Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 14-11-2018 - XSCT

Giải tám 22
Giải bảy 733
Giải sáu 0233 - 1531 - 6814
Giải năm 8202
Giải tư 41467 - 31970 - 56177 - 79734 - 40263 - 24036 - 55068
Giải ba 14069 - 16341
Giải nhì 33139
Giải nhất 01326
Giải đặc biệt 053035
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 14 - 22 - 26 - 31 - 33[2] - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 77
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-11-2018 - XSCT

Giải tám 16
Giải bảy 146
Giải sáu 6129 - 2605 - 8511
Giải năm 9346
Giải tư 36915 - 32298 - 12056 - 82489 - 15944 - 77445 - 00549
Giải ba 30972 - 70715
Giải nhì 74917
Giải nhất 37053
Giải đặc biệt 908952
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 11 - 15[2] - 16 - 17 - 29 - 44 - 45 - 46[2] - 49 - 52 - 53 - 56 - 72 - 89 - 98
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 31-10-2018 - XSCT

Giải tám 75
Giải bảy 931
Giải sáu 4807 - 3317 - 0729
Giải năm 3758
Giải tư 21941 - 74753 - 39520 - 76819 - 12167 - 71984 - 77213
Giải ba 27753 - 37150
Giải nhì 82725
Giải nhất 60124
Giải đặc biệt 267559
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 13 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 29 - 31 - 41 - 50 - 53[2] - 58 - 59 - 67 - 75 - 84
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 24-10-2018 - XSCT

Giải tám 96
Giải bảy 982
Giải sáu 7101 - 7510 - 2084
Giải năm 5615
Giải tư 83228 - 17125 - 63668 - 07581 - 68080 - 55950 - 38226
Giải ba 34722 - 82160
Giải nhì 50719
Giải nhất 81508
Giải đặc biệt 361983
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 08 - 10 - 15 - 19 - 22 - 25 - 26 - 28 - 50 - 60 - 68 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 96
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 17-10-2018 - XSCT

Giải tám 20
Giải bảy 338
Giải sáu 1847 - 7763 - 4973
Giải năm 3982
Giải tư 90489 - 94107 - 83977 - 61784 - 86264 - 02962 - 08847
Giải ba 61046 - 80549
Giải nhì 77279
Giải nhất 64707
Giải đặc biệt 649981
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07[2] - 20 - 38 - 46 - 47[2] - 49 - 62 - 63 - 64 - 73 - 77 - 79 - 81 - 82 - 84 - 89
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 10-10-2018 - XSCT

Giải tám 19
Giải bảy 103
Giải sáu 2703 - 0823 - 5959
Giải năm 4325
Giải tư 97479 - 79073 - 45129 - 17250 - 93807 - 96340 - 98512
Giải ba 65048 - 65443
Giải nhì 12122
Giải nhất 91159
Giải đặc biệt 234390
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03[2] - 07 - 12 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 40 - 43 - 48 - 50 - 59[2] - 73 - 79 - 90
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 03-10-2018 - XSCT

Giải tám 96
Giải bảy 466
Giải sáu 6155 - 9581 - 9104
Giải năm 9684
Giải tư 61653 - 31313 - 55067 - 87182 - 75263 - 95961 - 50610
Giải ba 36025 - 39443
Giải nhì 11829
Giải nhất 12749
Giải đặc biệt 806904
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04[2] - 10 - 13 - 25 - 29 - 43 - 49 - 53 - 55 - 61 - 63 - 66 - 67 - 81 - 82 - 84 - 96
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 26-09-2018 - XSCT

Giải tám 27
Giải bảy 291
Giải sáu 5326 - 8698 - 0394
Giải năm 3323
Giải tư 44259 - 45364 - 05216 - 32098 - 90738 - 02331 - 97886
Giải ba 31072 - 68974
Giải nhì 01029
Giải nhất 51529
Giải đặc biệt 724764
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
16 - 23 - 26 - 27 - 29[2] - 31 - 38 - 59 - 64[2] - 72 - 74 - 86 - 91 - 94 - 98[2]
Do ve so dai, KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN,

Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần