Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSDNG

Giải tám 87
Giải bảy 169
Giải sáu 9412 - 5789 - 8100
Giải năm 8432
Giải tư 55424 - 11331 - 31904 - 37319 - 70849 - 25287 - 02870
Giải ba 75439 - 59769
Giải nhì 20179
Giải nhất 91119
Giải đặc biệt 990955
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 04 - 12 - 19[2] - 24 - 31 - 32 - 39 - 49 - 55 - 69[2] - 70 - 79 - 87[2] - 89

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSDNG

Giải tám 56
Giải bảy 277
Giải sáu 2077 - 7512 - 3631
Giải năm 6931
Giải tư 32630 - 12158 - 35841 - 18151 - 76612 - 95581 - 38369
Giải ba 52473 - 44992
Giải nhì 64120
Giải nhất 01431
Giải đặc biệt 748437
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12[2] - 20 - 30 - 31[3] - 37 - 41 - 51 - 56 - 58 - 69 - 73 - 77[2] - 81 - 92

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSDNG

Giải tám 72
Giải bảy 426
Giải sáu 2796 - 7590 - 4176
Giải năm 5279
Giải tư 91858 - 79212 - 61613 - 02691 - 48602 - 02090 - 05312
Giải ba 10756 - 62957
Giải nhì 16995
Giải nhất 19784
Giải đặc biệt 488873
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 12[2] - 13 - 26 - 56 - 57 - 58 - 72 - 73 - 76 - 79 - 84 - 90[2] - 91 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSDNG

Giải tám 54
Giải bảy 467
Giải sáu 7819 - 8159 - 1961
Giải năm 8677
Giải tư 58575 - 95796 - 51146 - 45714 - 26181 - 26727 - 69717
Giải ba 73718 - 34768
Giải nhì 72007
Giải nhất 53875
Giải đặc biệt 097325
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 14 - 17 - 18 - 19 - 25 - 27 - 46 - 54 - 59 - 61 - 67 - 68 - 75[2] - 77 - 81 - 96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSDNG

Giải tám 91
Giải bảy 345
Giải sáu 9919 - 4972 - 3003
Giải năm 6166
Giải tư 70477 - 61286 - 89932 - 55535 - 10724 - 55507 - 92372
Giải ba 88790 - 12310
Giải nhì 98190
Giải nhất 72763
Giải đặc biệt 002284
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 07 - 10 - 19 - 24 - 32 - 35 - 45 - 63 - 66 - 72[2] - 77 - 84 - 86 - 90[2] - 91

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSDNG

Giải tám 12
Giải bảy 501
Giải sáu 6478 - 5650 - 6247
Giải năm 5246
Giải tư 83770 - 69914 - 44621 - 81928 - 42560 - 11973 - 63545
Giải ba 31316 - 36190
Giải nhì 47516
Giải nhất 20645
Giải đặc biệt 635930
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 12 - 14 - 16[2] - 21 - 28 - 30 - 45[2] - 46 - 47 - 50 - 60 - 70 - 73 - 78 - 90

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSDNG

Giải tám 65
Giải bảy 280
Giải sáu 6189 - 6420 - 7150
Giải năm 7110
Giải tư 87896 - 61453 - 53185 - 67534 - 28593 - 14720 - 04883
Giải ba 84262 - 25273
Giải nhì 17992
Giải nhất 38103
Giải đặc biệt 853147
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 10 - 20[2] - 34 - 47 - 50 - 53 - 62 - 65 - 73 - 80 - 83 - 85 - 89 - 92 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 25-04-2018 - XSDNG

Giải tám 72
Giải bảy 790
Giải sáu 1917 - 7054 - 2925
Giải năm 3591
Giải tư 79421 - 27495 - 86308 - 94219 - 80690 - 82926 - 60071
Giải ba 95080 - 75348
Giải nhì 38487
Giải nhất 36112
Giải đặc biệt 321621
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08 - 12 - 17 - 19 - 21[2] - 25 - 26 - 48 - 54 - 71 - 72 - 80 - 87 - 90[2] - 91 - 95