Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 28-03-2015

Giải tám 03
Giải bảy 492
Giải sáu 6449 - 4306 - 3986
Giải năm 9949
Giải tư 88916 - 38682 - 28011 - 92454 - 03915 - 31676 - 47418
Giải ba 92271 - 61294
Giải nhì 04471
Giải nhất 53954
Giải đặc biệt 110717
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 06 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 49[2] - 54[2] - 71[2] - 76 - 82 - 86 - 92 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 25-03-2015

Giải tám 81
Giải bảy 604
Giải sáu 7573 - 9116 - 6466
Giải năm 3029
Giải tư 67770 - 72673 - 47157 - 08491 - 68949 - 68593 - 64081
Giải ba 53029 - 11892
Giải nhì 32131
Giải nhất 52233
Giải đặc biệt 785984
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 16 - 29[2] - 31 - 33 - 49 - 57 - 66 - 70 - 73[2] - 81[2] - 84 - 91 - 92 - 93

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 21-03-2015

Giải tám 92
Giải bảy 849
Giải sáu 4739 - 3776 - 3656
Giải năm 5434
Giải tư 72913 - 17386 - 03288 - 98915 - 06395 - 93880 - 03527
Giải ba 77331 - 05538
Giải nhì 89401
Giải nhất 65736
Giải đặc biệt 072677
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 13 - 15 - 27 - 31 - 34 - 36 - 38 - 39 - 49 - 56 - 76 - 77 - 80 - 86 - 88 - 92 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 18-03-2015

Giải tám 87
Giải bảy 162
Giải sáu 8369 - 1637 - 1849
Giải năm 4954
Giải tư 78155 - 67147 - 45476 - 30833 - 49675 - 08548 - 31095
Giải ba 25250 - 79781
Giải nhì 73356
Giải nhất 22438
Giải đặc biệt 055402
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 33 - 37 - 38 - 47 - 48 - 49 - 50 - 54 - 55 - 56 - 62 - 69 - 75 - 76 - 81 - 87 - 95