Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 24
Giải bảy 707
Giải sáu 6248 - 3076 - 0890
Giải năm 6910
Giải tư 51027 - 72362 - 54418 - 27857 - 01316 - 54939 - 79095
Giải ba 24498 - 53217
Giải nhì 75874
Giải nhất 21523
Giải đặc biệt 54354
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 10 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 27 - 39 - 48 - 54 - 57 - 62 - 74 - 76 - 90 - 95 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 81
Giải bảy 157
Giải sáu 7639 - 4985 - 5494
Giải năm 4459
Giải tư 09146 - 77409 - 18486 - 41728 - 62319 - 85939 - 73943
Giải ba 09887 - 22079
Giải nhì 71470
Giải nhất 79522
Giải đặc biệt 95943
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 19 - 22 - 28 - 39[2] - 43[2] - 46 - 57 - 59 - 70 - 79 - 81 - 85 - 86 - 87 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 54
Giải bảy 325
Giải sáu 0764 - 1425 - 7923
Giải năm 8356
Giải tư 04112 - 84935 - 39915 - 02291 - 22971 - 23594 - 85203
Giải ba 48067 - 34006
Giải nhì 82951
Giải nhất 72088
Giải đặc biệt 76398
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 06 - 12 - 15 - 23 - 25[2] - 35 - 51 - 54 - 56 - 64 - 67 - 71 - 88 - 91 - 94 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 64
Giải bảy 190
Giải sáu 2964 - 2034 - 9731
Giải năm 1448
Giải tư 76139 - 55342 - 61771 - 41332 - 28127 - 63029 - 05537
Giải ba 40749 - 51139
Giải nhì 58396
Giải nhất 64963
Giải đặc biệt 56500
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 27 - 29 - 31 - 32 - 34 - 37 - 39[2] - 42 - 48 - 49 - 63 - 64[2] - 71 - 90 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 44
Giải bảy 058
Giải sáu 7607 - 7845 - 8768
Giải năm 1527
Giải tư 03301 - 76456 - 31495 - 93318 - 04059 - 50432 - 95459
Giải ba 29204 - 71716
Giải nhì 38584
Giải nhất 97052
Giải đặc biệt 04417
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 07 - 16 - 17 - 18 - 27 - 32 - 44 - 45 - 52 - 56 - 58 - 59[2] - 68 - 84 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 25
Giải bảy 443
Giải sáu 5542 - 4444 - 0377
Giải năm 3501
Giải tư 82570 - 91095 - 56476 - 56245 - 00217 - 95646 - 91048
Giải ba 45949 - 54377
Giải nhì 77509
Giải nhất 53009
Giải đặc biệt 32340
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 09[2] - 17 - 25 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 70 - 76 - 77[2] - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 01
Giải bảy 140
Giải sáu 3901 - 3004 - 0791
Giải năm 0063
Giải tư 23319 - 39622 - 36783 - 75306 - 10790 - 20485 - 98599
Giải ba 42620 - 99057
Giải nhì 82236
Giải nhất 05583
Giải đặc biệt 78674
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01[2] - 04 - 06 - 19 - 20 - 22 - 36 - 40 - 57 - 63 - 74 - 83[2] - 85 - 90 - 91 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 24
Giải bảy 408
Giải sáu 0046 - 6147 - 2932
Giải năm 6578
Giải tư 31645 - 76175 - 03412 - 76846 - 00584 - 50689 - 98440
Giải ba 46139 - 00884
Giải nhì 66105
Giải nhất 72794
Giải đặc biệt 40327
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 08 - 12 - 24 - 27 - 32 - 39 - 40 - 45 - 46[2] - 47 - 75 - 78 - 84[2] - 89 - 94