Tải ngay ứng dụng xem Kết quả xổ số trên Play
Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 19-07-2014

Giải tám 59
Giải bảy 135
Giải sáu 1367 - 2463 - 6111
Giải năm 4698
Giải tư 75070 - 22267 - 42475 - 01115 - 45896 - 97630 - 83594
Giải ba 01647 - 26193
Giải nhì 93825
Giải nhất 09964
Giải đặc biệt 585076
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
11 - 15 - 25 - 30 - 35 - 47 - 59 - 63 - 64 - 67[2] - 70 - 75 - 76 - 93 - 94 - 96 - 98
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 16-07-2014

Giải tám 44
Giải bảy 257
Giải sáu 7252 - 4425 - 0020
Giải năm 3901
Giải tư 27612 - 07071 - 91545 - 34604 - 13926 - 33939 - 52420
Giải ba 29647 - 18620
Giải nhì 25573
Giải nhất 87407
Giải đặc biệt 107919
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 07 - 12 - 19 - 20[3] - 25 - 26 - 39 - 44 - 45 - 47 - 52 - 57 - 71 - 73
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 12-07-2014

Giải tám 32
Giải bảy 596
Giải sáu 3191 - 4624 - 0836
Giải năm 3587
Giải tư 80041 - 75058 - 58430 - 64499 - 87654 - 65772 - 59909
Giải ba 71331 - 05446
Giải nhì 07699
Giải nhất 69796
Giải đặc biệt 023659
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 24 - 30 - 31 - 32 - 36 - 41 - 46 - 54 - 58 - 59 - 72 - 87 - 91 - 96[2] - 99[2]
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 09-07-2014

Giải tám 62
Giải bảy 988
Giải sáu 1613 - 6787 - 0951
Giải năm 2011
Giải tư 57226 - 27517 - 20293 - 09558 - 15660 - 23424 - 37934
Giải ba 32447 - 54411
Giải nhì 00895
Giải nhất 47346
Giải đặc biệt 130498
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
11[2] - 13 - 17 - 24 - 26 - 34 - 46 - 47 - 51 - 58 - 60 - 62 - 87 - 88 - 93 - 95 - 98
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm