Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 28-03-2020 - XSDNG

Giải tám 11
Giải bảy 415
Giải sáu 6174 0736 3729
Giải năm 0379
Giải tư 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808
Giải ba 27364 06103
Giải nhì 46220
Giải nhất 29935
Giải đặc biệt 926228
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 08 - 11 - 15 - 20 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 53 - 64[2] - 74 - 79 - 81 - 83 - 86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 25-03-2020 - XSDNG

Giải tám 44
Giải bảy 122
Giải sáu 7255 4267 9294
Giải năm 0352
Giải tư 88110 61364 69024 26216 29019 15954 72173
Giải ba 91362 91899
Giải nhì 25600
Giải nhất 56266
Giải đặc biệt 665791
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 10 - 16 - 19 - 22 - 24 - 44 - 52 - 54 - 55 - 62 - 64 - 66 - 67 - 73 - 91 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 21-03-2020 - XSDNG

Giải tám 84
Giải bảy 313
Giải sáu 2850 2470 9199
Giải năm 0441
Giải tư 66936 78267 07754 52818 65136 68870 63219
Giải ba 79217 30416
Giải nhì 30857
Giải nhất 13850
Giải đặc biệt 148691
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 36[2] - 41 - 50[2] - 54 - 57 - 67 - 70[2] - 84 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 18-03-2020 - XSDNG

Giải tám 41
Giải bảy 080
Giải sáu 4000 1428 9498
Giải năm 6572
Giải tư 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808
Giải ba 90875 42006
Giải nhì 77251
Giải nhất 86546
Giải đặc biệt 842240
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 06 - 08 - 28 - 32 - 40 - 41 - 42 - 46 - 51[2] - 58 - 72 - 75 - 77 - 80 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 14-03-2020 - XSDNG

Giải tám 29
Giải bảy 034
Giải sáu 8627 9209 6193
Giải năm 0554
Giải tư 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797
Giải ba 03008 79770
Giải nhì 25478
Giải nhất 57067
Giải đặc biệt 167523
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08 - 09 - 10 - 22 - 23 - 27 - 29 - 34 - 54 - 55 - 66 - 67 - 70 - 78[2] - 88 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 11-03-2020 - XSDNG

Giải tám 73
Giải bảy 511
Giải sáu 6266 6319 4907
Giải năm 0295
Giải tư 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524
Giải ba 58122 32058
Giải nhì 29446
Giải nhất 28040
Giải đặc biệt 022993
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 11 - 19 - 22 - 24 - 37 - 40 - 43 - 46 - 53 - 58 - 62 - 66 - 69 - 73 - 93 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 07-03-2020 - XSDNG

Giải tám 97
Giải bảy 778
Giải sáu 1057 1314 5142
Giải năm 6485
Giải tư 34718 73085 24374 77724 32056 41323 11392
Giải ba 11102 21468
Giải nhì 93652
Giải nhất 89762
Giải đặc biệt 385271
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 14 - 18 - 23 - 24 - 42 - 52 - 56 - 57 - 62 - 68 - 71 - 74 - 78 - 85[2] - 92 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 04-03-2020 - XSDNG

Giải tám 53
Giải bảy 432
Giải sáu 4963 7358 8981
Giải năm 9045
Giải tư 14969 09461 62275 26386 60468 97353 11409
Giải ba 16460 03250
Giải nhì 14246
Giải nhất 04574
Giải đặc biệt 195035
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 32 - 35 - 45 - 46 - 50 - 53[2] - 58 - 60 - 61 - 63 - 68 - 69 - 74 - 75 - 81 - 86

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế