Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 20-07-2024 - XSDNG

Giải tám 71
Giải bảy 071
Giải sáu 3609 5552 6554
Giải năm 6304
Giải tư 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064
Giải ba 00913 63270
Giải nhì 50195
Giải nhất 48827
Giải đặc biệt 008960
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 09 - 13 - 27[2] - 29 - 42 - 43 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 69 - 70 - 71[2] - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 17-07-2024 - XSDNG

Giải tám 99
Giải bảy 874
Giải sáu 1366 4107 2814
Giải năm 9458
Giải tư 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952
Giải ba 41151 71519
Giải nhì 99661
Giải nhất 80251
Giải đặc biệt 110541
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 07 - 14 - 19 - 23 - 30 - 38 - 41 - 51[2] - 52 - 58 - 61 - 66 - 69 - 74 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 13-07-2024 - XSDNG

Giải tám 52
Giải bảy 666
Giải sáu 4156 6529 6499
Giải năm 5068
Giải tư 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063
Giải ba 83579 88491
Giải nhì 60366
Giải nhất 68817
Giải đặc biệt 484038
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
17 - 29 - 38[3] - 46 - 52 - 56 - 60 - 63 - 66[3] - 68 - 79 - 82 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 10-07-2024 - XSDNG

Giải tám 87
Giải bảy 459
Giải sáu 2091 7679 0499
Giải năm 2050
Giải tư 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
Giải ba 97922 46713
Giải nhì 30061
Giải nhất 00830
Giải đặc biệt 138382
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13[2] - 22 - 30 - 41 - 43 - 50[2] - 51 - 55 - 59 - 61 - 79 - 82 - 87[2] - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 06-07-2024 - XSDNG

Giải tám 37
Giải bảy 278
Giải sáu 3741 2865 8816
Giải năm 8461
Giải tư 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781
Giải ba 77615 77331
Giải nhì 83564
Giải nhất 56259
Giải đặc biệt 232916
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 15 - 16[2] - 29 - 31 - 37 - 41 - 44 - 59 - 61 - 64 - 65 - 66 - 71 - 78 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 03-07-2024 - XSDNG

Giải tám 94
Giải bảy 734
Giải sáu 2790 6319 7714
Giải năm 1064
Giải tư 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
Giải ba 83558 69857
Giải nhì 22575
Giải nhất 75174
Giải đặc biệt 817339
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 14 - 19 - 34 - 39 - 40 - 51 - 57 - 58[2] - 60 - 64[2] - 74 - 75 - 77 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29-06-2024 - XSDNG

Giải tám 54
Giải bảy 408
Giải sáu 8408 0881 4268
Giải năm 8377
Giải tư 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086
Giải ba 22324 21487
Giải nhì 17135
Giải nhất 84832
Giải đặc biệt 152866
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08[2] - 18 - 24 - 32 - 35 - 51 - 54 - 65 - 66 - 68 - 69 - 77 - 81[2] - 84 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-06-2024 - XSDNG

Giải tám 82
Giải bảy 637
Giải sáu 6805 6923 9615
Giải năm 4552
Giải tư 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
Giải ba 81003 07558
Giải nhì 60512
Giải nhất 62572
Giải đặc biệt 560700
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 03 - 05 - 12 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25 - 37 - 41[2] - 50 - 52 - 58 - 72 - 82 - 94

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế