Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 21-02-2018 - XSCT

Giải tám 02
Giải bảy 663
Giải sáu 7673 - 4292 - 3026
Giải năm 8217
Giải tư 06045 - 81871 - 28422 - 96183 - 94120 - 57381 - 78553
Giải ba 47003 - 09709
Giải nhì 99222
Giải nhất 39888
Giải đặc biệt 800865
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 03 - 09 - 17 - 20 - 22[2] - 26 - 45 - 53 - 63 - 65 - 71 - 73 - 81 - 83 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 14-02-2018 - XSCT

Giải tám 22
Giải bảy 164
Giải sáu 7025 - 3776 - 5215
Giải năm 8390
Giải tư 21008 - 72607 - 92451 - 92957 - 37133 - 02413 - 73245
Giải ba 94383 - 93883
Giải nhì 54192
Giải nhất 43699
Giải đặc biệt 576674
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 08 - 13 - 15 - 22 - 25 - 33 - 45 - 51 - 57 - 64 - 74 - 76 - 83[2] - 90 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 07-02-2018 - XSCT

Giải tám 30
Giải bảy 164
Giải sáu 8921 - 1688 - 5206
Giải năm 4787
Giải tư 48361 - 59804 - 21093 - 43414 - 02269 - 15059 - 11474
Giải ba 95246 - 35253
Giải nhì 32201
Giải nhất 12777
Giải đặc biệt 555999
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 04 - 06 - 14 - 21 - 30 - 46 - 53 - 59 - 61 - 64 - 69 - 74 - 77 - 87 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 31-01-2018 - XSCT

Giải tám 19
Giải bảy 716
Giải sáu 2640 - 7150 - 5773
Giải năm 1552
Giải tư 51922 - 83778 - 13864 - 27791 - 00200 - 95211 - 06364
Giải ba 41021 - 16147
Giải nhì 50842
Giải nhất 92733
Giải đặc biệt 455735
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 11 - 16 - 19 - 21 - 22 - 33 - 35 - 40 - 42 - 47 - 50 - 52 - 64[2] - 73 - 78 - 91

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 24-01-2018 - XSCT

Giải tám 99
Giải bảy 332
Giải sáu 0033 - 0358 - 1977
Giải năm 8221
Giải tư 33304 - 53943 - 81441 - 99090 - 03843 - 69799 - 10318
Giải ba 40210 - 94956
Giải nhì 60969
Giải nhất 63285
Giải đặc biệt 225907
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 07 - 10 - 18 - 21 - 32 - 33 - 41 - 43[2] - 56 - 58 - 69 - 77 - 85 - 90 - 99[2]

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 17-01-2018 - XSCT

Giải tám 11
Giải bảy 167
Giải sáu 6523 - 0613 - 0598
Giải năm 1906
Giải tư 07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải ba 91311 - 06066
Giải nhì 49462
Giải nhất 08048
Giải đặc biệt 750107
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 06[2] - 07 - 11[2] - 13 - 18 - 23[2] - 47 - 48 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 10-01-2018 - XSCT

Giải tám 76
Giải bảy 978
Giải sáu 3375 - 6241 - 5472
Giải năm 3208
Giải tư 68408 - 15827 - 32672 - 68540 - 72606 - 47452 - 29489
Giải ba 92539 - 71408
Giải nhì 53787
Giải nhất 49499
Giải đặc biệt 734863
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 08[3] - 27 - 39 - 40 - 41 - 52 - 63 - 72[2] - 75 - 76 - 78 - 87 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 03-01-2018 - XSCT

Giải tám 83
Giải bảy 039
Giải sáu 1940 - 5552 - 3781
Giải năm 6343
Giải tư 03694 - 50178 - 74314 - 17896 - 74744 - 73655 - 07710
Giải ba 91125 - 82677
Giải nhì 68951
Giải nhất 66656
Giải đặc biệt 385965
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 14 - 25 - 39 - 40 - 43 - 44 - 51 - 52 - 55 - 56 - 65 - 77 - 78 - 81 - 83 - 94 - 96