Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 38
Giải bảy 539
Giải sáu 6051 - 4532 - 2731
Giải năm 2602
Giải tư 67855 - 51665 - 12288 - 42243 - 26974 - 76014 - 32785
Giải ba 68878 - 15803
Giải nhì 46383
Giải nhất 43733
Giải đặc biệt 38740
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 14 - 31 - 32 - 33 - 38 - 39 - 40 - 43 - 51 - 55 - 65 - 74 - 78 - 83 - 85 - 88

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 384
Giải sáu 2458 - 1662 - 9657
Giải năm 9269
Giải tư 89103 - 04672 - 14223 - 86419 - 98935 - 94026 - 18104
Giải ba 08714 - 81308
Giải nhì 24306
Giải nhất 82382
Giải đặc biệt 47136
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 04 - 06 - 08 - 14 - 19 - 23 - 26 - 35 - 36 - 57 - 58 - 62 - 69 - 72 - 73 - 82 - 84

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 665
Giải sáu 4836 - 1732 - 5212
Giải năm 2287
Giải tư 30961 - 81372 - 01569 - 34193 - 64726 - 29818 - 37663
Giải ba 83087 - 23870
Giải nhì 52783
Giải nhất 67507
Giải đặc biệt 30204
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 07 - 11 - 12 - 18 - 26 - 32 - 36 - 61 - 63 - 65 - 69 - 70 - 72 - 83 - 87[2] - 93

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 72
Giải bảy 602
Giải sáu 2600 - 7940 - 6314
Giải năm 7241
Giải tư 42368 - 47693 - 91776 - 58319 - 78662 - 07386 - 94089
Giải ba 86380 - 95248
Giải nhì 22803
Giải nhất 93321
Giải đặc biệt 35473
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 03 - 14 - 19 - 21 - 40 - 41 - 48 - 62 - 68 - 72 - 73 - 76 - 80 - 86 - 89 - 93

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 993
Giải sáu 9363 - 5195 - 3424
Giải năm 0750
Giải tư 77730 - 03132 - 03012 - 87307 - 70395 - 32362 - 35664
Giải ba 89253 - 78664
Giải nhì 97416
Giải nhất 67224
Giải đặc biệt 01549
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 12 - 16 - 24[2] - 30 - 32 - 49 - 50 - 53 - 62 - 63 - 64[2] - 80 - 93 - 95[2]

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 70
Giải bảy 175
Giải sáu 2554 - 6121 - 6918
Giải năm 9535
Giải tư 81985 - 46952 - 12622 - 54016 - 18513 - 49971 - 52824
Giải ba 00751 - 92057
Giải nhì 93921
Giải nhất 31178
Giải đặc biệt 94094
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 16 - 18 - 21[2] - 22 - 24 - 35 - 51 - 52 - 54 - 57 - 70 - 71 - 75 - 78 - 85 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 40
Giải bảy 129
Giải sáu 8449 - 2352 - 1165
Giải năm 1627
Giải tư 66356 - 10818 - 25715 - 55981 - 22203 - 32805 - 03967
Giải ba 31622 - 91434
Giải nhì 45521
Giải nhất 36774
Giải đặc biệt 16644
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05 - 15 - 18 - 21 - 22 - 27 - 29 - 34 - 40 - 44 - 49 - 52 - 56 - 65 - 67 - 74 - 81

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 25-01-2017

Giải tám 07
Giải bảy 765
Giải sáu 9740 - 5050 - 8138
Giải năm 8944
Giải tư 03031 - 10830 - 73588 - 98507 - 12620 - 48451 - 25101
Giải ba 36467 - 77837
Giải nhì 74384
Giải nhất 45020
Giải đặc biệt 68197
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 07[2] - 20[2] - 30 - 31 - 37 - 38 - 40 - 44 - 50 - 51 - 65 - 67 - 84 - 88 - 97