Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 46
Giải bảy 875
Giải sáu 1982 - 7626 - 4178
Giải năm 6431
Giải tư 99747 - 58304 - 24205 - 53988 - 91716 - 99661 - 77722
Giải ba 96864 - 71656
Giải nhì 68880
Giải nhất 04136
Giải đặc biệt 53415
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 05 - 15 - 16 - 22 - 26 - 31 - 36 - 46 - 47 - 56 - 61 - 64 - 75 - 78 - 80 - 82 - 88

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 20
Giải bảy 919
Giải sáu 3015 - 0062 - 4732
Giải năm 3269
Giải tư 85661 - 86664 - 83035 - 90553 - 24087 - 50684 - 13277
Giải ba 70285 - 92376
Giải nhì 82018
Giải nhất 56230
Giải đặc biệt 76198
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 18 - 19 - 20 - 30 - 32 - 35 - 53 - 61 - 62 - 64 - 69 - 76 - 77 - 84 - 85 - 87 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 47
Giải bảy 249
Giải sáu 1011 - 3878 - 6472
Giải năm 2673
Giải tư 23691 - 44208 - 66855 - 23701 - 44501 - 77331 - 48074
Giải ba 68556 - 98451
Giải nhì 58781
Giải nhất 04633
Giải đặc biệt 32946
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01[2] - 08 - 11 - 31 - 33 - 46 - 47 - 49 - 51 - 55 - 56 - 72 - 73 - 74 - 78 - 81 - 91

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 53
Giải bảy 970
Giải sáu 6866 - 6861 - 3542
Giải năm 8574
Giải tư 48218 - 45741 - 78845 - 71368 - 38283 - 54539 - 81707
Giải ba 23367 - 10449
Giải nhì 28371
Giải nhất 42828
Giải đặc biệt 29267
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 18 - 28 - 39 - 41 - 42 - 45 - 49 - 53 - 61 - 66 - 67[2] - 68 - 70 - 71 - 74 - 83

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 31
Giải bảy 654
Giải sáu 6885 - 7900 - 9215
Giải năm 6185
Giải tư 61869 - 63644 - 67797 - 40475 - 21924 - 02011 - 36762
Giải ba 79052 - 86249
Giải nhì 54675
Giải nhất 41322
Giải đặc biệt 50893
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 11 - 15 - 22 - 24 - 31 - 44 - 49 - 52 - 54 - 62 - 69 - 75[2] - 85[2] - 93 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 49
Giải bảy 536
Giải sáu 4626 - 3552 - 4632
Giải năm 1421
Giải tư 60307 - 09485 - 82925 - 54749 - 97715 - 21184 - 14102
Giải ba 37699 - 32510
Giải nhì 46461
Giải nhất 32645
Giải đặc biệt 86731
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 07 - 10 - 15 - 21 - 25 - 26 - 31 - 32 - 36 - 45 - 49[2] - 52 - 61 - 84 - 85 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 20
Giải bảy 304
Giải sáu 9125 - 7348 - 2979
Giải năm 1387
Giải tư 08042 - 12575 - 89283 - 43752 - 86070 - 99529 - 56206
Giải ba 00245 - 13410
Giải nhì 81128
Giải nhất 13810
Giải đặc biệt 77439
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 06 - 10[2] - 20 - 25 - 28 - 29 - 39 - 42 - 45 - 48 - 52 - 70 - 75 - 79 - 83 - 87

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01-03-2017

Giải tám 48
Giải bảy 490
Giải sáu 1862 - 0282 - 1093
Giải năm 1467
Giải tư 93035 - 67084 - 19956 - 07936 - 17627 - 57341 - 28090
Giải ba 43959 - 28001
Giải nhì 22333
Giải nhất 18728
Giải đặc biệt 39444
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 27 - 28 - 33 - 35 - 36 - 41 - 44 - 48 - 56 - 59 - 62 - 67 - 82 - 84 - 90[2] - 93