Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 87
Giải bảy 021
Giải sáu 8026 - 6926 - 3471
Giải năm 6671
Giải tư 83099 - 17192 - 96910 - 31352 - 08260 - 42687 - 51394
Giải ba 20752 - 89129
Giải nhì 20570
Giải nhất 72956
Giải đặc biệt 397320
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 20 - 21 - 26[2] - 29 - 52[2] - 56 - 60 - 70 - 71[2] - 87[2] - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 04
Giải bảy 772
Giải sáu 6014 - 0135 - 8569
Giải năm 2050
Giải tư 63821 - 38787 - 04403 - 02076 - 83229 - 35537 - 73328
Giải ba 68843 - 33872
Giải nhì 68430
Giải nhất 97924
Giải đặc biệt 452809
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 04 - 09 - 14 - 21 - 24 - 28 - 29 - 30 - 35 - 37 - 43 - 50 - 69 - 72[2] - 76 - 87

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 23-11-2016

Giải tám 88
Giải bảy 934
Giải sáu 6280 - 6844 - 5443
Giải năm 6705
Giải tư 18184 - 92177 - 92435 - 27403 - 25017 - 08061 - 12324
Giải ba 91931 - 03125
Giải nhì 82366
Giải nhất 38936
Giải đặc biệt 234899
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 05 - 17 - 24 - 25 - 31 - 34 - 35 - 36 - 43 - 44 - 61 - 66 - 77 - 80 - 84 - 88 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 16-11-2016

Giải tám 49
Giải bảy 308
Giải sáu 1032 - 1521 - 0481
Giải năm 6083
Giải tư 54438 - 30721 - 96240 - 83206 - 10016 - 19931 - 37695
Giải ba 90041 - 64510
Giải nhì 82601
Giải nhất 75612
Giải đặc biệt 761548
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 06 - 08 - 10 - 12 - 16 - 21[2] - 31 - 32 - 38 - 40 - 41 - 48 - 49 - 81 - 83 - 95

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 09-11-2016

Giải tám 75
Giải bảy 735
Giải sáu 9725 - 7606 - 5713
Giải năm 9795
Giải tư 58350 - 02811 - 36124 - 02795 - 15785 - 84390 - 45032
Giải ba 79652 - 04972
Giải nhì 06345
Giải nhất 90881
Giải đặc biệt 842403
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 06 - 11 - 13 - 24 - 25 - 32 - 35 - 45 - 50 - 52 - 72 - 75 - 81 - 85 - 90 - 95[2]

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 02-11-2016

Giải tám 24
Giải bảy 109
Giải sáu 0801 - 1757 - 4950
Giải năm 5586
Giải tư 06459 - 45099 - 18163 - 16568 - 59357 - 80837 - 10978
Giải ba 23798 - 68990
Giải nhì 89316
Giải nhất 14942
Giải đặc biệt 722517
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 09 - 16 - 17 - 24 - 37 - 42 - 50 - 57[2] - 59 - 63 - 68 - 78 - 86 - 90 - 98 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 26-10-2016

Giải tám 98
Giải bảy 480
Giải sáu 9727 - 2711 - 4230
Giải năm 4081
Giải tư 26847 - 57245 - 00815 - 57297 - 07963 - 70891 - 49964
Giải ba 96599 - 41497
Giải nhì 79965
Giải nhất 00579
Giải đặc biệt 233321
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
11 - 15 - 21 - 27 - 30 - 45 - 47 - 63 - 64 - 65 - 79 - 80 - 81 - 91 - 97[2] - 98 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 19-10-2016

Giải tám 11
Giải bảy 910
Giải sáu 3055 - 0387 - 2677
Giải năm 4244
Giải tư 27883 - 21931 - 58214 - 11478 - 77009 - 85938 - 87270
Giải ba 46394 - 88735
Giải nhì 59364
Giải nhất 36817
Giải đặc biệt 160309
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
09[2] - 10 - 11 - 14 - 17 - 31 - 35 - 38 - 44 - 55 - 64 - 70 - 77 - 78 - 83 - 87 - 94