Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSCT

Giải tám 59
Giải bảy 000
Giải sáu 8287 - 0543 - 4000
Giải năm 8041
Giải tư 10959 - 13961 - 21983 - 31539 - 49031 - 92582 - 69810
Giải ba 04664 - 22338
Giải nhì 92804
Giải nhất 92043
Giải đặc biệt 108870
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 04 - 10 - 31 - 38 - 39 - 41 - 43[2] - 59[2] - 61 - 64 - 70 - 82 - 83 - 87

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSCT

Giải tám 17
Giải bảy 564
Giải sáu 0920 - 0897 - 1320
Giải năm 0535
Giải tư 03135 - 87441 - 89927 - 97573 - 31377 - 48685 - 87000
Giải ba 44100 - 61529
Giải nhì 21669
Giải nhất 76710
Giải đặc biệt 955637
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 10 - 17 - 20[2] - 27 - 29 - 35[2] - 37 - 41 - 64 - 69 - 73 - 77 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSCT

Giải tám 67
Giải bảy 243
Giải sáu 9752 - 6970 - 0382
Giải năm 1047
Giải tư 57940 - 06360 - 05500 - 70647 - 27488 - 07023 - 05877
Giải ba 16124 - 96480
Giải nhì 27180
Giải nhất 87270
Giải đặc biệt 116953
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 23 - 24 - 40 - 43 - 47[2] - 52 - 53 - 60 - 67 - 70[2] - 77 - 80[2] - 82 - 88

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSCT

Giải tám 40
Giải bảy 670
Giải sáu 9122 - 5314 - 0745
Giải năm 0990
Giải tư 54320 - 83331 - 60896 - 61340 - 04408 - 66607 - 89102
Giải ba 90691 - 86749
Giải nhì 02263
Giải nhất 05430
Giải đặc biệt 788508
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 07 - 08[2] - 14 - 20 - 22 - 30 - 31 - 40[2] - 45 - 49 - 63 - 70 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSCT

Giải tám 83
Giải bảy 276
Giải sáu 3539 - 6690 - 1543
Giải năm 1185
Giải tư 45149 - 99394 - 07568 - 05417 - 15467 - 77071 - 77638
Giải ba 26329 - 34713
Giải nhì 43721
Giải nhất 68431
Giải đặc biệt 389346
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
13 - 17 - 21 - 29 - 31 - 38 - 39 - 43 - 46 - 49 - 67 - 68 - 71 - 76 - 83 - 85 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSCT

Giải tám 07
Giải bảy 281
Giải sáu 5379 - 6173 - 7276
Giải năm 6875
Giải tư 07352 - 19537 - 11063 - 30451 - 73804 - 84597 - 03309
Giải ba 18284 - 55603
Giải nhì 84448
Giải nhất 91639
Giải đặc biệt 699213
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 04 - 07 - 09 - 13 - 37 - 39 - 48 - 51 - 52 - 63 - 73 - 75 - 76 - 79 - 81 - 84 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSCT

Giải tám 82
Giải bảy 093
Giải sáu 4963 - 3580 - 8427
Giải năm 6260
Giải tư 53627 - 74469 - 38955 - 71938 - 19901 - 13034 - 02008
Giải ba 05323 - 92041
Giải nhì 11478
Giải nhất 10702
Giải đặc biệt 262587
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 02 - 08 - 23 - 27[2] - 34 - 38 - 41 - 55 - 60 - 63 - 69 - 78 - 80 - 82 - 87 - 93

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSCT

Giải tám 92
Giải bảy 467
Giải sáu 0125 - 0933 - 5943
Giải năm 0185
Giải tư 60849 - 51849 - 91296 - 68226 - 29226 - 42521 - 45248
Giải ba 77656 - 81034
Giải nhì 90086
Giải nhất 61288
Giải đặc biệt 195781
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
21 - 25 - 26[2] - 33 - 34 - 43 - 48 - 49[2] - 56 - 67 - 81 - 85 - 86 - 88 - 92 - 96