Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 10-02-2016

Giải tám 65
Giải bảy 264
Giải sáu 0450 - 0489 - 4963
Giải năm 0198
Giải tư 80056 - 28503 - 98554 - 88861 - 24042 - 37816 - 26279
Giải ba 86836 - 67041
Giải nhì 92340
Giải nhất 69693
Giải đặc biệt 539683
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 16 - 36 - 40 - 41 - 42 - 50 - 54 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 - 79 - 83 - 89 - 93 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 79
Giải bảy 948
Giải sáu 1610 - 9984 - 3068
Giải năm 5868
Giải tư 70463 - 58074 - 04454 - 63829 - 54191 - 69319 - 30252
Giải ba 78153 - 08184
Giải nhì 98007
Giải nhất 13338
Giải đặc biệt 348869
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 10 - 19 - 29 - 38 - 48 - 52 - 53 - 54 - 63 - 68[2] - 69 - 74 - 79 - 84[2] - 91

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 03-02-2016

Giải tám 96
Giải bảy 799
Giải sáu 7775 - 1461 - 9281
Giải năm 1613
Giải tư 74225 - 72764 - 59898 - 00060 - 74153 - 85479 - 75895
Giải ba 22981 - 17087
Giải nhì 84572
Giải nhất 70196
Giải đặc biệt 619972
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 25 - 53 - 60 - 61 - 64 - 72[2] - 75 - 79 - 81[2] - 87 - 95 - 96[2] - 98 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 03-02-2016

Giải tám 96
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
96