Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01-08-2015

Giải tám 66
Giải bảy 781
Giải sáu 8878 - 4619 - 8432
Giải năm 6725
Giải tư 23144 - 88027 - 57468 - 37075 - 69104 - 79015 - 50594
Giải ba 49873 - 18081
Giải nhì 42334
Giải nhất 08601
Giải đặc biệt 615243
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 15 - 19 - 25 - 27 - 32 - 34 - 43 - 44 - 66 - 68 - 73 - 75 - 78 - 81[2] - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29-07-2015

Giải tám 52
Giải bảy 018
Giải sáu 6387 - 8108 - 3207
Giải năm 2049
Giải tư 02571 - 72692 - 89907 - 74681 - 59102 - 51281 - 55326
Giải ba 44969 - 32643
Giải nhì 05312
Giải nhất 97363
Giải đặc biệt 239095
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 07[2] - 08 - 12 - 18 - 26 - 43 - 49 - 52 - 63 - 69 - 71 - 81[2] - 87 - 92 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-07-2015

Giải tám 73
Giải bảy 961
Giải sáu 5499 - 3038 - 6785
Giải năm 4048
Giải tư 07832 - 37927 - 07077 - 39900 - 16829 - 11014 - 45615
Giải ba 66837 - 37691
Giải nhì 93914
Giải nhất 05820
Giải đặc biệt 169498
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 14[2] - 15 - 20 - 27 - 29 - 32 - 37 - 38 - 48 - 61 - 73 - 77 - 85 - 91 - 98 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-07-2015

Giải tám 13
Giải bảy 856
Giải sáu 4296 - 6269 - 6039
Giải năm 0294
Giải tư 64637 - 06613 - 73616 - 37399 - 87512 - 56000 - 29194
Giải ba 41515 - 98152
Giải nhì 96257
Giải nhất 67879
Giải đặc biệt 962841
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 12 - 13[2] - 15 - 16 - 37 - 39 - 41 - 52 - 56 - 57 - 69 - 79 - 94[2] - 96 - 99