Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 292
Giải sáu 1702 - 1645 - 9876
Giải năm 7736
Giải tư 99521 - 35990 - 03730 - 43491 - 44210 - 05791 - 13431
Giải ba 90213 - 82336
Giải nhì 69655
Giải nhất 51917
Giải đặc biệt 299397
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 10 - 13 - 17 - 21 - 30 - 31 - 36[2] - 45 - 49 - 55 - 76 - 90 - 91[2] - 92 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSCT

Giải tám 10
Giải bảy 492
Giải sáu 2552 - 9590 - 2691
Giải năm 9448
Giải tư 20798 - 36561 - 24272 - 59110 - 28142 - 95259 - 02470
Giải ba 79336 - 40936
Giải nhì 68389
Giải nhất 46160
Giải đặc biệt 371512
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10[2] - 12 - 36[2] - 42 - 48 - 52 - 59 - 60 - 61 - 70 - 72 - 89 - 90 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSCT

Giải tám 44
Giải bảy 895
Giải sáu 4905 - 9093 - 3175
Giải năm 3938
Giải tư 19204 - 43951 - 83174 - 53193 - 82605 - 58393 - 78232
Giải ba 37739 - 58717
Giải nhì 91044
Giải nhất 74091
Giải đặc biệt 412319
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 05[2] - 17 - 19 - 32 - 38 - 39 - 44[2] - 51 - 74 - 75 - 91 - 93[3] - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 535
Giải sáu 0058 - 4463 - 4160
Giải năm 2243
Giải tư 61580 - 28263 - 32058 - 53248 - 59987 - 57283 - 00063
Giải ba 26650 - 42617
Giải nhì 34556
Giải nhất 93594
Giải đặc biệt 112973
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
17 - 35 - 43 - 48 - 49 - 50 - 56 - 58[2] - 60 - 63[3] - 73 - 80 - 83 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSCT

Giải tám 09
Giải bảy 006
Giải sáu 2381 - 2195 - 8098
Giải năm 5276
Giải tư 83718 - 90125 - 59524 - 93037 - 06391 - 22280 - 73580
Giải ba 68195 - 34823
Giải nhì 73615
Giải nhất 10624
Giải đặc biệt 129573
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 09 - 15 - 18 - 23 - 24[2] - 25 - 37 - 73 - 76 - 80[2] - 81 - 91 - 95[2] - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSCT

Giải tám 85
Giải bảy 055
Giải sáu 0361 - 8065 - 2250
Giải năm 5734
Giải tư 08991 - 81383 - 18420 - 00551 - 50898 - 10448 - 70094
Giải ba 68339 - 73157
Giải nhì 49688
Giải nhất 96987
Giải đặc biệt 759583
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
20 - 34 - 39 - 48 - 50 - 51 - 55 - 57 - 61 - 65 - 83[2] - 85 - 87 - 88 - 91 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSCT

Giải tám 18
Giải bảy 888
Giải sáu 0474 - 2483 - 8602
Giải năm 6565
Giải tư 42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải ba 83797 - 75530
Giải nhì 89049
Giải nhất 26265
Giải đặc biệt 948381
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 02 - 18 - 19 - 25 - 30 - 49 - 65[2] - 74[2] - 81 - 83 - 88[2] - 95 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSCT

Giải tám 50
Giải bảy 714
Giải sáu 6147 - 5775 - 6457
Giải năm 7328
Giải tư 96987 - 96374 - 25835 - 80663 - 78211 - 56431 - 41692
Giải ba 10504 - 83578
Giải nhì 96093
Giải nhất 25883
Giải đặc biệt 939624
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 11 - 14 - 24 - 28 - 31 - 35 - 47 - 50 - 57 - 63 - 74 - 75 - 78 - 83 - 87 - 92 - 93