Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 15-05-2018 - XSDLK

Giải tám 45
Giải bảy 108
Giải sáu 6262 - 2456 - 7344
Giải năm 5377
Giải tư 31717 - 00640 - 48544 - 88599 - 42587 - 35645 - 28728
Giải ba 28770 - 26145
Giải nhì 91731
Giải nhất 74287
Giải đặc biệt 043228
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
08 - 17 - 28[2] - 31 - 40 - 44[2] - 45[3] - 56 - 62 - 70 - 77 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 08-05-2018 - XSDLK

Giải tám 11
Giải bảy 967
Giải sáu 9542 - 2999 - 6920
Giải năm 2723
Giải tư 65251 - 63980 - 33245 - 29522 - 29807 - 65411 - 10069
Giải ba 34554 - 96734
Giải nhì 27277
Giải nhất 71602
Giải đặc biệt 811587
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 07 - 11[2] - 20 - 22 - 23 - 34 - 42 - 45 - 51 - 54 - 67 - 69 - 77 - 80 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 01-05-2018 - XSDLK

Giải tám 14
Giải bảy 110
Giải sáu 7926 - 4322 - 3502
Giải năm 7015
Giải tư 00177 - 06934 - 88224 - 93674 - 79077 - 14014 - 22941
Giải ba 69379 - 86560
Giải nhì 78080
Giải nhất 18333
Giải đặc biệt 126787
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 10 - 14[2] - 15 - 22 - 24 - 26 - 33 - 34 - 41 - 60 - 74 - 77[2] - 79 - 80 - 87

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSDLK

Giải tám 51
Giải bảy 647
Giải sáu 1522 - 2023 - 7916
Giải năm 5903
Giải tư 63700 - 16955 - 70719 - 23872 - 72180 - 70509 - 98990
Giải ba 74941 - 91063
Giải nhì 56871
Giải nhất 06016
Giải đặc biệt 333769
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 03 - 09 - 16[2] - 19 - 22 - 23 - 41 - 47 - 51 - 55 - 63 - 69 - 71 - 72 - 80 - 90

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 17-04-2018 - XSDLK

Giải tám 97
Giải bảy 098
Giải sáu 3531 - 1371 - 5301
Giải năm 5706
Giải tư 54734 - 88830 - 08278 - 25199 - 22087 - 86845 - 16109
Giải ba 73051 - 09682
Giải nhì 75548
Giải nhất 45902
Giải đặc biệt 227664
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 02 - 06 - 09 - 30 - 31 - 34 - 45 - 48 - 51 - 64 - 71 - 78 - 82 - 87 - 97 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 10-04-2018 - XSDLK

Giải tám 35
Giải bảy 414
Giải sáu 3899 - 4869 - 5853
Giải năm 1540
Giải tư 12399 - 36346 - 34216 - 77443 - 58121 - 78272 - 94410
Giải ba 97916 - 73769
Giải nhì 18975
Giải nhất 01933
Giải đặc biệt 456154
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
10 - 14 - 16[2] - 21 - 33 - 35 - 40 - 43 - 46 - 53 - 54 - 69[2] - 72 - 75 - 99[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 03-04-2018 - XSDLK

Giải tám 72
Giải bảy 971
Giải sáu 1885 - 9867 - 1879
Giải năm 7270
Giải tư 36813 - 77823 - 13422 - 44546 - 57073 - 83409 - 08585
Giải ba 01583 - 19442
Giải nhì 44165
Giải nhất 18446
Giải đặc biệt 327305
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 09 - 13 - 22 - 23 - 42 - 46[2] - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 73 - 79 - 83 - 85[2]

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 27-03-2018 - XSDLK

Giải tám 00
Giải bảy 181
Giải sáu 6676 - 3427 - 7181
Giải năm 3049
Giải tư 70788 - 77582 - 49231 - 77674 - 63948 - 21509 - 27209
Giải ba 29712 - 35676
Giải nhì 98949
Giải nhất 02824
Giải đặc biệt 402792
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
00 - 09[2] - 12 - 24 - 27 - 31 - 48 - 49[2] - 74 - 76[2] - 81[2] - 82 - 88 - 92