Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29-08-2015

Giải tám 89
Giải bảy 292
Giải sáu 3311 - 6501 - 1552
Giải năm 6341
Giải tư 61482 - 48061 - 30014 - 49449 - 16581 - 58916 - 58859
Giải ba 47200 - 30122
Giải nhì 67105
Giải nhất 42627
Giải đặc biệt 575455
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 05 - 11 - 14 - 16 - 22 - 27 - 41 - 49 - 52 - 55 - 59 - 61 - 81 - 82 - 89 - 92

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-08-2015

Giải tám 75
Giải bảy 481
Giải sáu 0862 - 1681 - 7245
Giải năm 7358
Giải tư 17821 - 08863 - 18475 - 56822 - 94253 - 36901 - 15172
Giải ba 18093 - 23820
Giải nhì 02414
Giải nhất 28230
Giải đặc biệt 442719
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 30 - 45 - 53 - 58 - 62 - 63 - 72 - 75[2] - 81[2] - 93

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22-08-2015

Giải tám 07
Giải bảy 559
Giải sáu 2818 - 6831 - 0928
Giải năm 9149
Giải tư 08003 - 93635 - 21648 - 05581 - 87256 - 03893 - 53594
Giải ba 36920 - 39022
Giải nhì 74737
Giải nhất 07448
Giải đặc biệt 423420
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 07 - 18 - 20[2] - 22 - 28 - 31 - 35 - 37 - 48[2] - 49 - 56 - 59 - 81 - 93 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19-08-2015

Giải tám 40
Giải bảy 088
Giải sáu 6501 - 0702 - 3656
Giải năm 8548
Giải tư 79666 - 65793 - 68751 - 83248 - 50507 - 75837 - 85748
Giải ba 91291 - 10142
Giải nhì 82173
Giải nhất 63004
Giải đặc biệt 206569
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 04 - 07 - 37 - 40 - 42 - 48[3] - 51 - 56 - 66 - 69 - 73 - 88 - 91 - 93