Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 97
Giải bảy 678
Giải sáu 4934 - 0805 - 1363
Giải năm 0887
Giải tư 92515 - 83287 - 37346 - 66174 - 44871 - 93636 - 90135
Giải ba 50394 - 09309
Giải nhì 84042
Giải nhất 87384
Giải đặc biệt 29316
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 09 - 15 - 16 - 34 - 35 - 36 - 42 - 46 - 63 - 71 - 74 - 78 - 84 - 87[2] - 94 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 08
Giải bảy 932
Giải sáu 4124 - 8854 - 1997
Giải năm 5054
Giải tư 95230 - 93288 - 83095 - 51558 - 55031 - 24875 - 93211
Giải ba 37606 - 88150
Giải nhì 24264
Giải nhất 96643
Giải đặc biệt 98514
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 08 - 11 - 14 - 24 - 30 - 31 - 32 - 43 - 50 - 54[2] - 58 - 64 - 75 - 88 - 95 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 65
Giải bảy 963
Giải sáu 2775 - 6891 - 7277
Giải năm 7456
Giải tư 34264 - 05095 - 58310 - 85214 - 89611 - 94796 - 75080
Giải ba 19164 - 02538
Giải nhì 14795
Giải nhất 38076
Giải đặc biệt 68902
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 10 - 11 - 14 - 38 - 56 - 63 - 64[2] - 65 - 75 - 76 - 77 - 80 - 91 - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 03
Giải bảy 198
Giải sáu 3806 - 0075 - 8043
Giải năm 6835
Giải tư 76315 - 14041 - 78093 - 28601 - 95954 - 11066 - 35472
Giải ba 52862 - 14380
Giải nhì 79423
Giải nhất 48867
Giải đặc biệt 72535
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 03 - 06 - 15 - 23 - 35[2] - 41 - 43 - 54 - 62 - 66 - 67 - 72 - 75 - 80 - 93 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 23-11-2016

Giải tám 71
Giải bảy 548
Giải sáu 9194 - 1658 - 9753
Giải năm 7910
Giải tư 79860 - 10532 - 91147 - 60938 - 15805 - 24909 - 62822
Giải ba 41967 - 91970
Giải nhì 10316
Giải nhất 43092
Giải đặc biệt 96018
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 09 - 10 - 16 - 18 - 22 - 32 - 38 - 47 - 48 - 53 - 58 - 60 - 67 - 70 - 71 - 92 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 19-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 341
Giải sáu 1707 - 3813 - 6453
Giải năm 7688
Giải tư 56035 - 85418 - 10079 - 19066 - 58566 - 90717 - 22932
Giải ba 79806 - 32209
Giải nhì 01573
Giải nhất 59489
Giải đặc biệt 25780
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 07 - 09 - 13 - 17 - 18 - 23 - 32 - 35 - 41 - 53 - 66[2] - 73 - 79 - 80 - 88 - 89

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 16-11-2016

Giải tám 56
Giải bảy 589
Giải sáu 9917 - 3479 - 4760
Giải năm 7353
Giải tư 67415 - 21074 - 49910 - 54956 - 19829 - 21122 - 23418
Giải ba 05675 - 85024
Giải nhì 93088
Giải nhất 85656
Giải đặc biệt 31672
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 15 - 17 - 18 - 22 - 24 - 29 - 53 - 56[3] - 60 - 72 - 74 - 75 - 79 - 88 - 89

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 12-11-2016

Giải tám 93
Giải bảy 836
Giải sáu 1067 - 0683 - 9576
Giải năm 2908
Giải tư 70036 - 31837 - 93115 - 37123 - 81492 - 92809 - 03086
Giải ba 81138 - 24720
Giải nhì 84354
Giải nhất 96073
Giải đặc biệt 45359
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08 - 09 - 15 - 20 - 23 - 36[2] - 37 - 38 - 54 - 59 - 67 - 73 - 76 - 83 - 86 - 92 - 93