Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 04-05-2016

Giải tám 61
Giải bảy 522
Giải sáu 2126 - 6919 - 6266
Giải năm 4095
Giải tư 94820 - 29269 - 39406 - 34992 - 63270 - 89304 - 50763
Giải ba 40823 - 66965
Giải nhì 31249
Giải nhất 06006
Giải đặc biệt 09678
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 06[2] - 19 - 20 - 22 - 23 - 26 - 49 - 61 - 63 - 65 - 66 - 69 - 70 - 78 - 92 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 30-04-2016

Giải tám 32
Giải bảy 432
Giải sáu 1013 - 7211 - 5231
Giải năm 8636
Giải tư 24706 - 13781 - 11795 - 36556 - 05096 - 59161 - 23313
Giải ba 59072 - 71278
Giải nhì 10607
Giải nhất 96609
Giải đặc biệt 23618
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 07 - 09 - 11 - 13[2] - 18 - 31 - 32[2] - 36 - 56 - 61 - 72 - 78 - 81 - 95 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27-04-2016

Giải tám 72
Giải bảy 454
Giải sáu 8064 - 5102 - 9588
Giải năm 5517
Giải tư 11161 - 44445 - 58497 - 94200 - 61010 - 45977 - 70155
Giải ba 81632 - 75423
Giải nhì 73918
Giải nhất 49575
Giải đặc biệt 70123
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 10 - 17 - 18 - 23[2] - 32 - 45 - 54 - 55 - 61 - 64 - 72 - 75 - 77 - 88 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23-04-2016

Giải tám 16
Giải bảy 573
Giải sáu 7015 - 4566 - 5660
Giải năm 7866
Giải tư 86021 - 65228 - 65757 - 73240 - 60889 - 90519 - 55117
Giải ba 51752 - 16742
Giải nhì 56268
Giải nhất 02240
Giải đặc biệt 97309
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 28 - 40[2] - 42 - 52 - 57 - 60 - 66[2] - 68 - 73 - 89