
Giải nhì 34539
Giải nhất 63534
Giải đặc biệt 657290
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01[2] - 04 - 06 - 10 - 12 - 29 - 33 - 34 - 39[2] - 40 - 56 - 69 - 73 - 77 - 80 - 90

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 21
Giải bảy 005
Giải sáu 6509 - 2389 - 0659
Giải năm 3991
Giải tư 45784 - 03954 - 87096 - 44225 - 99035 - 12823 - 47737
Giải ba 28404 - 70623
Giải nhì 64097
Giải nhất 57034
Giải đặc biệt 033235
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 05 - 09 - 21 - 23[2] - 25 - 34 - 35[2] - 37 - 54 - 59 - 84 - 89 - 91 - 96 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 20
Giải bảy 644
Giải sáu 9227 - 3239 - 4884
Giải năm 8978
Giải tư 53008 - 84847 - 85530 - 77860 - 03750 - 14225 - 68733
Giải ba 58465 - 36936
Giải nhì 04998
Giải nhất 22316
Giải đặc biệt 599121
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
08 - 16 - 20 - 21 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 44 - 47 - 50 - 60 - 65 - 78 - 84 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 25-01-2017

Giải tám 96
Giải bảy 005
Giải sáu 9286 - 5224 - 2877
Giải năm 1671
Giải tư 34444 - 30911 - 34155 - 84323 - 56745 - 30509 - 78467
Giải ba 00157 - 14981
Giải nhì 53149
Giải nhất 64752
Giải đặc biệt 127132
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 09 - 11 - 23 - 24 - 32 - 44 - 45 - 49 - 52 - 55 - 57 - 67 - 71 - 77 - 81 - 86 - 96

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 09
Giải bảy 950
Giải sáu 3597 - 0643 - 3940
Giải năm 9212
Giải tư 20514 - 56175 - 68760 - 27891 - 50597 - 54049 - 34724
Giải ba 83934 - 70800
Giải nhì 31180
Giải nhất 41128
Giải đặc biệt 180835
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 09 - 12 - 14 - 24 - 28 - 34 - 35 - 40 - 43 - 49 - 50 - 60 - 75 - 80 - 91 - 97[2]

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 17
Giải bảy 832
Giải sáu 6810 - 0948 - 3732
Giải năm 5664
Giải tư 38531 - 09190 - 17829 - 42775 - 58855 - 81202 - 95283
Giải ba 48790 - 67256
Giải nhì 24417
Giải nhất 22591
Giải đặc biệt 480297
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 10 - 17[2] - 29 - 31 - 32[2] - 48 - 55 - 56 - 64 - 75 - 83 - 90[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 78
Giải bảy 790
Giải sáu 5603 - 1553 - 5833
Giải năm 7565
Giải tư 48767 - 89578 - 23983 - 74874 - 61042 - 70096 - 02088
Giải ba 59026 - 08485
Giải nhì 07410
Giải nhất 90946
Giải đặc biệt 156176
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 10 - 26 - 33 - 42 - 46 - 53 - 65 - 67 - 74 - 76 - 78[2] - 83 - 85 - 88 - 90 - 96

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 088
Giải sáu 6296 - 1586 - 2449
Giải năm 1978
Giải tư 54522 - 11922 - 18527 - 40780 - 97196 - 94227 - 25894
Giải ba 31132 - 96673
Giải nhì 59821
Giải nhất 29166
Giải đặc biệt 489647
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
21 - 22[2] - 27[2] - 32 - 34 - 47 - 49 - 66 - 73 - 78 - 80 - 86 - 88 - 94 - 96[2]