Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 696
Giải sáu 4667 - 2350 - 0780
Giải năm 9880
Giải tư 58119 - 84299 - 85176 - 87868 - 53670 - 85640 - 96039
Giải ba 23688 - 47213
Giải nhì 62690
Giải nhất 84154
Giải đặc biệt 98509
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 13 - 19 - 39 - 40 - 45 - 50 - 54 - 67 - 68 - 70 - 76 - 80[2] - 88 - 90 - 96 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 06
Giải bảy 505
Giải sáu 0581 - 1837 - 4544
Giải năm 6821
Giải tư 39592 - 03685 - 36420 - 66562 - 35781 - 78022 - 99933
Giải ba 22217 - 13414
Giải nhì 63596
Giải nhất 74033
Giải đặc biệt 14947
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 06 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 33[2] - 37 - 44 - 47 - 62 - 81[2] - 85 - 92 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 68
Giải bảy 801
Giải sáu 9261 - 6502 - 5427
Giải năm 3861
Giải tư 83233 - 36237 - 43376 - 61289 - 82871 - 89566 - 98965
Giải ba 36884 - 19814
Giải nhì 87499
Giải nhất 92292
Giải đặc biệt 87559
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 14 - 27 - 33 - 37 - 59 - 61[2] - 65 - 66 - 68 - 71 - 76 - 84 - 89 - 92 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 41
Giải bảy 752
Giải sáu 6156 - 2674 - 9929
Giải năm 7923
Giải tư 03875 - 38299 - 39812 - 14559 - 95685 - 75879 - 93053
Giải ba 32272 - 53719
Giải nhì 36461
Giải nhất 15018
Giải đặc biệt 98549
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 18 - 19 - 23 - 29 - 41 - 49 - 52 - 53 - 56 - 59 - 61 - 72 - 74 - 75 - 79 - 85 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 97
Giải bảy 800
Giải sáu 3156 - 6622 - 0644
Giải năm 2207
Giải tư 39007 - 90583 - 13438 - 04978 - 71787 - 12594 - 57819
Giải ba 28449 - 15280
Giải nhì 17467
Giải nhất 20830
Giải đặc biệt 42932
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 07[2] - 19 - 22 - 30 - 32 - 38 - 44 - 49 - 56 - 67 - 78 - 80 - 83 - 87 - 94 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 32
Giải bảy 260
Giải sáu 7200 - 6015 - 3799
Giải năm 4234
Giải tư 31854 - 10120 - 13513 - 42045 - 47618 - 90684 - 88026
Giải ba 48309 - 47610
Giải nhì 82351
Giải nhất 18150
Giải đặc biệt 02998
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 09 - 10 - 13 - 15 - 18 - 20 - 26 - 32 - 34 - 45 - 50 - 51 - 54 - 60 - 84 - 98 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 643
Giải sáu 7291 - 0518 - 7605
Giải năm 8918
Giải tư 10199 - 12139 - 49460 - 90776 - 16133 - 53038 - 70315
Giải ba 72927 - 14146
Giải nhì 28806
Giải nhất 21610
Giải đặc biệt 57098
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 06 - 10 - 15 - 18[2] - 27 - 33 - 38 - 39 - 43 - 46 - 60 - 76 - 87 - 91 - 98 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 877
Giải sáu 5198 - 6369 - 9876
Giải năm 6839
Giải tư 68076 - 89738 - 29207 - 27943 - 06463 - 00648 - 03377
Giải ba 58783 - 80118
Giải nhì 15548
Giải nhất 52094
Giải đặc biệt 23522
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 18 - 22 - 38[2] - 39 - 43 - 48[2] - 63 - 69 - 76[2] - 77[2] - 83 - 94 - 98