Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 25-02-2015

Giải tám 52
Giải bảy 428
Giải sáu 6551 - 1127 - 7077
Giải năm 7275
Giải tư 42871 - 14660 - 25491 - 97947 - 98785 - 25919 - 76411
Giải ba 48788 - 83795
Giải nhì 15102
Giải nhất 55986
Giải đặc biệt 231401
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 11 - 19 - 27 - 28 - 47 - 51 - 52 - 60 - 71 - 75 - 77 - 85 - 86 - 88 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 21-02-2015

Giải tám 85
Giải bảy 103
Giải sáu 1964 - 3950 - 1657
Giải năm 7902
Giải tư 85980 - 06629 - 62537 - 45909 - 36728 - 37129 - 00830
Giải ba 32154 - 74169
Giải nhì 34575
Giải nhất 23112
Giải đặc biệt 095482
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 09 - 12 - 28 - 29[2] - 30 - 37 - 50 - 54 - 57 - 64 - 69 - 75 - 80 - 82 - 85

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 18-02-2015

Giải tám 78
Giải bảy 079
Giải sáu 5618 - 2117 - 0303
Giải năm 8189
Giải tư 68190 - 66433 - 61148 - 73832 - 75862 - 37425 - 69762
Giải ba 64628 - 39124
Giải nhì 57782
Giải nhất 42156
Giải đặc biệt 904071
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 17 - 18 - 24 - 25 - 28 - 32 - 33 - 48 - 56 - 62[2] - 71 - 78 - 79 - 82 - 89 - 90

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 14-02-2015

Giải tám 83
Giải bảy 435
Giải sáu 9005 - 8624 - 9531
Giải năm 9255
Giải tư 82102 - 92752 - 47733 - 39014 - 63652 - 73494 - 80408
Giải ba 49054 - 63865
Giải nhì 85325
Giải nhất 92701
Giải đặc biệt 644262
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 05 - 08 - 14 - 24 - 25 - 31 - 33 - 35 - 52[2] - 54 - 55 - 62 - 65 - 83 - 94