Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 16-01-2019 - XSDNG

Giải tám 52
Giải bảy 236
Giải sáu 6712 - 0166 - 5135
Giải năm 9329
Giải tư 04453 - 18857 - 85226 - 24659 - 01275 - 39620 - 79053
Giải ba 36413 - 71060
Giải nhì 46105
Giải nhất 02845
Giải đặc biệt 673475
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 12 - 13 - 20 - 26 - 29 - 35 - 36 - 45 - 52 - 53[2] - 57 - 59 - 60 - 66 - 75[2]
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 12-01-2019 - XSDNG

Giải tám 11
Giải bảy 746
Giải sáu 5758 - 1549 - 4878
Giải năm 5034
Giải tư 38988 - 49471 - 59474 - 20689 - 65666 - 63386 - 65058
Giải ba 21765 - 05340
Giải nhì 59170
Giải nhất 34523
Giải đặc biệt 950224
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
11 - 23 - 24 - 34 - 40 - 46 - 49 - 58[2] - 65 - 66 - 70 - 71 - 74 - 78 - 86 - 88 - 89
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 09-01-2019 - XSDNG

Giải tám 20
Giải bảy 909
Giải sáu 1721 - 7377 - 3556
Giải năm 2635
Giải tư 53250 - 69205 - 35123 - 82925 - 21998 - 81206 - 23326
Giải ba 93434 - 72090
Giải nhì 51059
Giải nhất 30218
Giải đặc biệt 660796
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 06 - 09 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 34 - 35 - 50 - 56 - 59 - 77 - 90 - 96 - 98
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 05-01-2019 - XSDNG

Giải tám 79
Giải bảy 416
Giải sáu 4281 - 6105 - 5320
Giải năm 2246
Giải tư 93586 - 09174 - 25645 - 70133 - 56789 - 51819 - 16941
Giải ba 22854 - 90718
Giải nhì 11885
Giải nhất 41110
Giải đặc biệt 038004
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 05 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 33 - 41 - 45 - 46 - 54 - 74 - 79 - 81 - 85 - 86 - 89
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 02-01-2019 - XSDNG

Giải tám 91
Giải bảy 663
Giải sáu 6860 - 4650 - 9523
Giải năm 9479
Giải tư 73894 - 15834 - 66389 - 04792 - 81947 - 36877 - 27734
Giải ba 65281 - 08252
Giải nhì 53380
Giải nhất 25573
Giải đặc biệt 544025
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
23 - 25 - 34[2] - 47 - 50 - 52 - 60 - 63 - 73 - 77 - 79 - 80 - 81 - 89 - 91 - 92 - 94
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29-12-2018 - XSDNG

Giải tám 84
Giải bảy 218
Giải sáu 4894 - 7428 - 1374
Giải năm 1881
Giải tư 45273 - 24334 - 70751 - 78164 - 28464 - 82047 - 87577
Giải ba 27089 - 25389
Giải nhì 64499
Giải nhất 70299
Giải đặc biệt 436318
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
18[2] - 28 - 34 - 47 - 51 - 64[2] - 73 - 74 - 77 - 81 - 84 - 89[2] - 94 - 99[2]
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-12-2018 - XSDNG

Giải tám 32
Giải bảy 283
Giải sáu 8647 - 9849 - 4470
Giải năm 1064
Giải tư 15951 - 16176 - 31596 - 72208 - 09703 - 08139 - 53282
Giải ba 17518 - 59802
Giải nhì 12870
Giải nhất 63514
Giải đặc biệt 107610
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 08 - 10 - 14 - 18 - 32 - 39 - 47 - 49 - 51 - 64 - 70[2] - 76 - 82 - 83 - 96
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22-12-2018 - XSDNG

Giải tám 32
Giải bảy 438
Giải sáu 5169 - 2733 - 4949
Giải năm 0687
Giải tư 56781 - 92797 - 95746 - 36593 - 58822 - 77642 - 97623
Giải ba 89499 - 45966
Giải nhì 43351
Giải nhất 23678
Giải đặc biệt 751693
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
22 - 23 - 32 - 33 - 38 - 42 - 46 - 49 - 51 - 66 - 69 - 78 - 81 - 87 - 93[2] - 97 - 99
Do let qua, Du vui ve du, Du doan dac, Du doan dac, Du doan metody,

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần