Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 20-09-2017 - XSCT

Giải tám 44
Giải bảy 543
Giải sáu 9328 - 0743 - 5494
Giải năm 1377
Giải tư 68622 - 05405 - 76316 - 50883 - 07482 - 02911 - 48178
Giải ba 91685 - 34130
Giải nhì 95393
Giải nhất 36669
Giải đặc biệt 542208
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 08 - 11 - 16 - 22 - 28 - 30 - 43[2] - 44 - 69 - 77 - 78 - 82 - 83 - 85 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSCT

Giải tám 31
Giải bảy 613
Giải sáu 7674 - 5183 - 0738
Giải năm 2549
Giải tư 86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải ba 33953 - 69334
Giải nhì 37559
Giải nhất 04435
Giải đặc biệt 004066
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 13 - 20 - 31[2] - 34 - 35 - 38 - 44 - 49 - 53 - 59 - 66 - 74 - 83 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSCT

Giải tám 81
Giải bảy 957
Giải sáu 0838 - 4817 - 6318
Giải năm 1361
Giải tư 60722 - 82614 - 80566 - 77638 - 12311 - 57534 - 11791
Giải ba 67315 - 95561
Giải nhì 06797
Giải nhất 34684
Giải đặc biệt 878979
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22 - 34 - 38[2] - 57 - 61[2] - 66 - 79 - 81 - 84 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSCT

Giải tám 84
Giải bảy 633
Giải sáu 2603 - 0509 - 1714
Giải năm 1895
Giải tư 99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải ba 96518 - 03599
Giải nhì 34136
Giải nhất 03336
Giải đặc biệt 479819
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 09 - 10 - 14 - 18 - 19 - 33[2] - 36[2] - 57 - 74 - 77 - 79 - 84 - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 23-08-2017 - XSCT

Giải tám 52
Giải bảy 073
Giải sáu 9283 - 4707 - 2455
Giải năm 7167
Giải tư 68801 - 56299 - 61873 - 28255 - 01395 - 70964 - 99843
Giải ba 49625 - 71112
Giải nhì 71598
Giải nhất 48391
Giải đặc biệt 968627
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 07 - 12 - 25 - 27 - 43 - 52 - 55[2] - 64 - 67 - 73[2] - 83 - 91 - 95 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSCT

Giải tám 26
Giải bảy 564
Giải sáu 4038 - 2387 - 4112
Giải năm 6043
Giải tư 48436 - 30034 - 23439 - 87801 - 06256 - 09042 - 04821
Giải ba 52873 - 15124
Giải nhì 18465
Giải nhất 71442
Giải đặc biệt 529535
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 12 - 21 - 24 - 26 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42[2] - 43 - 56 - 64 - 65 - 73 - 87

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 440
Giải sáu 5582 - 6757 - 2584
Giải năm 6313
Giải tư 94655 - 93698 - 76009 - 79244 - 32846 - 90805 - 37962
Giải ba 18719 - 99193
Giải nhì 08617
Giải nhất 67708
Giải đặc biệt 980015
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 40 - 44 - 46 - 49 - 55 - 57 - 62 - 82 - 84 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSCT

Giải tám 47
Giải bảy 651
Giải sáu 4447 - 0257 - 7800
Giải năm 4836
Giải tư 65636 - 87376 - 03516 - 45129 - 53808 - 04442 - 44882
Giải ba 19995 - 62682
Giải nhì 48163
Giải nhất 52710
Giải đặc biệt 317407
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 07 - 08 - 10 - 16 - 29 - 36[2] - 42 - 47[2] - 51 - 57 - 63 - 76 - 82[2] - 95